Digital Repository of Ostroh Academy

Євангельський сюжетно-образний матеріал в літературі як відповідь на загальнолюдські одвічні питання (Evangelical plot-shaped material in the literature as an answer to the eternal human questions)

Бронських, С. (S. Bronskikh) (2014) Євангельський сюжетно-образний матеріал в літературі як відповідь на загальнолюдські одвічні питання (Evangelical plot-shaped material in the literature as an answer to the eternal human questions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 262-264.

[img] PDF - Published Version
Download (325kB)

Abstract

Наукова проблема вивчення функціонування традиційного сюжетно-образного матеріалу різних генетичних груп у світовій літературі залишається надзвичайно актуальною. Міжкультурні діалоги розкрили явище мультикультуралізму, яке неабияк актуальним стало в ХХ столітті. Цей факт пояснюється духовною кризою людства. Мета даною розвідки полягає у встановленні кореляції між успадкованим змістом традиції та нормативними принципами, які є кращими з точки зору сьогодення та у системному вивченні процесу переосмислення традиційних структур. Актуальність роботи полягає у потребі здійснення системного аналізу інтерпретації традиційних структур. Об’єктом дослідження є формально-змістові трансформації легендарно-міфологічного дискурсу у літературі. Наукова новизна полягає у тому, що в ній узагальненні результати зарубіжного і вітчизняного літературознавства у розробці теоретичних та історико-літературних аспектів функціонування традиційних структур. (The scientific study of the problem of the functioning of the traditional plot-shaped material of different genetic groups is extremely important in the world of literature. Intercultural dialogues revealed the phenomenon of multiculturalism, which has become considerably important in the twentieth century. This is due to the spiritual crisis of humanity. The aim of this work is to establish a correlation between the connection of an inherited tradition and normative principles that are the best in terms of the present and in the systematic study of the process of rethinking the traditional structures. The importance of the work lays in the need for system analysis of the interpretation of traditional structures. The object of the study is legendary and mythological discourse in literature. Scientific novelty lies in the fact that it summarizes the results of researches of foreign and Ukrainian literary critics and in the description of the development of theoretical, historical and literary aspects of the traditional structures.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Буковинський державний медичний університет
Uncontrolled Keywords: Генетичні групи, міжкультурний діалог, традиційні структури, євангельський сюжетно-образний матеріал (Genetic groups, intercultural dialogue, the traditional structures, evangelical plot-shaped material)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 31 Aug 2016 13:52
Last Modified: 31 Aug 2016 13:52
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/4830

Actions (login required)

View Item View Item