Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких тема: "За напрямами > Релігія > Християнство. Християнська релігія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: А | Б | Ж | З | К | С | Ш
Число елементів на цьому рівні: 10.

А

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2011) Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (Publishing activity of A. Richinskiу is on Volin in 20’s of ХХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. с. 3-10.

Б

Близняк, М. (Blyzniak M.) (2016) Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року (Visitation of Paraskevo-Piatnytska church in Ostroh in 1786). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). с. 6-13.

Борейко, Ю. (Y. Boreiko) (2014) ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ СИНКРЕТИЗМ У ПОВСЯКДЕННІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ УКРАЇНЦІВ (Ethnic and religious syncretism in everyday mentality of Оrthodox Ukrainians). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). с. 37-48.

Ж

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2011) Досвід вселенського визнання: політична кон'юктура міжцерковного діалогу (Experience of universal confession: politic of interchurch dialog). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. с. 71-77.

З

Збруцький, О. (2012) Плебанія (будинок ксьондза), костьолу Іоанна Хрестителя в місті Ізяславі Хмельницької області. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). с. 160-166.

К

Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk) (2010) Еволюція поглядів Мелетія Смотрицького (1577-1633) на проблему догматичних відмінностей між західною (католицькою) та східною (православною) церквами. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). с. 52-60.

С

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Autokefalia ukrainska: w poszukiwaniu modelu tworzenia koscielnej samodzielnosci. (Ukrainian Autocephaly: in Search of Church Independence). Miedzy wyobrazona a polityczna wspolnota. Materialy II Konferencji stypendystow Programu Stypendialnego Rzadu Polskiego dla Mlodych Naukowcow, Warszawa, 11 Maja 2011. с. 189-200.

Ш

Шостак , І. В. (I. Shostak) Роль римо-католицького духовенства в освітніх процесах Волинського регіону. (Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy at the Volhyn.). http://naub.oa.edu.ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih-protsesah-volynskoho-rehionu/.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Особливості розвитку Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття (The Lutsk-Zhytomyr Dioceses: specific development in the first part of the 19th century). Вісник Львівської Комерційної Академії. – Серія “Гуманітарні науки” (Вип. 5). с. 27-33.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Церковна політика у Російській імперії в першій половині ХІХ століття (на прикладі римо-католицької Луцько-Житомирської дієцезії) (The church policy at the Russian imperia during first 19th half century (the Lutsk-Zhytomyr Dioceses as an example). Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р. (Ч.2). с. 134-138.

Цей список був створений у Tue Mar 19 12:21:32 2019 EET.