Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Subject is "Наукові збірники НаУОА"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subjects (301)
    • Наукові збірники НаУОА (301)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 252.

Є

Ємельяненко, Є. (Yemelyanenko E.) (2015) Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра (Gender Marginality in Educational Environment: Yesterday, Today and Tomorrow). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 55-64.

І

Іванова, Т. (T. Ivanova) and Гудзовська, А. (A. Hudzovska) (2013) Соціально-економічні аспекти гендерної нерівності (порівняльний аналіз). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 109-119.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2009) Оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України (The taxation of enterprises compensation package fund in the market economy of Ukraine). Науковий вісник Волинського національно університету імені Лесі Українки (№7). pp. 23-28. ISSN 1729-360X

Івичук, С. (Ivychuk S.) (2013) Динаміка зрушень у становищі українських жінок у радянський період (Dynamics of changing in the position of women in Soviet period). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 32-38.

А

Авер’янова, Н. (Averyanov N.) (2011) Мас-медіа і виховання: гендерний аспект (Mass-media and upbringing: a gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 3-9.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2015) Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин (Ukrainian Diaspora and Ukraine: Relationship Problems and Prospects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 7-13. ISSN 2409­-6806

Б

Бабієць, Р. (R. Babiiets) (2013) Політика гендерної рівності в Україні: проблеми та перспективи. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 21-32.

Барабаш-Тимофієва, О. (О. Barabash-Tymofiieva) (2015) Іван Красковський – ініціатор білоруського футболу (1910–1914 рр.) (Ivan Kraskovskyi, the Initiator of Football in Belarus (1910–1914)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 85-88. ISSN 2409­-6806

Баран, М. (М. Baran) (2015) Листи Олександра Шульгина до Мирона Кордуби (1925 – 1929) (Oleksandr Shulhyn’s Letters to Myron Korduba (1925–1929)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 226-229. ISSN 2409­-6806

Басюк, Л. (L. Basiuk) (2013) Шкільний підручник з української літератури в аспекті гендерної збалансованості. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 3-8.

Бежук, О. (О. Bezhuk) (2015) Ольга та Євген Коновалець: взаємозумовленість фемінного та маскулінного (Olha and Yevhen Konovalets: Interdependence of Femininity and Masculinity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 3-9.

Бендюк, Н. (N. Bendiuk) (2013) Роль жінки у весільному обряді випікання короваю (на основі польових записів, зроблених у селах Лисиче, Дідова гора, Мирутин, Голики, Варварівка Славутського району Хмельницької області). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 9-14.

Богданець, О. (Bogdanets O.) (2013) Порівняльно-історична характеристика денді та метросексуала (Historical and comparative characterization of dandy and metrosexual). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 3-17.

Богуцька, Н. (Bohutska N.) (2012) Гендерні особливості динаміки навчання педіатрії на додипломному етапі підготовки лікарів (Gender-specific dynamics of performance in pediatrics undergraduate education). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 151-153.

Богуцька, Н. (Bohutska N.) and Тарнавська, С. (Tarnavska S.) and Попелюк, Н. (Popeliuk N.) (2013) Гендерний аспект аналізу підсумкової успішності з педіатрії, дитячих інфекції студентів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 15-20.

Божук, Л. (L. Bozhuk ) (2015) Значущість творчості Тараса Шевченка у збереженні національної ідентичності українського зарубіжжя (за матеріалами часопису «Наше життя» (The Importance of Taras Shevchenko’s Creative Work in the National Identity Preservation of the Ukrainian Diaspora (Based on the Materials of Our Life Magazine)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 25-32. ISSN 2409­-6806

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2015) Громадська, культурна, наукова та освітня діяльність ОУАТНС «Зарево» на території США (Social, cultural, scholarly and educational activities of OUATNS «Zarevo» in the USA). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 72-79. ISSN 2409­-6806

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y.) (2013) Актуальність трансгендеру (The relevance of transgender). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 18-24.

Бороденко, О. (Borodenko О.) (2012) Феномен жіночої самотності другої половини XVIII століття на прикладі сіл Полтавського полку (за матеріалами облікових джерел другої половини XVIII ст.) (Phenomenon of women’s loneliness in the second half of the 18th century after the example of villages of Poltava regiment (according to the material tally sources of the 18th century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 3-13.

Братусь, І. (Bratus І.) and Смольніков, Ю. (Smolnikov Yu.) (2015) Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах (Problems of Interpretation of the Role of the Ukrainian Diaspora in Education). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 14-17. ISSN 2409­-6806

Бурлака, Г. (H. Burlaka) and Рипенко, А. (A. Ripenko) (2015) Матеріали української діаспори у фондах відділу рукописів Інституту літератури (Materials of the Ukrainian Diaspora in the Funds of the Repository of Manuscripts of Shevchenko Institute of Literature). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 239-243. ISSN 2409­-6806

Бєлкіна, А. (Belkina A.) (2012) Візуальні репрезентації трансформації маскулінності (Visual representation of transformation of masculinity). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 146-150.

В

Вейбер, А. (A. Veiber) (2013) Світоглядний матріархат. Історіографія. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 33-39.

Власова, О. (Vlasova О.) and Макешина, Ю. (Makeshina Y.) (2015) Интерпретация сущности матери в теории архетипов К.-Г. Юнга (Interpretation of Mother's Essence in the Archetypes of K.-G. Young). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 19-26.

Власова, Т. (Vlasova T.) (2015) Кризис гендерной идентичности в нарративах и дискурсах постмодерна (The Crisis of Gender Identity in the Arratives and Discourses of Postmodernism). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 10-18.

Волошина, В. О. (V. Voloshyna) and Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) and Джонсон, U. F. (U. Dzonson) (2012) Метапам'яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі (Metamemory judgements and cognitive processes to their underlying cognitive processes). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 78-84.

Воровка, М. (Vorovka M.) and Петрученя, А. (Petruchenia A.) (2015) Гендерный состав научно-педагогических кадров Украины как элемент скрытого учебного плана высшей школы (Тhe Gender Complement of Scientists and Teachers of Ukraine as an Element of the Concealedhigher School Curriculum). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 27-37.

Воропаєва, Т. (Т. Voropayeva) (2011) Типи гендерної ідентичності української молоді (Types of gender identity of young Ukrainians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 10-19.

Воротняк, Т. (Vorotnyak T.) (2012) Аналіз успішності навчання в медичному університеті залежно від гендерної приналежності (Analysis success training in medical university depending on gender accessories). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 154-156.

Вращук, K. () (2016) Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 – 30 років 20 століття (Construction of corporeality. Representation of females image in the Soviets movie posters of 20 – 30 years of the twentieth century. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 161-165.

Вронська, Т. (T. Vronska) (2015) Тема репресій проти родин «ворогів народу» в мемуарах представників української діаспори (The Topic of Repressions against Families of «Enemies of the People» Depicted in Memoirs of the Ukrainian Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 266-273. ISSN 2409­-6806

Вінічук , Л. (L. Vinichuk) (2012) Серія фото “Постмодерне кохання” як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука (The series of photo “The Postmodern love” as manifestation of artist Vitaly Dmytruk’s feeling). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 44-48.

Вісич, О. (O. Visych) (2015) Синдром утечі у творчості Лесі Українки (The syndrome of escape in Lesia Ukrainka's creative work). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна», Вип.57. pp. 239-241.

Г

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2012) Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (Status and prospects of leasing development in the technical provision of agricultural enterprises). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20. (Unpublished)

Ганусин, О. (Hanusyn O.) (2013) Суспільно-культурна «місія» жінки у баченні галицьких чоловіків-інтелігентів зі зламу ХІХ-ХХ ст. (The socio-cultural «mission» of woman in the intellectuals’s vision at the turn of the XIX – XX centuries). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 25-31.

Гачко, O. (O. Hachko) (2011) Дискурс гегемонної маскулінності в христологічному контексті послання ап. Павла до Галатів (Discourse of Hegemonic Masculinity in the Christological Context of St. Paul’s Epistle to the Galatians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 20-28.

Гачко, О. (Hachko О.) (2012) Біблія як література в культурі: перспективи розвитку гендерних досліджень (The Bible as a Literature in Culture: the Perspectives in the Development of Gender Studies). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 177-186.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином. (Compensation for victims of a disability caused by crime). Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 26-27 квітня 2007 року).

Глодзь, Г. (H. Hlodz) (2013) Антиутопійний трикстер: гендерні аспекти образу. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 40-47.

Головашенко, І. (I. Holovashchenko) (2013) Вплив картезіанського раціоналізму на філософію ґендеру. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 48-57.

Головащенко, І. (І. Holovashchenko) (2016) Ґендерна філософія в постмодерній перспективі (Gender philosophy in postmodern perspective). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 3-14.

Гончаренко, О. (О. Honcharenko) (2013) Гендерний аналіз першоджерел щодо висвітлення в них проблеми виховання різностатевих дітей (на прикладі писемних пам’яток періоду Київської Русі). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 58-68.

Горбач, Г. (Gorbach G.) and Тарнавська, Л. (Tarnawska L.) (2012) Історичний розвиток гендерних уявлень (Historical development of gender ideas). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 14-21.

Горбенко, А. (А. Horbenko) (2015) Історичний досвід католицької церкви у справі допомоги італійським емігрантам на рубежі ХІХ – ХХ ст. (The Catholic Church Historical Experience of Providing Assistance for the Italian Immigrants at the Turn of the XIX – XX Centuries). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 33-37. ISSN 2409­-6806

Горбунова, Г. (H. Horbunova) (2015) Листування Ганни Черінь (США) як джерело для дослідження її творчої та громадської діяльності (за документами ЦДАЗУ) (Hanna Cherin’s Correspondence as a Source for the Study of her Creative and Social Activity(According to the Documents of the Central State Archives of Foreign Ucrainica)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 235-238. ISSN 2409­-6806

Грабовська, І. (Grabovska І.) (2015) Гендерна проблематика в сучасних філософських текстах українських дослідників (Gender Problems in Modern Philosophicstudies in the Texts of Ukrainian Scientists). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 38-46.

Грабовська, І. (Hrabovska І.) (2013) Громадська думка на форумах електронних видань і гендерні проблеми в сучасній Україні. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 69-78.

Гулевський, C. (Gulevsky S.) (2016) Насильство у телесеріалах та формування гендерної ідентичності в молодіжній аудиторії (Violence in television series, and the formation of gender identity in the youth audience). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 132-140.

Гуменюк, О. (О. Humeniuk) (2015) Союз українських пластунів-емігрантів в Чехословаччині в контексті міжнародного руху скаутів (The Union of Ukrainian Plast Emigres in the Czechoslovak Republic in the Context ofInternational Scout Movement). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 55-58. ISSN 2409­-6806

Д

Данильченко, Т. (T. Danylchenko) (2013) Гендерний дисплей як компонент гендерної ідентичності. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 79-92.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2010) Елементи соціального капіталу (Elements of social capital). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14).

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2009) Формування соціально-трудових відносин та соціального капіталу в умовах економічної кризи (Formation of social employment relationships and social capital under the financial crisis). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування , Вип.4. pp. 105-111.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2007) Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства (Social Capital as an Element of Steady Economic Development of Society). Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, Вип.12. pp. 25-27.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів( Theoretical basics of financial support of local budgets). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.17. pp. 34-39.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу (The analysis of fiscal capacity of local budgets in context of the Tax Code). Науковий вісник Національного університету податкової служби України (№4). (Submitted)

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) and Шевчук, Н. (N. Shevchuk) (2012) Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів (Intergovernmental relations improvement as a way of increasing of local budgets independence). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 8-13.

Демків, T. (Demkiw T.) (2011) Специфіка формування гендерних парадигм: історико-філософський аспект (The specificity of formation of gender paradigms: methotodologically-philosophical aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 29-36.

Джонсон, Дж. (Johnson J.) (2016) Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок: загальнонаціональне кількісне дослідження(Barriers to successful entrepreneurship of Ukrainian women: nationwide quantitative research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 15-29.

Дзира, О. (О. Dzyra) (2015) Український націоналістичний рух в Канаді в 1918 – 1939 рр. і його організаційне оформлення (Ukrainian Nationalist Movement in Canada (1918 – 1939) and Its Organizational Legalization). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 44-49. ISSN 2409­-6806

Докіна, С. (Dokina S.) (2015) Болгарская семья Бессарабии сквозь призму гендерных исследований (сер. XІХ – нач. XХ в.) (The Bulgarian Family of Bessarabia in the Light of Gender). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 47-54.

Докіна, С. (Dokina S.) (2016) Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 118-123.

Дудко, Є. (Ye. Dudko) and Манойленко, Г. (H. Manoilenko) and Шевчук, М. (M. Shevchuk) (2013) Подвійні стандарти сексуальності на прикладі сайтів київських пікап-курсів. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 93-102.

Дутчак, В. (V. Dutchak) (2015) Бандурне мистецтво в системі музичної культури української діаспори ХХ – початку ХХІ ст. (Bandura Art in the System of Ukrainian Diaspora Musical Culture during the XX – Begin-ning of the XXI Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 175-180. ISSN 2409­-6806

Дьоміна, О. (O. Domina) (2013) Американські мотиви у гендерній проблематиці пострадянських комедійних телесеріалів (на матеріалі ситкому «Інтерни»). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 103-108.

Ж

Жаркова, Р. (Zharkova R.) (2015) Сама собі глина: проект самотворення у жіночому письмі (повість «Хризантеми» Уляни Кравченко у контексті феміністичної критики і феміністичної педагогіки) (The Clay Itself: the Project of Self-Creation in Women’s Writing (the Story «Chrysanthemum» by Uliana Kravchenko in the Context of Feminist Criticism and Feminist Pedagogy)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 65-77.

Жезицький, В. (Zhezytskyi V.) and Олійник, І. (Oliinyk I.) (2016) Ґендерна диференціація праці у селянських господарствах Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.(Gender differentiation of labor in peasant family farms in Podolia governorate in the late 19th and early 20th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 30-40.

З

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2015) История женщин и новая социальная история в современной исторической науке Молдовы (The History of Women and the New Social History in the Contemporary Moldovan Historical Science). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 78-84.

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2016) Имущественно-правовое положения литовок в средние века и новое время. Литовско-белорусская историография (The juridical statute and the ownership rights of Lithuanian women in the middle age and the contemporary epoch. Lithuanian-Belarussian historiography). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 41-47.

Загребельний, В.В.( V. V. Zahrebelnyi) (2012) Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства (About certain aspects of law regulation of legal liability for violation of the law in the sphere of bankruptcy). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2(6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12zvvusb.pdf..

Залєток, Н. (N. Zalietok) (2015) Висвітлення проблеми надання жінкам виборчих прав у засобах масової інформації Великої Британії (1905–1913 рр.) (The Illumination of the Women’s Suffrage Problem in the Mass Media of Great Britain (1905–1913)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 85-95.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2012) Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.) (Woman as object and subject in the creative process writer-man (based on the realistic drama of the nineteenth century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 22-32.

Зимарёва, Ю. (Zimaryova J.) (2015) Идентичность женщины в социокультурных реалиях и нарративах начала ХХІ века (The Identity of Woman in the Socio-Cultural Realities and Narratives of the Beginning of the Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 96-103.

Зубко, О. (О. Zubko) (2015) Українці Білорусі. Біларуське громадське об’єднання українців «Ватра». Філії «Дніпро» (м. Могилів) та «Заповіт» (м. Мінськ) (1991–2014 рр.) (The Ukrainians of Belarus. Belarusian Public Association of Ukrainians «Vatra». Mohyliv Public Association «Dnipro» and Minsk Public Association «Zapovit» 1991–2014). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 80-84. ISSN 2409­-6806

К

Кадайська, О. (Kadayska E.) (2012) Між античністю і середньовіччям: проблема аскетизму в постмодерній інтерпритації (Between antiquity and the Middle Ages: the problem ofasceticism in the postmodern interpretation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 187-192.

Казаков, Г. (H. Kazakov) (2013) Службовці кредитно-банківської сфери в містах Південної України в кінці ХІХ – початку ХХ століть: гендерний аспект. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 120-124.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2012) КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВИЙ ВИМІР У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (Cognitive and style dimension in psychological studies). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 32-40.

Карась, Г. (H. Karas) (2015) Українське музичне діаспорознавство як новий напрям сучасного мистецтвознавства (Ukrainian Music Diaspora Studies as a New Trend in Contemporary Art Criticism). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 171-174. ISSN 2409­-6806

Карлін , М. (M. Karlin) and Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх розв’язання (The problems of forming of the State budget special funds' income base and the ways of solving these problems). Фінанси України (3). pp. 13-21.

Карпенко, А. (K. Karpenko) (2016) Реконцептуалізація екологічної ідентичності у гендерному контексті (Reconceptualizing the environmental iden tity in gender context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 48-55.

Карпенко, К. (Karpenko K.) (2012) Гендерні дилеми сучасного типу раціональності (Gender dilemmas of the contemporary type of rationality). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 33-38.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2013) Розуміння статі у теорії влади Мішеля Фуко (The Understanding of Sex in the Michel Foucault’s Theory of Power). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 39-49.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) Модуси людського тіла у світі міста (The modes of the human body in the urban world). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 150-158.

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2015) Історичні дослідження в Українській вільній академії наук у Німеччині Ді-Пі періоду (1945–1952 рр.) (Historical researches in Ukrainian Free Academy of Art and Sciences in Germany DI-PI Period (1945–1952)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 97-102. ISSN 2409­-6806

Кобченко, K. (Kobchenko K.) (2016) Гендерна політика радянської влади 1930-х років: між пропагандою та реальністю (Gender policy of the Soviet Power in 1930es: between propaganda and reality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 56-72.

Кобченко, К. (Kobchenko K.) (2011) Жіноцтво України у медичних професіях: початок шляху (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) (Ukrainian women in medical professions: at the beginning of the way (middle of the 19th – beginning of the 20th cent.)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 37-48.

Ковальчук, I. (I. Kovalchuk) and Лось, З. (Z. Los) (2011) Філософія статі: сутність та основні підходи до проблеми статі (Philosophy of sex: the essence and basic approaches to sex). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 49-59.

Ковальчук, І.В. (I. Kovalchuk) (2012) Спілкування як один з основних факторів становлення іншомовної комунікативної культури особистості (Communication as one of the main factors of foreign communicative culture of identity formation). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Ковальчук, Ю. (Kovalchyk Y.) (2015) Феномен любові у філософії статі Миколи Бердяєва (The Phenomenon of Love in Mykola Berdyayev’s Philosophy of Sex). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 104-114.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств (Conceptual approaches to the agricultural enterprises strategies formation). Економіка АПК (№9). pp. 116-119.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства (The place and role of positioning strategies in the system of enterprises strategic priorities ). Формування ринкової економіки : зб. наук, праць. — Спец. вип. : у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспекти¬ви та вплив на розвиток сільських територій (Ч.2). pp. 107-115.

Колієва, I. (Koliieva I.) (2016) Жіноча суб’єктивність у постмодерному світі «нового фемінізму» (Feminine subjectivity in the postmodern world of the «new feminism»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 73-80.

Кондрашевська, Ю. (Yu. Kondrashevska) (2015) Національно-культурні здобутки українців Канади (National and Cultural Achievements of the Ukrainians in Canada). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 204-208. ISSN 2409­-6806

Коробкінa, Т. (Korobkina T.) and Жидкова, O. (Zhidkova O.) (2012) Гендерний аспект проблеми зайнятості жінок у сучасному суспільстві (Gender aspect of employment of women in modern society). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 39-45.

Костромицкая, М. (M. Kostromitskaia) (2013) Видеопоэзия как поле гендерной борьбы. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 125-131.

Костюк, Ю. (Kostiuk Y.) (2012) Жіночий досвід у романах Тоні Моррісон (Female experience in Toni Morrison’s novels). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 157-159.

Костюченко, О.М. (O.Kostyuchenko) (2012) Використання гіпнозу та НЛП у рекламі (Usage of Hypnosis and NLP in Advertising). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Коцюк, Ю. (Kotsyuk Yu.) (2012) Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (Human factor in the protection of informational systems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.20. pp. 128-138.

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2011) Проблеми жіночої освіти у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (The Female Educational Problems in K. D. Ushinsky Peda gogical Heritage). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 60-69.

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2012) Софія Русова про роль жінки у суспільному розвитку (Sofia Rusova the role of women in social development). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 46-53.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVI - початку XVII ст. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Краснодемська, І. (I. Krasnodemska) (2015) Розвиток українознавчих досліджень у США та Канаді (70-80-ті роки ХХ ст.) (The Development of Ukrainian Studies in the USA and Canada (1970's-1980's)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 109-114. ISSN 2409­-6806

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) and Чичилінський, М. В. (M. Chychylinskiy ) (2012) Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні(The role of insurer actual solvency margin in financial stability backing of life insurers in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 357-360.

Кромська, А. (A. Kromska) (2013) Візуальна репрезентація гендеру в сучасній моді та рекламі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 132-137.

Крупка, M. (Krupka M.) (2015) Гендерні стратегії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ віку: корекція традиційних жіночих образів (Gender Strategies in the Ukrainian Literature in the end of ХIX – Beginning ХX Century: Correction of the Traditional Female Images). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 115-123.

Крупка, M. (Krupka M.) (2012) Гендерний вимір тоталітарного насильства у сучасній жіночій прозі (Gender dimension of totalitarian violence in contemporary women's fiction). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 54-66.

Кужільна, О. (О. Kuzhilna) (2015) Діяльність української еміграції Чехословаччини з заснування Товариства «Музей визвольної боротьби України» (Activities of the Ukrainian Emigrants in the Czechoslovak Republic from the Establishment Period of the Society of the Museum of Ukraine’s Struggle for Independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 50-54. ISSN 2409­-6806

Кузьміч, О. (Kuzmich O.) (2013) Т. Кампанелла «Місто Сонця»: гендерні стереотипи в утопічному творі (Campanella "The City of the Sun": gender stereotypes in the utopian work). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 62-67.

Купцова, Т. (T. Kuptsova.) (2016) Становлення провідних гендерних моделей в добу Середньовіччя (Formation of the main gender models in the epoch of the Middle Ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 81-87.

Курдибаха, О. (O. Kurdybakha) (2013) Процес гендерної соціалізації підлітків у контексті психологічних досліджень. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 138-146.

Курчатова, А. (Kurchatova A.) (2012) Шанобливе ставлення до батьків у дітей дошкільного віку (Children respect to the father). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 67-70.

Куцмус, Н. (N. Kustmus) (2013) Методологія гендерних економічних досліджень в контексті теорій влади. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 147-151.

Кучеренко, С. (S. Kucherenko) (2015) Внесок діаспори у бібліографічне забезпечення липознавства (Diaspora’s Contribution into the Bibliographic Resources for Yuriy Lypa Studies). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 244-250. ISSN 2409­-6806

Кіндратюк, Б. (B. Kindratiuk) (2015) Кампанологічні студії в українській діаспорі (Campanology Studies in the Ukrainian Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 187-191. ISSN 2409­-6806

Кісь, О. (Kis О.) (2013) Вивчення досвіду українок-політв’язнів ГУЛАГу: стан досліджень та джерельні ресурси (Studying the experiences of Ukrainian women – political prisoners: state of research and primary sources). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 50-61.

Л

Левчишина, М. (Levchishina M.) and Острополець, А. (Ostropolets A.) (2012) Гендерне питання в охороні здоров’я (Gender question in health care). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 160-162.

Логвин, І. (І. Lohvyn) (2015) Постать історика української зарубіжної історіографії міжвоєнного періоду через призму мережевого аналізу (The Person of Historian of Ukrainian Foreign Historiography Interwar Period through the Prism of Network Theory). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 131-139. ISSN 2409­-6806

Лушпай, Л. (L. Lushpay) (2012) Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України (Extrapolation of the British experience of gender educationin the school system of Ukraine). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 76-84.

Лущій, С. (S. Lushchii) (2015) Романістика української діаспори другої половини ХХ століття: проблеми, жанрово-стильові парадигми (Novel Writing of the Ukrainian Diaspora in the Second Half of the XX Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 209-213. ISSN 2409­-6806

Лідовець, Тетяна (Lidovets T.) (2012) Право на забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях особистого селянського господарства (The right to housing construction, commercial buildings and structures on lands designated subsidiary farm). Часопис "Національного університету "Острозька академія" (1(5)). pp. 1-12.

Літвінова, О. (Litvinova O.) (2012) Проблема поєднання професійних та сімейних ролей у кар’єрно успішних жінок (The unification problem of professional and family roles at carrer-successful women). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 71-75.

М

Магочій, П.-Р. (P. R. Magocsi) (2015) Культури слов’янських іммігрантів в Північній Америці: мовний фактор (Slavic Immigrant Cultures in North America: The Language Factor). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 274-279. ISSN 2409­-6806

Мазепа, О. (O. Mazepa) (2015) Українські геральдичні та генеалогічні інституції DP-періоду (Ukrainian Heraldic and Genealogical Institutions of the DP-Period). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 103-108. ISSN 2409­-6806

Мазіпчук, І. (Mazipchuk I.) (2016) Образ жінки у розважальних телепрограмах на каналах «1+1» та «Новий канал» (Women as shown in entertainment programs on tv channels «1+1» and «Noviy Kanal»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 148-153.

Максимчук, Віталій and Максимчук, Галина (2010) „Золотодзвонні пісні вириваються з серця невпинно…”. Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Іван Світличний. Ігор Калинець. Григорій Чубай : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. - (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія”)., Вип. 4. pp. 484-488.

Марценюк, Т. (Martsenyuk T.) and Новик, Т. (Novyk T.) (2015) Гендерні аспекти моди: конструювання ідентичності за допомогою одягу (Gender Aspects of Fashion: Constructing of Identity Through Clothing). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 124-141.

Марцих, Н. (Marcikh N.) (2012) Гендерні відмінності творчих здібностей дорослих (Gender differences of adults creative capabilities). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 163-165.

Марченко, Б. (Marchenko B.) (2016) Гендер як архетип (Representation archetypes animus and anima in world religions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 154-160.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Особливості конструювання стереотипних/нестереотипних образів чоловіка та жінки у ЗМІ (Features design stereotypical/nonstereotypical images of men and women in the media). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 85-96.

Матвійчук, Н. (N. Matviychuk) (2015) Проблема етнонаціональної ідентичності українців у США в науковому доробку М. Куропася (The Problem of the Ukrainian Ethnonational Identity in the USA in Works of Myron Kuropas). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 159-165. ISSN 2409­-6806

Матласевич, О. В. (Matlasevych O.) (2016) Метакогнітивно-діалогова позиція як умова розвитку педагогічних здібностей. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект». Збірник тез. 3- 5 червня 2016 року.. pp. 139-144.

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych ) (2016) Компонентний склад та структура педагогічних здібностей (Compositional Constitution and Structure of Educational Abilities). Наукові записки. Серія "Психологія" (3). pp. 119-133. ISSN 2415-7384

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych) (2016) Педагогічні здібності: виклики сучасності (Educational Abilities: Present-day Challenges). Психологічні перспективи (28). pp. 340-351. ISSN 2227-1376

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2012) ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ У БОГОСЛОВСЬКІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУРАЗЬКОГО (Historic and psychological reconstruction of the mental model of the world in the theological heritage of Vasyl Surazkyi). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 174-191.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2012) Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значимих проблем (The role of historical and psychological researches in solving urgent social significant problems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Мачеброда, Н. (N. Machebroda) (2013) Феномен гейші в японській культурі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 152-157.

Мельник, М. (Melnik L.) (2015) Гендерний аспект соціокультурного аналізу музичного життя ( Gender Aspect of Social and Cultural Analysis of the Musical Life). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 142-149.

Миронець, Н. (N. Myronets) (2015) Листування Володимира Винниченка з дружиною 1921–1949 років в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН (США) (Volodymyr Vynnychenko Correspondence with His Wife during 1921–1949 (Based on the Materials of Dmytro Antonovych Museum-Archives in UVAN, USA)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 220-225. ISSN 2409­-6806

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) and Тарасенко, І. (Tarasenko I.) (2015) Листи Юрія Шевельова до Омеляна Пріцака (Yurii Shevelov’s Letters to Omeljan Pritsak). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 251-260. ISSN 2409­-6806

Мороз, Р. (Moroz R.) (2012) Особливості формування й розвитку гендерної ідентичності дітей старшого дошкільного віку (Features of forming and development of gendernoy identity of children of senior preschool age). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 166-168.

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2015) Василь Капішовський і його місце в історії українців Словаччини (Vasyl Kapishovskyi and His Place in History of Ukrainians in Slovakia). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 65-71. ISSN 2409­-6806

Н

Назарко, Р. (Nazarko R.) (2013) Гендерні стереoтипи тa їх трaнсфoрмaції в сучaсній реклaмі (Gender stereotypes and their transformation in the modern advertising). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 68-73.

Назарук, Вікторія (2010) Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз. In: І Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні», , 12-13 квітня 2010 року, Національний університет "Острозька академія". (Submitted)

Національний університет, Острозька академія (2009) Наукові записки. Культура і соціальні комунікації, Вип. 1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. Історичні науки, Вип.11 . Національний університет "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка (Вип.15). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичні науки, Вип.16 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.13 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Історичні науки, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Психологія та педагогіка (Вип.11). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-15-Х

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Культурологія, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2007) Наукові записки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження". Історичні науки, Вип.9 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Історичні науки, Вип.12 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Філософія, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Студентські наукові записки. Економіка, Вип.5 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 1). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 2). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 3). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.12 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Філософія, Вип.5 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Студентські наукові записки. Філологічна, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Філологічна, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Історія релігій в Україні і світі. Історичне релігієзнавство, Вип. 1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Філологічна, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Матеріали наукової конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії" (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького). Філософія, Вип.4 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Недзведовська , О.Є. (О. Nedzvedovska) (2011) Еволюція досліджень соціальної захищеності населення (Evolution of researches of social protected of population). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.17. pp. 322-329.

Нойфельд, B. (Neufeld V.) (2011) Порівняльний гендерний аналіз архетипів у німецькій і українській культурі (Comparative Gender Analysis of Archetypes in the German and in the Ukrainian Cultures). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 70-79.

Ніколаєнко, О. (Nikolaenco O.) (2015) Ideal kobiety polskiej: гендерні стереотипи у польському суспільстві наприкінці ХІХ ст. (Ideal Kobiety Polskiej: Gender Stereotypes in Polish Society at the End of the 19th Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 150-156.

Ніколаєнко, О. (Nikolayenko O.) (2012) Святі і грішниці – гендерне прочитання жіночих образів у польському малярстві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Saints and Sinner – gender read female characters inPolish painting of the late XIX - early XX century). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 97-106.

О

Ободовська, М. (M. Obodovska) (2013) Гендерні аспекти в системі освіти. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 158-161.

Обух, Л. (L. Obukh) (2015) Осередки музичної освіти в українських духовних закладах західної діаспори (Cells of Music Education in Ukrainian Western Diaspora Spiritual Institutions). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 181-186. ISSN 2409­-6806

Олешко, C. (Oleshko S.) and Біла, O. (Bila O.) (2016) Історичний ракурс уявлень про жінку у різні епохи (Historical ideas about female in different ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 141-147.

Оніщенко, О. (Onishchenko O.) (2015) Трансформація гендерних стереотипів у контексті революційних подій 1917 року (Transformation of Gender Stereotypes in the Context of Revolutionary Events of 1917). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 157-169.

Охріменко, Г. (H. Okhrimenko) (2012) Джерела вивчення питання укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї на основі наукових досліджень представників Київської духовної академії (The historical sources for the themas of conclusion the Union of Brest and description of the polemic literature based on researches of the Kyiv Theological Academy's scientists ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство», Вип.6. pp. 331-340.

П

П'янковська, І. В. (Piankovska I.) (2016) Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» (Using «flihhed learning» technology in teaching lexical management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»., 60. pp. 52-56.

Павловська, В. (Pavlovska V.) (2012) Впровадження гендерного підходу в освітньо-виховну систему Республіки Польща доби трансформації в ЄС (Gender mainstreaming in education and educational system of the Republic of Poland's transformation period in the EU). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 107-114.

Павлюк, О. (O. Pavliuk) (2013) Тілесна агресія як прояв маскулінності у фільмі «Бійцівський клуб» Д. Фінчера. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 162-165.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Максименко, С. (S. Maksymenko) (2012) КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ (Cognitive psychology as a part of studying human memory). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 3-16.

Петренко, О. (Petrenko O.) (2012) Гендерний підхід у освіті і вихованні: проблема термінології (The gender approach in formation and education: a terminology problem). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 115-123.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2011) Інший та гендер: практика істерії (Another and gender: the practice of hysteria). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 80-84.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) Ординація жінок як прояв релігійної ідентичності (соціокультурний огляд. (Ordination of women as a manifestation of religious identity (social-cultural review)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 9). pp. 266-273.

Плиска, Ю.С. (Yu. Plyska) (2012) Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі (Psycho-pedagogical culture factors of teachers in Ukraine and Poland). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Погорілко, М. (Pohorilko M.) (2015) Роль жінки в млинарському господарстві Львова у другій половині ХVІІ ст. у світлі договорів оренди млинів (The Role of Women in Mill Economy of Lviv in the Second Half of the XVII c. Based on Lease Agreements). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 170-177.

Погранична, І. (Pogranychna I.) (2013) Ідейні причини виникнення антифеміністичних рухів (Ideological causes of antifeminism motions). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 74-84.

Подобна, Є (Ye. Podobna) (2013) Жінки-журналістки у полтавській дореволюційній пресі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 166-174.

Полянчич, Т. (Polyanchych T.) (2012) Гендерна політика і її вплив на духовне виховання нації (Gender policy and its impact on the spiritual education of the nation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 193-196.

Поліщук, О. (Polishchuk О.) (2013) Мотив андрогінності і проблема ідентичності (за романом В. Вулф «Орландо») (Androgyny motif and the problem of identity in Virginia Woolf’s "Orlando"). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 85-89.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві (New norms about lawyer’s legal help in the criminal procedure). Вісник Академії адвокатури України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/So (1(20)).

Попова, М.І. (M. Popova) (2012) ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ В СТРУКТУРІ ОПЕРАЦІОНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВИСОКОКОМПЕТЕНТНИХ ТЕЛЕФОННИХ КОНСУЛЬТАНТІВ (The peculiarities of cognitive styles in the structure of operational abilities of highly qualified phone consultants). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 219-227.

Потапенко, Т. (Potapenko Т.) (2013) Гендер та рівень самооцінки в навчальній діяльності: репрезентація досвіду в академічному дискурсі (The gender and the level of self-rating in the educational aktivities: the representation of the experience in the academic discourse). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 90-93.

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2015) Створення в еміграційних умовах ідеології українського монархізму та її специфіка (1918–1939) (Formation and Specifics of the Ukrainian Monarchism Ideology of Emigrants (1918 – 1939)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 38-43. ISSN 2409­-6806

Приходько, Г. (H. Prykhodko) (2013) Соціокультурний контекст традиційних моделей сімейного виховання за статтю. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 175-185.

Піскун, В. (V. Piskun) (2015) Портрет діяча УНР Іларіона Косенка за спогадами друзів та офіційними документами (The Portrait of the UNR Activist Ilarion Kosenko in Official Documents and His Friends Memoirs). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 261-265. ISSN 2409­-6806

П’ятковська, О. (Piatkovska О.) (2015) Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори (Financial and Economic Perspectives of Cooperation between Ukraine and the Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 18-24. ISSN 2409­-6806

Р

Рідкоус, О. (O. Ridkous) (2013) Жінка ранньомодерного часу крізь призму методології гендерних досліджень (історіографічний аспект). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 186-199.

С

Савчук, Н. (N. Savchuk) (2015) Український фольклор у наукових дослідженнях КІУС (Едмонтон, Канада) (Ukrainian Folklore in Research Studies of CIUS (Edmonton, Canada)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 115-121. ISSN 2409­-6806

Сеник, Я. (J. Senyk) (2015) Омелян Антонович – громадський діяч, дослідник, меценат (до 100-річчя від дня народження) (Public Figure, Researcher, and Philanthropist Omelan Antonovych (on the Occasion of His 100th Birthday Anniversary)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 152-158. ISSN 2409­-6806

Сердюк, М. (Serdyuk M.) (2012) Гендерні стереотипи у вихованні підростаючих поколінь (Gender Stereotypes In Education Of The Younger Generation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 124-130.

Скиба, Т. (T. Skyba) (2013) Гендерні умови розвитку сільського підприємництва. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 200-204.

Скрипка, Х. (Ch. Skrypka) (2015) Розвиток українського шкільництва у Великобританії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (Development of Ukrainian Schools in the UK (the Second Half of the XX – Early XXI Century)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 140-145. ISSN 2409­-6806

Смешновa, A. (Smeshnova A.) (2011) Питання жіночого виховання у працях М. І. Пирогова (The question of women’s education in works of NI Pirogov). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 85-92.

Смокович, М. І. (М. І. Smokovych) (2012) Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій. (Determination of jurisdiction of administrative courts and the delimitation of judicial jurisdiction.). Other. Юрінком Інтер, Київ.

Соловей, A. (Solovey A.) (2016) Барьеры, трудности и гендерные стереотипы в научной деятельности женщин (Barriers, difficulties and gender stereotypes in scientific activity of women). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 124-131.

Стратонова, Н. (N. Stratonova) (2012) Двовір'я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі (Two faiths as a phenomenon of Kyiv Rus’ religious identity). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 294-302.

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2015) Часопис «Вісник Союзу Визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України (The Periodical The Herald of the Union for the Liberation of Ukraine (Vienna, 1914–1918) as the Factor of the Establishment of Ukraine’s Sovereignty). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 59-64. ISSN 2409­-6806

Сушик, І. (Sushyk I.) and Оліферук, М. (Oliferuk M.) (2015) Катерина Білокур: драматизм жіночої долі та відданість мистецтву (Kateryna Bilokur: the Dramatic of Women’s Fate and Devotion to Art). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 178-186.

Сігінішена, А.С. (A. Sihinishena) (2012) МЕТАКОГНІТИВНІ СУДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ПАМ’ЯТІ (Metacognitive judgements as a means of memory monitoring). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 254-263.

Т

Тафінцева, C. (Tafintseva S.) (2016) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу (Pedagogical conditions of preparation of the primary school teachers to socialization of pupils on the basis of gender approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 88-97.

Тельвак, В. (V. Telvak) and Педич, В. (V. Pedych) (2015) Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс (Hrushevsky Lviv Historical School: Diaspora Discourse). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 89-96. ISSN 2409­-6806

Темник, Г. (H. Temnyk) (2015) Інтернет-ресурси з української мови у системі навчально-методичного забезпечення українських освітніх закладів діаспори (Internet Resources for the Ukrainian Language System Teaching in the Ukrainian Diaspora Education). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 146-151. ISSN 2409­-6806

Тимків, Б. (B. Tymkiv) and Тимків, Р. (R. Tymkiv) (2015) Сакральна дереворізьба митців західної української діаспори (Sacral Wood Carving of Ukrainian Artists of the Western Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 197-203. ISSN 2409­-6806

Тимочко, М. (М. Tymochko) (2015) Славіст Лукія Гумецька та українська діаспора (за матеріалами особового архівного фонду) (Slavic Linguist Lukiia Humetska and the Ukrainian Diaspora (Based on Her Personal Archive)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 230-234. ISSN 2409­-6806

Тимощук, О. В. (O. Tymoshchuk) (2012) Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків (Psychological characteristics of self-affirmation of modern teenagers). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Тимощук, Ю. (Tymoshchuk Y.) (2013) Образ чоловіка у масовій культурі (Іmages of men in popular culture). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 94-101.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Совершенствование распределительных отношений как важнейшее условие снижения уровня отчуждения в современной Украине (Improvement of Distribution Relationship as the Most Important Condition to Reduce the Level of Exclusion in Modern Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VI международной науково-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г.. pp. 116-118.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (Social Protection as One of the Mechanisms to Reduce Social Exclusion). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 285-289.

Троян, В. (Trojan V.) and Таран, Н. (Taran N.) (2016) Проблема гендерної рівності в науці: досягнення та виклики (Problem of gender equality in science: achievements and challenges). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 98-106.

Ф

Федонюк, В. (V. Fedoniuk) (2015) Сучасна словацька лінгвістична україністика: досягнення та втрати (Modern Ukrainian Linguistics in Slovakia: Achievements and Failures). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 122-130. ISSN 2409­-6806

Фельдман, Д. (Feldman D.) (2012) Стереотипні статеві константи та гендерний підхід (Stereotype sex constants and gender approach). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 169-172.

Фурда, Т. (Furda T.) (2013) Психологічні умови формування гендерної культури учнівської молоді (Psychological terms of formation of gender culture in today’s youth). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 102-108.

Х

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2012) Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (Features of accounting of base financial stability constituents of state higher educational establishments in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 237-241.

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2015) Внесок зарубіжних українців у формування художнього фонду музею історії Національного університету «Острозька академія» та популяризацію творчості митців діаспори (Contribution of Ukrainians from Abroad into the Organization of Art Collection of the Museum of History of the National University of «Ostroh Academy» and Popularization of Works of Ukrainian Diaspora Artists). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 214-219. ISSN 2409­-6806

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України (Increase income from the state property to the State budget of Ukraine). Фінансова система України : [зб. наук. праць] (Вип.14). pp. 48-56.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2009) Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази Державного бюджету України (The necessity and way of Ukraine State budget’s incomes perfection). Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки (№ 7). pp. 37-45. ISSN ISSN 1729-360X

Худолій , А. О.(A. Khudolii) (2009) Політичні стереотипи у геостратегії США. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Худолій , А. О.(A. Khudolii) (2010) Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Ц

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2013) Гендерний аспект української еміграції: міфологізація причин. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 205-214.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2015) Еволюція феміністичного дискурсу війни: від антимілітаризму до етики піклування (The Evolution of Feminist Discourse of War From Antimilitarism to Ethics of Care). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 187-193.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2015) Фольклор як віддзеркалення українського діаспорального буття (Folklore as the Reflection of the Ukrainian Diaspora’s Being). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 192-196. ISSN 2409­-6806

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2016) Гендерні виміри героїзму: від історії до філософського осягнення (The gender dimension of heroism: from history to philosophical comprehension). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 107-117.

Цип'ящук , М. (M. Tsypiashchuk) (2012) Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю поле залежність/поленезалежність (Professional lawyer thinking in terms of cognitive style field dependence / field independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Психологічні науки, Вип.19. (In Press)

Ч

Чечотка, О. (O. Chechotka) (2013) Гендерні відносини в освітній сфері: чоловіче керівництво в жіночому колективі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 215-221.

Ш

Шевченко, А. (Shevchenko A.) (2012) Гендерний аналіз підручників для учнів початкової школи (Analysis of the contents of textbooks for elementary school students in the gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 131-135.

Шевченко, З. (Shevchenko Z.) (2011) Проблема уніфікації статей: біологічна та соціальна складові процесу (The problem of unification of sex: biological and social components of process). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 93-101.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури (The cultural critique and problem of understanding of the contemporary cultural phenomena). Наукові записки. Серія: «Культурологія». (Вип. 7). pp. 49-58.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Феноменологічна естетика Г. Шпета (The phenomenological aesthetics of G. Shpet). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 17-26.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2012) До проблеми ідентичності естетики навколишнього середовища (To the problem of identity of environmental aesthetics). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 18-26.

Шелковіна, А. (Shelkovina A.) (2013) Гендерний суб’єкт в арт–практиках радянського та пострадянського простору. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 222-229.

Шелковіна, А. (Shelkovina A.) (2012) Трансформація парадигми суб'єкта в сучасному мистецтві (Transformation paradigm of the subject in contemporary art). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 173-176.

Шкабара, М. (M. Shkabara) (2013) Маскулінізований образ чоловіка в сучасній українській рекламі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 230-234.

Я

Яковлева, Е. (E. Yakovleva) (2015) И это все о ней… (It’s All About Her...). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 194-204.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся” (Folklore as a means of individualization of images in story by G. Kvitka-Osnovianenko “Marusia”). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 136-145.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2011) Роль жінки-матері у весільному обряді українців: окремі зауваги до аналізу (The role of women and mothers in the Ukrainian wedding ritual: some remarks to the analysis). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 102-106.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу “Кіевская Старина” (рік 1882) (The interpretation of folkloristic and ethnographic material on the pages of journal “Kievskaya Staryna” (year 1882)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 81-92.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини ХІХ століття як засіб для вираження етнічної ідентичності (Folklore stylization in Ukrainian prose of the first half of the nineteenth century as way of manifestation of ethnic identity). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 9). pp. 126-134.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. НетішинА Світлани Лелях (The artists from little Motherland: the correlation between traditional and modern in creative work of artist from Netishyn Svitlana Lelyak). Наукові записки. Серія: «Культурологія», Вип. 7. pp. 438-452.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2009) Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period). Other. НаУОА, Острог.

Яців, А. (А. Jatsiv) (2015) Едвард Козак та Іван Кедрин-Рудницький: до історії взаємин (Edward Kozak and Ivan Kedryn-Rudnytsky: the History of Friendship). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 166-170. ISSN 2409­-6806

This list was generated on Wed Jun 28 19:43:48 2017 EEST.