Digital Repository of Ostroh Academy

Трансформація медiум-книги (The transformation of the book medium) (Transformacja medium książki)

Wilk, M. (2016) Трансформація медiум-книги (The transformation of the book medium) (Transformacja medium książki). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 224-227.

[img] PDF - Published Version
Download (340kB)

Abstract

Медіум, яким є книга, постійно змінюється. Перетворення відбуваються в різних площинах і мають відношення як до фізичної форми публікації, так і формі літературної. Література входить не тільки в цифровий та інтернетпростір, але і в простір, в якому медум може бути все і кожен. У випадку фізичної трансформації книги, в першу чергу, йдеться про літературу, яка є спробою літератури тотальної. На електронному полі література набуває додаткових можливостей, що впливають не тільки на зір, але і на слух і дотик. Крім того електронна література характеризується інтерактивністю, інтермедіальністю і трансмедіальностью в широкому розумінні. Можна виділити також гібридні приклади, що ілюструють зміни, які відбуваються як у фізичній, так як і нефізичної її формі. У зв’язку з цим виникає ряд питань, що стосуються, головним чином, розуміння книги як такої. (The book medium is constantly changing. The transformations is running on many levels, which invole also the physics form of publications, and also the literary (not physics) form. Because the modern literature is existing not only in the electronic or web space. Nowadays everything and everybody can be a book. This is that new casus of literature. The physics transformations of the book focus on liberature, whitch is an attempt to define the total literature. On the electronic level, literature has many new stimuli. They influence on human senses, for example sight, hearing or even touch. The electronic literature has also interactivity, intermediacy nad transmediality. It is possible to enumerate a hybrid examples, whitch transform also on the physics level, and also on the not physics level. So there are many questions about definitions of book.) (Medium jakim jest książka ulega ciągłej zmianie. Transformacje przebiegają na wielu płaszczyznach i dotyczą zarówno formy fizycznej publikacji, jak i formy literackiej. Literatura wkracza bowiem nie tylko w przestrzeń cyfrową i internetową, lecz także w przestrzeń, w której medium może być wszystko i każdy. W przypadku fizycznej przemiany książki, mowa przede wszystkim o liberaturze, będącej próbą ujęcia literatury totalnej. Na polu elektronicznym literatura zyskuje dodatkowe bodźce, oddziałujące nie tylko na wzrok, ale również na słuch i dotyk. Literatura elektroniczna cechuje się ponadto szeroko rozumianą interaktywnością, intermedialnością i transmedialnością. Można wyróżnić także przykłady hybrydyczne, uwidaczniające przemiany zarówno w formie fizycznej, jak i niefizycznej. Powstaje więc szereg pytań odnoszących się przede wszystkim do samego pojęcia książki jako takiej.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Akademia im. Jana Dіugosza w Czкstochowie
Uncontrolled Keywords: Література, електронна література, нові медіа, Інтернет, література (Literature, e-literature, new media, Internet, liberature) (Literatura, e-literatura, nowe media, Internet, liberatura)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 31 May 2017 08:40
Last Modified: 31 May 2017 08:40
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5742

Actions (login required)

View Item View Item