Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Subject is "by fields of science > Social science > Sociology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | М | О | П | С | Т | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 31.

А

Августюк, М. (M. Avhustiuk) (2014) ІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 3-6.

Б

Бабак, К. (K. Babak) (2014) СТРУКТУРНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 12-17.

В

Вербець, В. (V. Verbets) (2014) ЕСКАЛАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКОМФОРТУ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 21-25.

Воропаєва, Т. (Т. Voropayeva) (2013) ТРАНСФОРМАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМА ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. (Transforming the collective identity of citizens of Ukraine and the problem of dialogue of cultures.). Наукові записки. Серія «Культурологія». (Вип.13). pp. 40-51.

Г

Галичанська, А. (A. Halychanska) (2014) МІЖПОКОЛІННИЙ КОНФЛІКТ ЯК СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ У СІМ’Ї. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 35-38.

Гук, О. (O. Huk) (2015) Українська ідентичність у ситуації цивілізаційного розлому (Ukrainian Identity in a Situation of Civilizational Fault). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 112-116.

Д

Дарда, Т. В. (T. Darda) (2010) Соціальна реклама як засіб реалізації державної політики зайнятості населення. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 12-19.

З

Злотникова, Л. М. (2016) Социализация женщин в контексте гендерных отношений. Global world : науковий альманах, 2 (II). pp. 8-14.

Зубарєва, М. А. (M. Zubareva) (2016) Групи в соціальних мережах як інструмент побудови громадянського суспільства. Global world: науковий альманах, 2 (ІI). pp. 104-108.

К

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2017) Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи (Forming of "new" middle class in Ukraine: problems and prospects). In: 16 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 30-31 травня 2017, Україна.

Кардаш, С.(S. Kardash) (2012) Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні (The social structure: the results of 20 years of post-soviet reforms in Ukraine). Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011р), Ч. 1. pp. 64-68.

Кардаш, С.(S. Kardash) (2012) Середній клас в Україні: міф чи реальність? (The middle class in Ukraine: myth or reality?). Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Mатеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 квітня 2012 р), Ч. 1. pp. 264-268.

Козаченко, А. (A. Kozachenko) (2010) Стереотипи про ЗМК. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 43-48.

Косюк, О. (О. Kosiuk) (2013) ТЕАТР ЯК ПЕРШООСНОВА ТА ВТІЛЕННЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. (The theatre as a base and recognition of mass communication.). Наукові записки. Серія «Культурологія». (Вип.13). pp. 19-29.

М

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2010) Соціорелігійний аспект конструювання стереотипних моделей гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ. (Socio-religious aspect of constructing of stereotypic models of woman's gender identity in printed mass-media.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 126-139.

О

Олійников, В. (V. Olijnykov) (2013) СІМ'Я ЯК ПЕРШООСНОВА ДУХОВНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. (Family as a fundamental principle of the spiritual, economic and social development of society: psychological aspect). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 183-188.

П

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ» У ВІТЧИЗНЯНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. (Interpretation of the term "communication"in domestic dissertations. Наукові записки. Серія "Філософія ". (Вип.12). pp. 20-32.

Поліщук, О. (O. Polishchuk) (2012) Збережена ідентичність у колективній дії соціальної групи (Agitated Identity in the Collective Action of a Social Group). Наукові записки. Серія: «Філософія». (Вип.10). pp. 46-56.

Починок, Т. (T. Pochynok) (2014) СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ЯЗЫКОВОГО ВУЗА. Social and cultural STUDENT personality DEVELOPMEN in language high school). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 329-331.

Прасюк, О. (O. Prasiuk) (2014) Переорієнтація виборчого законодавства України на громадянина-виборця. (Reorientation of the electoral legislation of Ukraine for a citizen-voter). Sciencу and Education a New Dimension. Humaniyies and Social Sciences (2). pp. 105-108.

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) (2012) Вплив теледебатів на формування електорального громадської думки під час президентських виборів (Effect of televised debates on the formation of electoral opinion during the presidential election). Український соціологічний журнал. (In Press)

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) (2013) Вибіркові соціологічні опитування громадян як засіб впливу на процес формування електоральної громадської думки в онлайнових медіа (The sample polls of citizens as a means of influencing the formation of electoral opinion in online media). Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: збірник наукових доповідей. pp. 118-123.

С

Скорода , Ю. В. (Y. Skoroda) (2010) Проектний менеджмент в контексті реалізації регіональних соціальних проектів в Україні: специфіка та перспективи (з досвіду реалізації фестивалю етнічної культури "Галас-2008" у Рівненській області). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 133-140.

Т

Талашук, К. (K. Talashuk) (2010) Медійно компетентна аудиторія нових медіа. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 5-15.

Ц

Цапін, А. (A.Tsapin) and Ковальчук , В. (V. Kovalchuk) (2012) Оцінка факторів впливу на позицію населення щодо добудови енергоблоків на ХАЕС (The Determinants of Public Attitude to the Construction of New Power Reactors by the Khmelnytskyi Nuclear Power Plant). UNSPECIFIED. (Unpublished)

Ч

Чижова, Н. (2014) ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 306-307.

Ш

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) Політика в часи нетократії: проблема реалізації влади в інформаційному суспільстві. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 73-83.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2015) Як наше Я «вплітається» в мережі соціального простору (How our I “Woven” into Networks of Social Space). Філософія освіти (1(16)). pp. 242-250. ISSN 2309-1606

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки (Mikhajlo Grushewsky maked the important contribution to sociology). Наукові записки. Історичні науки (Вип. 8). pp. 200-220.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2010) Використання методу кейс-стаді при викладанні соціології. (Using of method of Case study at teaching of discipline “Sociology”.). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (Вип.16).

Я

Яковлева, Е. (E. Yakovleva) (2014) В поисках идентичности: эпатаж как след современности/со-временности (In search of identity: epatazh as a modern/with-modern temporality). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 72-78.

This list was generated on Fri Dec 15 14:11:54 2017 EET.