Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких автор: "Гонгало, С. Й. (S. Gongalo)"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття
Число елементів: 9.

Стаття

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2018) Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведенні поліграфічних досліджень (Regarding the possibility of cooperation of the expert-polygraph examiner and graphologist during the polygraphic research). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). с. 85-87.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2013) Електронні документи як об'єкти судової техніко-криміналістичної експертизи та їх класифікація (Electronic documents as objects of a forensic teclmical and criminalistics expertise and their classification). Адвокат (1(148)). с. 33-36.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2012) Електронні пластикові картки як об’єкт судової техніко-криміналістичної експертизи документів (Electronic plastic cards as an object of the judicial forensic expertise of documents). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. с. 253-254.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2010) Про співвідношення документів-доказів та речових доказів. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Між нар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р.. с. 579-581.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2009) Матеріали технічного запису судового засідання як - об'єкти криміналістичних експертиз. Вісник Академії адвокатури України (Вип.10). с. 136-139.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2009) Сучасний стан судово-технічної експертизи документів.(Current state of a forensic technical examination of documents). Право України (№ 10). с. 162-169.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2008) Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами. Вісник Академії адвокатури України. (вип.12). с. 104-107.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2006) Поняття документів, їх види, способи розпізнання та захисту. Наукові записки: серія “Право” (Вип.7). с. 153-159.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2002) Щодо визнання предметів “холодною зброєю”. Наукові записки. Серія “Право”. с. 206-213.

Цей список був створений у Sat Mar 23 23:33:05 2019 EET.