Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Subject is "by fields of science > History > History of Ukraine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ш | Щ | Я | Ґ
Number of items at this level: 136.

І

Іванов, C. (S. Ivanov) (2015) ОКУПОВАНА ВОЛИНЬ В КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОЇ ПРОПАГАНДИ (Occupied Volyn’ in the context of German propaganda). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 67-75.

Іванов, С. (S. Ivanov) (2011) Острожчина як складова частина рейхскомісаріату "Україна". Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 95-105.

Іванов, С. (S. Ivanov) (2014) КРИЗА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ВОЛИНІ (1943-1944 РР.). (CRISIS OF THE GERMAN OCCUPATION REGIME ON VOLYN (1943-1944 YEARS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 177-186.

Ільницький, В. (V. Ilnytskyj) (2015) ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ІДЕОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ РАДЯНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, СПРЯМОВАНІ ПРОТИ ПІДПІЛЛЯ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х РР. (Forms and means of Soviet administration ideological activity against underground in the Carpathian region OUN in the second half of the 1940 s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 101-107.

А

Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2012) Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на Острожчині у післявоєнний період. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 150-155.

Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2011) Протидія СБ ОУН(Б) "суцільній колективізації" Волині та Полісся (1947-1949 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 211-219.

Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2013) Збірний портрет керівника підпілля ОУН та УПА на території Волинської області (The precast portrait head underground OUN and UPA in Volyn). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 29-35.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2011) Висвітлення діяльності УІТ в історіографії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 286-297.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2011) Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 192-203.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2015) Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин (Ukrainian Diaspora and Ukraine: Relationship Problems and Prospects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 7-13. ISSN 2409­-6806

Атаманенко, В. (Atamanenko V.) (2016) Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. (Descriptive and statistical historical sources of South-Eastern Towns initial history in the first half XVII c.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 148-154.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2014) Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова. Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник. pp. 37-57.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2015) ОПИСОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛ А З ІСТОРІЇ МІСТ ЗАСЛАВЩИНИ ПОЧАТКУ XVII СТ. (Descriptive and statistical historical sources of the towns of Zaslav region of the early XVII century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 129-135.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) and Близняк, М. (M. Blyzniak) and Вєдєнєєв, Д. (D. Vedeneev) (2014) Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог. ISBN 978-966-2254-83-9

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2010) Острозька академія та розвиток міста. Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. pp. 261-276.

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2011) Описи латифундій Волинського Полісся другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 29-45.

Б

Безейко , А. (A. Bezeiko) (2013) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА КРЕМЕНЦЯ У XVI СТОЛІТТІ. Актуальні питання історії та культури України. Україна і світ. Збірник матеріалів Четвертої Регіональної наукової конференції. (Вип. 3). pp. 9-13.

Бендюк, М. (2012) Україно-польське протистояння на території Острожчини під час Другої світової війни. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 130-146.

Бирук М., М. (M. Byruk) (2011) Становище єврейського населення Острога в першій третині ХVІІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 71-79.

Близняк, М. (Blyzniak M.) (2016) Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття. Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 227-236.

Близняк, М.(M. Blyzniak) (2013) Реєстр челяді та пасічників Пачаївського монастиря середини ХVІІІ ст. як історичне джерело (The register of chelads and bee-keepers of Pochaiv monastery in the middle of XVIII c. as a historical source). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 138-146.

Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) (2011) Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIII ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 80-94.

Божук, Л. (L. Bozhuk ) (2015) Значущість творчості Тараса Шевченка у збереженні національної ідентичності українського зарубіжжя (за матеріалами часопису «Наше життя» (The Importance of Taras Shevchenko’s Creative Work in the National Identity Preservation of the Ukrainian Diaspora (Based on the Materials of Our Life Magazine)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 25-32. ISSN 2409­-6806

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2015) Громадська, культурна, наукова та освітня діяльність ОУАТНС «Зарево» на території США (Social, cultural, scholarly and educational activities of OUATNS «Zarevo» in the USA). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 72-79. ISSN 2409­-6806

Бондаренко, Г. and Кузьмич, М. (2009) Вшанування історичних постатей та важливих подій у пам'ятниках Луцька. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 83-90.

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2009) Опір ОУН і УПА проведенню колективізації на території Рівненської та Тернопільської областей. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 313-318.

Борилюк, Д. (D. Boryliuk) (2011) Місто Старокостянтинів в оборонній системі кн. Острозьких у Південно-Східній Волині. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 46-56.

Борилюк, Д. (D. Boryliuk) (2011) Володіння Костянтина Івановича Острозького у південно-східній Волині. Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 105-112.

Бортнікова, А. (2009) Привілеї Жигимонта Старого князю К. І. Острозькому XVI ст. як історичне джерело. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині.Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 150-156.

Братусь, І. (Bratus І.) and Смольніков, Ю. (Smolnikov Yu.) (2015) Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах (Problems of Interpretation of the Role of the Ukrainian Diaspora in Education). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 14-17. ISSN 2409­-6806

В

Вихованець, В. (2012) Загадковий акт Казимира Ягелончика (в Троках, від 7-го індикта). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 9-29.

Власюк, О. (O. Vlasiuk) (2011) Діяльність українського соціалістичного об'єднання "Селянський союз" у 1924-1930 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 149-162.

Вівчарик, П. (P. Vivcharyk) (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ СТЕПАНА КАЧАЛИ. (SOCIAL AND ECONOMIC PERSPECTIVE IN STEPAN KACHALA'S WORKS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 225-233.

Візнюк, В. (2012) Юзеф Ігнацій Крашевський - видатна постать в історії Волині. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 64-66.

Г

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2011) Участь М. Брайчевського в історико-архітектурній реконструкції Києва у 1970-х роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 298-304.

Гонтарук, С. (S. Gontaruk) (2013) Інвентар володінь Януша Острозького 1615 року як історико-демографічне джерело (The inventory of estates of Yanush Ostrozkyi, 1615 as historical and demographic source ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 75-79.

Гончарова, Н.(N. Goncharova) (2014) Організаційні засади функціонування шляхетних пансіонів у південноукраїнських губерніях у першій половині XIX століття. (Organizational bases for the functioning of noble guest houses in the southern provinces in the first half of the xix century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 88-97.

Горбачик, О. (О. Gorbachyk) (2013) Участь Матвія Стахіва у боротьбі за державну незалежність ЗУНР (Matvii Stakhiv’s participation in the fight for independent statehood of the West Ukrainian People’s Republic ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 100-104.

Горбенко, А. (А. Horbenko) (2015) Історичний досвід католицької церкви у справі допомоги італійським емігрантам на рубежі ХІХ – ХХ ст. (The Catholic Church Historical Experience of Providing Assistance for the Italian Immigrants at the Turn of the XIX – XX Centuries). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 33-37. ISSN 2409­-6806

Гринюк, Б. (2014) МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА СТАРЧУКА (1930-1950 РР.). (MUSEUM ACTIVITIES OF IVAN STARCHUK (1930-1950 YEARS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 137-145.

Гуменюк, О. (О. Humeniuk) (2015) Союз українських пластунів-емігрантів в Чехословаччині в контексті міжнародного руху скаутів (The Union of Ukrainian Plast Emigres in the Czechoslovak Republic in the Context ofInternational Scout Movement). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 55-58. ISSN 2409­-6806

Гурецький, М. (M. Guretskyi) (2013) Проблеми соціального розвитку України в 1938-1941 рр. (Social development problems of Ukraine in 1938–1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 105-110.

Д

Денисенко, Я. and Кріштан, А. (2012) Різні долі українських князів та їхніх замків (на прикладі родів Сангушків-Ковельських і Збаразьких у кінці XV-XVI ст.). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 34-39.

Деревінський, В. (V. Derevinskyi) (2015) ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧОРНОВОЛА ПІСЛЯ ПЕРШОГО УВ’ЯЗНЕННЯ (1969–1972 рр.) (Public-political activity of V. Chornovil after first imprisonment (1969–1972). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 114-118.

Дзира, О. (О. Dzyra) (2015) Український націоналістичний рух в Канаді в 1918 – 1939 рр. і його організаційне оформлення (Ukrainian Nationalist Movement in Canada (1918 – 1939) and Its Organizational Legalization). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 44-49. ISSN 2409­-6806

Довбищенко, М.( M. Dovbyschenko) (2015) На роздоріжжі історичного вибору: процеси українського націєтворення у XVI ст. (On the crossroad of historical choice: the processes of Ukrainian national forming in 16th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 87-103.

Дубляниця, Т. (Dublianytsia T.) (2016) Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половини XVI – першої половини XVII ст. (Studying social and economic development Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 143-147.

Ж

Жиленкова, І. (I. Zhilenkova) (2015) СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (Structure and dynamics of grain export of the Ukraine (late XIX – early XX century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 42-48.

З

Зубко, О. (О. Zubko) (2015) Українці Білорусі. Біларуське громадське об’єднання українців «Ватра». Філії «Дніпро» (м. Могилів) та «Заповіт» (м. Мінськ) (1991–2014 рр.) (The Ukrainians of Belarus. Belarusian Public Association of Ukrainians «Vatra». Mohyliv Public Association «Dnipro» and Minsk Public Association «Zapovit» 1991–2014). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 80-84. ISSN 2409­-6806

Зінченко, С. (2012) Колекція видань Івана Федоровича в збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 410-422.

Зінько, Д. (D. Zin’ko) (2015) КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО МУЗЕЮ У М. ЛУЦЬКУ (Cultural and historical conditions and stages of development of Volyn museum in Lutsk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 49-53.

К

Ковальчук , В. (V. Kovalchuk) (2013) Інформаційний потенціал ділових листів головного командира УПА Василя Кука (The informational potential of the business correspondence of the general commander UPA Vasyl Kuk). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 58-62.

Конопка, Н. (N. Konopka) and Шкерін, В. (V. Shkerin) (2011) Три версії історії масонської ложі «Любов до Істини на Схід Полтави». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 318-336.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2008) Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Історичні науки (Вип. 1). pp. 343-353.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2012) Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського (Public-political and scientific activity of Arkadiy Zhukovsky). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Кравчук, Д. (D. Kravchuk) (2015) РАДЯНСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ НА РІВНЕНЩИНІ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (Soviet underground in Rivne during the german-soviet war). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 76-83.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Костянтин Іванович Острозький - муж надзвичайно прославленої діяльності. День.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Людина, яка змінила українську історію. Переможні битви Петра Сагайдачного. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 714-723.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 691-713.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2004) В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до «хлопофоба». Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ...".. pp. 441-448.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2009) ПОВСТАННЯ АВТОХТОНІВ? Проект «Великі українці» показав неочікувано оптимістичний результат - національна ідея працює. Екстракт 150 : у двох частинах. pp. 449-457.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2006) Острозький літописець як українська писемна пам'ятка початку XVII ст. // Наукові записки. Серія “Історичні науки” (Вип. 7). pp. 189-199.

Кужільна, О. (О. Kuzhilna) (2015) Діяльність української еміграції Чехословаччини з заснування Товариства «Музей визвольної боротьби України» (Activities of the Ukrainian Emigrants in the Czechoslovak Republic from the Establishment Period of the Society of the Museum of Ukraine’s Struggle for Independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 50-54. ISSN 2409­-6806

Кулаковський, П. (P. Kulakovskyi) (2014) УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС СМОЛЕНСЬКОЇ ВІЙНИ. Нариси воєнно-політичної історії України.. pp. 86-114.

Кулаковський, П. (P. Kulakovskyi) (2013) Чернігівське воєводство. Енциклопедія історії України, 10 (Т – Я.). pp. 519-520.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2011) Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV - перша третина XVI ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія: Історичні науки" (Вип.18). pp. 67-83.

Куцька, О. (O. Kutska) (2013) Радянські органи пропаганди та їх функції в період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (Soviet propaganda organs and function during the Great Patriotic war (1941-1945) ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 122-129.

Л

Ленартович, О. (О. Lenartovych) (2015) Луцько-Ровенська наступальна операція (27 січн я – 11 лютого 1944 р.) (Lutsk-Rivne offensive (January 27 – February 11, 1944). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 91-95.

Ленартович, О. (О. Lenartovych) (2013) До питання про чисельний склад УПА (To the issue about numerical strength of UPA). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 22-28.

Леськів, І. (2012) В'ячеслав Липинський - поляк за походженням, українець за духом. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 67-71.

Лисенко, О.(O. Lysenko) (2013) Український самостійницький рух періоду Другої світової війни як військово-політичний феномен та об'єкт наукового пізнання (Ukrainian independence movement during World War II as military and political phenomenon and object of scientific study). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 7-11.

Личковах, В. ( V. Lychkovakh) (2014) Етноренесансна естетика Миколи Хвильового: культурно-історичні, соціально-політичні, національні ідентифікації в мистецтві (Ethnorenaissance aesthetics by Mykola Khvylyovyi: cultural-historical, social-political, national identifications in the art). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 147-150.

Ліщук, С. (S. Lishchuk) (2013) Матеріальне становище Волинської духовної семінарії (1796-1825 рр.)(Situation of the economics in the Volyn theological seminary (1796-1825 year)). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 93-99.

Ліщук, С. (S.Lishchuk) (2014) СЕМІНАРИСТИ В М. ОСТРОЗІ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. (OSTROH'S SEMINARIANS WERE IN THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 7-24.

М

Мазепа, О. (O. Mazepa) (2011) Бюлетень для членів УГГТ" як джерело до історії Товариства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 276-285.

Манько, М. (2012) Церковні краєзнавці Волині кінця XIX - поч. XX ст. - дослідники і популяризатори історії книги та друкарства. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 463-474.

Марчук, І (І. Marchuk) (2012) Чи була у Будеражі Перша конференція поневолених народів Східної Європи та Азії? Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 5). pp. 147-149.

Марчук, І (І. Marchuk) (2015) РЕОРГАНІЗАЦІЯ Д. КЛЯЧКІВСЬКИМ ПІДПІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ОУН(Б) ТА УПА-ПІВНІЧ У 1944-1945 РОКАХ (Reorganization by D. Klyachkivskyi of Clandestine Network of OUN (b) and UPA- North in 1944-1945). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 96-100.

Марчук, І (І. Marchuk) (2013) Образ волинського повстанця на матеріалах архівно-кримінальних справ (Image of Volyn rebel in archival materials of criminal cases). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 36-48.

Марчук, В. (Marchuk V.) (2016) Ліквідація Францисканського монастиря в Межирічі Острозькому в 1866 р. (за документами з Державного архіву Рівненської області). Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 200-226.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2014) НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х PP. (NATIONAL STRUCTURE URBAN SETTLEMENTS OF WESTERN VOLYN IN THE EARLY 1920S.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки". (Вип.22). pp. 111-127.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2014) РЕМЕСЛО У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 1921-1939 РР. (The handicraft in the Volyn province in 1921 – 1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 54-60.

Медведчук, Г. (2012) Маєтки К.-В. Острозького на Поділлі. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 30-32.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2015) Внесок Миколи Ковальського у відродження Острозької академі (Mykola Kovalskyj role in the revival of Ostrog Academy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 5-10.

Мельник, О. (О.Melnyk ) (2013) Роль і значення евристики в дослідницькій роботі істориків (за працями М. П. Ковальського) (Role and importance of heuristics in research of historians (the works M. Kovalskyi) ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 80-86.

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2015) Василь Капішовський і його місце в історії українців Словаччини (Vasyl Kapishovskyi and His Place in History of Ukrainians in Slovakia). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 65-71. ISSN 2409­-6806

Н

Назимкін, А. (2009) Дитячий будинок в післявоєнному Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 306-308.

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичні науки, Вип.16 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Історичні науки, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

О

Оленич, Я. (Y. Olenych) (2015) ГАЛИЦЬКА ІСТОРИЧНА СЛАВІСТИКА У 1830 – 1894 РОКАХ: ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ (Galician historical slavic studies in 1830–1894 years: subject and methodology of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 136-143.

Олійник, М. (M. Oliinyk) (2014) ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОЛЕКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПОДІЛЛІ В 1921-1923 РР. (Application of the collective responsibility concept in Podillya region in 1921-1923). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 128-136.

П

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2011) Римо-католицька церква у суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ - першої третини ХІХ ст. (The Roman Catholic Church in public life of Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII – the Ÿrst third of the ХІХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 138-144.

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2015) Створення в еміграційних умовах ідеології українського монархізму та її специфіка (1918–1939) (Formation and Specifics of the Ukrainian Monarchism Ideology of Emigrants (1918 – 1939)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 38-43. ISSN 2409­-6806

Простопчук, О. (2008) Відкриваючи завісу мовчання. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 150-152.

Пшеничний, Ю. (2012) Випадки злочину і покарання з історії м. Дубна. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 5). pp. 56-63.

Пшеничний, Ю. (2009) Карта Дубна 1671 року Ульріха фон Вердума. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 245-250.

Пшеничний, Ю. (Pshenichniy J.) (2016) Забудова дубенських Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів за описом 1769 р. (Buildings of Spaso-Preobrazhensky and Khrestowozdwyzhensky monasteries of Dubno in the description from year 1769). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 161-166.

Пшеничний, Ю. (Yu. Pshenychnyi) (2015) ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ДУБНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ–XV ст. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) (Historical topography of Dubno in second part of XIII–XV ss. (based on the archeological researches). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 19-26.

П’ятковська, О. (Piatkovska О.) (2015) Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори (Financial and Economic Perspectives of Cooperation between Ukraine and the Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 18-24. ISSN 2409­-6806

Р

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2011) Місто Костянтинів та волость у кінці ХVІ - першій третині ХVІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 57-70.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2013) Аграрне виробництво в містах Південно-Східної Волині наприкінці ХVІ- першій половині ХVІІ ст. (Agricultural production in the South-East Volhynia’s cities at the end of XVI – the first half of XVII centuries). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 69-74.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2010) Самоврядування міст Південно-Східної Волині в кінці XVI - першій половині XVII століття. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 76-87.

Рудько, С. (S. Rudko) (2011) Кримська операція військ Центральної Ради. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 134-148.

С

Самсонюк, Т. (T. Samsoniuk) (2013) Діяльність радянських органів держбезпеки щодо ліквідації польського підпілля на Рівненщині (1939-1941 рр.) (The Soviet secret service activity concerning eliminating the Polish underground in Rivne region from 1939 to 1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 111-115.

Скоков, О. (2014) ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО І РАННЬОМОДЕРНОГО ОСТРОГА НА СТОРІНКАХ ЗБІРНИКІВ «ОСТРІГ НА ПОРОЗІ 900-РІЧЧЯ». (History of medieval and early modern Ostroh in papers of collections «Ostrih into doorstep of the 900th). ANNIVERSARY»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 209-224.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Кирило Лукаріс і Україна. Наукові записки Національного університету " Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 157-164.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930-1944 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 242-250.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2013) Інституційні трансформації православ’я на Волині в 1939-1941 роках (he Institutional Transformation of the Orthodox Church in Volhynia from 1939 till 1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 116-121.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2014) АРХІПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ ЄПИСКОПА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО МСТИСЛАВА СКРИПНИКА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. (The archpastoral activity of bishop of pereiaslav mstyslav skrypnyk during the german occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 163-176.

Смирнов, А. (Smyrnov A.) (2016) Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині. Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 280-286.

Смирнов, А.І. ( A. Smyrnov) (2012) СТАВЛЕННЯ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Pavlo Skoropadskyi's attitude to the Orthodox Church during World War II). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.19. pp. 168-178.

Смірнов, А. (A. Smyrnov) (2015) Почаївський церковний Собор 18-23 серпня 1941 року (The Pochaiv Church Council on 18-23 August, 1941). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 61-66.

Стародубець, Г. (H. Starodubets) (2013) Проблема легітимації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944-1946 рр.) (The problem of legitimating the bolshevist-soviet power on the territory of Western Ukraine in 1944-1946). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 49-53.

Стахов, С. (S. Stakhov) (2011) Зміни в етнічному складі населення на Рівненщині в 1944-1953 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 202-210.

Стоцький, Я. (Stotskyi Y.) (2016) Ренесанс УГКЦ в Тернопільській і Хмельницькій областях наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (Revival of Ukrainian Greek catholic church in Ternopilskyi and Khmelnytskyyi region in late XX – early XXI c.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 121-132.

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2015) Часопис «Вісник Союзу Визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України (The Periodical The Herald of the Union for the Liberation of Ukraine (Vienna, 1914–1918) as the Factor of the Establishment of Ukraine’s Sovereignty). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 59-64. ISSN 2409­-6806

Сухих, А. (Sukhykh A.) (2016) Командир Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хрущова І. І. Шитов: морально-психологічний портрет (The commander of the Ternopil’ partisan unit named after М. Khrushchov I. I. Shytov: moral and psychological portrait). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 105-113.

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2015) НАСЕЛЕННЯ ЗВЯГЕЛЯ У ДЗЕРКАЛІ УРЯДОВИХ ОГОЛОШЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ (1942 – 1943 РР.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 84-90.

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2013) Повстанське підпілля на Новоград-Волинщині (1944-1952 рр.) (Тhe insurrectional underground in Novograd-Volynskyi region from 1944 till 1952). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 54-57.

Т

Терещенко, Т. (Tereshchenko T.) (2016) Рівень життя українського селянства в 1943–1950 рр. (на матеріалах центральних областей України (Standard of living of rural population central areas of Ukraine (years 1943–1950). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 114-120.

Ткачук, А. (А. Tkachuk) (2013) Правове регулювання діяльності римо-католицьких духовних семінарій Правобережної України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (The Legal regulation of activity of Roman Catholic seminaries of The Right-Bank Ukraine at the end of XVIII – first half of XIX century). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 88-92.

Трембіцький, А. (2009) Історія Волині Й.Роллє в перекладі Євфимія Сіцінського. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 103-118.

Тригуб, І. (2009) Більшого горя край не знав. (Трагедія Голодомору на Звягельщині). Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 288-297.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2011) Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині. 1944-1952 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 186-201.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2014) ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ПРАВДИ (МАЛОВІДОМІ ТА ДРАЖЛИВІ СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ). (THORNY PATH TO TRUTH (LITTLE KNOWN AND ANNOYING THE UKRAINIAN WORLD). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 146-162.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2013) Створення Української Повстанської Армії (The nascence of ukrainian insurgent army). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 12-21.

У

Ухач, В. (Uhach V.) (2016) Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) (Carpatho-Ukrainian state in the modern national historiography (selected aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 195-200.

Ф

Федоренко, Я. (Y. Fedorenko) (2015) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1991-2012 РОКАХ (Peculiarities of formation of lease relations system in the context of ukrainian village agrarian sector reform in 1991-2012). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 119-123.

Федоренко, Я. (Y. Fedorenko) (2014) СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. (CONDITION AND PROBLEMS OF WATERSUPPLY SYSTEM FUNCTIONING IN THE UKRAINIAN VILLAGE OF THE INDEDENDENCE PERIOD: HISTORICAL ASPECT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 198-207.

Ш

Шишкін , І. (I. Shyshkin) (2010) Україна в геополітичних концепціях польського "лондонського табору" в 1939 - 1945 рр. (Ukraine in the geopolitical concepts of Polish “London camp” in the 1939-1945.). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 40-56.

Шушкевич, Ю. (Y. Shushkevych) (2013) Образ Василя Червонія на сторінках рівненської преси в 1992 році (The image of Vasyl Chervonii on the pages of Rivne Press in 1992). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 130-136.

Щ

Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2016) Походження «метереологічної магії» в слов’янському рукописі XVI ст. (The origin of «meteorological magic» in Slavic manuscripts XVI centery). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 208-213.

Я

Якименко, О.(O. Yakymenko) (2015) ТИПОЛОГІЯ І СТРУКТУРА СЕЛЯНСЬКОЇ РОДИНИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. (НА ПРИКЛАДІ СІЛ КОМАН ТА КУДЛАЇВКА НОВГОРОДСЬКОЇ СОТНІ) ((Typology and structure of peasant family Starodybskiy regiment in the second half of the 18th century. (on the sample villages Koman and Kudlaevka Novhorodskaya sotnya)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 27-35.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2011) Різні образи В.-К. Острозького в інтер'єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа). Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 183-191.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2011) Українська радянська історіографія 50-х - 80-х років про українське націєтворення: офіційна та альтернативна концепції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 266-275.

Ґ

Ґудзь, В.(V. Gudz) (2014) ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ. (THE INITIAL STAGE OF RESEARCH OF THE FAMINE IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 234-246.

This list was generated on Wed Jun 28 04:11:29 2017 EEST.