Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 355.

Article

Matsiyevsky, Y. (2011) Change, Transition, or Cycle: The Dynamics of Ukraine’s Political Regime in 2004–2010. Russian politics and law, 49 (5). pp. 8-33. ISSN 1061–1940

Polkovsky, V. (2011) Lexical Changes in the English Language of the 21st Century (Regional Variants and the Problem of Its Teaching in Ukraine). Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 306-313.

Yakubovych, Mykhaylo (2011) Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah. Abhath al-Muttamar al-Alami al-Awwal Juhud al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah, 2. pp. 437-477.

Іванов, С. (S. Ivanov) (2011) Острожчина як складова частина рейхскомісаріату "Україна". Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 95-105.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2011) Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження (Social taxes in the Ukrainian taxation system and tax burden distribution). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.17). pp. 80-89.

Августюк , О. (O. Avgustjyk) (2011) Символіко-алегорична палітра творів іконописного мистецтва збірки художника-реставратора М. М. Бендюка. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 314-320.

Авер’янова, Н. (Averyanov N.) (2011) Мас-медіа і виховання: гендерний аспект (Mass-media and upbringing: a gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 3-9.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2011) Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (Publishing activity of A. Richinskiу is on Volin in 20’s of ХХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 3-10.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2011) Процес українізації православ'я на Волині у міжвоєнний період. (The process of ukrainisation of the Orthodox Church on Volyn in internvlitary period). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 32-40.

Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2011) Протидія СБ ОУН(Б) "суцільній колективізації" Волині та Полісся (1947-1949 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 211-219.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2011) Висвітлення діяльності УІТ в історіографії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 286-297.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2011) Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 192-203.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2011) Співпраця Українського історичного товариства з Українським науковим інститутом Гарвардського університету (Cooperation Ukrainian historical association with Harvard Ukrainian research institute). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. (ХХХ). pp. 263-268.

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2011) Описи латифундій Волинського Полісся другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 29-45.

Бабчанік, Р.В. (R. Babchanik) (2011) Дослідження прихованого змісту газетного тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 6-8.

Балій , Г. (2011) Шевченкіана у філокартичній збірці міського краєзнавчого музею м. Нетішина. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 436-439.

Бардецький , А. (2011) Нові дані про руйнування пам'яток археології на території Острозького району Рівненської області за результатами розвідкових досліджень у 2010 році. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 142-151.

Беднарчик, Р.М. (R. Bednarchyk) (2011) Газетний текст в медіалінгвістичному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 9-13.

Бендюк , М. (2011) Історія Народного Руху України на Острожчині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 416-427.

Бендюк , М. (2011) Корона князів Острозьких. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 252-260.

Бендюк , М. and Муравська, С. (2011) Специфіка використання туристичного потенціалу малих історичних міст України (на прикладі м. Остріг Рівненської області). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 327-336.

Бендюк , Н. (2011) Аналіз з історії дослідження писанкарства південної Волині та Острожчини зокрема. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 306-313.

Бенедюк , П. (2011) Графічна реконструкція синагоги в м. Острог та концепція першочергових анти-аварійних реставраційних робіт. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 181-193.

Бережницька, Х.Б. (Kh. Berezhnytska) (2011) Молодіжний сленг як своєрідний засіб вербалізації явищ буття. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 3-5.

Бирук М., М. (M. Byruk) (2011) Становище єврейського населення Острога в першій третині ХVІІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 71-79.

Бирук М., М. (M. Byruk) (2011) Населення Острога в кінці XVII ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 382-388.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2011) Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства. Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011р., м. Донецьк, Україна). pp. 42-43.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2011) Держава як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення. Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р. – Запоріжжя у 3-х частинах. (Ч.2). pp. 17-19.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2011) Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення. Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. , 2. pp. 9-11.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2011) Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). (Ч.2). pp. 43-45.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2011) Поняття якості в праві України. (The Notion of Quality in the Ukrainian Legislation). Підприємництво, господарство і право, 3 (183). pp. 11-13.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) and Пецко, І. ( I. Petsko) (2011) Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять.(Medical Aid (Services) Quality and Medical Aid (Services) Quality Law: Notion Ratio). Підприємництво, господарство і право, 4 (184). pp. 33-36.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2011) Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII - середині XIX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 389-392.

Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) (2011) Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIII ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 80-94.

Бойко, Р. Ю. (Bojko R. Y.) (2011) Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944-1946 рр.)(Counteraction of believers to liquidation the Ukrainian Greco-Catholic Church of Soviet Power (1944-1946 th)). Наукові записки. Серія "Історичне релієгізнавство" (Вип. 5). pp. 62-73.

Бондар, О.В.(О. Bondar) (2011) Визначення поняття "дискурс" у лінгвістичній науці. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 16-19.

Бондар , І.В. (І. Bondar) (2011) Здійснення регулюючої індивідуалізації у процесі навчання діалогічного мовлення на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 14-15.

Бондар , Н. (2011) Острозькі оправи кириличних стародруків. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 440-447.

Бондарчук , В. (V. Bondarchuk) (2011) Історія приміщення студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 194-200.

Бондарчук , В. (V. Bondarchuk) (2011) Дослідницькі студії "Апокрисиса" Христофора Філалета. (Research studies "Apokrisis" Christopher Filaleta). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5).

Борецька, В.Ф. (V. Boretska) (2011) Порівняльна характеристика частоти та особливостей вживання висловлень-експресивів у мовленні українців та американців. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 22-25.

Боржецька , Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2011) Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства. (The delivery of the decision on bringing a case about the release of a defendant from criminal liability to court as a particular form of pre-trial investigation completion). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf., 2 (4).

Борилюк, Д. (D. Boryliuk) (2011) Місто Старокостянтинів в оборонній системі кн. Острозьких у Південно-Східній Волині. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 46-56.

Борилюк, Д. (D. Boryliuk) (2011) Володіння Костянтина Івановича Острозького у південно-східній Волині. Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 105-112.

Борилюк, Д. (D. Boryliuk) (2011) Розвиток торгівлі в маєтках кн. Острозьких у Південно-Східній Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 376-381.

Вербець, В. В. (2011) Якість освіти як соціально-психологічна проблема. ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. (Unpublished)

Веремейчик, Л.Ф. ( L. Veremeіchyk) (2011) Видавнича діяльність протестантських мас-медіа незалежної України (Publishing activity of protestant mass-media of independent Ukraine ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 61-70.

Вихованець, В. (2011) Володимир Юхимович Татаркін - краєзнавець, бібліограф Волині (в документах, наукових виданнях, пресі і серцях.). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 18-27.

Вихованець, Т. (2011) «Генеральное описание волынской губернии (нач. XIX века)» як джерело з історичної топографії Острога кінця XVIII - початку XIX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 160-165.

Вихованець , В. (2011) Такий відомий усім М. І. Середа. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 28-46.

Власюк, О. (O. Vlasiuk) (2011) Діяльність українського соціалістичного об'єднання "Селянський союз" у 1924-1930 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 149-162.

Волошина , В. О. (V. Voloshyna) (2011) Особливості мета когнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки” (Вип. 3). pp. 241-255.

Воропаєва, Т. (Т. Voropayeva) (2011) Типи гендерної ідентичності української молоді (Types of gender identity of young Ukrainians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 10-19.

Візнюк, В. (2011) Острозькі - одні з найвидатніших представників української княжої еліти литовсько-польської доби. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 357-361.

Гаврилюк, І.І. (2011) Лексико-семантичні особливості англіцизмів у німецькій періодиці (на матеріалі газети “Hamburger Abendblatt”). Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 41-48.

Гаврилюк, О. (2011) Реставрація пам'яток архітектури у міжвоєнній Польщі: теоретичні засади й практичне втілення. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 166-169.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2011) Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (15). pp. 390-397.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2011) Методика визначення ціни лізингової угоди. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. pp. 11-14.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) and Мартин, О.М. (O. Martyn) (2011) Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 488-494.

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2011) Участь М. Брайчевського в історико-архітектурній реконструкції Києва у 1970-х роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 298-304.

Гачко, O. (O. Hachko) (2011) Дискурс гегемонної маскулінності в христологічному контексті послання ап. Павла до Галатів (Discourse of Hegemonic Masculinity in the Christological Context of St. Paul’s Epistle to the Galatians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 20-28.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2011) Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами (Realisation of the rights by the victim during case revision due to new facts). Адвокат (3(126)). pp. 20-22.

Глушман, І. (2011) Вольф Мессінг в Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 432-435.

Годжал, С. (2011) Греки в культурно-освітньому осередку Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 448-451.

Голдованська, О. and Надольська, В. (2011) Досвід роботи Волинського краєзнавчого музею з дитячою аудиторією. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 68-71.

Гончар , О. (2011) Федір Булгаков про книгодрукування на Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 452-454.

Гордасевич, В.І. (V. Hordasevych) (2011) Особливості значення та способи творення неологізмів у галузі комп'ютерних технологій. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 32-33.

Гребенюк, І.М.(I. Hrebeniuk) (2011) Особливості вираження почуття любові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 34-35.

Гринчук, А.В. (A. Hrynchuk) (2011) Лексико-семантичне поле "Добро". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 36-37.

Грицюта, О.А. (O. Hrytsiuta) (2011) Проблеми відображення англійської специфіки гумору при перекладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 38-39.

Гулько, Д.В. (D. Hulko) (2011) Методи вивчення лексики англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 40-42.

Гуменюк, К.А. (K. Humeniuk) (2011) Власні назви у циклі романів про пригоди Гаррі Поттера за авторством Джоан Ролінг та аналіз їх перекладів на українську мову. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 43-45.

Гущук, І. and Антомонов, М. (2011) РИЗИКОЛОГІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Конференція “Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку” з міжнародною участю. pp. 53-54.

Гущук, І. В. (Gushcuk I.) and Антомонов, М. Ю. (Antomonov M.) (2011) Ризикологія: інформаційні та медико-екологічні аспекти (Riskology: informational and medical-ecological aspects). Conference with international participation "MEDICAL AND BIOLOGICAL INFORMATICS AND CYBERNETICS: STAGES OF DEVELOPMENT". pp. 53-54. ISSN 978-966-391-065-9

Данилейко , В. (2011) Історія досліджень археологічних пам'яток Збаразького району Тернопільщини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 122-134.

Дацкова, Л.С. (L. Datskova) (2011) Громадський моніторинг діяльності виборних осіб на прикладі парламентів України та Польщі. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.3. (In Press)

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Формування властивостей соціального капіталу підприємства. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 270-276.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів( Theoretical basics of financial support of local budgets). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.17. pp. 34-39.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу (The analysis of fiscal capacity of local budgets in context of the Tax Code). Науковий вісник Національного університету податкової служби України (№4). (Submitted)

Демків, T. (Demkiw T.) (2011) Специфіка формування гендерних парадигм: історико-філософський аспект (The specificity of formation of gender paradigms: methotodologically-philosophical aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 29-36.

Демчук, Н.О. (N. Demchuk) (2011) Вербалізація сміху в сучасній англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 46-47.

Джиган, Н.Г. (N. Dzhyhan) (2011) Політичний дискурс: характеристики та функції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 48-51.

Дмитренко , А. and Боровицька, Т. (2011) Художні особливості сорочок зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся: розміщення орнаментальних композицій. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 81-90.

Дмитренко , А. and Червінський, М. (2011) Типологія народної кераміки зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині.. pp. 91-97.

Дунай, О. В. (O. Dynai ) (2011) Роль мета когнітивних суджень у процесі відтворення інформації. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки” (Вип. 3). pp. 307-318.

Душко, І.В. (. Dushko) (2011) Навчання читання на початковому етапі вивчення іноземної мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 54-56.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2011) Досвід вселенського визнання: політична кон'юктура міжцерковного діалогу (Experience of universal confession: politic of interchurch dialog). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 71-77.

Жук, М. (M. Zhuk) (2011) Історичні аспекти становлення оціночних понять у цивільному праві. (Historical aspects of the evaluation concepts formation in civil law.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11zmsutp.pdf (2(4)).

Жуковська , Л. (2011) Здобутки Кирило-Мефодіївського братства в Острозі за перший рік свого існування. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 393-397.

Жуковський, В.М. and Лендєл, Р.А. (2011) Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 511-517.

Журик , С. (2011) З глибин памя'ті (зі спогадів В. М. Вальдмана). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (3). pp. 398-408.

Загребельна, Л.В. (L. Zahrebelna) (2011) Євангельські християни-баптисти на Рівненщині (початок 60-х – початок 80-х років ХХ століття) Evangelical Christian-Baptists in Rivne region (early 60's - early 80's of the XX century). Українське релігієзнавство: бюл. Укр. Асоц. релігієзнавців і Відділ. релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України (Вип.58). pp. 203-218.

Зелінська, Л.В. (2011) Театр і політика наприкінці ХІХ ст.: перехрещення дискурсів (на матеріалі епістолярію Ф. Енгельса). Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 362-372.

Зербіно, Д. and Гущук, І. (2011) Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини. Ліки України (3(7)). pp. 26-27.

Зербіно, Д. Д. (Zerbino) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2011) Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини. «Ліки України плюс». Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів (3 (7)). pp. 26-27.

Златогорський , О. (2011) Нові археологічні дані про монастир с. Мала Осниця. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 156-159.

Кальченко, Ю. and Надольська, В. (2011) Розвиток музейної справи у Волинській області (1991-2010 pp.). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 55-60.

Кардаш, М.Ю. (M. Kardash) (2011) Лексико-стилістичні особливості політичного дискурсу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 59-60.

Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk) (2011) "Книжиця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам'ятка полеміки. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (Вип.18). pp. 141-156.

Клейзун, Ю.О. (Yu. Kleizun) (2011) Особливості та цілі використання метафор державним секретарем США Гілларі Клінтон. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 63-64.

Климчук, Андрій-Аскольд (2011) Некрополі Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 6). pp. 223-229.

Кобетяк , А. (A. Kobetjak) (2011) Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50-80-х рр. ХХ ст.(The Realization of the anti-religious campaign of the soviet authorities in Ostroh discrict in 50-80-s of the XX century ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 99-110.

Кобринь, С. С. (S. Kobryn) (2011) Управління фінансовою стійкістю комерційного банку в умовах фінансової кризи. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 360-368.

Кобченко, К. (Kobchenko K.) (2011) Жіноцтво України у медичних професіях: початок шляху (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) (Ukrainian women in medical professions: at the beginning of the way (middle of the 19th – beginning of the 20th cent.)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 37-48.

Ковальчук, I. (I. Kovalchuk) and Лось, З. (Z. Los) (2011) Філософія статі: сутність та основні підходи до проблеми статі (Philosophy of sex: the essence and basic approaches to sex). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 49-59.

Ковальчук, В.Б. (V. Koval’chuk) (2011) Демократія участі як джерело легітимності державної влади (Parcitipatory democracy as the source of state power legitimacy). Вибори та демократія (2 (28)). pp. 25-33.

Ковальчук, В.Б. (V. Koval’chuk) (2011) Проблема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Елліника (The problem of legitimacy and legality of public authority in legal doctrines by R. Iering and G. Jellinek). Юридична Україна (8(104)). pp. 32-38.

Ковальчук , В. М. (V. Kovalchuk) and Мороз, О. С. (O. Moroz) (2011) Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 625-635.

Ковальчук , Г. (2011) Книги місцевих авторів в книгозбірні Острозької центральної районної бібліотеки. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 455-461.

Ковч, А.М. (A. Kovch) (2011) Заголовки статей англомовних періодичних видань як засіб впливу на читача. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 67-70.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 159-167.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств (Conceptual approaches to the agricultural enterprises strategies formation). Економіка АПК (№9). pp. 116-119.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства (The place and role of positioning strategies in the system of enterprises strategic priorities ). Формування ринкової економіки : зб. наук, праць. — Спец. вип. : у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспекти¬ви та вплив на розвиток сільських територій (Ч.2). pp. 107-115.

Козачук, К. (K. Kozachuk) (2011) Живописна збірка Новомалинського замку XIX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 261-265.

Колос, М. (M. Kolos) (2011) ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДОГОВОРІВ 911 ТА 944 РОКІВ. Держава і право (№ 52). pp. 415-420.

Колос, М. (M. Kolos) (2011) РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ ДОГОВОРИ 911, 944 РОКІВ: ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична (Вип. 4). pp. 251-261.

Кононець, П. (2011) Туристичні маршрути Костопільщини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 349-356.

Конопка, Н. (N. Konopka) and Шкерін, В. (V. Shkerin) (2011) Три версії історії масонської ложі «Любов до Істини на Схід Полтави». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 318-336.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2011) Співпраця Аркадія Жуковського з Українською бібліотекою імені С. Петлюри в Парижі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 369-382.

Корнійчук, Майя Валентинівна (2011) Історія бібліотеки Національного університету "Острозька академія":короткий історичний нарис. Наукова бібліотека Національного університету "Острозька академія": короткий історичний нарис. (Unpublished)

Корнійчук, О. (O. Korniychuk ) (2011) Реалізація інформаційної політики на регіональному рівні та шляхи підвищення її ефективності. (Realization of informative politics at the regional level and the ways of its improvement and effectiveness). Демократичне врядування (Вип. 6).

Король, Л.Д. (2011) Використання інноваційних методів навчання у формуванні національного характеру студентів. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 463-472.

Корольчук, Ю.А. (Yu. Korolchuk) (2011) Лексико-семантичні особливості семантичного поля бізнесу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 71-74.

Коротчук, Н.В. (N. Korotchuk) (2011) Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом фітонімом (на матеріалі "Chambers Dictionary of Idioms"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 75-77.

Костюк, О.О. (O. Kostiuk) (2011) Стилістичні особливості поезії Емілі Дікінсон. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 78-80.

Костюк , В. (V. Kostiuk) (2011) Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості (The labor legal personality of trade unions: the concept and peculiarities). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2011. - № 2(4) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11kvlpto.pdf.

Коцюк, Л.М. (2011) До проблеми впорядкування термінів лексикографії: назви словників, що здійснюють лексикографічний опис декількох мов і зв'язків між ними. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 237-244.

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2011) Проблеми жіночої освіти у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (The Female Educational Problems in K. D. Ushinsky Peda gogical Heritage). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 60-69.

Крайчинська, Г.В. (2011) Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом - загальною назвою грошей. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 266-271.

Крайчинський, Е. О. (E. Kraichynskyi) (2011) Англійські ло на позначення змісту музичного твору. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 81-83.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Врата його вчености. Михайло Ломоносов і Україна. День (211). p. 9.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Геній знайомиться зі святинею. Шевченко і Пересопницьке Євангеліє. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 737-743.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Людина, яка змінила українську історію. Переможні битви Петра Сагайдачного. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 714-723.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна всятиня: історія, зміст, загадки. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 653-665.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Звідки пішла Руська земля, або сила м'якого знака. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 144-155.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Інтелектуал-християнин у «пост'язичницькому» суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестра. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 360-366.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Москва сльозам не вірить, або Чи є росіяни слов'янами? Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 310-323.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 691-713.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Володимир – Стольний град Волині. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 96-105.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) (2011) Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки (Вип.18). pp. 3-13.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) (2011) Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 362-370.

Кратюк, Ю.К. (2011) Проблема діалектного членування української мови та роль у ній південно-західного діалекту. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 115-120.

Ксьондзик, А.П. (A. Ksondzyk) (2011) Функції використання синонімів у промовах Стівена Харпера, прем'єр-міністра Канади. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 84-86.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2011) Mniejszości narodowe i tożsamość w czasach kultury informacyjnej (kontekst polsko-ukraiński) (The national and cultural identity in the era of information (context of the Polish-Ukrainian). Mniejszości narodowe i etniczne i językowe w Unii Europejskiej. (Submitted)

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2011) Сучасні мас-медіа: до питання про музику (Modern mass media: the question of music). Матеріали ІІ Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури». (Unpublished)

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2011) Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл.1590 - 1654 рр.) (The Bishop in Volodymyr and Brest Joseph Bakoveckiy (ok. 1590–1654). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 124-137.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2011) Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV - перша третина XVI ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія: Історичні науки" (Вип.18). pp. 67-83.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2011) Острозькі храми як місця поховання князів і шляхти у першій половині XVII ст. (Temples of Ostrog as places of burial of princes and gentry in the first half ofXVII c.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 122-133.

Курдаєв, А.О. (A. Kurdaiev) (2011) Критика сучасної культури в повісті "Мантиса" Джона Фаулза. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 89-91.

Кінд-Войтюк , Н. (2011) Організація музейної та пам'яткоохоронної роботи на Західній Волині у 1920-х і 1930-х pp.: джерела з вивчення. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 3-8.

Ланшина, Н. (2011) Иозеф Панек - дослідник рослинного світу Волині (до 50-ї річниці від дня смерті науковця). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 51-54.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2011) Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю. Інвестиції: практика та досвід. (Вип.15). pp. 122-131.

Левицька , С. О.(S. Levytska) and Андрєєва, А.О. (A. Andrіeіeva) (2011) Автоматизація господарського обліку як чинник прискорення процесу діяльності підприємств. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 608-614.

Левицька , С. О.(S. Levytska) and Цимбалюк, А.Ф. (A. Tsymbaliuk) (2011) Податковий менеджмент на макрорівні: вітчизняна та міжнародна практики впровадження. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 69-76.

Лещенко, Г.Д. (H. Leshchenko) (2011) Лексичні особливості англомовних статей природничого напряму. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 92-93.

Лисенко, О.С. (O.Lysenko) (2011) Проблема синонімії та антонімії між віддієслівними суфіксами -ее та -еr / -or в юридичній термінології. (Synonyms and antonyms problem between suffixes -ее та -er / -or in the legal terminology of the modern English.). Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство (6(1)). pp. 172-181.

Лукашук, О. (2011) Краєзнавство на Шепетівщині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 61-67.

Лютко, І.М. (I. Liutko) (2011) Психолінгвістичні засоби формування рекламних текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 94-95.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2011) Поняття вантажу за договором перевезення вантажу. (Тhe notion of cargo under a contract of carriage). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". -[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11lradpv.pdf, 2 (4).

Лімарь, І. В. (2011) Синхронія за К. Г. Юнгом та сплутані квантові стани: кіт Шредінгера «блукає» між хромосомами. NeuroQuantology, 9 (2). pp. 313-321. ISSN 1303-5150

Мазепа, О. (O. Mazepa) (2011) Бюлетень для членів УГГТ" як джерело до історії Товариства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 276-285.

Маковецька, О. (2011) Портрет у творчості Лідії Іванівни Спаської. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 321-326.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2011) Індивідуально-авторські назви осіб у сатирично-гумористичних текстах сучасних поетів Рівненщини. Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : V Міжнародна науково-практична конференція (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 7–8 квітня 2011 р.) : матеріали / укладач Т. С. Пристайко.. pp. 220-223.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2011) Словник авторських лексичних новотворів як експлікація мовно-поетичної картини світу. Наукові дослідження молоді : матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції.. pp. 213-217.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2011) Структурно-семантичні особливості авторських новотворів із запозиченими афіксоїдами. Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників Міжнародної конференції “Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі слов’янських мов”, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.)]., Вип.1. pp. 94-98. ISSN 978-966-2254-33-4

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2011) Структурно-семантичні особливості авторських лексичних новотворів Ігоря Павлюка. Наукові дослідження молоді : матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції.. pp. 276-279.

Мамонтова, Н.А. (N. Mamontova) (2011) Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 510-521.

Манько , М. (2011) Нарис історії церкви святого Іоанна Богослова села Новомалин. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 201-222.

Марковська, О.Я. (O. Markovska) (2011) Лексико-семантичний аналіз онімів у романах Дж. К. Роулінг (на основі перших чотирьох книг). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 96-97.

Мартинюк, Р. С. (2011) Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України. Право України (№ 1). pp. 200-208.

Мартинюк, Р.С. (R. Martyniuk) (2011) Взаємодія Конституційного Суду України з Верховною Радою України в контексті принципу поділу влади. Вісник Львівського університету (54). pp. 146-152.

Мартинюк, Р.С. (R. Martyniuk) (2011) «Реанімація» первинної редакції конституції України («Reanimation» of the primary version of the constitution of Ukraine assessment of constitutionality). Вибори та демократія (1(27)). pp. 38-45.

Маруха, І.В. (I. Marukha) (2011) ЛСП лексико-семантичних груп "антипатія-неприязнь" і "антипатія-антагонізм". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 100-102.

Марченко, Н. (N. Marchenko) (2011) Типологія українських періодичних видань Греко-католицької церкви Канади другої половини ХХ століття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 351-358.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2011) Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ (Models of gendernoy identity of woman are on pages of printing mass-media). Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка (Вип.20). pp. 425-436.

Матвійчук, О.М. (О. Matviichuk) (2011) Аналіз фразеологізмів на позначення поняття "великий" в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 103-105.

Матицин, О. (2011) Львівський "Псалтир" 1791 року як приклад впливу друкарської спадщини Івана Федорова (Федоровича) на львівське книгодрукування. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 462-466.

Матиюк, К. (K. Matyiuk) (2011) Англомовні запозичення у французькій мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 106-108.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Чи можливе відродження авторитаризму в Україні? Політичний менеджмент (1). pp. 51-63.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? (From chaos to order: is Ukraine’s post-Orange political regime stable?). Політичний менеджмент (5). pp. 93-100.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний режим в Україні. (Involution of Constitutionalism and Quasi-authoritarian Regime in Ukraine). «Вибори та демократія»» (3). pp. 49-56.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине?(Pseudo, quasi or semi: What kind of political regime is being formed in Ukraine?). Часопис «Ойкумена», Вип.8. pp. 128-145.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2011) Спокуси авторитаризмом (Temptations by authoritarianism). Критика (5-6). pp. 2-7.

Мещерякова, Ю.І. (Yu. Meshcheriakova) (2011) Стильові особливості структури роману Милорада Павича "Остання любов у Константинополі". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 109-111.

Мирончук, Н.Р. (N. Myronchuk) (2011) Особливості невербальної комунікації в процесі міжкультурного спілкування. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 112-116.

Михайлишин, О. (2011) Архітектурна спадщина Острога і Острожчини як об'єкт пам'яткоохорони в міжвоєнну добу. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 170-180.

Момот, Л.М. (L. Momot) (2011) Особливості застосування тестового контролю у навчанні іноземній мові. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 119-122.

Морозюк, Ю.В.(Yu. Moroziuk) (2011) Політичні партії в Україні: ефективність використання фінансових ресурсів на виборах. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.3. (In Press)

Моісеєва, О.С. (О. Moiseieva) (2011) Проблема багатозначності у лінгвістичній термінології. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 117-118.

Мініч, Л.С. (L. Minich) (2011) Лексико-тематична парадигма часу в поезії М. Вінграновського. Наукові записки. (Unpublished)

Мініч, Л.С. (L. Minich) (2011) СИНЕСТЕЗІЯ – як синергетичний вияв світосприйняття у творах М. Вінграновського. Наукові записки. (In Press)

Міцинська , Т. (2011) Острозька академія і просвітителі роду Смотрицьких. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 467-474.

Назарук, В.М. (2011) Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 302-306.

Назарук , Вікторія (2011) ГУМАНІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДАМІАНА НАЛИВАЙКА У КОНТЕКСТІ БАРОКОВОЇ ЕСТЕТИКИ. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. pp. 71-79.

Недзведовська , О.Є. (О. Nedzvedovska) (2011) Еволюція досліджень соціальної захищеності населення (Evolution of researches of social protected of population). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.17. pp. 322-329.

Новак, В.В. () (2011) Особливості вживання метафори в політичних промовах президента США Барака Обами. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 123-124.

Новоселецька , С.В. and Шустак, Ю.І. (2011) Використання англомовних лексичних одиниць в українському суспільстві. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 102-109.

Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska ) (2011) Особливості американського варіанту англійської мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 125-128.

Новоселецький, О.М. (O. Novoseletskyi) and Кмитюк, Т.Л. (T. Kmytiuk) (2011) Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 600-607.

Нойфельд, B. (Neufeld V.) (2011) Порівняльний гендерний аналіз архетипів у німецькій і українській культурі (Comparative Gender Analysis of Archetypes in the German and in the Ukrainian Cultures). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 70-79.

Ніколаєнко , Г. (2011) Уникальная коллекция миниатюрных книг В. А. Разумова, ее редкие и рукописные издания. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 475-481.

Огей, М.В. (M. Oheі) (2011) Психолінгвістичні особливості мови засобів масової інформації. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 129-133.

Огнівчук, Н.В. (N. Ohnivchuk) (2011) Слоган як ефективний засіб політичної реклами. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 133-135.

Оксентюк, Н.П. (N. Oksentiuk) (2011) Юридична термінологія в економічному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 136-137.

Олійник, А. В. (А. Oliinyk) (2011) Гендерні особливості перекладу. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 138-141.

Омельченко, У.В. (U. Omelchenko) (2011) Лексико-стилістичні особливості англійських рекламних повідомлень. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 142-145.

Охріменко, Г. and Каліщук, О. (2011) Археологічні відкриття Яна Юзефа Фітцке на Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 135-141.

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2011) Римо-католицька церква у суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ - першої третини ХІХ ст. (The Roman Catholic Church in public life of Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII – the Ÿrst third of the ХІХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 138-144.

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2011) Уніатська церква в суспільному житті правобережної України кінця XVIII - першоі третини XIX ст.(The Uniate Church in public life of Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII - the first third of the nineteenth century.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 150-157.

Павлюк, Г.В. (H. Pavliuk) (2011) Особливості внутрішньоцерковного життя баптистських громад Волинської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (Features of church life of baptism societies of Volin province are in the second half of XIX – in beginning of XX century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 145-158.

Пампурак, А. М. (A. Pampurak) (2011) До питання про створення міжнародного англомовного корпусу есе студентів (ICLE). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 151-152.

Панчина, К.В. (K. Panchyna) (2011) Мовна гра як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 153-154.

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2011) Культурні коди в американській літературній комунікації (за творами Дж. Апдайка, Х.-Л. Борхеса та П. Коельо). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 155-156.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2011) Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти. Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). pp. 120-133.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2011) Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.17). pp. 3-8.

Пащук, І. (2011) Рівненська земляна життєвих і творчих перехрестях Олеся Гончара (1918-1995). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 509-513.

Петрович , В. (2011) Успенський собор міста Володимира: питання відновлення та реставрації. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 230-234.

Петрук, В.В. (V. Petruk) (2011) Використання медіа технологій в комунікативній методиці вивчення англійської мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 157-159.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2011) Інший та гендер: практика істерії (Another and gender: the practice of hysteria). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 80-84.

Плевако, І. ( І. Plevako) (2011) Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000-2009 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 393-403.

Позіховська , С. (2011) Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 483-489.

Полковський, В. (V. Polkovskyi) (2011) LEXICAL CHANGES IN THE ENGLISH LANGUAGE OF THE 21 ST CENTURY (REGIONAL VARIANTS) AND THE PROBLEM OF ITS TEACHING IN UKRAINE. (Unpublished)

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2011) Сприяння захисту (Favor defensionis). Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 17-19 червня 2011 р.. pp. 307-309.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2011) Політика розбалансування функції захисту в кримінальному судочинстві України (The policy of unbalance protection function in criminal proceedings of Ukraine). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення»], (Івано-Франківськ, 25-26 лютого 2011 року). pp. 44-46.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції. Адвокат (1(124)). pp. 9-13.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Щодо призначення Верховного Суду України в системі кримінальної юстиції. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу, м. Київ, 20 травня 2011 року. pp. 47-49.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі. (Areas of the humanization of the arrest in the criminal process.). Матеріали круглого столу «Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку (м. Одеса, 18 лютого 2011 року). pp. 78-82.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвід. (Courts of the peace: foreign and domestic experience). Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"Серія "Право". - 2011. - № 1(3) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pvotvd.pdf (1(3)).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві (New norms about lawyer’s legal help in the criminal procedure). Вісник Академії адвокатури України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/So (1(20)).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko ) (2011) Академік Іонікій Олексійович Малиновський (1868-1932 рр.) – видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч (Academician I. O. Malynovskyi (1868-1932) – an outstanding scientific,educational, political and social activist). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (№2(4)).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2011) Рецензія на навчальний посібник кандидата юридичних наук, доцента Олександра Острогляда «Діяльність захисника в апеляційному провадженні» ( Rewiew on study guide of the PHD, Associate Professor Alexander Ostrogliad «Activities of the defender in the appeal proceedings»). Підприємництво, господарство і право (1(181)). p. 141.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2011) Адвокат як суб’єкт доказування (The advocate as the subject of prooving). Матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права». (Чернівці, 28-29 травня 2011 року). pp. 581-601.

Пошук, К.С. (K. POshuk) (2011) Висвітлення гендерних питань з точки зору лінгвістики. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 163-164.

Прищепа, Б. and Бондарчук, О. (2011) Археологічні дослідження міської забудови доби князів Острозьких на проспекті Незалежності, № 3 в Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 104-113.

Пшенична, О.Ю. (O. Pshenychna) (2011) Особливості психолінгвістичних досліджень письмових текстів. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 165-166.

Підставка, Р. (2011) Збараж і Новий Збараж-Ожигівці Кременецького повіту Волинського воєводства: до питання локалізації та історії. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 240-248.

Ревіна , Л. (2011) Туристичні ресурси Шепетівського краю. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 337-348.

Рибак, А (A. Rybak) (2011) Державна політика боротьби з корупцією у Польщі: нормативно-інституційний аспект. (Public policy of fight against corruption in Poland: normatively-institutional aspect). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип.50). pp. 717-725.

Рибак, А. (A. Rybak) (2011) Стан та напрямки реформування публічної адміністрації в Україні. (Consisting and directions of public administration reform in Ukraine.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип.47). pp. 594-602.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2011) Місто Костянтинів та волость у кінці ХVІ - першій третині ХVІІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 57-70.

Рогова, Д.Б. (D. Rohova) (2011) Словоскладання в утворенні англомовної військової лексики. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 167-168.

Розіт, А.Є. (A. Rozit) (2011) Парадигматичні відношення лексико-семантичного поля. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 169-171.

Романчук, О. (2011) Життєвий шлях Феодосія Гнатовича Антонюка. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 47-50.

Рудько, С. (S. Rudko) (2011) Кримська операція військ Центральної Ради. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 134-148.

Рябчикова , Ф. (2011) Питання відкриття нових музейних закладів у науковій спадщині В. Кравченка. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 9-17.

Санжаревський, О. (O. Sanzharevskyi) (2011) Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 413-419.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2011) Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи. Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. Серія „Історичні та політичні науки" (Вип.11). pp. 234-238.

Семенюк, Л. (2011) Михайлівська церква на Поповому Горбу - свідок Берестецької битви. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 235-239.

Смешновa, A. (Smeshnova A.) (2011) Питання жіночого виховання у працях М. І. Пирогова (The question of women’s education in works of NI Pirogov). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 85-92.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Кирило Лукаріс і Україна. Наукові записки Національного університету " Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 157-164.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930-1944 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 242-250.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Autokefalia ukrainska: w poszukiwaniu modelu tworzenia koscielnej samodzielnosci. (Ukrainian Autocephaly: in Search of Church Independence). Miedzy wyobrazona a polityczna wspolnota. Materialy II Konferencji stypendystow Programu Stypendialnego Rzadu Polskiego dla Mlodych Naukowcow, Warszawa, 11 Maja 2011. pp. 189-200.

Собко, І. (2011) Чуднів у XVI-XVII століттях. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 371-375.

Совтис, Н.М. (2011) Вплив української мови на формування лексичного складу польської мови ХІХ ст. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 347-353.

Сокол, І.В. (I. Sokol) (2011) Формування гендерних особливостей у дітей шкільного віку в Канаді. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 179-180.

Старостіна, В.В. (V. Starostina) (2011) Лінгвістичні особливості електронного спілкування. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 181-182.

Стахов, С. (S. Stakhov) (2011) Зміни в етнічному складі населення на Рівненщині в 1944-1953 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 202-210.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2011) Компетентнісний підхід до навчання студентів-філологів ( Competence approach students-philologists’ teaching). Збірник наукових праць. Педагогічні науки., Вип.59. pp. 318-321.

Студинець, Ю.Р. (Yu. Studynets) (2011) Огляд загальних принципів викладання граматики. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 183-185.

Сіліванова, І.М. (I. Silivanova) (2011) Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на позначення "подарунка". Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 174-176.

Сімак, К.В. (K. Simak) (2011) Діагностика динаміки міжособистісного спілкування студентських груп України та Канади. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 177-178.

Тимощук, О. (O. Tymoshchuk) (2011) Роль самоствердження в особистісному розвитку дітей-сиріт підліткового віку. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (Вип.17). pp. 350-358.

Тимченко, М.О. (M. Tymchenko) (2011) Гендерні особливості чоловіка та жінки в іншомовному середовищі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 186-187.

Ткач, В. (2011) Неолітичне поселення Нараїв-Бродки на Дубенщині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 152-155.

Ткаченко, Н.М. (N. Tkachenko) (2011) Оціночна лексика в англомовних театральних рецензіях (на основі аналізу рецензій на виставу за п'єсою Вільяма Шекспіра "Дванадцята ніч, або як вам це сподобається"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 188-189.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2011) Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні (Increasment of exclusion as a threat to social stability in Ukraine). Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, Вип.17. pp. 329-335.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Топішко, О.І. (О. Topishko) (2011) Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в Україні (Status and prospects of further development of land ownership in Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной науково-практической конференции (Ч.1). pp. 327-330.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Шустерук, З.С. (Z. Shusteruk) (2011) Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 462-470.

Трембіцький, А. (2011) Історія волинських друкарень і стародруків на сторінках часопису «Свобода» (Нью-Йорк). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 490-501.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2011) Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині. 1944-1952 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 186-201.

Троцюк, М.М. (M. Trotsiuk) (2011) Політичні режими України та Грузії після "кольорових революцій". Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.3. (In Press)

Тунцева, З. (2011) Колекція рушників з фондових збірок міського краєзнавчого музею м. Нетішина. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 77-80.

Тусик, Н.М. (N. Tusyk) (2011) Особливості лексикографічного представлення, функціонування та перекладу енантіосемізмів англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 190-191.

Фесенко, С.М. (S. Fesenko) (2011) Декілька заміток до словотвору комп'ютерних технологій у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 194-196.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2011) Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності. (Achievements, problems and prospect of evangelic churches of Ukraine: experience of 20 years in the conditions of independence). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 211-219.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2011) Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 - 2007 рр.)(Activity of Ukrainian Christian denominations and parties with Christian direction through the prism of social and political life of the country (2006-2007) ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 191-199.

Хабета, І.М. (2011) Конструювання дистопійного світу у романі М.Етвуд "Орикс і Крейк": принцип бінаризму. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 411-419.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2011) Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку. Фінансова система України. Збірник наукових праць. (Вип.16). pp. 304-316.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2011) Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции. pp. 253-256.

Хмарук, Ю.В. (Y. Khmaruk) (2011) Оцінка факторів впливу на доходи Державного бюджету України. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 82-91.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2011) Теоретичні підходи до визначення поняття «Система доходів Державного бюджету України». (Theoretical principles for calculating income system of state budget of Ukraine.). Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: [зб. наук. праць]. – Івано-Франківськ:, 2 (Вип.7). pp. 434-440.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2011) СТИЛІСТИЧНА ПАЛІТРА ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА. Наукові записки. Серія «Філологічна» (Вип.21). pp. 91-101.

Хоменко, О.К. (O. Khomenko) (2011) Використання комп'ютерних технологій у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 197-201.

Хотюк, О.Б. (O. Khotiuk) (2011) Лексико-семантичне поле поняття "недуга". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 202-204.

Цип'ящук , М. (M. Tsypiashchuk) (2011) Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження. (Professional thinking of lawyers: theoretical bases of research.). Професійне мислення юристіЧасопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - ([Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.

Цурукіна, Г.А. (G. Tsurukina) (2011) Комп'ютерні технології у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 209-210.

Цьомик, М.П. (M. Tsomyk) (2011) Семантичний та структурний аспекти термінології. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 211-213.

Ціборовська-Римарович, І. (2011) Стародруки з книгозбірень католицьких монастирів Волині XVI-XVIII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 502-508.

Цірук, Ю.С. (Yu. Tsiruk) (2011) Лексичне представлення концепту ДОЗВІЛЛЯ засобами англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 207-208.

Чекурков, В. (2011) Садиба коваля доби князів Острозьких на Новому місті в Острозі за результатами досліджень 2005 року. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 114-121.

Чепіль, О.Я. (2011) Феномен дискурсу у сучасній лінгвістиці. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 211-215.

Черняховська, О.М. (O. Cherniachovska) (2011) Лінгвістичні особливості лексико-семантичного поля термінолексики "Sales contract". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 216-217.

Чибирак, С. and Шевчик, О. (2011) Традиційні знаряддя праці та предмети побуту з дерева у збірці Музею етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті ім. Лесі Українки. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 98-103.

Чумак, Ю.О. (2011) Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 354-359.

Шалова, О.І. (O. Shalova) (2011) Систематизація висловлювань-захоплень, вжитих в англомовному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 218-219.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2011) Трактування основних елементів православних кладовищ з позицій християнської символіки. (The interpretation of the basic components of the orthodox Christian burial places, regarding the Christian symbolism). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 220-230.

Шашлова, Н.Ю. (N. Shashlova) (2011) Особливості мовної специфіки реклами. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 200-222.

Шевченко, З. (Shevchenko Z.) (2011) Проблема уніфікації статей: біологічна та соціальна складові процесу (The problem of unification of sex: biological and social components of process). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 93-101.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) Трансформація людського в сучасному політичному світі: соціально-філософський аналіз. Наукові записки НаУОА. Серія. «Філософія» (Вип. 9). pp. 64-74.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) АНТАГОНІСТИЧНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОГО СВІТУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. Інтелект. Особистість. Цивілізація : темат. зб. наук. пр. із соц.-філософ. проб. (Вип. 9). pp. 148-156.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) ПОСТМОДЕРНІ ВИМІРИ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ. Філософія. Педагогіка. Суспільство : збірник наукових праць РДГУ (Вип. 1). pp. 76-89.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) ПРОБЛЕМА НЕАВТЕНТИЧНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ СВІТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Дні науки філософського факультету – 2011 : Міжн. наук. конференція (20 – 21 квітня 2011, м. Київ) : матеріали доповідей та виступів. pp. 142-144.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) Культура у мереживі мереж. Критика (3-4). pp. 14-16.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ В ГОРИЗОНТІ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ (THE PUBLIC AND PRIVATE IN HOZIRONT OF SOCIAL BEING OF HUMAN). Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія, Культурологія: збірник наукових праць. (2(14)). pp. 76-80.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) Політичне як уявлене та символічне: до онтології політичного світу (Political as imaginary and symbolic: to the onthology of political world). Наукові записки. Серія «Філософія» (Вип. 8). pp. 413-424.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ ТА ІМАНЕНЦІЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ТЕОРІЇ Й ПРОБЛЕМА БУТТЯ ЛЮДИНИ В ПОЛІТИЧНОМУ СВІТІ (Transcendence and Immanence in Political Theory and the Problem of Human’s Being in Political Light). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Філософські науки. (№ 692). pp. 80-84.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (The social-philosophical analysis of political as background of the political theory). Социальная онтология в структурах теоретического знания : материалы IV Международной научно-практической конференции. pp. 351-355.

Шикірява , Л. (2011) Життя родини Шикірявих в Острозі починається з кінця XIX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 428-431.

Широка , О. (2011) Репресії проти священнослужителів на теренах Волині та Поділля у 1944-х - на початку 1950-х років. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 409-415.

Шминдрук, О. ( O. Shmyndruk) (2011) Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду (The formation stage of commitment the accused for trial). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (2(4)).

Шпічак , Л. (2011) «Ми прагнемо словом освятити душі» (до питання про історію Острозької центральної районної бібліотеки). Історія музейництва, нам 'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 514-517.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2011) Ефективна соціальна дія в місцевому самоврядуванні: аспект класифікації комунікативного інструментарію. Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 1 (1). pp. 231-239.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2011) Проблема ідентифікації кандидатів під час місцевих виборчих кампаній. Наукові розвідки з державного та муніципального управління (2). pp. 312-321.

Якубович, М.М. (M. Yakubovych) (2011) Мухаммад бін Мустафа з Аккерману та його внесок у мусульманську екзегетику. Наукові записки. (Unpublished)

Якубович, М.М. (M. Yakubovych) (2011) "PROGNOSTICON" Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст. Наукові записки Національного університету "Острозька акадедія": Історичні науки (Вип.18). pp. 165-174.

Якубовська, Н. О. (N.Yakubovska ) (2011) Концепція "розвитку"як нова форма колоніалізму: погляд Третього світу. (The concept of "development" as a new form of colonialism: the third world viewpoint.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2011. - № 2(4) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.Ua/articles/2011/n2/11ynotwv.pdf (2(4)). (Unpublished)

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2011) Становище православних громад і духовенства Волинсько-Рівненської єпархії у 1944-1953 рр. (Position of orthodox societies and clergy Volyn'-Rivne dioceses in 1944-1953). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 241-250.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2011) Роль жінки-матері у весільному обряді українців: окремі зауваги до аналізу (The role of women and mothers in the Ukrainian wedding ritual: some remarks to the analysis). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 102-106.

Янович, Б. (2011) Організація тематичних виставок і культурно-масових заходів як один із напрямків просвітницької діяльності Володимир-Волинського державного історичного музею. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 72-76.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2011) Різні образи В.-К. Острозького в інтер'єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа). Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). pp. 183-191.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2011) Українська радянська історіографія 50-х - 80-х років про українське націєтворення: офіційна та альтернативна концепції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 266-275.

Ярошенко, Р.В. (2011) Специфіка природи псалма у контексті літературно-історичного розвитку. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 438-442.

Яцечко-Блаженко , Т. (2011) Пам'ятки історії села Білогородка Ізяславського району Хмельницької області. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 249-251.

Monograph

Ковальчук, В.Б. (V. Koval’chuk) (2011) Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці. (The legitimacy of State Power: Theoretical and Legal Aspects). Other. Логос, Київ.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) and Якубович, М. (M. Yakubovych) (2011) Василь Суразький: апологія православної традиції. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) and Якубович, М. (M. Yakubovych) (2011) Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2011) Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні. Discussion Paper. ТОВ «Овід», Рівне.

Conference or Workshop Item

Лопанчук, Юлія (Yu. Lopanchuk) (2011) Скорочена процедура судового слідства за чинним КПК України: суть, мета та умови застосування. In: Всеукраїнська науково-практична конференція „Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення”, 25-26 лютого 2011 року, м. Івано-Франківськ Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Book

Атаманенко, А.Є. and Павлюк , В. В. and Сидорук , Т. В. and Шишкін, І.Г., eds. (2011) Студентські наукові записки. Серія «Міжнародні відносини та країнознавство» (Вип. 1). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Гнатюк, М.І. and Грещук, В.В. and Єрмоленко, С.Я. and Левицький, А.Є. and Поліщук, Я.О. and Тищенко, О.В. and Удалов, В.Л. and Шульжук, К.Ф. and Яворська, Г.М., eds. (2011) Наукові записки. Серія "Філологічна". Філологічна, Вип.19 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Гнатюк, М.І. and Грещук, В.В. and Єрмоленко, С.Я. and Левицький, А.Є. and Поліщук, Я.О. and Тищенко, О.В. and Удалов, В.Л. and Шульжук, К.Ф. and Яворська, Г.М., eds. (2011) Наукові записки. Серія "Філологічна". Філологічна, Вип.20 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І.Д. and Трофимович, В.В. and Зашкільняк, Л.О. and Атаманенко, А.Є. and Кулаковський, П.М. and Яремчук, В.П. and Близняк, М.Б. and Рудько, С.О. and Смирнов, А.І., eds. (2011) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки, Вип.17 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Ковальчук, І. В (І. Kovalchuk) and Коцюк, Л.М.(L. Kotsiuk) and Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska), eds. (2011) Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". Національний університет "Острозька академія", Острог.

Атаманенко, А. Є. (А. Atamanenko) and Павлюк, В. В. (V. Pavliuk) and Сидорук, Т. В. (T. Sydoruk) and Шишкін , І. Г. (I. Shyshkin) and Галішевський, В. (V. Halishevskyi), eds. (2011) Студентські наукові записки. Серія «Міжнародні відносини та країнознавство». Національний університет "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Вітлінський, В.В. (V. Vitlinskyi) and Карлін, М.І.(M. Karlin) and Левицька , С. О.(S. Levytska) and Пасічник, Ю.В. (Yu. Pasichnyk) and Козак, Л.В. (L. Kozak) and Топішко, І.І. (I. Topishko) and Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk), eds. (2011) Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України. Економіка, Вип.16 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-55-9

Жилюк, С. І. ( S. Zhyliuk) and Кралюк, П.М. (P. Kraliuk) and Баран, В.К. (V. Baran) and Стоколос, Н. Г. (N. Stokolos) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Трофимович, В. В.(V. Trofymovych), eds. (2011) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.4 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Трофимович, В. В.(V. Trofymovych) and Зашкільняк, Л.О. (L. Zashkilniak) and Атаманенко, А. Є. (А. Atamanenko) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) and Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) and Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) and Рудько, С.О. (S. Rudko) and Смирнов, А.І. ( A. Smyrnov), eds. (2011) Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. Історичні науки, Вип.18 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Баран, В. К. (V. Baran) and Стоколос, Н. (N. Stokolos) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Трофимович, В. (V. Trofymovych), eds. (2011) Наукові записки. Серія історичне релігієзнавство. видавництво НаУОА, Острог. ISBN 966-7631-79-6

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N.Stokolos) and Зайцев, М. О. (M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2011) Наукові записки. Серія "Культурологія". Серія "Культурологія". (Вип. 8). НаУОА, Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N.Stokolos) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2011) Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації» (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). Серія "Культурологія". (Вип. 7). НаУОА, Острог. ISBN 978-966-2254-07-2

Гущук, І. В. (2011) Вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення з використанням облікових та звітних документів лікувально-профілактичних установ. Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, Рівне.

Thesis

Миненко, Ю. В. (Y. Mynenko) (2011) Геральдична поезія в українському літературному бароко (Heraldic poetry in Ukrainian literary baroque). PhD thesis, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (SHEE «Pryсarpathian National University named after Vasyl Stefanyk»).

Ремарчук, Т. ( Т. Remarchuk) (2011) Збройна боротьба комуністичного режиму проти українського визвольного руху на Львівщині (1943 – кінець 1950-х рр.) (Military struggle of communist regime againstUkrainian rebel movement in Lviv region (1943-th – end of 1950-th)). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Третяк, Л. (L. Tretiak) (2011) Духовенство Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ в 1945-1964 роках (Тhe Orthodox clergy of Volyn’-Rivne Diocese in 1945-1964). PhD thesis, Люблінський Католицький Університет імені Івана Павла ІІ.

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2011) Любомир Винар як дослідник української історії та історіографії (Lubomyr Wynar as a researcher of Ukrainian history and historiography). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2011) Комунікативні стратегії в місцевому самоврядуванні України. PhD thesis, Академія муніципального управління.

Teaching Resource

Kraichynska , G. V. (2011) Methodical recommendations «Introduction to linguistic studies» for І year students of the College of Romance and Germanic Languages. [Teaching Resource]

Коцюк, Ю.А. and Зубенко, І.Р. (2011) Цифровий архів НаУОА - Навчальний матеріал. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Філософська думка на українських землях: історія та специфіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Other

Бібліотека, НаУОА (2011) Вимоги для передавання електронних копій документів до цифрового репозиторію НаУОА. НаУОА. (Unpublished)

Корнійчук, Майя Валентинівна (2011) Пам'ятки про каталоги. Довідково - пошуковий апарат Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія". Національний університет "Острозька академія". (Unpublished)

Корнійчук, Майя Валентинівна (2011) Наукова бібліотека Національного університету "Острозька академія"(презентація). Наукова бібліотека. (Unpublished)

Корнійчук, Майя Валентинівна (2011) Положення про Наукову бібліотеку Національного університету "Острозька академія". Наукова бібліотека. (Unpublished)

Корнійчук, Майя Валентинівна (2011) Правила користування Науковою бібліотекою Національного університету "Острозька академія". Наукова бібліотека. (Unpublished)

Корнійчук, Майя Валентинівна (2011) Цифровий архів Національного університету "Острозька академія" (презентація). Наукова бібліотека. (Unpublished)

This list was generated on Sat Feb 24 08:20:48 2018 EET.