Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких тема: "За напрямами > Загальні питання лінгвістики та літератури > Мови"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | Є | Б | К | О | П | Р | С
Число елементів на цьому рівні: 14.

K

Kraichynska , G. V. (2005) Czasownik. [Навчальний матеріал]

Kraichynska , G. V. (2011) Methodical recommendations «Introduction to linguistic studies» for І year students of the College of Romance and Germanic Languages. [Навчальний матеріал]

Kraichynska , G. V. (2005) UCZĘ SIĘ ORTOGRAFII JĘZYKA POLSKIEGO. [Навчальний матеріал]

Є

Єлагіна, Н. (N. Yelahina) (2014) РОЛЬОВА ГРА ЯК АСПЕКТ МОТИВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). с. 66-69.

Б

Білецька, С.М. (2009) Роль та місце читання у французькому навчально-методичному комплексі "Connexions 2". Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. с. 455-459.

К

Капуш, А. (A. Kapush) (2016) Інтеграція іншомовних запозичень у лексичну систему німецької мови (Integration of the foreign borrowings into the lexical system of the German language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 68-70.

Костюк , О.Ю. (2009) Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. с. 486-492.

Кравець, О.П. (2009) Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. с. 492-497.

Кратюк, Ю.К. (2010) Uwagi na Temat Fleksji Polskiej Gwary Grуdka Podolskiego. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. с. 343-349.

О

Олексійчук, Ю.В. (2009) Семантичні особливості похідних форм лексем "blog" та "log" в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. с. 309-316.

П

Пелипенко, О.А. (2010) Концепт малої відстані в іспаномовній прозі. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. с. 78-84.

Полковський, В.П. та Семенчук, Ю.О. (2009) Проблеми викладання іноземних мов у Північній Америці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. с. 513-516.

Р

Ружин, К. (K. Ruzhyn) та Каніболоцька, O. (O. Kanibolotska) (2014) СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (Peculiarity of the studying second foreign language in high school). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). с. 312-314.

С

Совтис, Н.М. (2009) Запозичення з української мови в польській анімальній лексиці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. с. 363-370.

Цей список був створений у Wed Feb 20 23:33:27 2019 EET.