Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких тема: "За напрямами > Екологія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: A | S | І | Г | Д | К | Р
Число елементів на цьому рівні: 30.

A

Atynian, A. та Bukhanova, K. та Beketov, O. M. (2017) Studies of changes in the structure of vermiculite as a filler of building materials by the method of electron microscopy. Technical Sciences, Construction and Architecture. с. 189-191.

S

Senenko, N. та Senenko, A. та Avramenko, Yu. (2017) Analysis of the recultivation effectivity performed after gas industrial complex accidental impact. Physics, Mathematics and Chemistry. с. 255-258.

Senenko, N. та Storozhenko, D. та Senenko, A. (2017) Analysis of technogenic impact (gas-industrial complex) on the state of soil and groundwater. Physics, Mathematics and Chemistry. с. 258-260.

І

Іванченко, Н. О. та Кулітка, Ю. Е. та Старинчук, Л. С. (2017) Лабораторна діагностика кашлюку на сучасному етапі. XVI З’їзд ВУЛТ Кам’янець-Подільський, 28 вересня - 1 жовтня 2017 року. с. 121.

Г

Гушук, I. В. (I. Hushuk) (2017) Розбудова системи громадського здоровʼя в Україні, в контексті реформи медичної галузі: ризики та сподівання. XVI З’їзд ВУЛТ Кам’янець-Подільський, 28 вересня - 1 жовтня 2017 року. с. 53-55.

Гущук, І. (2015) Про реформу охорони здоров'я в Україні. In: Парламентські Слухання, 16 грудня 2015 року, Верховна Рада України.

Гущук, І. (Guschuk I.) та Мамчур, Т. (2013) Гігієна рук як основа профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Довідник головної медичної сестри (7). с. 24-32.

Гущук, І. (I. Guschuk) (2015) Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків, як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій (The certification of settlements for the purpose of assessing health and environmental risks as an integral part of the balanced development of rural areas). Екологічний вісник (№3(90)). с. 13-14.

Гущук, І. (I. Guschuk) та Мамчур, Т. та Шевчук, Т. та Хоронжевська, І. та Андрєєв, В. та Лепеха, В. (2012) Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (по підсумках науково-практичних конференцій). In: Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В. Поліщука, Рівне, с. 1-42.

Гущук, І. (I. Guschuk) та Шугай, М. (М. Shugay) (2013) Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій. Матеріали науково-практичної конференції “ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ`Я”. с. 59-60.

Гущук, І. (І. Guschuk) та Лико, Д. (D. Lyko ) (2010) До питання вивчення медико-екологічних ризиків для населення після аварії на ЧАЕС (On the issue of study of health and environmental risks for the population after the Chernobyl accident). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(520). с. 126-135.

Гущук, І. В. та Бялковський, О. В. та Сафонов, Р. В. та Д рав, Р. Р. (2017) Циркуляція дирофіляріозу на території Рівненської області. XVI З’їзд ВУЛТ Кам’янець-Подільський, 28 вересня - 1 жовтня 2017 року. с. 211-212.

Гущук, І. В. та Драб, Р. Р. та Гільман, А. Ю. та Сафонов, Р. В. та Бялковський, О. В. (2017) Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м, Дніпро, 6-7 червня 2017 року. с. 149-151.

Гущук, І. В. та Сафонов, Р. В. та Бялковський, О. В. та Драб, Р. Р. (2017) Паразитори та арахноентомози, що впливають на психічне здоров'я людей. “Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 20 квітня 2017 р.. с. 78-79.

Гущук, І. В. та Сафонов, Р. В. та Бялковський, О. В. та Драб, Р. Р. та Гущук, В. І. (2017) Екологічні передумови виникнення та розповсюдження малярії у Рівненській області. Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27-28 квітня 2017 року). с. 174-176.

Гущук, І. В. та Сафонов, Р. В. та Бялковський, О. В. та Шелевицька, Л. В. та Гущук, В. І. та Драб, Р. Р. (2017) Моніторинг за природно-вогнищевою ситуацією з опісторхозу в Рівненській області. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції. с. 83-85.

Гущук, І. В. та Сафонов, Р. В. та Драб, Р. Р. (2017) Екосистемний епідеміологічний моніторинг за кліщовими інфекціями у Рівненській області. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (тринадцяті марзєєвські читання) (Вип.17). с. 79-81.

Гущук, І. В. (Guschuk I.) (2006) Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини (Hygienic assessment of the water resources of the Rivne region). СЕС. Профілактична медицина (4). с. 42-45.

Гущук, І. В. (Guschuk I.) (2012) Моніторинг та гігієнічна оцінка якості питної води з централізованих водопроводів Рівненської області (Monitoring and hyhienyc assessing the quality of drinking water with centralzed water supply in Rivne region). Гігієна населених місць (59). с. 91-95.

Гущук, І. В. (Gushcuk I.) та Антомонов, М. Ю. (Antomonov M.) (2011) Ризикологія: інформаційні та медико-екологічні аспекти (Riskology: informational and medical-ecological aspects). Conference with international participation "MEDICAL AND BIOLOGICAL INFORMATICS AND CYBERNETICS: STAGES OF DEVELOPMENT". с. 53-54. ISSN 978-966-391-065-9

Гущук, І. В. (I. Guschuk / I. Hushchuk) та Брезецька, О. (O. Brezetska ) та Гущук, В. І. (V. Hushchuk ) та Драб, Р. (R. Drab) (2017) Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999-2015 роки (Monitoring for the state of water supply of the urban supply of the urban population of the Rivne oblast for 1999-2015). Довкілля і здоров`я (4(84)). с. 31-37. ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Гущук, І. В. (I. Guschuk) (2010) Еколого-гігієнічна оцінка результатів вивчення залежності захворюваності населення Рівненської області від факторів середовища життєдіяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 115-125.

Гущук, Ігор (I. Guschuk/Hushchuk) та Брезецька, О. та Драб, Р. та Гущук, В. (2018) Моніторинг та оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки (Monitoring and ecological-and-hygienic evaluation of the quality of drinking water from the sources of decentralized water supply in rivne region for 2004-2015). "Довкілля та здоров`я" (№1(85)). с. 41-46. ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Гущук, В. І. та Полюхович, Д. А. та Потапчук, І. А. та Гущук, І. В. (2017) До питання забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту на Рівненщині. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (тринадцяті марзєєвські читання) (Вип.17). с. 31-32.

Д

Драб, Р. ( R. Drab) та Гущук, І. (I. Guschuk) та Cафонов, Р. (R. Safonov) та Бялковський, О. (O. Bialkovskyi) (2017) Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області (Monitoring the epidemic process at geohelminthism among children in Rivne region). Здоров'я дитини, 12 (3). с. 64-69. ISSN p-ISSN 2224-0551, e-ISSN 2307-1168

Драб, Р. Р. та Гущук, І. (I. Guschuk) (2018) Біологія переносника малярії та його взаємовідносини з людиною в умовах Рівненської області (Biology of the vector of a malaria and its relationship with a person in the conditions of the Rivne region). Біологічні дослідження-2018: Збірник наукових праць. с. 339-340.

Драб, Р. Р. та Сафонов, Р. В. та Бялковський, О. В. та Гущук, І. В. (2017) Актуальність ентомологічного моніторингу як одної зі складових біобезпеки в Рівненській області. Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека. с. 66-68.

К

Квік, Л. (L. Kvik) (2017) Екологічний імператив у контексті глобальних загроз сьогодення у вченні папи Бенедикта XVI (Ecological imperative in the context of global challenges of today in the doctrine of pope Benedict XVI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). с. 107-111. ISSN 2312-7112

Комов, О. Д. (O. D Komov) та Гущук, І. В. (I. Guschuk/Hushchuk) (2016) Pівненщина та чорнобильська аварія. 30 років потому (Rivnenschina and the chernobyl accident. 30 years later). Інший. СПД Свинарчук Р.В., м. Острог.

Р

Рєзніков, А. та Бялковський, О. та Гущук, І. (Guschuk I.) та Кулакова, О. та Шевчук, Т. (2013) Про актуальні проблеми шигельозу. Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)” Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. с. 82-83.

Цей список був створений у Tue Mar 19 18:35:12 2019 EET.