Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Subject is "by fields of science > Economics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | P | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 325.

B

Boiarchuk, A. (А. Boiarchuk) (2016) Innowacyjne zrodla finansowania Chersonskiego regionu: technoparky (Innovative funding sources of Kherson region: technoparks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Економіка» (1(29)). pp. 29-33.

P

Plińska, W. (Пліньська В.) (2013) RZECZY, MIEJSCA, IDEE – TRANSGRANICZNY RuCH LUDZI I PRZEDMIOTÓW NA POŁUDNIOWYM PODLASIU NA PRZEŁOMIE LAT 80. I 90. XX W. JAKO GENERATOR WIEZI ( Речі, місця, ідеї – транскордонний рух людей )(Plińska W. Things, places, ideas – transborder mobility of persons and things in South Podlasie between 1980s and 1990s as a way of creating social relations) і предметів на Південному Підляшші наприкінці 80 – на початку 90­х років ХХ століття як генератор зв’язків). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 91-114.

Є

Євгененко, Р.О. and Недзведовська , О.Є. (2008) Вдосконалення системи заощадження і споживання в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 105-114.

Єгоричева, С. Б. (S. Yehorycheva) (2013) СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ (Current aspects of bank innovations classification). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 32-36.

І

Іванчук, Н. В. (N. V. Іvanchuk) (2013) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ (Tax payment formation mechanism companies payroll fund in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», Вип.24. pp. 156-162.

Іванчук, Н.В. (2008) Формування активів підприємства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч.2). pp. 109-121.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2014) Перспективи оптимізації оподаткування фонду оплати праці підприємств (Ways to optimize the enterprise payroll taxation ). In: Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : [кол. монограф.] / М. І. Карліна. Вежа-Друк, Луцьк, pp. 222-241.

Іванчук, Т.Г. and Недзведовська , О.Є. (2008) Реформування податкової системи України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 22-28.

Іващук, В. and Новоселецька , А.О. (2008) Умови ефективного розвитку ринку праці кваліфікованої робочої сили. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 115-120.

Ігнатова, О. М. (O. Ihnatova) and Мохамад, О. М. (O. Mokhamad) (2013) СТАТИСТИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ АТ “ОЩАДБАНК” ТА ПАТ “УНІКРЕДИТ БАНК”)(Statistical comparison of pricing policies of banks of different forms of ownership (after the example of JSC “Sberbank” and JSC “UniCredit Bank”). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 42-49.

Іонін, Є. Є. (Ye. Ionin) (2013) КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (Control of the bank loan portfolio quality by assessing the creditworthiness of a legal entity). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 50-55.

А

Амбарчян, В. (V. Ambarchyan) (2013) Побудова лінійної моделі залежності обсягів фінансового інвестування банку від вартості залучення ресурсів та доходів від їх розміщення. (THE LINEAR MODEL OF DEPENDENCE OF THE AMOUNT OF BANK FINANCIAL INVESTMENTS ON THE COST OF RESOURCES ACCOMODATED AND THE REVENUES ON THEIR ALLOCATION BUILDING.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», (Вип.24). pp. 251-256.

Андрощук, О. М. (2013) РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 3-5.

Артеменко, І. (I. Artemenko) (2016) Теоретико-методичні основи концентрації виробництва на підприємствах агропромислового комплексу (Theoretical and methodological foundations of the concentration of production in the agricultural enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Економіка» (1(29)). pp. 23-28.

Б

Балянт, Г. Р. (H. Baliant) and Гордій, Н. Р. (N. Hordii) (2013) ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД (Monetary policy of central banks of the leading countries in the crisis period). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 4-7.

Баранник, Л. (L. Barannik) (2014) ФІНАНСУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ (FINANCING OF PENSIONS AS A GLOBAL PROBLEM OF MODERNITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 56-61.

Батіщева, О.С. (2010) До питання сучасних теоретико-методологічних підходів у вивченні державних послуг як суспільних благ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка", Вип.14. pp. 500-509.

Безгубенко, В. Ю. (V. Bezhubenko) (2013) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (Conceptualization of the state ownership). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 8-13.

Бенедик, Ю.Ю. (2008) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 295-303.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 331-341.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Перспективи розвитку державних вищих навчальних закладів України в ХХІ столітті. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду)». pp. 482-484.

Березюк, Т. П. (Bereziuk T.) (2013) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ (Government regulation as a priority of tourism development in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 4-8.

Березяк, І. (I. Berezіak) (2015) ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (DISCUSSION QUESTIONS OF THEORY OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.28). pp. 24-27.

Благодир, Л.В. and Недзведовська, О.Є. (2008) Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 91-97.

Болдак, А. К. (Boldak A.) (2013) МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (Small business in the Republic of Belarus). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 9-11.

Борейко, В. (Boreiko V.) (2016) Інвестиційні переваги економіки України (Investment advantages of Ukraine economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2 (30)). pp. 9-13.

Борейко, В. (V. Boreiko) (2013) НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. (DIRECTIONS OF INNOVATION UPDATE OF NATIONAL ECONOMY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка (Вип.24). pp. 99-103.

Борейко, В. (V. Boreiko) (2014) ВПЛИВ ЗМІН У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. (EFFECT OF CHANGES IN THE INDUSTRIAL COMPLEX ON THE ECONOMY UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 5-8.

Борейко, В. (V. Boreiko) (2015) РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ (THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.28). pp. 4-8.

Борейко, В. (V. Boreiko) (2016) Роль держави у забезпеченні благополуччя населення (Role of the state in ensuring welfare of population). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» ((1)29). pp. 4-7.

Борейко, В. І. (V. Boreiko) (2013) ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ХХІ СТОЛІТТІ (Incomes and expenditures of the Ukrainian population in the ХХІ century). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 116-120.

Борисюк, О. В. (О. Borysiuk) (2013) НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (Directions of public debt management in Ukraine under existing conditions). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 121-125.

Борсук, Є. В. (2013) АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 6-8.

Бредюк, В. І. (V. Brediuk) and Джоші, О. І. (О. Dzhoshi) (2013) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (Mathematical economic modelling of the dynamics of pension provision in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 133-136.

Буряченко, А. (A. Buriachenko) and Логвінов, П. (P. Logvinov) (2014) ВИТОКИ ТА УСПІШНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ. (ORIGINS AND SUCCESSFUL EXPERIENCE WITH PERFORMANCE PROGRAM BUDGETING IN BUDGET PROCESS). Наукові записки Національного університету« Острозька академія ».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 89-94.

Быль, А. З. (A. Byl) (2013) СИСТЕМА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ (Система делегування повноважень як важливий елемент системи управління кредитним ризиком в банку)(System of delegating authority is an important element of credit risk management in bank). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 14-17.

Бєлова, І. (I. Bielova) (2016) Концептуальні засади функціонування трансмісійного механізму системного фінансового ризику (Conceptual bases of functioning of systemic financial risks transmission mechanism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 82-86.

Білич, А. (A. Bilych) (2014) ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. (THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES TECHNICAL EFFICIENCY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 37-41.

В

Василенко, Д. С. (2013) БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І НАПРЯМКИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 15-17.

Васіна, A. (A. Vasina) (2015) Теоретичний концепт структурного реформування економіки (Theoretical concept of the economy structural reforming). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (1(29)). pp. 8-12.

Васіна, А. (A. Vasina) (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (IMPROVEMENTOFTHESTRUCTUREOFuKRAINIANINDUSTRYONTHEPRINCIPLES OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.28). pp. 9-13.

Вдовенко, Н. М. (N. Vdovenko) (2013) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ГАЛУЗІ АКВАКУЛЬТУРИ (Accounting and analytical support for subjects of fishery in aquaculture). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 102-105.

Великоіваненко, Г. І. (H. Velykoivanenko) and Трокоз, Л. О. (L. Trokoz) (2013) МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (Bank borrower creditworthiness modelling). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 136-141.

Вербицький, В. В. (2013) ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 18-20.

Вишневська, Н. В. (N. Vyshnevska) and Кучерук, М. В. (M. Kucheruk) (2013) ПРОБЛЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ (Problems of external debt service and external debt management in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 126-129.

Володін, С. (S. Volodin) (2016) Концептуальні засади розвитку Національної академії аграрних наук України на інноваційній основі (Conceptual framework for mia acad national agricultural sciences of Ukraine based on innovation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (1(29)). pp. 34-39.

Г

Гадайчук, Н. О. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНОЮ ДЕФОЛТУ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 29-31.

Галецька, Т. І. (Haletska T. I.) (2009) Лізинг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств (Leasing in the investment activities of agricultural enterprises). PhD thesis, UNSPECIFIED.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2011) Методика визначення ціни лізингової угоди. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. pp. 11-14.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧІВ (Optimization of the transaction costs of agricultural lessees). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 18-22.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) and Мартин, О.М. (O. Martyn) (2011) Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 488-494.

Галіцейська, Ю. М. (Yu. Halitseiska) (2013) СТАН ТА ДОМІНУЮЧІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ (State and dominant trends of the global banking system development). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 23-27.

Герман, Л. (H. Liudmyla) (2016) Оцінка впливу соціальних факторів на глобальний економічний розвиток (Evaluation of social factors influence on global economic development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 65-70.

Глухова, В. І. (V. Hlukhova) (2013) ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ПОДАТКОСПРОМОЖНИХ РЕГІОНАХ (Formation of the local revenues in the regions with high fiscal capacity). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 130-134.

Глушко, Т. (Hlushko T. ) (2013) КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК БІФУРКАТИВНИЙ ВЕКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (The crisis of identity as bifurcativity of social development: socio-­economic aspect). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 324-327.

Гнаткович, О. (O. Hnatkovych) (2014) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РИНКОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. (ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LAND MARKET RELATIONS IN AGRICULTURE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 28-32.

Гнилякевич, І. З. (І. Hnyliakevych) and Старостіна, Г. В. (Н. Starostina) (2013) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ (Features of regulating government service enterprises’ activities ). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 212-215.

Гнєдова, О. О. and Бикова, Ю. А. (2013) ДИСКУСІЙНІСТЬ ФУНКЦІЙ ПОДАТКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (Controversial functions of taxes at the present stage of market relations development). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 135-138.

Головченко, І. В. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦЇ КОББА-ДУГЛАСА ТА ЇЇ МОДИФІКАЦІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 38-40.

Гораль, Л. (L. Goral) and Спасів, Н. (N. Spasiv) (2013) ПРІОРИТЕТИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ. (Priorities of the financial resources use by local authorities in terms of the post-crisis economic recovery.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 104-109.

Гороховець, Ю. (J. Gorohovets) (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРУВАННЯ АПК РЕГІОНУ (THEORETICAL BASIS STRUCTURING OF AIC REGION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 69-72.

Грабар, Р. Н. (R. Hrabar) (2013) ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ (Транснаціональні компанії як потенційні інвестори білоруської економіки)(Transnational corporations as potential investors of the Belarusian economy). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 216-219.

Грицюк, Н. (N. Grytsyuk) (2014) СУТНІСТЬ, ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЙ. (ESSENCE, SUBORDINATION AND RELATIONSHIP STRATEGIES.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 33-37.

Грицюк, Н. О. (N. Hrytsiuk) (2013) СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДПРИЄМСТВO (Tax systems in Ukraine and their impact on business). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 220-223.

Грицюк, П. (P. Hrytsiuk) and Мулярчук, O. (O. Muliarchuk) (2014) Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України (Modeling impact of inflation on economic growth in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 144-149.

Грицюк, П. М.(Р. Hrytsiuk) and Савич, В. О. (V. Savych) (2013) МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРНОСТІ СИСТЕМИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ (Mathematical methods of estimation of the grain production system dimension of Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 142-146.

Гриців, Ю.О. and Недзведовська, О.Є. (2008) Моделювання доходів і видатків державного бюджету України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 15-21.

Громнюк, О. (2008) Управління оборотним капіталом підприємства на основі оцінки його оборотності та ефективності його використання. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 363-373.

Грудецький, І. (2008) Інвестиційна активність малих підприємств в умовах ринкової економіки. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 374-381.

Грудзевич, Ю. (Y. Grudzevich) (2014) СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ. (THE ESSENCE OF ENTREPRENEURSHIP MECHANISM AND ITS СONSTITUENTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 9-14.

Д

Далєвська, Т. (T. Dalievska) (2013) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. (Ways of improvement of local government financial support). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 110-113.

Данилюк, Н.М. (2008) Забезпечення рентабельності діяльності підприємства: теоретико-методологічний і практичний аспекти (на прикладі ЗАТ "Оболонь"). Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 382-392.

Дейнега, І. О. (I. Daineha) and Андрощук, М. С. (M. Androshchuk) (2015) Ринкові характеристики освітньої послуги (Market characteristics of educational services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 11-15.

Дем'янчук, О. І. (O. Demianchuk) and Струмінська, Б. М. (B. M. Struminska) (2013) ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ТА НЕДОЛІКИ У ЙОГО ЗАСТОСУВАННІ (Land rent as an important source of local budgets of Ukraine and shortcomings in its application). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», Вип.24. pp. 114-117.

Дем'янчук, О.І. (2008) Соціальний капітал як елемент сталого розвитку суспільства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 323-329.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2010) Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 185-191.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2013) ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАЇНИ (Decentralization of the financial resources of local budgets in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 139-143.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) and Заблоцька, О. С. (O. Zablotska) (2013) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ (Ways to improve financial provision for social safeguards in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 144-147.

Денищук, П. (P. Denyshchyk) (2014) Системний аналіз процесу визначення кількості ставок викладачів державного вишу. (SYSTEMS ANALYSIS OF DETERMINING THE NUMBER OF RATES STATE TEACHERS UNIVERSITY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ».Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 129-131.

Дерев’янко, І. В. (Derevianko) (2013) СФЕРА ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ (Service sector: essence, structure and factors of demand). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 12-15.

Десятнюк, О. М. (О. Desiatniuk) (2013) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ (Theoretical and methodological foundations of tax debt management). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 148-152.

Джекански, П. (P. Dziekański) and Павлік, А. (A. Pawlik) (2014) ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ РАЙОНІВ СВЄНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА. (ASSESSMENT OF FINANCIAL CONDITION OF DISTRICTS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 177-185.

Джонсон, Дж. (Johnson J.) (2016) Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок: загальнонаціональне кількісне дослідження(Barriers to successful entrepreneurship of Ukrainian women: nationwide quantitative research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 15-29.

Джєканьський, П. (P. Dziekański) (2014) БАГАТОВИМІРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ У ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОВІТІВ ШВЄНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА (У КОНТЕКСТІ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА). (Multidimensional comparative analysis in the assessment of the competitiveness of the districts świ ętokr zyskie voivodship (in terms of finance , economy and environment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 55-66.

Дзюба, Т. (T. Dziuba) (2015) Способи мінімізації інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств (Ways of risk investment minimization of machine-building enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» ((1)19). pp. 40-43.

Дмитрів, В. І. (V. Dmytriv) and Фриюк, Т. Ю.(T. Fryiuk) (2013) ФІСКАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇНИ (Fiscal significance of value-added tax and its role in improving the investment attractiveness of the country). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 153-157.

Дрогоруб, І. В. (І. Drohorub) (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО З’ЯСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ (Conceptual approaches to determining the economic essence of bank financial resources). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 28-31.

Дубровик, А.О. and Козак, Л.В. (2008) Синергічний ефект в управлінні підприємства. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 98-104.

Дубіняк, Л. В. (2013) ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 46-48.

Ж

Жемба , А. Й. (Zhemba) (2013) СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (World trends of innovative factors impact on the economic development of countries under globalization conditions). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 16-19.

Жук, О. С. (O. Zhuk) (2015) Оцінка стану та структури активів підприємства (Evaluation of the composition and structure of company’s assets). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 16-20.

З

Забчук, Г. М. (H. Zabchuk) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ (Functioning peculiarities of banks with foreign capital in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 37-41.

Запухляк , В. З. (Zapukhliak) (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН (ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ) В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КРИЗИ (Theoretical foundations of economic development (investment aspect) under civilizational crisis). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 20-23.

Заяць , В. С. (Zaiats) (2013) ПРОЯВИ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ (Manifestations of a systemic crisis: Ukrainian realities). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 24-27.

Звонар, В. П. (V. Zvonar) (2015) Теоретичний дизайн механізму реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену]{Theoretical design of the mechanism of realization of social responsibility as a socio-economic phenomenon. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 4-9.

Зглюй, Т. В. (T. Zhliui) (2013) НАЛОГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ (Tax efficiency as a part of economy modernization). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 158-162.

Зелінська, Г. (H. Zelinska) (2014) ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ (DEVELOPING EDUCATIONAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL SYSTEMS CARPATHIAN REGION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 38-43.

Зінкевич , О. В. and Левицька , С. О. and Мосійчук, М. М. and Нагавичко , І. П. and Немкович , О. Б. (2006) Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. НУВГП, Рівне.

К

Кардаш, О. (O. Kardash) (2015) Онтологічне дослідження сутності продовольчої безпеки (ONTOLOGICAL RESEARCH OF FOOD security ESSENCE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.28). pp. 28-31.

Карлін, М. (M. Karlin) (2016) Досвід функціонування спеціальних економічних зон у постсоціалістичних країнах та можливості його застосування в Україні (The experience of operation of special economic zones in post-socialist countries and the possibility of its application in Ukraine). Наукові запис- ки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 126-132.

Карлін, М. І. (M. Karlin) and Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) (2012) Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні (Ways of improving the administration of single social contribution in Ukraine). Фінанси України (№12). pp. 93-102.

Карлін, М.І. (2008) Пропорційний податок на доходи фізичних осіб: проблеми і перспективи. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України., Вип.10 (Ч. 1). pp. 82-89.

Карпова, І. (І. Karpova) (2013) ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. (FINANCIAL AND CREDIT LEvERs C»F DEvELopMENT QF UKRAINIAN AGROINDUSTRIAL COMPLEX.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 211-214.

Карпович, М. О. (2013) КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 81-84.

Карпчук, Л. А. (L. A. Karpchuk) (2016) Оцінка механізму управління кредитним портфелем комерційних банків України в сучасних умовах (Evaluation of the credit portfolio management mechanism of commercial banks in ukraine in modern conditions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 21-26.

Касич , А. О. (Kasych) (2013) БАГАТОФАКТОРНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ (Multifactor productivity as an indicator of the technological development level of the country). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 28-33.

Касьяненко, Р. and Новоселецька , А.О. (2008) Подолання інфляції - ключове завдання Уряду. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 121-127.

Качан, О. (O. Kachan) (2015) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ (FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION INDUSTRY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.28). pp. 14-18.

Квасницька, Р. С. (R. Kvasnytska) (2013) МІСЦЕ ТА РОЛЬ НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ – ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ (The place and role of non-financial corporations – the financial market institutions of Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 224-227.

Квасниця, О. В. (O. Kvasnytsia) (2013) МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. (Monitoring and evaluation of activity of regional programs of development of small business in Ukraine.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 163-168.

Квашук, О.В. (O. Kvashuk) (2010) Ретроспектива та перспектива економіко-математичного моделювання в оподаткуванні. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 430-437.

Клебан, Ю. В. (Yu. Kleban) and Роман, С. В. (S. Roman) (2013) ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ (Business planning on basis of data mining). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 147-151.

Клець, М. В. (M. V. Klets) and Клець, Д. В. (D. V. Klets) (2013) СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ (World view aspects of international cooperation of the Ukrainian and Polish educational institutions). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 34-37.

Климчук, A. (Klymchuk A.) (2016) Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах (Methods of personnel motivation at the industrial enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 34-37.

Климчук, А. (A. Klymchuk) (2016) Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах (Methods of personnel motivation at the industrial enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 44-47.

Кмитюк, Т.Л. (T. Kmytiuk) (2013) МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ТА ПРОБЛЕМ (Methods and models of personnel motivation: an analysis of the main aspects and problems). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 152-156.

Книш, Б. (2013) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 91-94.

Ковалевич, Д. А. (D. Kovalevych) and Рошило, В. І. (V. Roshylo) (2013) ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (Basic principles of planning and fulfilment of the local budgets). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 168-171.

Коваль, О. (2013) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 95-98.

Ковальчук, О. (2008) Український фондовий ринок, проблеми становлення та перспективи його розвитку. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 199-207.

Ковальчук , В. М. (V. Kovalchuk) (2010) Основні підходи до оцінки невизначеності в економічних системах. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 438-445.

Ковальчук , В. М. (V. Kovalchuk) and Мороз, О. С. (O. Moroz) (2011) Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 625-635.

Когут, В. (2013) ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ МОНОПОЛІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ “УКРТЕЛЕКОМУ”). Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 102-104.

Кожан, Г. В. (2013) ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВОЮ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЗА РАХУНОК ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 105-107.

Козак, Л. (L. Kozak) (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТРУМЕНТІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ (ENSURING THE INTERACTION OF AGRICULTURAL POLICY TOOLS WITH MEASURES OF STATE STRATEGIC PROGRAMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 20-26.

Козак, Л. В. (L. Kozak) (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ ТА ЦІЛЕЙ ПОЗИЦІЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. (THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF A STRATEGIC VISION AND AIMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE PRODUCT POSITIONING). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» . (Вип.25). pp. 42-49.

Козак, Л.В. (2008) Становлення системи міського оподаткування у 80-х - на початку 90-х рр. ХІХ ст. (За матеріалами Волинської губернії). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 106-116.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2012) Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг. Сталий розвиток економіки (3(13)). pp. 244-247.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств (Conceptual approaches to the agricultural enterprises strategies formation). Економіка АПК (№9). pp. 116-119.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2013) Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (Interconnection of the level of production intensity and results of activity of agricultural enterprises). Проблеми економіки (№ 4). pp. 90-98.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства (The place and role of positioning strategies in the system of enterprises strategic priorities ). Формування ринкової економіки : зб. наук, праць. — Спец. вип. : у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспекти¬ви та вплив на розвиток сільських територій (Ч.2). pp. 107-115.

Колісник, Г. (Kolesnik G.) (2016) Інституціональні умови та пастки розвитку регулювання витратами підприємництва (Institutional and conditions of adjustment expenses trap enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2 (30)). pp. 19-26.

Кондратенко, М. Б. (M. Kondratenko) (2013) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ” (Systematization of scientific approaches to defining the content of the tax burden). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 172-176.

Конончук, В. (2013) АНАЛІЗ СТАНУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В 2010-2012 РР. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 108-110.

Корман, І. І. (I. I. Korman) (2013) ПРОГНОЗ ЦІН НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ (Prices forecast on the domestic fish and seafood market). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 38-43.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2009) АПК України: стан та шляхи реформування. Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ (1). pp. 83-89.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) АПК України: проблеми відтворення та оновлення основного капіталу. Економічний простір: Збірник наукових праць (19). pp. 92-98.

Кофанова, О. (O. Kofanova) (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ НА ПЛАНЕТІ (ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE VEHICLES IMPACT MINIMIZATION ON THE CLIMATE CHANGE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.28). pp. 19-22.

Коцьолко, І.П. and Недзведовська, О.Є. (2008) Прогнозування та аналіз сучасного стану податкових надходжень до зведеного бюджету України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 29-36.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) and Данилець, Ю. (Yu. Danilets) (2016) Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження (Electronic document management systems in higher education: tendencies and implementation perspectives). Національний університет «Острозька академія» (The National University of Ostroh Akademy) (1(29)). pp. 71-75.

Кочкубей, В. and Новоселецька , А.О. (2008) Управління державним боргом в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 37-42.

Кривицька, О. Р. (О. Kryvytska) and Коваленко, Д. (D. Kovalenko) (2016) Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків (Insurance fraud in modern conditions of insurance market). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 148-151.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) (2009) Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 281-288.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) (2013) РЕСУРСИ СТРАХОВИКА ТА СТРАХОВІ РЕСУРСИ: ТЕОРЕТИЧНА ПОЛЕМІКА ЧИ ПРАКТИЧНА НЕСУМІСНІСТЬ (Resources of insurer and insurance resources: theoretical controversy or practical incompatibility). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 228-232.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvyts’ka) (2010) Формування прибутку підприємств у ринкових умовах (Shaping of the profit of enterprises in market environment). PhD thesis, Тернопільський національний економічний університет (Ternopil’ National University of Economics).

Крихівська, Н. О. (N. O. Krukhivska) (2013) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА” (Approaches to defining the essence of “economic potential of the company”). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 44-47.

Кужельний , М. В. and Левицька , С. О. (2010) Організація обліку. НУВГП, Рівне.

Кузьмак, О. М. (O. Kuzmak) (2013) ХЕДЖУВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ (Hedging as a method of bank risk management). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 56-58.

Курганський, К.С. and Новоселецький, О.М. (2008) Модель оптимальності вибору між інфляцією та безробіттям в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 133-139.

Куцаб-Бонк, К. (Kutsab-Bonk K.) (2016) Інституційні чинники транскордонної конвергенції в умовах сучасного етапу європейської інтеграції України (Institutionalfactors of cross-border convergence in the modern stage of European integration of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 14-18.

Кучер, Р. В. (R. Kucher) (2013) ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (Financial stability of banks as a guarantee of stability of the banking system of Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 59-62.

Кучерова, О. (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 114-119.

Кучина, Т. С. (2013) УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА НА УМОВАХ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 117-119.

Кінах, Д. (2013) АНАЛІЗ БЮДЖЕТНО-КОШТОРИСНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА 2010-2012 РР. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 85-87.

Л

Лащак, В. (V. Laschak) and Лащак, О. (O. Laschak) (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЦІН. (IMPROVING THE FINANCIAL LEVERS OF THE STATE TO ENSURE THE MACROECONOMIC STABILITY OF CONSUMER PRICES.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 4-9.

Левицька, І. (I. Levytska) (2014) УПРАВЛІНСЬКИЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. (MANAGEMENT AUDIT OF OPERATIONAL COST ENERGY SUPPLY COMPANIES IN THE CONTEXT OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 109-113.

Левицька, С. (S. Levitskaya) and Стець, Н. (N. Stets) (2016) Методичні та прикладні підходи ефективності землекористування в умовах податкового реформування (Methodical and applied approaches of efficiency of land-tenure are in the conditions of tax reformation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 104-109.

Левицька , С. О. (2008) Звітність підприємств. НУВГП, Рівне.

Левицька , С. О.(S. Levytska) and Солодкий , В. О. (V. Solodkyi) (2013) ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДХОДІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (Preconditions and ways of implementation the approaches of sustainable development in the system of globalization). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 48-51.

Левицька , С. О.(S. Levytska) and Цимбалюк, А.Ф. (A. Tsymbaliuk) (2011) Податковий менеджмент на макрорівні: вітчизняна та міжнародна практики впровадження. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 69-76.

Лень, В. С. (V. Len) (2013) ЩОДО КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ (Capitalization of contributions of the fixed and intangible assets to the chartered capital). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 233-236.

Лешан, К. (2013) МОЖЛИВОСТІ СКОРОЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 120-122.

Литвиненко, Я. В. (Ya. Lytvynenko) (2013) МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УРАЇНІ (Marketing approach to the investigation of banking services in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 52-55.

Лойко, В. В. (V. Loiko) (2013) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (Current trends and issues of investment and innovative development in the regions of Ukraine in the context of economic safety maintenance). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 60-63.

Лукомська, О. (O. Lukomskа) (2015) Сільський зелений туризм як інноваційний напрям диверсифікації агробізнесу (Rural green tourism as an innovative direction of diversification of agribusiness). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Економіка» ((1)29). pp. 13-17.

Лусте, О. О. (О. Luste) (2013) ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Economic mentality as a part of institutional organization of the economic activity). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 64-67.

Ляшок, Я. (Y.Liashok) (2013) АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. (Analysis own sources of investment resources livelihood of Ukraine.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 184-189.

Ліпич, Л. Г. (L. Lipych) and Свистун, В. М. (V. Svystun) (2013) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ” (Current approaches to defining the essence of “resource saving”). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 56-59.

Лісовський, О.П. (2008) Місце та роль іноземних інвестицій в розвитку держави. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 208-216.

М

Магас, Н. (N. Mahas) (2013) ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. (POTENTIAL TRADE ENTERPRISE COMPETITIVENESS DIAGNOSIS.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», (Вип. 4). pp. 190-196.

Макаренко, В. О. (V. Makarenko) and Гончар, О. М. (O. Honchar) (2013) ГАРМОНІЙНІ ПАТТЕРНИ ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (Harmonic patterns as a basis for forecasting of macroeconomic processes). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 162-166.

Малишко, В. В. (2013) РОЗПОДІЛ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ІСІ В УКРАЇНІ ЗА ТИПАМИ ІНВЕСТОРІВ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 132-137.

Мальчик, М. В. (M. Malchyk) and Толчанова, З. О. (Z. Tolchanova) (2013) ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДРИЄМСТВА В ЙОГО МАРКЕТИНГОВІЙ ПОЛІТИЦІ (Logistics activities in marketing policy of the industrial enterprise). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 68-70.

Маліновська, К. О. (K. Malinovska) (2013) ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (Tax aspect of small business subjects activities). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 177-180.

Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Іщук, О. С. (O. Ishchuk) (2016) Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізаці (The interconnection of liquidity indexes and model of their optimization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 37-41.

Мамонтова, Н.А. (2008) Бюджетування як передумова ефективного управління фінансами підприємств. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 2). pp. 215-221.

Мамонтова, Н.А. (N. Mamontova) (2011) Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 510-521.

Мамонтова, Н.А. (N. Mamontova) (2013) СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ З УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ (Strategic guidelines for increasing capitalization of companies, taking into account global challenges). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 241-245.

Маринчак, Л. Р. (L. Marynchak) (2013) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТІВ У СИСТЕМІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ (Estimation of effective deposit formation in the system of resource backing for national banks). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 63-67.

Маркіна, І. (I. Markina) and Черниш, І. (I. Chernysh) (2014) ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. (JUSTIFICATION OF THE MECHANISM OF ANTI-CRISIS STATE POLICY IN TOURISM). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 50-55.

Мартин, О.М. (O. Martyn) (2013) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (Economic security as a part of national security). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 68-74.

Маслічук, С. (S. Maslichuk) (2014) ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ. (FINANCIAL ASPECTS OF THE PENSION SYSTEMS REFORMATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 119-124.

Матлага, Л.( L. Matlaga) (2013) СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ПОНЯТТЯМ «РЕСУРСИ БАНКУ». (ESSENCE BANK CAPITAL AND ITS RELATIONSHIP WITH THE CONCEPT OF «BANKING RESOURCE»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 125-130.

Мацук, З. (Matsuk Z.) (2016) Теоретичні аспекти дослідження послуги як економічної категорії (Services as economic category: theoretical aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 4-8.

Медвідь, Н. В. (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 138-140.

Мейта, В. (V. Meyta) (2014) Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності (Forming of the organizationaland economic mechanism of economic security management of business activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 15-19.

Мельник, А. Т. (А. Melnyk) (2013) ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (Functioning of the debt resources insurance system in the context of ensuring the stability of the financial system of Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 75-78.

Мельничук, І. (2008) Формування операційного прибутку підприємства. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 406-414.

Миськів, Г. (G. Myskiv) (2014) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. (DIFFERENTIATION OF MACROECONOMIC PRECONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF CREDIT MARKET THROUGH THE PRISM OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC THOUGHT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 136-140.

Миськів, Г. (G. Myskiv) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ. (RESEARCH OF UKRAINE CREDIT MARKET’S FORMATION STAGES.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ».Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 67-72.

Мороз, О. (2008) Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 217-222.

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Студентські наукові записки. Економіка, Вип.5 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Недзведовська, О. Є. (2013) СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 156-159.

Недзведовська , О.Є. (О. Nedzvedovska) (2011) Еволюція досліджень соціальної захищеності населення (Evolution of researches of social protected of population). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.17. pp. 322-329.

Нежива, М. (M. Nezhyva) (2014) ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ (INFORMATION BASIS FOR AUDIT EFFECTIVENESS OF FORMATION FINANCIAL RESERVES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 138-142.

Непочатенко, О. (E. Nepochatenko) and Пташник, С. (S. Ptashnyk) (2016) Конкурентне середовище та напрями економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (Competitive environment and areas of economic development of agricultural enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 48-54.

Непочатенко, О. (E. Nepochatenko) and Пташник, С. (S. Ptashnyk) (2016) Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (Investment and innovation to ensure increased competitiveness of farms). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 42-47.

Новоселецький, О. (A. Novoseletsky) and Шепель, А. (A.Shepel) (2016) Соціально-економічні детермінанти злочинності (The socio-economic determinants of crime). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 151-156.

Новоселецький, О.М. (O. Novoseletskyi) and Якубець, О. В. (О. Yakubets) (2013) ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПОЗИЧАЛЬНИКА КАПІТАЛУ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО ПІДХОДУ (Assessment of the individual bank borrower creditworthiness on basis of fuzzy multiple-approach). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 167-172.

Ногінова, Н. (N. Noginova) (2014) НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. (NEED FOR REFORM TAX POLICY OF UKRAINE IN THE EUROPEAN INTEGRATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» .Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 141-145.

Ногінова, Н. (N. Noginova) (2014) ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ (TRANSFORMATION OF OWNERSHIP IN UKRAINE: PROBLEMS AND PRIORITIES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 27-30.

О

Оганезова, А. (G. Oganezova) (2016) Вплив зайнятості на здоров’я трудового населення в Україні (Effect of employment on the health of working population in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька акаде- мія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 75-79.

Олак, A. (А. Olak) (2014) Інформаційна безпека у фінансових інституціях . Фінансові установи і структури, які забезпечують інформаційну безпеку, – основні поняття. (Ochrona informacji w instytucjach finansowych. Instytucje i podmioty finansowe realizuj ące ochronę informacji – zarys problematyki). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 186-193.

Осадча, О. О. (О. Osadcha) (2013) ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ (The effect of elements of the accounting methods on the efficiency of formation and distribution profits analysis). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 115-118.

Осадча О, Olga Osadcha (2016) Інтелектуальний капітал як об’єкт генерування доходу фінансово-господарської діяльності (Intellectual capital as revenue generation object of financial and economic activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 55-59.

Осадчук, О. and Хмарук, Ю.В. (2008) Формування доходів Державного бюджету України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 48-55.

П

Павлюк, А. О. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 163-167.

Панура, Ю. В. (Yu. Panura) (2013) УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ (Generalization of scientific approaches to determining the nature of taxes and their systematization). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 181-184.

Петрощук, О. В. (2013) ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 168-172.

Петрушенко, Ю.М. and Руденко, О. М. (Rudenko О.) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Пінчук, С.А. and Беззубко, Л.В. and Беззубко, Б.І. and Корецький, М.Х. and Дудкін, О.В. and Бакуменко, В.Д. and Васильєва, Т.А. and Ілляшенко, Т.О. and Котенко, Н.В. and Ілляшенко, К.В. and Шинкарук, А.Л. and Височина, А.В. and Длугопольський, О.В. and Плоский, К.В. and Абрамов, Л.К. and Азарова, Т.В. and Сміянов, В.А. and Тарасенко, С.В. and Калініченко, О.В. and Дивнич, О.Д. and Летуновська, Н.Є. and Лєонов, С.В. and Ласукова, А.С. and Омельяненко, В.А. and Маслак, О.М. and Данько, Ю.І. and Дивнич, О.В. and Якимчук, А.Ю. (2014) Місцевий розвиток за участі громади. Other. ТОВ ВТД "Університетська книга", Суми.

Петрішина, Т. О. (T. Petrishyna) (2013) ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ (Achieving competitive advantages in the context of global strategic management). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 76-80.

Подганюк, Н. (2008) Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 415-424.

Поддєрьогін, А. М. (А. Poddierohin) and Лесько, М. В. (M. Lesko) (2013) МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА (The mechanism of functioning of value added tax and its impact on the economic activity of business entities). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 246-250.

Полюхович, М. and Новоселецька , А.О. (2008) Неформальна зайнятість як феномен сучасного ринку праці в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 159-164.

Полюхович, М. (Polyuhovich M.) (2016) Сутність, значення та особливості оцінювання інноваційних процесів у діяльності підприємств (Nature, features and importance of evaluation process innovation in the enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 38-41.

Полюхович, М. Д. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 172-174.

Попов, Д. and Ковальчук, В.М. (2008) Перспективи економічного зростання України на наступні п'ять років. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 228-231.

Посаднєва, О. М. (O. Posadnieva) and Костіна, Н. М. (N. Kostina) (2013) МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ІНФОРМАТИВНА СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (Monitoring of the financial independence of local budgets as informative component of the implementation of fiscal decentralization principles). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 185-189.

Почтовюк, А. Б. (A. B. Pochtoviuk) (2013) ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. (Vocational qualification compliance as vector of development of higher education in the interest of national economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 44-48.

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) and Скалій, А. (Skaliy A.) and Жуков , В. ( Zukow W. ) (2012) Franchising as a form of use of corporate image (Франчайзинг як форма використання корпоративного іміджу організації). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 7-12.

Приходько, Р.І. (2008) Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 459-466.

Проскуріна, Н. М. (N. Proskurina) and Штепа, К. Ю. (K. Shtepa) (2013) ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (General aspects of applying the outsourcing in the enterprises’ activities). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 251-255.

Пріндин, Х. М. (2013) ІНСТРУМЕНТИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСВАХ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 175-177.

Пічкурова, З. (Z. Pichkurova) (2013) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. (Systematization of theoretical statements and scientific views on the economic content of intellectual property.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 215-219.

Р

Рибій , О. I. (2013) ПОДАТОК НА БАГАТСТВО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 181-183.

Рижко, Л.О. (2008) Толінг в Україні: переваги та недоліки. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 425-431.

Рожко, О. (O. Rozhko) (2016) Прагматика процесів бюджетної децентралізації та вдосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової елвалізації (Pragmatists in Processes of the fiscal decentralization and improvement of approaches to the evaluation of the effectiveness of financial equalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 164-172.

Роман , С. В. (2013) ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 184-186.

Рудан, В. Я. (V. Rudan) (2013) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СТАГНАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ (Problems and prospects of the banking system liquidity management in the stagnation of the national economy). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 79-84.

Рудик, О. Р. (О. Pudyk) (2013) АНТИКРИЗОВА ДІАГНОСТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (Anti-crisis diagnostics of business entities in the economy of Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 262-265.

Рудковський, О. (O. Rudkovsky) (2014) КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ. (THE CORPORATE SECURITY ORGANIZATION AS A SYSTEM OF EFFECTIVE PROTECTION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 19-22.

Рудь, Н. Т. (N. Rud) (2013) ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ – НОВА ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (Open innovations – a new paradigm of innovation development). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 81-85.

С

Савич, В. О. (V. Savych) and Білан, Б. С. (B. Bilan) (2013) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ (Automated system for calculating models of forecasting the probability of enterprise bankruptcy). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 173-176.

Садова, У. (U. Sadova) and Степура, Т. (T. Stepura) (2016) Структурні дисбаланси якості людського потенціалу у фокусі викликів політики зайнятості населення України (Structural imbalances of quality of human potential in focus challenges employment policy Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 76-80.

Салькова, І. Ю. (I. Salkova) (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК (THEORETICAL BASIS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES CompETITIYENEss ASSESSMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 54-57.

Сас, О. (O. Sas) (2016) Природничо-ринкова концепція управління в аграрних підприємствах (Natural-market concept of management in agricultural enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 60-63.

Сидор, І. (I. Sydor) and Булавинець, В (V. Bulavynets) (2013) ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ. (State functions and the necessity of their budget funding.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 123-127.

Слава, С. (S. Slava) and Гапак, Н. (N. Hapak) (2014) Структурна парадигма збалансованості інструментів підтримки економічного розвитку регіону (STRUCTURAL PARADIGM OF BALANCING THE SUPPORTIVE TOOLS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 44-50.

Соколовський, Д. Б. (D. Sokolovskyi) (2013) ЧИННИКИ НЕЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТОРІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ (Factors of inefficient investment capital allocation by economies). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 177-183.

Сороківська, З. К. (Z. Sorokivska) (2013) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ РОЗДРІБНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ГРОШОВИЙ ОБІГ (The economic essence of retail banking settlement services and their impact on the money circulation). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 85-89.

Сословський, В. (V. Soslovskiy) and Коломієць, Р. (R. Kolomiyets) (2014) ЗВ’ЯЗОК МІЖ КОМПЛЕКСНИМ ФІНАНСОВИМ АНАЛІЗОМ І ПРЕВЕНТИВНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (COMMUNICATION BETWEEN A COMPLEX FINANCIAL ANALYSIS AND PREVENTIVE DIAGNOSTICS OF FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 101-107.

Спасів, (N. Spasiv) and Турський, (I. Turskyi) (2013) ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ – 2012: АСИМЕТРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ НАРОЩУВАННЯ (Revenues of the state budget of Ukraine - 2012: skewness of formation and reserves of growth). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 195-201.

Спасів, Н. (N. Spasіv) and Мартинюк, В. (V. Martyniuk) (2014) ЕКСТЕРНАЛІЇ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ І ВИДАТКАМИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. (EXTERNALITIES EXECUTION OF THE STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES IN IVANO-FRANKIVSK.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ».Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 73-80.

Стадницький, Ю. (Y. Stadnytskyi) and Дзяна, О. (O. Dziana) (2013) МІСЦЕ СЕГМЕНТІВ «BUDGET» ТА «EKONOMY» У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ. (ROLE OF SEGMENTS «BUDGET» AND «EKONOMY» IN THE UKRAINE HOTEL BUSINESS.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». pp. 71-74.

Стасик, О. О. (O. Stasyk) (2013) ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ КОРОПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ (Principles of efficient corporate mergers and acquisitions in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 266-269.

Стасюк, В. В.(V. Stasiuk) (2013) МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ ЯК ЧИННИК ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО (Mechanism of rate management as a factor of the public-private partnership implementation in water supply and sewage sector of the economy). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 128-131.

Суворова, І. (I. Suvorovа) (2014) КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НА ВІАТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. (CONTROLLING AS A MODERN MANAGEMENT SYSTEM FOR AIR ENTERPRISE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 38-44.

Супрун, А. А. (А. Suprun) and Судаченко, Ю. Ю. (Yu. Sudachenko) (2013) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ М. КРИВОГО РОГУ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ І ПЕСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ)(Maintenance of the financial stability of ore dressing industry enterprises in Kryvyi Rih (retrospective and prospective aspect). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 270-275.

Сідельникова, Л. П. (L. Sidelnykova) and Якуша, Я. В. (Ya. Yakusha) (2013) НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ (Directions for ecological tax reform in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 190-194.

Т

Тимейчук , В. В. (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 193-195.

Ткач, М.С. and Недзведовська, О.Є. (2008) Альтернативні джерела наповнення доходної частини Державного бюджету України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 66-70.

Ткаченко, Н. (N. Tkachenko) and Шабанова, О. (O. Shabanova) (2014) НОРМАТИВНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ. (THE NORMATIVE DYNAMIC MODEL FOR ESTIMATING THE EFFICIENCY OF PRIVATE PENSION FUNDS’ INVESTMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 163-169.

Ткаченко, Н. (N. Tkachenko) (2014) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ. (THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL INTERMEDIARIES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 81-88.

Ткачик, Ф. (F. Tkachyk) and Гуцул, І. (I. Hutsul) (2013) МИТНІ ТА ПОДАТКОВІ РЕГУЛЯТОРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (Customs and tax regulators of foreign-economic activity.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 132-136.

Ткачова , І. І. (2013) ОЦІНКА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДИСКРИМІНАНТНОЇ МОДЕЛІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 196-198.

Топішко, І. (I. Topishko) and Галецька, Т. (T. Haletska) (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ УКРАЇНИ. (THE WAYS OF IMPROVEMENT OF PROPERTY RELATIONS IN TERMS OF UKRAINIAN CRISIS.). Наукові запис- ки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 24-29.

Топішко, І. І. (Topishko I.) and Топішко, Н. П.(Topishko N.) and Галецька, Т .І. (Haletska Т.) (2016) Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави (Transformation of economic conditions in the economy of knowledge and its impact on social policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. (2 (30)). pp. 27-32.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2001) Командна економіка: суть, еволюція, крах та деякі проблеми трансформації (Command economy: the nature, evolution, crash and some problems of transformation). Збірник «Наукові праці викладачів гуманітарної кафедри Львівського державного аграрного університету. pp. 95-106.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2010) Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності (Denationalization and privatization: how to balance the expectations and aspirations, results and reality). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14). pp. 528-542.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики (Economic crisis as a reflection of the crisis of economic theory and economic policy). Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.20). pp. 31-35.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2008) Фінансова стабілізація в сфері АПК як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки (Financial stabilization of agricultural sphere as a prerequisite for food security). Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК (№15). pp. 482-486.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Совершенствование распределительных отношений как важнейшее условие снижения уровня отчуждения в современной Украине (Improvement of Distribution Relationship as the Most Important Condition to Reduce the Level of Exclusion in Modern Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VI международной науково-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г.. pp. 116-118.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2011) Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні (Increasment of exclusion as a threat to social stability in Ukraine). Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, Вип.17. pp. 329-335.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2009) Рентні відносини як інструмент вирівнювання умов господарювання в регіональному аспекті (Rent relations as a tool for alignment economic conditions in the regional context). Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : Збірник наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції. pp. 178-187.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Топішко, О.І. (О. Topishko) (2011) Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в Україні (Status and prospects of further development of land ownership in Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной науково-практической конференции (Ч.1). pp. 327-330.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Шустерук, З.С. (Z. Shusteruk) (2011) Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 462-470.

Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2013) Неоліберальна концепція та сучасні соціально-економічні реалії (Neo-liberal concept and the current socio-economic realities ). «Міжнародна економіка у ХХІ столітті»: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 28-29 березня 2013 р.. pp. 304-307.

Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2009) Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні конкурентної політики підприємства (The role of corporate social responsibility in shaping enterprise’s competition policy). «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»: Матеріали міжн. наук.-практ.конф. 17-18 вересня 2009 р..НУ «Львівська політехніка» . pp. 321-323.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Cоціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи ( Social orientation of the EU’s stabilization measures: challenges and prospects). Наукові записки. Серія «Економіка», Вип.20. pp. 35-40.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2013) Перспективи і тенденції розвитку України в контексті глобальної економічної кризи (Development of Ukraine in the context of global economic crisis: perspectives and trends). Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання: матеріали ІІ регіональної міжвузівської наук.-практ. конф., (м. Дубно, 28 березня 2013 р.), Вип. 2. pp. 40-44.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2007) Людський капітал як чинник соціально-економічного поступу (Human capital as a factor of social and economic development). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.9 (Ч.3). pp. 181-190.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Вплив світової економічної динаміки на соціальну політику країн Європи (Impact of global economic dynamics on social policies in Europe). Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 квітня 2012 р.. pp. 125-128.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2007) Політика доходів населення соціальної держави і проблеми її проведення в Україні (Incomes policy of the welfare state and the problem of its functioning in Ukraine). Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 2007», Т. 9. pp. 25-27.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Ринкові перетворення в Україні та їх соціальні наслідки ( Market transformation in Ukraine and their social implications). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой Международной научно-практической конференции (Ч.1). pp. 112-114.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Перспективи застосування соціальних інновацій в соціальній політиці держави в умовах її адаптації до глобалізованого простору ( Prospects of social innovation in social policy in the condition of its adaptation to the globalized space). Соціальні інновації у сучасному суспільстві. pp. 86-91.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2010) Соціальний захист населення і роль держави як виразника загальнонаціонального інтересу (Social protection and the role of government as an expression of national interest). Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. pp. 76-78.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2008) Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства (Social protection as factor of the social society advancement). Стратегия Украины в глобальной среде : Материалы ІІ международной научно-практической конференции 7-9 ноября 2008 года, Т. 3. pp. 18-20.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2013) Социальные риски и проблема оценки уровня социальной защиты населения на основе теории нечетких множеств (Соціальні ризики і проблема оцінки рівня соціального захисту населення на основі теорії нечітких множин) (Social risks and the problems of social protection level evaluation on the basis of fuzzy sets theory). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Vol.1 (No. 3). pp. 72-78.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Деякі проблеми вдосконалення системи соціального захисту населення в Україні (Some problems of improving the social protection system in Ukraine). «Фінансова система України: становлення та розвиток» // Матеріали науково-практичної конференції. . pp. 130-134.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2005) Державні соціальні програми: світовий досвід та можливості його застосування в Україні (State social programs: international experience and the possibility of its application in Ukraine ). Фінансова система України. Збірник наукових праць. (Ч.2). pp. 403-408.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Трансформація соціальної політики держави в умовах глобалізаційних змін: проблеми і пошук шляхів розв’язання ( The Transformation of Social Policy in the Processes of Globalization: Problems and Solutions). Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук. -практ. конф.(22-23 листопада 2012 р., м.Київ). pp. 136-139.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку в Україні. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (2(42)). pp. 258-263.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Роль та місце лізингу у фінансово-кредитному механізмі АПК. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку сільського господарства і села: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 вересня 2008 р.. pp. 170-176.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин в сфері АПК. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (10(3)). pp. 404-415.

Топішко, Т.І. (2008) Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин у сфері АПК. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 3). pp. 404-415.

Транченко, Л. (L. Tranchenko) and Транченко, О. (O. Tranchenko) (2014) ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО. (IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE COMPETITIVE IN AGRICULTURE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 60-65.

Транченко, Л. В. (L. Tranchenko) and Транченко, О. М. (O. Tranchenko ) (2013) ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ГОЛОВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (Land resources as the main means of national economic development). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 94-98.

У

Угрин, В. (V. Uhryn) (2013) ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ. (ECONOMIC NATURE AND CAUSES OF TAX DEBT.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 118-122.

Ф

Федорович, І. (I. Fedorovych) (2014) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ. (ECONOMIC EVALUATION OF DEBT SUSTAINABILITY OF UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» .Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 146-151.

Федуняк, I. (І. Feduniak) (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ. (EFFECTIVENESS OF BIOGAS IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 45-49.

Фесюк, Р.В. and Ковальчук, В.М. (2008) Моделювання та прогнозування інфляції в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 183-188.

Х

Харченко, A. (A. Kharchenko) (2014) ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ЯК КЛЮЧОВОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ. (THE ECONOMIC NATURE OF CREDIT RISK AS THE KEY RISK OF BANK CREDITING.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 89-97.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні. (REGISTRATION POLICY AND ITS INFLUENCE IS ON FINANCIAL STABILITY OF STATE AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 124-129.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2015) Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними (Fundraising as a way to ensure economic security SHEE Ukraine in the context of increased competition between them). In: Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку, 20 березня 2015 року, Київський національний університет технологій та дизайну.

Хмарук, Ю.В. (2008) Ефективність функціонування місцевих бюджетів України. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 223-231.

Хмарук, Ю.В. (Y. Khmaruk) (2009) Роль податку на додану вартість у формуванні доходної частини Державного бюджету України. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 181-191.

Хімченко, А. (A.Himchenko) (2013) ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАЦІЯ» ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ. (The issue of «corporation» concept and its classification as an economic category.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 80-85.

Ч

Чалюк, Ю. (Y. Chaliuk) (2013) ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ МІЖНАРОДНОГО СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. (Innovative mechanisms of international social investment.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 86-91.

Черкасова, С. В. (S. Cherkasova) (2013) ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (Investment strategies of institutions of common investment). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 276-280.

Черновська, М. М. (M. Chernovska) (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (Theoretical approaches to defining the essence of “local budgets” and “local government budgets”). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 202-205.

Чеховський, Д. (D. Chekhovskyi) (2014) ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ. (THE ECONOMIC NATURE OF THE BANK DEPOSITS GUARANTEE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць.. pp. 95-100.

Чеховський, Д. (D. Chekhovskyi) (2014) ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ ТА КРЕДИТНИХ ФОНДІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ. (THE INTERACTION OF BANKS AND CREDIT FUNDS IN PROBLEM LOANS MANAGEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 152-156.

Чуницька, І. (I. Chunytska) (2014) ДЖЕРЕЛА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. (Sources of methodological provision of research and development of financial market of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 157-162.

Ш

Шабанова, О. (O. Shabanova) (2014) Науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів. (RESEARCH AND Methodology APPROACH TO THE EVALUATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF PRIVATE PENSION FUNDS.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ».Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 101-107.

Шаварина, М. (M. Shavaryna) (2013) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ. (Issues of financial resources flows in the state pension insurance system.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 239-243.

Шаманська, Н. В. (N. Shamanska) (2013) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАГМАТИКИ ТА ПРОБЛЕМАТИКИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (Current trends of pragmatics and issues of pension provision in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 90-93.

Шаманська, О. С.(О. Shamanska) (2013) СУЧАСНІ МОТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ В УКРАЇНІ (Current motives and trends of the credit behaviour of households in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 94-96.

Шандрук, О.М. (2008) Сучасний стан ринку боргових зобов'язань в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 71-78.

Шаперенков, А. (А. Shaperenkov) (2013) УЧАСТЬ БАНКІВ У РОЗВИТКУ ТРУДОРЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ. (Participation of banks in development of labor resource component of innovative potential.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 244-249.

Шевченко, О. (Shevchenko O.) (2014) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ» В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ (THEORETICAL ASPECTS OFFORMING THE CATEGORY OF «SOCIAL MOTIVATION» IN SOCIALLY ORIENTED ECONOMY). «соціальна мотивація» в умовах соціально орієнтованої економіки / О. О. Шевченко // Наукові записки Націо- нального університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 31-36.

Шевчук, О. (O. Shevchuk) and Созанський, Л. (L. Sozanskiy) and Татарин, Н. (N. Tataryn) (2014) АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (THE ANALYSIS OF FORING TRADE ACTIVITY OF UKRAINE IN MODERN TERMS). / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Еконо- міка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 8-13.

Шимко, О. В. (О. Shymko) (2013) ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТОРГІВЛІ (Enterprises integration as a way of effective competitive environment forming in trade). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 281-285.

Шлихтюк О., О. (2013) СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 210-212.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2012) Напрями бюджетної стратегії формування доходів Державного бюджету України (Budgetary strategy directions for the State budget of Ukraine incomes formation). Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, Т. 2 (Вип.4). pp. 56-61.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2014) ВИКЛИКИ БЮДЖЕТНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. (CHALLENGES FOR THE BUDGETARY POLICY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 170-176.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2014) Державний бюджет: проблеми фінансування та використання (Problems of financing and using of the State budget). In: Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи її вирішення : монографія. Вежа-Друк, Луцьк, pp. 16-47.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2014) Причини тінізації економіки й заходи її зниження в прикордонному регіоні (на прикладі Волинської та Рівненської областей) (The causes of the shadow economy in the border region of Ukraine (Volyn and Rivne region)). Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал, Т. 2 (Вип.10). pp. 168-177.

Шульган Д., Д. (2013) РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 216-221.

Шульський, М. Г. (M. Shulskyi) (2013) РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА У РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В ГАЛИЧИНІ (Clergy role in the development of cooperation in Galicia). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 291-296.

Шумак, Ж. Г. (Zh. Shumak) (2013) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Economic fundamentals of resource conservation on the meat-processing industry enterprises). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 297-299.

Щ

Щурик, В. (V. Shchuryk) (2013) МЕТАФІЗИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ЗЕМЕЛЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА. (Metaphysical principles of assessment of natural resources and lands of the agricultural sector.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 92-97.

Я

Янишин, Я. (Y. Yanyshyn) and Нагорнюк, О. (O. Nagornyuk) (2014) ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ СПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ (IMPACT PRODUCTION COSTS ON EXPORT CAPACITY POULTRY INDUSTRY IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 51-54.

Яремко, В. В. (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 222-224.

Ярошовець , К. I. (2013) МІЖНАРОДНЕ ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 225-227.

Ящук, М. and Козак, Л.В. (2008) Інвестування як чинник розвитку національної економіки України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 232-238.

This list was generated on Thu Apr 27 18:43:16 2017 EEST.