Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких Відділ: "Гуманітарний факультет > Кафедра релігієзнавства" та Рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | М | Н | Р | С | Ш | Я
Число елементів: 23.

І

Іщук , О. В.( O. Ishchuk ) (2013) ЗАСОБИ ТА НАСЛІДКИ ПРОТИДІЇ АВТОКЕФАЛЬНИМ ЗМАГАННЯМ В УКРАЇНІ З БОКУ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (1990–1992 РР.) (Funds and implications of antiaction to autocephalous competition in Ukraine by Moscow Patriarchate (1990–1992 years). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. с. 101-114.

А

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2013) СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (Social doctrine of Catholic Church ). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. с. 3-10.

Б

Балик , О. (O. Balyk) (2013) МІСЦЕ УКРАЇНИ У ЗАГАЛЬНОСВІТОВОМУ ЕКУМЕНІЧНОМУ РУСІ СЬОГОДЕННЯ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 3-10.

Бойко, Р. Ю. (R. Boіko) (2013) ПРОБЛЕМИ КРИПТОУНІАТИЗМУ В ГАЛИЧИНІ У 1946 – НА ПОЧАТКУ 1980-Х РР. (Problems of “criptouniatism” in Galicia in 1946 – beginning of 1980-s). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. с. 19-29.

Бондарчук , В. О. (V. Bondarchuk) (2013) БАЧЕННЯ КАЛЕНДАРНОЇ РЕФОРМИ 1582 Р. У ПОЛЕМІЧНИХ ТВОРАХ “АПОКРИСИС” ТА “АНТИРИЗИС”: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ (View of the calendar reform of 1582 in polemic works “Apokrysys” and “Antyryzys”: comparative analysis). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. с. 30-38.

Бурка, К. (K. Burka) (2013) ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ XX СТ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 37-43.

В

Венета, М. (M. Veneta) (2013) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА – ПРОБЛЕМА ЧИ НЕОБХІВДНІСТЬ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 11-19.

Войтов , Б. (B. Voitov) (2013) КОСМОГОНІЧНІ МІФИ ДАВНІХ СКАНДИНАВІВ І СЛОВЯН: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 20-25.

Г

Гнаповський , А. (A. Hnapovski) (2013) НЕОЯЗИЧНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗУМІННЯ РІДНОВІРСЬКИХ ГРОМАД. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 26-30.

Д

Данилюк , O. (Danyliuk) (2013) ПРОБЛЕМАТИКА УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У СВІТОГЛЯД МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 31-36.

Ж

Жилюк, С. І. ( S. Zhyliuk) (2013) КАНОНІЗАЦІЯ СВЯТИХ І ГРІШНИХ (Canonization of saint and sinful ). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. с. 75-88.

К

Ковальова , Є. (Ye. Kovalova) (2013) ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА В ФРАНЦІЇ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 44-48.

Корень , А. (A. Koren) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОПИСАННЯ ШКОЛИ-СТУДІЇ «НІКОШ» У М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 49-55.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2013) Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха. День (8). с. 8.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2013) Актуальний Самчук: Харків. День. (№34). с. 9.

Кулініч , Н. (N. Kulinich) (2013) ПАЛОМНИЦЬКІ ЦЕНТРИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦКРКВИ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 56-61.

М

Манько, P. (R. Manko) (2013) ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ НАПИСАННЯ ЄВАНГЕЛІЙ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 62-72.

Махлюк , В. (V. Makhliuk) (2013) ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЇ ВОЗНЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА В БІБІЛЙНОМУ ТЕКСТІ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 73-78.

Н

Новак , Ю. (Yu. Novak) (2013) СЕКТАНСЬКИЙ РУХ НА БЕРДИЧІВЩИНІ У 1920-Х РР. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 79-82.

Р

Романюк , I. (I. Romaniuk) (2013) СУТНІСТЬ ЛЮБОВІ У ФІЛОСОФСЬКО-МІФОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 83-91.

С

Сребродольський , М. (M. Srebrodolskyi) (2013) РЕЛІГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ С. БАЛЕЯ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 92-102.

Ш

Шевчук , В. (V. Shevchuk) (2013) РОЛЬ ПАПИ ПІЯ Х У ВНУТРІШНЬОМУ РЕФОРМУВАННІ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. с. 103-108.

Я

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2013) ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ У "КНИЗІ ЗАГАЛЬНИХ ПОНЯТЬ" АБУ ЛЬ-БАКА' АЛЬ-КАФАУВІ (1618 - 1682/1683 РР.) (Philosophical Issues in the "Book of General Notions" by Abu l-Baqa' al-Kafawi (1618 -1682/1683). Наукові записки. Серія "Філософія" (Вип.14). с. 21-25.

Цей список був створений у Sat Feb 16 21:59:12 2019 EET.