Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | M | S | Y | Z | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Number of items: 353.

B

Boiarchuk, A. (А. Boiarchuk) (2016) Innowacyjne zrodla finansowania Chersonskiego regionu: technoparky (Innovative funding sources of Kherson region: technoparks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Економіка» (1(29)). pp. 29-33.

D

Dziekański, P. (П. Дзеканський) (2016) Efficiency of the municipality’s action in the context of the synthetic assessment оf the financial condition on the example of the Kamienna basin municipalities. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 87-94.

M

Marina, O. (2016) Teaching reading to students of philological departments in Ukraine: reconsidering western experience. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.62). pp. 3-6.

S

Stapor, M. Stapor (2016) Educational situation of teaching Polish language in Norway. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.62). pp. 6-10.

Y

Yemelyanova, O. and Shulik, S. (2016) Прагматичний потенціал оказіональних інновацій у дискурсі засобів масової інформації (Pragmatic potential of occasional innovations in mass media discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 8-10.

Z

Zhorniak, N. Zhorniak (2016) The stylistic role of syntactic parallel constructions in artistic prose (on the example of Sinclair Lewis’s «Babbit». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.62). pp. 10-13.

І

І. Скиба, I. (I. Skyba) (2016) Московська патріархія проти адміністратора Автокефальної православної церкви Полікарпа (Сікорського): обставини та інструментарій спроби дискредитації (Moscow Patriarchate against Church Autocephalous administrator Policarp (Sikorsky): circumstances and attempts to discredit tools). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 58-66.

Іванюк, С. (S. Ivaniuk) (2016) Ніцшеанський тип «людини-паразита» як прояв діонісійського начала в оповіданнях В. С. Моема «The ant and the grasshopper» («Мураха та коник») та В. Підмогильного «Проблема хліба» (Nietzschean type of a «parasite man» as a manifestation of the dionysian principle in the stories of W.S. Maugham «The ant and the grasshopper» and V.Pidmohylny «The problem of bread»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 126-129.

Ігіна, З. (Z. Ihina) (2016) Трасологія готичного наративу: структура «сліду» події (Trace Examination of Gothic Narrative: Structuring the Event). Нежинский государственный университет им. Николая Гоголя (Вип.61). pp. 63-65.

Іценко, О. Г. (О. Itsenko) (2016) Філосфсько-богословські ідеї у гомілетичній спадщині митрополита Алексія (Громадського)]{Philosophical and theological ideas in the homiletycal heritage of the Metropolitan Alexy (Gromadsky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 133-138.

Іщенко, Н. (N. Ichenko) (2016) Текст – цілісна смислова і мовленнєва структура (Text – integral semantic and speech structure.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 129-131.

Іщенко, О. (O. Ishchenko) (2016) Автономне навчання в умовах міжкультурної інтеграції (Autonomous learning in intercultural integration). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 131-133.

А

Авраменко, Т. (T. Avramenko) and Козуб, Л. (L. Kozub) (2016) Специфіка перекладу термінології в аграрному дискурсі (The translation pecularities of terminology at agricultural discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.62). pp. 13-15.

Агібалова, Т. (T. Ahibalova) (2016) Англомовний фразеологічний дискурс сучасних медійних джерел (ідеографічна класифікація на матеріалі мовних одиниць із соматичним компонентом (The English-language discourse of current media sources (ideographical classification, based on the language units with somatic component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.62). pp. 15-18.

Адамович, А. (A. Adamovych) and Шлєіна, Л. (L. Shlieina) (2016) Архітектоніка образу князя Данила Галицького у «Галицько-Волинському літописі» (Prince Daniel of Galicia image architectonic in Galician-Volynian chronicle). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.62). pp. 18-20.

Акімова, А. (A. Akimova) (2016) Дискурс кохання у тематиці класичних цзацюй та розмовної драми ХХ ст. (Discourse of love in the subject of classical drama and drama of twentieth century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.62). pp. 20-23.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2016) Початки громадсько-церковної діяльності А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (Beginnings public-church to activity of A. Richunsky in Volyn in 1920-s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 3-11.

Андріїв, О. (O. Andriiv) (2016) Таксисна функція плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах (The taxis function of the pluperfect in German and in Ukrainian lanqages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 10-12.

Артеменко, І. (I. Artemenko) (2016) Теоретико-методичні основи концентрації виробництва на підприємствах агропромислового комплексу (Theoretical and methodological foundations of the concentration of production in the agricultural enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Економіка» (1(29)). pp. 23-28.

Артеменко, Т. (T. Artemenko) and Липко, І. (I. Lypko) (2016) Квеситивні та констативні репліки-відповіді у комунікативному процесі (Reply questions and constative reply statements in communication process). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 12-15.

Атаманенко, В. (Atamanenko V.) (2016) Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. (Descriptive and statistical historical sources of South-Eastern Towns initial history in the first half XVII c.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 148-154.

Ахмад, И. (I. Akhmad) (2016) Актуализация квалитативных семантических признаков в рефлексемах названий частей суток (The features of actualization time values in lexemes, associative and semantically associated with the names of the day). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.62). pp. 24-26.

Б

Балагур, О. (O. Balagyr) (2016) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ ГІЛЛАРІ РОДЕМ КЛІНТОН ТА АНГЕЛИ МЕРКЕЛЬ (2009-2013) ЯК ОДИН ІЗ КОМУНІКАТИВНИХ ПІДХОДІВ ВИВЧЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SPEECHES HILLARY RODHAM CLINTON AND ANGELA MERKEL (2009-2013) AS ONE OF THE COMMUNICATIVE APPROACHES IN LEARNING AND TEACHING FOREIGN LANGUAGES). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 71-75.

Балацька, О. (O. Balatska) (2016) Потенціал прагматичних характеристик слабкої критики в англомовній науковій статті (Potential of pragmatic features of weak criticism in research articles in English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.62). pp. 26-28.

Баньоі, В. (V. Ban'oi) (2016) Малопродуктивні моделі творення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа (Low productivity in relation to creating of microtoponyms of nhe Uzh river basin). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 29-32.

Баранник, Л. (L. Barannik) (2016) Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств: податковий аспект (Factors financial support of enterprises: tax issues). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(30)). pp. 86-91.

Баскаков, А. (A. Baskakov) (2016) Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття «бюджетний менеджмент» (The scientific approach to determine the economic content of the budget management concept). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 92-95.

Батринчук, З. (Z. Batrynchuk) (2016) Поняття інтертекстуальності та підходи до його вивчення (The notion of intertextuality and approaches to its investigation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 15-17.

Безпалова, Е. (E. Bezpalova) (2016) Семантико-синтаксична організація структурних частин англіканської проповіді (The semantic-syntactic organization of the Anglican Sermon structural components). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 17-20.

Береславська, O. (Bereslavska O.) (2016) Лібералізація механізму валютного регулювання в Україні (The liberalization of the currency regulation in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 43-50.

Берест, T. (T. Berest) (2016) Поетоніми в словнику поезії 80-90 років ХХ століття (Poetonyms in the dictionary of poetry of 1980s–1990s.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 32-35.

Бернар, Г. (G. Bernar) (2016) Структурні та лінгвістичні особливості п’єси «Everyman» (Structural and linguistic peculiarities of the play «everyman»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.61). pp. 3-5.

Бехта, І. (I. Bekhta) and Орищук, Є. (E. Oryshchuk) (2016) Комунікативна природа невласне-прямого мовлення та його роль у творенні внутрішньотекстової комунікації у текстах Чака Поланіка (Communicative nature of free-indirect speech and its role in creating of intratextual communication in the texts of Chuck Palahniuk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 35-37.

Бехта, І. (I. Bekhta) and Сподарик, О. (O. Spodaryk) (2016) Заголовок у смисловому просторі британського постмодерністського художнього тексту (Title in British postmodernist literary text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 38-40.

Билиця, У. (U. Bylytsia) (2016) Коди культури в образі людини в англомовній картині світу (на матеріалі компаративної фразеології) (Cultural codes in the image of a person in the English language world view (based on the material of the comparative phraseology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 41-44.

Близняк, М. (Blyzniak M.) (2016) Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття. Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 227-236.

Близняк, М. (Blyzniak M.) (2016) Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року (Visitation of Paraskevo-Piatnytska church in Ostroh in 1786). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 6-13.

Близняк, Ольга (O. A. Blyzniak) (2016) Польська концепція «східного виміру» політики Європейського Союзу (The Polish concept of «eastern dimension» of policy of European Union). Науково-теоретичний альманах "Грані", 19 (9(137)). pp. 131-136. ISSN 2077-1800/2413-8738

Бобков, В. О. (Bobkov V.) (2016) Основні теоретичні засади контекстологічного, описового та варіаційного методів дослідження фразеології (Main theoretical means of contextual, descriptive and variational methods, which are used for the analysing of phraseological units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 368-371.

Богачик, М. (M. Bohachyk) (2016) Особливості формування комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі вивчення англійської мови (The pecularities of formation of students-philologists communicative competence in the process of studying English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 46-49.

Бойчук, М. (M. Boichuk) and Бойчук, В. (V. Boichuk) (2016) Композиція та юкстапозиція як засіб номінації в заголовках періодичних інтернет-видань (Сomposition and juxtaposition as a means of nomination in periodical online editions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 20-23.

Бокайло, О. (Bokailo O.) (2016) Організація «Зарево»: джерельна база дослідження («Zarevo» association: the sources of the study). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 167-174.

Борейко, В. (Boreiko V.) (2016) Інвестиційні переваги економіки України (Investment advantages of Ukraine economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2 (30)). pp. 9-13.

Борейко, В. (V. Boreiko) (2016) Роль держави у забезпеченні благополуччя населення (Role of the state in ensuring welfare of population). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» ((1)29). pp. 4-7.

Боржецька, Н. (N. Borzhetska) (2016) Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. The Peculiarities of Acquitment (Rehabilitation) of the (Individuals Suspected or Charged with Committing Criminal Offences in the 16th century Europe). Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання». pp. 34-36.

Борзенко, О. (O. Borzenko) (2016) Тотожність асоціативного значення, аналогічності, характеру ситуації вживання при порівнянні деяких українських та англійських прислів’їв та приказок (The identities of the associative values, analogy, the nature of the situation of use when comparing some Ukrainian and English proverbs and sayings). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 49-52.

Борисов, О. (O. Borysov) (2016) Листи-зізнання у британському та українському електронному публіцистичному медіа-середовищі (The Letters of Confession in the British and Ukrainian Publicist Mass Media Spасе). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 23-25.

Брезецька, О. and Гущук, В. and Драб, Р. and Гущук, І. (2016) ДО ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2016 р.).. pp. 68-70.

Бровкіна, О. (O. Brovkina) and Міщенко, А. (A. Mishchenko) (2016) Особливості вербалізації емоційно-забарвленої лексики в англомовному парентальному дискурсі (The Peculiarities of Verbalization of Emotionally Marked Lexemes in the English Parental discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.61). pp. 25-27.

Буряченко, A. (A. Buriachenko) (2016) Економічна природа фінансового потенціалу регіону (Economic essence (nature) of the region’s financial potential). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 96-102.

Буяльська, Т. (T. Buialska) (2016) Інтердискурсивний потенціал вираження комунікативної підтримки в сучасній англійській мові (Interdiscoursive aspect of communicative support in contemporary English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 52-55.

Бєлова, І. (I. Bielova) (2016) Концептуальні засади функціонування трансмісійного механізму системного фінансового ризику (Conceptual bases of functioning of systemic financial risks transmission mechanism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 82-86.

Бітківська, Г. (H. Bitkivska) (2016) «Український текст» російських літературних журналів («Ukrainian text» of Russian literary magazines). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 44-46.

В

Валько, О. (O. Valko) (2016) Емфаза як категорія комунікативної структури речення (Emphasis as a category of communicative sentence structure). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 56-58.

Варениця, Е. (E. Varenytsia) (2016) Кількісні характеристики структурних моделей національної та регіональної варіантної фразеології сучасної німецької мови (Quantitative characteristics of structural models of national and regional variant phraseology in the modern German). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 58-61.

Вахрамеєва, Г. (Vakhrameieva G.) (2016) Зображення Кори-Персефони в Боспорських теракотах (VI-II ст. до н. е.) (Kore-Persephone in Bosporus terracotta (VI-II centuries bc.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 139-142.

Вдовенко, Т. (T. Vdovenko) (2016) Ненадійні оповідачі у англомовнії художнії прозі (Unreliable narrators in english prose). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 27-29.

Венгринюк, М. (M. Venhryniyk) and Мельник, О. (O. Melnyk) (2016) Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті (The functional loads of expressive means in the scientific text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 29-32.

Винник, О. (O. Vynnyk) and Рубель, Н. (N. Rubel) (2016) Стратегія мотивування читача в сучасному англомовному дискурсі програмування (The strategy of motivating the reader in modern English programming discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 61-64.

Вознюк, О. (O. Voznyuk) (2016) Потенціал місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності (Potential of local budgets in the conditions of financial instability). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 103-108.

Войналович, Л. (L. Voinalovych) (2016) Функціонування заперечення в сучасній англійській мові (Functioning of negation in the English language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна (Вип.61). pp. 33-34.

Волкова, С. (S. Volkova) (2016) Метаморфоза як художній прийом формування міфолорно-авторських образі у сучасних англомовних амеріндіанських прозових текстах (Metamorphosis as artistic means of forming mytholoric and literary characters in modern English Amerindian prosaic texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.52). pp. 67-70.

Володін, С. (S. Volodin) (2016) Концептуальні засади розвитку Національної академії аграрних наук України на інноваційній основі (Conceptual framework for mia acad national agricultural sciences of Ukraine based on innovation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (1(29)). pp. 34-39.

Волошин, В. (V. Voloshin) (2016) Інформаційна система обліку як спосіб зменшення невизначеності на ринку будівельних послуг (Information system of accounting as a way to reduce uncertainty on the market building services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 200-203.

Вольфовська, О. (O. Volfovska) (2016) Темп мовлення як один із засобів впливу на слухача політичної промови (Speech tempo as one of the means to influence the listeners of the political speesh). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 35-38.

Вращук, K. () (2016) Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 – 30 років 20 століття (Construction of corporeality. Representation of females image in the Soviets movie posters of 20 – 30 years of the twentieth century. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 161-165.

Вікторова, Л. (L. Viktorova) (2016) Особливості іншомовної підготовки співробітників спеціальних відомств Німеччини (Features of foreign language training of staff special departments of Germany). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 64-66.

Вісич, О. (O. Visych) (2016) Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки (Hauptmann's Trace in the Metadramatic Art Space of Lesia Ukrainka). Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки : збірник наукових праць, Т. 9. pp. 239-242.

Г

Гаврилащук, О. (О. Havrylashchuk) (2016) Гендерно маркована національна ідентифікація у зверненому мовленні українців (Gender marked national identification in appeal speech of Ukrainians). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.2). pp. 70-73.

Гаврилюк, І. (I. Havryliuk) (2016) Семантика і функції онімів у протестних гаслах (на прикладі гасел травневих протестів 1968 року у Франції) (Onym and functional semantics in the slogans of protests of may 1968 in France). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 73-76.

Гайденко, Ю. (Yu. Haidenko) (2016) Взаємодія денотативного, сигніфікативного та прагматичного компонентів у структурі лексичного значення слова (Interaction of denotative, connotative and pragmatic components in structure of word’s lexical meaning). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 77-79.

Гальчук, О. (O. Halchuk) (2016) Критична рефлексія української античності: етапи та тенденції (Ukrainian antiquity in critical reflection: stages and tendencies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 79-82.

Ганзуленко, В. (V. Hanzulenko) (2016) Соціальне служіння римо-католицької церкви на Півдні України у 20-30-х рр. ХХ ст. (The Social service of the Roman Catholic Church in the South of Ukraine in 20-30-ies of the 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 12-23.

Гач, Н. (N. Hach) (2016) Символізм флори в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний аспект дослідження (Symbolism of flora in the african-american poetry: linguistic and cognitive aspects of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 83-85.

Герман, Л. (H. Liudmyla) (2016) Оцінка впливу соціальних факторів на глобальний економічний розвиток (Evaluation of social factors influence on global economic development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 65-70.

Гладиш, Н. (N. Hladysh) and Грижак, Л. (L. Hryzhak) (2016) Особливості використання виражальних засобів мови в портретному описі (Specificity of use of expressive language means in а portrait description). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.52). pp. 86-88.

Глотов, О. (Glotov O.) (2016) Конан Дойл з Острога. З приводу книги Петра Кралюка "Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає "Тарас Бульба": нарис" (Conan Doyle from Ostroh. Regarding the book of Petro Kraliuk “Secret agent Mykola Gogol’, or what does “Taras Bulba” tell us about: essay”). Studia methodologica, Вип.42. pp. 103-107. ISSN 2307-1222

Глотов, О. (Glotov O.) (2016) Література у морально-правовому аспекті (Literature in the moral-legal aspect). Studia methodologica, Вип.42. pp. 81-86. ISSN 2307-1222

Глотов, О. Л. (Glotov A. L.) (2016) Проблема культурної та професійної самоідентифікації студентів-журналістів (The problem of cultural and professional identity of student journalists). Актуальні проблеми філології та перекладознавства (10(1)). pp. 139-142.

Глущук-Олея, Г. (H. Hlushchuk-Oleia) (2016) Афективні експліцитні моделі заперечення в іспанській мові (Affective explicit models of negation in Spanish). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 38-41.

Глінка, Н. (N. Hlinka) and Гавриленко, В. (V. Havrylenko) (2016) Жанр «кіберпанк» в американській літературі: причини виникнення та мовно-стилістичні особливості (The cyberpunk genre in American literature: the reasons of appearing, its stylistic and linguistic peculiarities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 88-90.

Гнатковська, О. (O. Hnatkovska) and Сапожник, І. (I. Sapozhnyk) and Суродейкіна, Т. (T. Surodeikina) (2016) Мовні засоби модерації Я-висловлень у дискурсі телевізійного інтерв’ю (Language means of I-utterances moderation in television interview discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 41-43.

Годунок, З. (Z. Hodunok) (2016) Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі М. Семенової про Вовкодава (Concepts name and knowledge in the interpretation of individual fantasy novel Semenov of Wolfhound). Studia methodologica, Вип.42. pp. 74-80. ISSN 2307-1222

Головащенко, І. (І. Holovashchenko) (2016) Ґендерна філософія в постмодерній перспективі (Gender philosophy in postmodern perspective). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 3-14.

Гончарук, В. (V. Honcharuk) (2016) Специфіка навчально-виховного процесу в Свято-Володимирській семінарії Православної церкви в Америці. (Specific of educational process in Saint Volodymyr’s seminary of the Orthodox church in America). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 24-34.

Гончарук, О. В. (O. Honcharuk) (2016) Види семантичних відношень між базовим реченням та вставленими компонентами (The types of semantic relations between basic sentences and inserted component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 43-45.

Гордійчук, М. (M. Hordiichuk) (2016) Володимир Менчиць і Петербурзька українська громада (Volodymyr Menchyts and St. Petersburg Ukrainian hromada). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 48-53.

Гошовська, Л. (L. Hoshovska) (2016) Використання методів «ділова гра» та «кейс-стаді» для розвитку професійно-спрямованої іншомовної комунікативної компетентності студентів (Application of «business game» and «case study» technologies for the development of communicative profession-aimed foreign language competence of higher school students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 91-93.

Грибок, О. (O. Hrybok) (2016) Tематичний репертуар побутового дискурсу (на матеріалі німецької мови) (Themed repertoire of every-day discours (in German language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 45-48.

Григоревська, О. (E. Hryhorevska) and Христос, І. (I. Hristos) (2016) Шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві (Ways to improve accounting calculations of wages in the enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 146-149.

Григорська, О. (Grygorska O.) (2016) Сутнісна характеристика фінансової політики держави (Essential characteristics of the state financial policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Се- рія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 51-54.

Грижак, Л. (L. Gryzak) and Лейб’юк, М. (M. Leibiuk) (2016) Художньо-образне порівняння в поезії Езри Паунда (Simile in Ezra Pound’s poetry). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 93-95.

Гроховська, Т. (T. Hrohovska) and Яремчук, С. (S. Yaremchuk) and Качала, О. (O. Kachala) and Юзвяк, І. (I. Yuzviak) (2016) Елементи просторічної лексики у мові прози Юрія Андруховича (на базі твору «Лексикон інтимних міст») (Vernacular elements of the prose of Yuriy Andrukhovych (based on his «Lexicon of the intimate cities»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 93-95.

Губарєва, О. (O. Hubareva) (2016) Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ (Development of foreign languauge communicative competence of technical higher schhool students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 99-101.

Гулевський, C. (Gulevsky S.) (2016) Насильство у телесеріалах та формування гендерної ідентичності в молодіжній аудиторії (Violence in television series, and the formation of gender identity in the youth audience). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 132-140.

Гурбанська, С. (S. Hurbanska) (2016) Особливості функціонування прецедентних імен у постмодерністських художніх текстах (Peculiarities of precedent names functioning in postmodern works of fiction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 101-105.

Гуцалюк, Ю. (Yu. Нutsaliuk) (2016) Феномен екуменізму та його роль у релігійному житті (The phenomenon of ecumenism and his role is in religious life}. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 125-132.

Гуцуляк, Т. (T. Hutsuliak) (2016) Порівняльно-уподібнювальна семантика як основа образних дериваційних відношень (на матеріалі адвербіалізованих іменників) (Comparative assimilated semantics as a basis for derivative figured relationships (based on adverbial nouns). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 105-109.

Гушук, I. and Драб, Р. and Шелевицька, Л. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ДИРОФІЛЯРІОЗУ СЕРЕД ЛЮДЕЙ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ». pp. 31-32.

Гущук, І. (2016) До питання кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров'я. Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони Д36 здоров’я в Україні : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між- нар. участю (Київ, 23 берез. 2016 р.). pp. 52-54.

Гущук, І. В. (2016) До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я Частина ІІ. Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров’я в Україні. Мистецтво лікуваня ((5-6)). pp. 38-41.

Гущук, І. В. (Hushchuk I.) (2016) До концепції розвитку системи громадського здоров'я в Україні. XVI Конгрес Світової Федерації Товариств (8-23 серпня 2016 р., м. Берлін - м. К иїв). pp. 24-26.

Гущук, І. В. (Hushchuk I.) (2016) ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (SOME ISSUES OF TOE DEVELOPMENT OF PUBLIC HEALTH IN UKRAINE). Довкілля та Здоров'я (4). pp. 75-79.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2016) До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина І. "Мистецтво лікування" (№1-2). pp. 28-30.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2016) Екологічні проблеми антропогенного характеру Рівненщини. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 берези. (Ч.1). pp. 55-56.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Гущук, В. І. (Hushcuk V.) (2016) Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами. Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законо­ давство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2016 р.). pp. 20-22.

Д

Дайнека, Н. (N. Daineka) (2016) Інтердискурсивність кіберпростору як онтологічна передумова для актуалізації кібербуллінгу (Interdiscursivity of the cyberspace as the ontological condition for the actualization cyberbullying). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 109-112.

Дворянчикова, С. (S. Dvorianchykova) (2016) З історії вивчення мовних засобів комічного в контексті літературної ономастики (From the History of the Study of the Language Means of the Comic in the Context of Literary onomastiks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 48-50.

Дейна, Л. (L. Deina) (2016) Складне синтаксичне ціле як особливий репрезентант оцінки в щоденниковому дискурсі (Complex syntactic whole as a special representative of assessment in a diary discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 112-114.

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) (2016) Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін (Formation features of local budget revenues in Ukraine under fiscal changes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 95-99.

Дем’янчук, О. (O. Demyanchuk) and Сеник, О. (O. Senyk) (2016) Oцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України (Evaluation of the effectiveness of formation the local budgets in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 109-113.

Дем’янчук, О. І. (Demianchuk O. I.) (2016) Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації (Management mechanism of local budgets in Ukraine within a decentralized context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 76-81. ISSN Ви-во Національного університету «Острозька академія»

Денисюк, О. (Denysiuk O.) (2016) Формування матеріально-технічної бази відродженої Острозької академії (1994–2000 рр.) (The formation material and technical base revived Ostroh academy (1994-2000 years). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.25). pp. 29-34.

Деренчук, Н. (N. Derevenchuk) (2016) Прагмалінгвістичні особливості мовної тактики «обіцянка» в українському політичному дискурсі (Pragmalinguistic features of speech tactic of promise in the Ukrainian political discourse). Наукові запиcки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 50-52.

Джонсон, Дж. (Johnson J.) (2016) Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок: загальнонаціональне кількісне дослідження(Barriers to successful entrepreneurship of Ukrainian women: nationwide quantitative research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 15-29.

Дзикович, О. (O. Dzykovych) (2016) Анотація-опис книги як вид рекламного тексту (Book summary as an advertising text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 52-55.

Дзюбановська, Н. (N. Dziubanovska) (2016) Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (The application of the cluster analysis of assessments for the international trade among the countries of the European Union). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 204-208.

Дмитрієва, О. (O. Dmutriieva) (2016) Нестандартні підходи до формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови (Nonstandard approaches to formation of lingua and country-specific competence of the future foreign language teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 119-121.

Докіна, С. (Dokina S.) (2016) Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 118-123.

Дубляниця, Т. (Dublianytsia T.) (2016) Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половини XVI – першої половини XVII ст. (Studying social and economic development Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 143-147.

Дубіцький, Я. (Ya. Dubitskyi) (2016) Мінімізація ризиків від здійснення активних і пасивних операцій у пат "Укрексімбанк" Minimization of risks of active and passive operations in jsc "Ukreximbank". Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 114-119.

Дьомкіна, О. (O. D'omina) (2016) Регулятивний потенціал перериваючих мовленнєвих актів у судовому дискурсі (Regulatory functions of interruptions in cpurtroom discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 55-58.

Дяків, Ю. (Yu. Diakiv) (2016) Етимологічний аспект словникового складу сучасної англійської та його вплив на українську мову (Etymological aspect of English vocabulary and its influence on Ukrainian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 121-123.

Дячук, О. (O. Diachuk) (2016) Директиви на прикладах дискурсу соціальної реклами (Directives on the examples of the public service announcement discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 58-60.

Діброва, В. (V. Dibrova) (2016) Фрейм «заперечення» в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі (Frame «negation» in English and Ukrainian official-business discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 114-117.

Діденко, М. (M. Didenko) (2016) Особливості створення ситуації успіху на заняттях з англійської мови у ВНЗ (Creating a situation of success at English classes in a university). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 117-119.

Ж

Жезицький, В. (Zhezytskyi V.) and Олійник, І. (Oliinyk I.) (2016) Ґендерна диференціація праці у селянських господарствах Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.(Gender differentiation of labor in peasant family farms in Podolia governorate in the late 19th and early 20th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 30-40.

Жиленкова, І. (Zhilenkova I.) (2016) Зовнішня торгівля України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: теоретико-методологічні принципи дослідження проблеми (Foreign trade of Ukraine at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries: theoretical and methodological principles research issues). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 54-59.

Жуковська, А. (A. Zhukovska) (2016) Фасцинативний потенціал дотику в номінативному просторі сучасної англомовної художньої прози (Fascinative nature of touch nominations in modern English fiction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 60-63.

З

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2016) Имущественно-правовое положения литовок в средние века и новое время. Литовско-белорусская историография (The juridical statute and the ownership rights of Lithuanian women in the middle age and the contemporary epoch. Lithuanian-Belarussian historiography). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 41-47.

Затонацька, Т. (T. Zatonatska) and Ткаченко, О. (O. Tkachenko) (2016) Теоретична сутність та особливості формування фіскального простору (Theoretical essence and features of fiscal space formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 119-125.

И

Ивасюк, О. (O. Ivasiuk) (2016) Реализация актантной рамки глагола в медийном тексте (Realization of the actantial frame of the verb in media text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 123-126.

К

Капранов, Я. (Ya. Kapranov) (2016) Витлумачення терміна «етимон» як знакового утворення прамовного стану (The interpretation of the term “etymon” as a sign of formation of Proto-languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 65-68.

Капуш, А. (A. Kapush) (2016) Інтеграція іншомовних запозичень у лексичну систему німецької мови (Integration of the foreign borrowings into the lexical system of the German language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 68-70.

Караваєва, Т. (T. Karavaeva) and Мітіна, О. (O. Mitina) (2016) Іноземна мова у професійній діяльності спеціаліста-юриста (за результатами соціологічного дослідження) (Foreign language in the professional activity of a lawyer (results of sociological research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 133-136.

Карачун, Ю. (Yu. Karacun) (2016) Mовні та позамовні чинники утворення термінів з електротехніки в українській та англійській мовах (Linguistic and extralinguistic factors of terms formation in electronic engineering in the English and Ukrainian language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 70-73.

Карлін, М. (M. Karlin) (2016) Досвід функціонування спеціальних економічних зон у постсоціалістичних країнах та можливості його застосування в Україні (The experience of operation of special economic zones in post-socialist countries and the possibility of its application in Ukraine). Наукові запис- ки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 126-132.

Карлін, М. (N. Karlin) (2016) Проблема вибору моделі оподаткування в Україні в умовах соціально-економічної кризи (The problem to choose the taxation model in Ukraine in the conditions of the socio-economic crisis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 100-103.

Карлін, М. (Кarlin М.) (2016) Фіскальна оптимізація як умова зменшення державного боргу України (Fiscal optimization as a condition for reducing the state debt of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 55-61.

Карп, М. (M. Karp) (2016) Взаємодія засобів контамінованої лексичної когезії в тексті англійських мультимодальних літературних казок Філіпа Арда (Interaction of modes of contaminated lexical cohesion in the text of English multimodal literary fairy tales written by Philip Ardagh). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 136-139.

Карпенко, А. (K. Karpenko) (2016) Реконцептуалізація екологічної ідентичності у гендерному контексті (Reconceptualizing the environmental iden tity in gender context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 48-55.

Карпенко, Н. (N. Karpenko) and Коваль, А. (A. Koval) (2016) Моделювання мовної гри на базі актуалізації прецедентності (на матеріалі газетних заголовків (Language play modelling based on precedence). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 139-141.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2016) Філософське осмислення шуму в культурі (The Philosohpical Understanding of Noise in Culture). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Вип.15. pp. 119-127. ISSN 2308-4855 (Print); 2308-4863 (Online)

Карпчук, Л. А. (L. A. Karpchuk) (2016) Оцінка механізму управління кредитним портфелем комерційних банків України в сучасних умовах (Evaluation of the credit portfolio management mechanism of commercial banks in ukraine in modern conditions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 21-26.

Катернюк, В. (V. Katerniuk) (2016) Семантика ергонімів Лондона, Берліна та Копенгагена (на матеріалі назв ресторанів) (Semantics of Restaurant Names in London, Berlin, and Copenhagen). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 73-76.

Кащук, О. Я. (О. Ya. Kashchuk) (2016) Дії пронікейських мирян IV століття як захист власної релійної ідентичності (The Activity of the pro-Nicene Laymen as a Protection of Their Religious Identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 35-44.

Климчук, A. (Klymchuk A.) (2016) Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах (Methods of personnel motivation at the industrial enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 34-37.

Климчук, А. (A. Klymchuk) (2016) Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах (Methods of personnel motivation at the industrial enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 44-47.

Кобута, С. (S. Kobuta) (2016) Мотив свободи в соціальній поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла (Freedom in the social poetry of Ivan Bahrjanyj and George Orwell). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 149-151.

Кобченко, K. (Kobchenko K.) (2016) Гендерна політика радянської влади 1930-х років: між пропагандою та реальністю (Gender policy of the Soviet Power in 1930es: between propaganda and reality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 56-72.

Коваленко, D. (D. Kovalenko) (2016) Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків (Insurance fraud in modern conditions of insurance market). Інноваційна економіка. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 року). pp. 138-141.

Ковальчук, Г. (H Kovalchuk) (2016) Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (Financial aspects of the formation and usage of company’s property). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 27-31.

Ковальчук, О. (O. Kovalchuk) (2016) Інноваційні методи викладання англійської мови професійного спрямування у технічних ВНЗ (Innovative methods of teaching English for specific purposes in technical university). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 152-156.

Козубська, І. (I. Kozubska) (2016) Відмінність мовленнєвого жанру «монографія» від інших жанрів наукового стилю в англійській мові (The difference between the speech genre «monograph» and other genres of scientific style in the English language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 156-158.

Коломийська, І. (I. Kolomyiska) (2016) Особливості вживання фразеологічних одиниць у фемінному мовленні (на матеріалі німецькомовних газетних статей щотижневого видання «Die Zeit») (Peculiarities of usage of phraseological units in one-gendered female speech (based on the material of German newspaper articles of weekly «Die Zeit»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 159-161.

Колосова, Г. (H. Kolosova) (2016) Статус міфоніму cthulhu у повісті Говарда Філліплса Лавкрафта «The Call of Cthulhu» (Status of myth proper name cthulhu in the short story of Howard Phillips Lovecraft «The Call of Cthulhu»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 161-162.

Колісник, Г. (Kolesnik G.) (2016) Інституціональні умови та пастки розвитку регулювання витратами підприємництва (Institutional and conditions of adjustment expenses trap enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2 (30)). pp. 19-26.

Колієва, I. (Koliieva I.) (2016) Жіноча суб’єктивність у постмодерному світі «нового фемінізму» (Feminine subjectivity in the postmodern world of the «new feminism»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 73-80.

Комар, О. (O. Komar) (2016) Особливості відображення культурної складової професійної термінології в Інтернет-медіа дискурсі (Peculiarities of the cultural constituent of professional terminology in the internet media discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 163-165.

Компанієць, Л. (L. Kompaniiets) (2016) Принципи та стратегії формування дискурсивних вмінь як основа ефективної іншомовної ділової комунікації (Principles and strategies of formation of discursive skills as the basis for effective foreign business communication). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 165-168.

Конащук, Н. (N. Konashchuk) (2016) Використання «зелених» критеріїв під час здійснення публічних закупівель (The usage of «green» criteria in public procurement). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 133-136.

Кондратюк, Л. (Liubov Kondratiuk) (2016) Фіскальна ефективність податку на додану вартість в україні в контексті детінізації діяльності платників податку (Fiscal efficiency of the value added tax in ukraine in the context of the unshadowing of taxpayers activities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 141-147.

Кононець, Ю. (Yu. Kononets) (2016) Методи графічного аналізу вербальних товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі (Methods of graphic analysis of verbal trademarks in advertising discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 168-170.

Кононова, О. (O. Kononova) (2016) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАНАДИ (FEATURES OF CANADA'S MODERN HIGHER EDUCATION). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 95-99.

Король, В. (V. Korol) (2016) Оцінка ефективності управління капіталом підприємств хімічної промисловості (Valuation efficiency special management of capital company chemical industry). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 31-36.

Королік, І. (I. Korolik) and Козуб, Л. (L. Kozub) (2016) Прагматичний аспект перекладу аграрних текстів (Pragmatic peculiarities of agricultural texts in the translational aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 170-172.

Космацька, Н. (N. Kosmatska) and Бердичевська, В. (V. Berdychevska) (2016) Структурні особливості французьких термінів у галузі енергозбереження та їхнє відтворення у перекладі (The structural characteristics of French terms in the field of energy saving and their reproduction in Ukrainian translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 173-175.

Костевич, Н. (N. Kostevych) (2016) Йоджіджюкуґо як особливий вид фразеологічних одиниць в японській мові. Порівняльний аналіз японських фразеологічних одиниць та йоджіджюкуґо на позначення почуттів (Yojijukugo as a special type of phraseological units in Japanese language. comparative analysis of Japanese phraseological units and yojijukugo, denoting feelings). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 176-179.

Коцюк, Л. М. (L. Kotsiuk) and Очеретович, О. О. (Ocheretovych) (2016) Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови (Parametrizational characteristics of the biathlon text corpus of the English language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (62). pp. 366-368.

Коцюк, Л. М. (L. Kotsiuk) and Пелипенко, О. О. (O. Pelypenko) (2016) Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови (The Classical Approach to Error Analysis in Foreign Language Acquisition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (60). pp. 37-40.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) and Данилець, Ю. (Yu. Danilets) (2016) Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження (Electronic document management systems in higher education: tendencies and implementation perspectives). Національний університет «Острозька академія» (The National University of Ostroh Akademy) (1(29)). pp. 71-75.

Кочубей, О. (O. Kochubej) (2016) Роль міжкультурної комунікації у процесі набуття студентами перекладацької компетентності (The role of intercultural communication in the process of forming the translation competence of the students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 179-181.

Кошин, Р. (R. Koshyn) (2016) Ефективність боргової політики україни в контексті зміцнення фінансової безпеки держави (Effectivness of ukraine debt policy in the context of strengthening the financial security of the state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 137-140.

Кралюк, П. (Kraliuk P.) (2016) Історіософія поеми Іоанна Домбровського «Дніпрові камени» (Historiosophy of the John Dombrowski poem «Dnipro stones»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 155-160.

Крамаренко, О. A. (Kramarenko Ye. A.) (2016) Методологічне забезпечення бюджетної політики місцевого рівня (Metodological support of local budget policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 69-75.

Крапчатова, Я. (Ya. Krapchatova) (2016) Поняття анломовної компетентності в аудіюванні у сучасному лінгводидактичному дискурсі (The concept of Engish listening competence in contemporary linguodidactic discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 185-188.

Кратюк, Ю. (Yu. Kratiuk) (2016) Сфера лексичної варіантності в польському діалекті Городка подільського (Lexical variation in Horodok-Podilskii Polish dialect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 185-188.

Кривицька, О. Р. (О. Kryvytska) and Коваленко, Д. (D. Kovalenko) (2016) Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків (Insurance fraud in modern conditions of insurance market). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 148-151.

Крисанова, Т. (T. Krusanova) (2016) Функціональний стиль vs дискурс (Functional style vs discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 185-188.

Купцова, Т. (T. Kuptsova.) (2016) Становлення провідних гендерних моделей в добу Середньовіччя (Formation of the main gender models in the epoch of the Middle Ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 81-87.

Куцаб-Бонк, К. (Kutsab-Bonk K.) (2016) Інституційні чинники транскордонної конвергенції в умовах сучасного етапу європейської інтеграції України (Institutionalfactors of cross-border convergence in the modern stage of European integration of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 14-18.

Кучерява, Л. (L. Kucheriava) (2016) Семантика географічних назв (Semantics of geografical names). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 190-193.

Кізима, Т. (Kizyma Т.) and Луцишин, О. (Lutsyshyn О.) (2016) Аналітичний огляд інфраструктури фінансового ринку України: інституційний аспект (Analytical review of financial market infrastructure in Ukraine: instituional aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№2(30)). pp. 62-68.

Кіор, Р. (K. Kior) (2016) Етнолінгвістичне декодування деяких обрядових термінів греків Приазов’я (Ethno-linguistic decoding of some Azov Greek ritual terms). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 144-147.

Кірковська, І. (Kirkovska) (2016) Ситуація готовності до здійснення дії як компонент категорії проспективності та засоби її вираження у сучасних романських мовах (The situation of readiness for action as a prospectivity component and its modes of expression in the modern romance languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 76-78.

Кіяниця, К. (K. Kiianytsia) (2016) Відтворення національного колориту українських ономастичних реалій німецькою мовою (The peculiarities of rendering of the national colour of the Ukrainian onomatic realia in German translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 147-149.

Л

Левицька, С. (S. Levitskaya) and Стець, Н. (N. Stets) (2016) Методичні та прикладні підходи ефективності землекористування в умовах податкового реформування (Methodical and applied approaches of efficiency of land-tenure are in the conditions of tax reformation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 104-109.

Левицька, С. (S. Levytska) (2016) Організація обліку діяльності суб’єків як синергетичий процес інформаційного забезпечення їх менеджменту (Organization of accounting activities as process their information provision management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 133-139.

Левицька, С. О. (Levytska S. O.) (2016) Економічне забезпечення соціально-екологічних складових збалансованості операційної діяльності підприємств: облікові підходи (Economic support social and environmental components of sustainable enterprises operating activities: accounting approaches). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА» (2(30)). pp. 110-115.

Левицька, Ю. (Yu. Levytska) (2016) МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (METHODS OF FORMING ORAL COMMUNICFTION SKILLS ON ENGLISH CLASSES FOR ELEMENTARY SCHOOL PUPILS). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.3). pp. 67-70.

Левчук, П. (P. Levchuk) (2016) Чому українській мові як іноземній потрібна сертифікаційна програма. Порівняльний аналіз з польською мовою як іноземною (Why Ukrainian language as a foreign needs a certification program. Comparative analysis with Polish language as foreign). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 193-195.

Лесневська, К. (K. Lesnevska) (2016) Розвиток іншомовної комунікативної компетенції у контексті рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (Foreign language communicative competence formation according to Common European framework of reference for languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 196-198.

Лосєва, І. В. (I. Losieva) (2016) Політична метафорика як чинник політичної культури (Political metaphor as a factor of political culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 201-203.

Лутай, Н. В. (N. Lutai) and Бесараб, Т. П. (Т. Besarab) (2016) Творчі завдання на заняттях з вивчення англійської мови (Imaginative activities at the language class). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 203-206.

Літінська, О. (O. Litinska) (2016) «Айдзуці» у повсякденному спілкуванні японців та проблема міжкультурного діалогу («Aizuchi» in japanese daily conversation, the problem of intercultural dialogue). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 198-201.

М

М. Цап, (M. Tsap) (2016) Роль архієпископа Волинсько-Ровенського Мефодія (Мензака) в діяльності Волинської духовної семінарії (1959–1964 рр.) (A role of archbishop of Volyn-Rovno diocese Methodius (Menzak) is in activity of Volyn spiritual seminary). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 91-105.

Мазіпчук, І. (Mazipchuk I.) (2016) Образ жінки у розважальних телепрограмах на каналах «1+1» та «Новий канал» (Women as shown in entertainment programs on tv channels «1+1» and «Noviy Kanal»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 148-153.

Макар, І. (I. Makar) (2016) Афористичність мови Ахілла Татія (Aphoristic utterances of Achilles Tatius’s language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 206-208.

Макарук, Л. (L. Makaruk) and Пундик, І. (I. Pundyk) (2016) Британці «очима» українців: лінгвокультурний аспект (на матеріалі англомовних анекдотів) Ukrainian perceptions of the British: a linguocultural aspects of british (English jokes as source material). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 209-211.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2016) Неологічна лексика як система (Modern vocabulary as a system). Лінгвістичні дослідження : збірник наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Вип.41). pp. 40-48.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2016) Проблеми правопису іншомовних антропонімів у футбольному дискурсі (Spelling Problems in Foreign Anthroponomy Football Discourse). Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних наукових читань“Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука (Вип. 7). pp. 59-64.

Маліновська, К. (K. Malinovska) (2016) Бухгалтерський облік і звітність як невід’ємна складова діяльності громадської організації – суб’єкта цивільно-правових відносин (Accounting and reporting as an integral part of the activities of public organizations is subject of civil legal relations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 174-179.

Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Іщук, О. С. (O. Ishchuk) (2016) Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізаці (The interconnection of liquidity indexes and model of their optimization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 37-41.

Манохіна, Ю. (Yu. Manohina) (2016) Особливості сполучуваності іменників із семантикою збірності зі словами різної частиномовної належності (Features of compatibility of nouns with semantics of collectivity with different parts of speech). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 211-213.

Марченко, Б. (Marchenko B.) (2016) Гендер як архетип (Representation archetypes animus and anima in world religions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 154-160.

Марчук, В. (Marchuk V.) (2016) Ліквідація Францисканського монастиря в Межирічі Острозькому в 1866 р. (за документами з Державного архіву Рівненської області). Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 200-226.

Марчук, В. (Marchuk V.) (2016) Законодавче регулювання діяльності ремісничих цехів у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. (Legislative regulation of guilds’ activity in Volhyn during the 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 73-81.

Маршалок, Т. Я. (Marshalok T. Ya.) (2016) Політика фіскальної децентралізації в Україні – позитивні та негативні ефекти (The policy of fiscal decentralization in Ukraine – both positive and negative effects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 82-88.

Матвійчук, Н. (Matviichuk N.) (2016) Праці М. Куропася в оцінках сучасників (Views of contemporary scholars on Myron Kuropas’ works). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 189-194.

Матковська, Г. (H. Matkovska) (2016) Лінгвостилістичні засоби актуалізації композиційного ритму художніх творів (Linguostylistic devices actualizing compositional rhythm of fiction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 211-213.

Матласевич, О. В. (Matlasevych O.) (2016) Метакогнітивно-діалогова позиція як умова розвитку педагогічних здібностей. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект». Збірник тез. 3- 5 червня 2016 року.. pp. 139-144.

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych ) (2016) Компонентний склад та структура педагогічних здібностей (Compositional Constitution and Structure of Educational Abilities). Наукові записки. Серія "Психологія" (3). pp. 119-133. ISSN 2415-7384

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych) (2016) Педагогічні здібності: виклики сучасності (Educational Abilities: Present-day Challenges). Психологічні перспективи (28). pp. 340-351. ISSN 2227-1376

Мацук, З. (Matsuk Z.) (2016) Теоретичні аспекти дослідження послуги як економічної категорії (Services as economic category: theoretical aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 4-8.

Мацюк, І. (Маtsiuk І.) (2016) Становлення європейських професійних армій: скопітарії, петріналії й аркебузири (Formation of еEuropean рrоfеssional аrmies: sкоpitaries, pеtrinalies and аrquebusiers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 201-207.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2016) Як Україні вислизнути з пастки гібридності і почати рух вперед? (How can Ukraine break out of hybridity and start moving forward?). Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього. Збірник матеріалів III американознавчої мультидисциплінарної конференції. pp. 236-245.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2016) How can Ukraine break out of the institutional trap? (Як Україні вислизнути з інституційної пастки?). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». (Вип.30). pp. 47-51.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2016) Рух по колу чи вихід з пастки? (Moving around or exiting the trap?). Wschod Europy: Studia Humanistyczno-Spoleczne (1). pp. 53-69.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2016) У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991-2014) (Trapped in Hybridity: Zigzags of Ukraine’s Political Regime Transformations (1991-2014). EngD thesis, Національний університет «Острозька академія» (The National University of Ostroh Akademy).

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) and Ковалко, В. (V. Kovalko) (2016) Полiтичнi елiти та доля реформ: Україна i Грузiя у порiвняльнiй перспективі (Political Elites and the Fate of Reforms: Ukraine and Georgia in Comparative Perspective). Агора (Вип.17). pp. 14-20.

Мацієвський, Ю. (Yu. Matsiyevskyi) (2016) У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991-2014) (Trapped in Hybridity: Zigzags of Ukraine’s Political Regime Transformations (1991-2014). Other. Книги – XXI, Чернівці.

Мегель, О. П. (Mehel O.) (2016) Типологія означень в епіграфічних текстах посвят Боспорського царства (The types of attributes in epigraphic texts-dedications of the Bosporan Kingdom). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 216-219.

Мельник, O. (Melnyk O.) (2016) Формування особистості М. Ковальського: дитячі та юнацькі роки (1929–1947) Formation of the person of M. Kovalskyi: childhood and youth (1929 – 1947). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 14-21.

Мельник, А. Т. (А. Melnyk) (2016) Концепція реінкарнації у світлі християнського світогляду (The Concept of Reincarnation In The Light Of Christian Worldview). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 149-163.

Мельничук, Н. (Melnychuk N.) (2016) Словотвірний потенціал англійських ад’єктивних емосемізмів (Derivational potential of English adjectival emotive units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 219-221.

Микитенко, А. В. (Mykytenko A.) (2016) Тлумачення поняття символу як найбільш складного знаку (The interpretation of the term symbol as most complicated sign). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 223-226.

Миколенко, Т. (Mykolenko T.) (2016) Когнітивна структура аудіальних порівнянь (Structure of comparisons with the sound component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 223-226.

Миненко, Ю. (Y. Mynenko) (2016) Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького (Ostroh poetics in the early works by Meletiy Smotrytsky). Studia methodologica, Вип.42. pp. 87-92. ISSN 2307-1222

Миронова, Т. (Myronova T.) (2016) Дієслівність у вибудовуванні авторського смислу одного із британських текстів (в оповіданні Дж.Оруелла «Як я стріляв у слона / Shooting an elephant») (The verbal forms and the author’s semantics in a British text (in George Orwell’s «Shooting an Elephant»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 226-230.

Миськів, В. (V. Myskiv) (2016) Принципи відбору навчального матеріалу у процесі навчання граматики англійської мови після німецької (The principles of the selection of educational material in the process of teaching English grammar after German). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 230-233.

Михайленко, В. (V. Mykhaylenko) (2016) Функціональна семантика прикладки в авторському дискурсі: контрастивний аспект (Functional semantics of apposition in the author’s discourse: contrastive aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.61). pp. 5-8.

Михальчук, Н. (N. Mykhalchuk) (2016) Оцінка ефективності управління активами і пасивами ПАТ КБ «Приватбанк» (The assessment of efficiency of PJSC CB «Privatbank»assets and liabilities management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 152-157.

Момот, М. О. (Momot M. O.) (2016) Економічна природа транснаціональних банків (Economic nature of transnational banks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 89-92.

Морошкіна, Г. (Moroshkina H.) (2016) Рефлексія деконструкції у франкомовному мистецтвознавчому тексті музейного каталогу (Reflection of the deconstruction in francophone of art textstudy of museum catalogue). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 240-243.

Мунтян, Л. В. (Muntian L. V.) and Твердохліб, Д. Ю. (Tverdokhlib D. Yu.) (2016) Вербальне вираження концепту globalisation в мас-медійному дискурсі (Verbal expression of concept globalisation in mass media discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 243-245.

Мікульська, А. (Mikulska A.) (2016) Навчання лексики дітей у ранньому шкільному віці у польських школах Великої Британії (Teaching lexis to young children -the case of Polish supplementary school in Great Britain). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 233-237.

Н

Нагірний, Л. Я. (Nahirnyi L. Ya.) (2016) Таксономічна організація категорії звернення як перформативного компонента висловлювання у сучасній лінгвістиці (Taxonomic organization of category of address as performative utterance component in modern linguistics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 245-248.

Наливайко, М. Я. (Nalyvaiko M. Ya.) (2016) Патроніми в говірках південно-західного наріччя (іменування дочок) (Patronims in the southwestern dialects (informal daughters names). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 248-250.

Нарадько, А. (Naradko A.) (2016) Благодійність у розвитку початкових та середніх навчальних закладів Київського навчального округу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (Charity in developing primary and secondary educational establishments of Kyiv educational region (the end of 19th – beginning of 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 60-64.

Негрич, Н. Д. (Nehrych N. D.) (2016) Індивідуально-авторські перетворення фразеологічних одиниць у текстопросторі романів Джаспера Ффорде (Individually-author’s transformations of phraseological units in the textual space of J. Fforde). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 250-253.

Непочатенко, О. (E. Nepochatenko) and Пташник, С. (S. Ptashnyk) (2016) Конкурентне середовище та напрями економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (Competitive environment and areas of economic development of agricultural enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 48-54.

Непочатенко, О. (E. Nepochatenko) and Пташник, С. (S. Ptashnyk) (2016) Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (Investment and innovation to ensure increased competitiveness of farms). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 42-47.

Нех, Д. (D. Nekh) (2016) Підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства в контексті покращення його фінансового стану (на прикладі пат «укртелеком») (Increasing liquidity and solvency enterprises in the improvement of its financial (for example jsc «ukrtelecom»). / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 48-52.

Новик, О. О. (Novyk O. O.) (2016) Іронічний аспект гендерної проблематики постмодерністського роману (Ironical aspect of gender problematics in post-modernist nove). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 253-255.

Новосад, Я. С. (Novosad Ya. S.) (2016) Корпоративне медичне страхування як складовий елемент добровільного медичного страхування в Україні (Corporate health insurance as part of voluntary health insurance in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 93-97.

Новосадська, О. Б. (Novosadska O. B.) (2016) Образ вікторіанської жінки у романі Мері Бреддон «Таємниця Леді Одлі» (The image of the victorian woman in Mary Braddon’s novel «Lady Audley’s Secret»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 255-257.

Новоселецький, О. (A. Novoseletsky) and Шепель, А. (A.Shepel) (2016) Соціально-економічні детермінанти злочинності (The socio-economic determinants of crime). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 151-156.

О

Оганезова, А. (G. Oganezova) (2016) Вплив зайнятості на здоров’я трудового населення в Україні (Effect of employment on the health of working population in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька акаде- мія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 75-79.

Одинецька, Л. В. (Odynetska L. V.) (2016) Метафора з концептосферою «вибори» в мові українського публіцистичного дискурсу (Conceptual metaphors of «election» in the language of Ukrainian publicistic discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 257-260.

Оксентюк, Л. (L. Oksentiuk) (2016) Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі (Ways of improving the development of readjustment internal financial sources of footwear enterprise). Наукові записки Національ- ного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 64-69.

Олешко, C. (Oleshko S.) and Біла, O. (Bila O.) (2016) Історичний ракурс уявлень про жінку у різні епохи (Historical ideas about female in different ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 141-147.

Онишко, С. (S. Onyshko) (2016) До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств (To the issue of public good providing MODERNIZATION in the context of households’ financial wealts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 158-163.

Онушканич, І. В. (Onushkanych I. V.) and Пристай, С. М. (Prystai S. M.) (2016) Способи та методи термінотворення термінологічного словосполучення як варіанту терміна англомовних науково-технічних текстів (Methods and techniques of coveying of terminological phrases as a variant of a term in English scientific and technical texts). Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Вип.62). pp. 260-263.

Орлов, В. (Orlov V.) (2016) Поширення «маргінальних релігій» у СРСР: світська та конфесійна історіографія (Extension of the «marginal religions» in the USSR: secular and religious historiography). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 183-188.

Осадча, O. (O. Osadcha) (2016) Система показників результативності діяльності вітчизняних суб’єктів (System performance indicators activity of domestic subjects). Наукові записки Національного університету «Острозька акаде- мія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 53-58.

Осадча, O. O. (Osadcha O. O.) (2016) Методичні підходи визнання в обліку та звітності показників оцінки якості обліково-аналітичної інформації (Methodical approaches recognition in accounting and reporting of indicators for assessing the quality of accounting information). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 116-121.

Осадча О, Olga Osadcha (2016) Інтелектуальний капітал як об’єкт генерування доходу фінансово-господарської діяльності (Intellectual capital as revenue generation object of financial and economic activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 55-59.

Очеретович, О. (O. Ocheretovuch) (2016) ЛЕКСИКА БІАТЛОНУ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ СПОРТУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (THE VOCABULARY OF BIATHLON IN THE SPORT TERMINOLOGY OF MODERN ENGLISH). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 90-94.

П

П'янковська, І. В. (Piankovska I.) (2016) Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» (Using «flihhed learning» technology in teaching lexical management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»., 60. pp. 52-56.

Палєй, Т. A. (Palei T. A.) (2016) Стилістичні засоби реалізації категорії оцінки в англійських прислів’ях (на матеріалі репліки-реакції в діалогічному дискурсі) (Stylistic means of expressing the category of evalution in English proverbs (in reactions in dialogue discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 263-266.

Пархонюк, Т. (T. Parkhoniuk) (2016) Релігійне телебачення в Україні: еволюція та перспективи (Religious television is in Ukraine: evolution and prospects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 44-58.

Пашніна, А. О. (Pashnina A. O.) (2016) Трансформація елементів організації обліку в умовах застосування інформаційно-комп’ютерних технологій (Transformation of accounting terms elements under the conditions of computer information technology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 122-126.

Пелепейченко, Л. M. (Pelepeichenko L. M.) and Ревуцька, С. М. (Revutska S. M.) (2016) Когнітивний досвід читача як орієнтир у перекладі синестетичної метафори (The cognitive experience of a reader as a reference point in the translation of a synesthetic metaphor). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 266-270.

Перова, С. В. (Perova S. V.) (2016) Перекладацька компетенція викладача іноземної мови (Translation competency of the lecturer of English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 270-273.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2016) Релігійне телебачення та феномен медіа-релігійності (Religious television and phenomenon of media-religion). Людина віртуальна: нові горизонти : збірник наукових праць. pp. 46-48.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2016) Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу (The religious press in Ukraine: an attempt of ideological and statistical analysis). Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 - 2010) (Ч. 1). pp. 221-231.

Пинь, А. (A. Pin) (2016) Аналіз природи державного боргу в концепціях А. Лернера та П. Кругмана (Analysis of the nature of government debt within the context of Lerner’s and Krugman’s views). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 110-114.

Поворознюк, В. M. (Povopozniuk V.) (2016) Огляд теоретичних підходів до трактування поняття «ідіостиль» (Summary of theoretical approaches to the interpretation of the term «idiostyle»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 275-278.

Погуляєв, О. (Pogulyayev A.) (2016) Національні меншини Правобережної України напередодні Української революції (National minorities Right-Bank Ukraine before the Ukrainian war of independence). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 65-72.

Поздняков, О. В. (Pozdniakov O. V.) (2016) Мовний субкод молоді в германістиці: терміновживання та дефініція (Young people’s language subcode in germanistics: term use and definition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 278-280.

Полюхович, М. (Polyuhovich M.) (2016) Сутність, значення та особливості оцінювання інноваційних процесів у діяльності підприємств (Nature, features and importance of evaluation process innovation in the enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 38-41.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko) (2016) Зародження та інституційне становлення адвокатури України (The Formation and Institutional Establishment of Advocacy of Ukraine). Вісник кримінального судочинства (№2). pp. 159-168.

Потюк, І. Є. (Potiuk I. Ye.) (2016) Методика формування іншомовної лексичної компетентності студентів в умовах стратегічного вивчення іноземної мови (комунікативний аспект) (The methodology of forming of the students’ foreign lexical competence based on the strategic learning of a foreign language (communicative aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 280-283.

Приказюк, Н. В. (Prykaziuk N. V.) (2016) Зарубіжний досвід організації боротьби з шахрайством у страховій системі (Foreign experience of fighting fraud in insurance system). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 98-100.

Примостка, А. О. (Prymostka А. O.) (2016) Теоретичні концепції прогнозованості фондових ринків (Theoretical concepts of predictability of stock markets). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 128-133.

Примостка, О. (О. Prymostka) (2016) Контролінг як інноваційна концепція управління банком (Controlling is the innovative concept of bank management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 115-119.

Приходько, В. Б. (Prykhodko V. B.) (2016) Фразеологія вірша Р. Кіплінга «If»: проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації (Praseology of R. Kipling’s poem «If»: problems of foreign language reception and interpretation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 283-286.

Просяннікова, Я. М. (Prosianikova Ya. M.) (2016) Мікрополе нерівності як складова функціонально-семантичного поля порівняння (A microfield of inequality as a component of a functional-semantic field of comparison). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 286-289.

Пухонська, О. Я. (Pukhonska O. Ya.) (2016) Травматична пам’ять культури та її літературна репрезентація (The cultural traumatic memory and it’s literature representation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 289-292.

Пущук, I. (Pushchuk I.) (2016) Застосування методики усної історії під час дослідження трагедії українсько-польського протистояння на терені Острозького і Здолбунівського районів у 1938-1944 рр. (Application of the methods of oral history when rescarching the tragedy of Ukrainian-Polish confrontation during 1938-1944 in Volyn on the lands of Ostrozkyi and Zdolbunowskyi districts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 92-99.

Пшеничний, Ю. (Pshenichniy J.) (2016) Забудова дубенських Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів за описом 1769 р. (Buildings of Spaso-Preobrazhensky and Khrestowozdwyzhensky monasteries of Dubno in the description from year 1769). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 161-166.

Підгірна, Н. М. (Pidhirna N. M.) (2016) Прагматичні особливості синтаксичної компресії у художньому діалогічному мовленні (The pragmatic characteristics of the syntactic compression means in the dialogue on a material of the modern literary texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 273-275.

Р

Ревенко, Л. (L. Revenko) (2016) ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ (VERBAL AND UNVERBAL CONSTITUENTS OF MODERN ENGLISH-LANGUAGE ADVERTISEMENT). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 80-89.

Рожицька, Т. (T. Rozhytska) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (THE USE FEATURES OF MANIPULATIVE STRATEGIES IN POLITICAL DISCOURSE). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 76-79.

Рожко, О. (O. Rozhko) (2016) Прагматика процесів бюджетної децентралізації та вдосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової елвалізації (Pragmatists in Processes of the fiscal decentralization and improvement of approaches to the evaluation of the effectiveness of financial equalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 164-172.

Романець, Н. (Romanets N.) (2016) Селянські самосуди 1933–1936 рр.: причини, масштаби, наслідки (Peasant lynchings in 1933–1936: the reasons, scale, consequences). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 82-91.

Рязанцева, Д. В. (Riazantseva D.) (2016) Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів (Functioning of the evaluative forms of the adjectives with the prefix pre-: display of the axiological meanings). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 292-294.

Рязанцева, Д. В. (Riazantseva D.) (2016) Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів (Functioning of the evaluative forms of the adjectives with the prefix pre-: display of the axiological meanings). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 292-294.

С

Садова, У. (U. Sadova) and Степура, Т. (T. Stepura) (2016) Структурні дисбаланси якості людського потенціалу у фокусі викликів політики зайнятості населення України (Structural imbalances of quality of human potential in focus challenges employment policy Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 76-80.

Сас, О. (O. Sas) (2016) Природничо-ринкова концепція управління в аграрних підприємствах (Natural-market concept of management in agricultural enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 60-63.

Сафонов, Р. (Safonov R.) and Бялковський, О. (Bialkovskyi O.) and Гущук, І. (Hushcuk I.) and Драб, Р. (Drab R.) and Шеленицька, Л. (Shelenytska L.) (2016) Оцінка акарофауни житлових та інших обєктів рівненщини та сенсибілізації до алергенів побутового пилу населення області. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє». pp. 160-162.

Сафонов, Р. (Safonov R.) and Бялковсьний, О. (Byalkovsky O.) and Драб, Р. (Drab R.) and Брезецька, О. (Brezetska O.) and Гущук, В. (Gushchuk V.) and Гущук, І. (Guschuk I.) (2016) Еколого-епідеміологічно-ентомологічний моніторинг за поширенням трансмісивних захворювань у Рівненській області (ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGICAL AND ENTOMOLOGICAL MONITORING OF TRANSMISSIBLE DISEASE PREVALENCE IN RIVNE REGION). Актуальні проблеми сучасної медицини, 16 (4(56)). pp. 163-165.

Сидоренко, Т. В. (Sudorenko) (2016) Словесна образність запаху і смаку в англомовному художньому дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект (Verbal imagery of smell and taste in English literary discourse: a cognitive-semiotic perspective). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 297-300.

Скрипник, М. (M. Skrypnyk) and Григоревська, О. (E. Hryhorevska) (2016) Місце позикової політики у складі політики господарювання підприємства (Place the borrowing policies in economic policies of enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 180-185.

Скробот, А. І. (Skrobot A.) (2016) Концепт любов в іспаномовній Біблії: лінгвокультурологічний аспект (The concept love in the Spanish Bible: linguocultural aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 300-303.

Смирнов, А. (Smyrnov A.) (2016) Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині. Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 - 11 (24) серпня - 2016. pp. 280-286.

Смирнов, А. (Smyrnov A.) (2016) Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни (The Orthodox monastery in Yablochyn during the Second World War). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 100-104.

Соловей, A. (Solovey A.) (2016) Барьеры, трудности и гендерные стереотипы в научной деятельности женщин (Barriers, difficulties and gender stereotypes in scientific activity of women). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 124-131.

Соловей-Змієвська, О. М. (Solovei-Zmiievska O.) (2016) Мотивація та її вербалізація у сучасному німецькомовному туристичному рекламному дискурсі (Motivation and ways of its verbalisation in the modern German tourism advertising discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 303-306.

Сонник, Н. С. (Sonnyk N.) and Щеглова, Т. Е. (Shehlova T.) (2016) Основні теоритичні та методологічні установки когнітивної лінгвістики (Principle theoretical and methodological directions of cognitive linguistics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 307-309.

Соценко, Н. Ф. (Sotsenko N. F.) (2016) Словообразовательная характеристика производных глаголов на материале повести «Джамиля» Чингиза Айтматова (Word-formation characteristics derived verbs on the material the novel «Jamila» by Chingiz Aitmatov). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 310-313.

Стаднік, І. (Stadnik I.) (2016) Поняттєвий компонент концепту war/війна як об’єкт перекладу (The notional component of the concept war/viyna as a subject-matter for translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 313-316.

Станіслав, О. В. (Stanislav O.) (2016) Наука та культура ХХ століття: спільність тенденцій розвитку (Science and culture of XX century: commonality of progress trends). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 316-319.

Станіславчук, Н. І. (Stanislavchuk N.) (2016) Жанрові форми і модифікація політичної драми Г. Пінтера (Genre forms and the modification of political drama by H. Pinte). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 320-322.

Стасюк, І.С. (І. Stasiuk) (2016) ВИРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЧАСУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ (EXPRESSION OF CONCEPT OF TIME BY FACILITIES OF ENGLISH PHRASEOLOGY). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 59-62.

Стовба, А. С. (Stovba A.) (2016) До проблеми жанрового визначення твору Йоко Тавади «Підозрілі пасажири твоїх нічних поїздів» (To the problem of genre definition of Yoko Tawada’s «Suspects on the Night Train»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 322-325.

Стоколос, Н. (N. Stokolos) (2016) До питання становища кліриків – вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) (To question of statute of clergy from Galychina after abolition of Uniat Kholm diocese in 1875). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 67-80.

Стоцький, Я. (Stotskyi Y.) (2016) Ренесанс УГКЦ в Тернопільській і Хмельницькій областях наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (Revival of Ukrainian Greek catholic church in Ternopilskyi and Khmelnytskyyi region in late XX – early XXI c.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 121-132.

Сухих, А. (Sukhykh A.) (2016) Командир Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хрущова І. І. Шитов: морально-психологічний портрет (The commander of the Ternopil’ partisan unit named after М. Khrushchov I. I. Shytov: moral and psychological portrait). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 105-113.

Т

Тарасенко, І. (Tarasenko I.) (2016) Чотири листи М. П. Ковальського (Four letters of M. P. Kovalsky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.25). pp. 14-21.

Тафінцева, C. (Tafintseva S.) (2016) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу (Pedagogical conditions of preparation of the primary school teachers to socialization of pupils on the basis of gender approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 88-97.

Терещенко, Т. (Tereshchenko T.) (2016) Рівень життя українського селянства в 1943–1950 рр. (на матеріалах центральних областей України (Standard of living of rural population central areas of Ukraine (years 1943–1950). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 114-120.

Тиха, У. І. (Tykha U.) (2016) Мультимодальна еклектика постмодерністського художнього тексту (Multimodal eclecticism of postmodernist fiction texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 325-328.

Ткаченко, Н. В. (Tkachenko N. V.) (2016) Концепти сучасних уявлень про економічну природу фінансового посередництва (Concepts of modern ideas about economic nature of financial mediation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 103-108.

Ткачук, А. (Tkachuk A.) (2016) Суспільно-політичні умови освітньої діяльності РКЦ в період інтеграції Правобережжя до Російської імперії (Socio-political conditions of educational activities of the RCC during the period of integration of the Right-Bank Ukraine to the Russian Empire). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 42-47.

Ткачівська, М. Р. (Tkachivska M.) (2016) Обсценізм der arsch і його потенціал в німецькомовних перекладах (The obscene word arsch and its potential in German translations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 331-334.

Топішко, І. (I. Topishko) and Топішко, Н. (N. Topishko) (2016) Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства (Сonceptual principles of corporate social responsibility). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 80-84.

Топішко, І. І. (Topishko I.) and Топішко, Н. П.(Topishko N.) and Галецька, Т .І. (Haletska Т.) (2016) Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави (Transformation of economic conditions in the economy of knowledge and its impact on social policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. (2 (30)). pp. 27-32.

Трофимович, В. В. (Trofymovych V.) and Трофимович, Л. В. (Trofymovych L.) and Смирнов, А. І. (Smyrnov A.) (2016) Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни (Kholm events and their tragic echo on Volnynia and Galiciia during the World War II). Русин (№1). pp. 196-217.

Троян, В. (Trojan V.) and Таран, Н. (Taran N.) (2016) Проблема гендерної рівності в науці: досягнення та виклики (Problem of gender equality in science: achievements and challenges). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 98-106.

Тікан, Я. Г. (Tikan Ya.) and Волик, І. С. (Volyk I.) (2016) Функціонування та переклад англомовних метафор-неологізмів у суспільно-політичних текстах (Functioning and translation of English new metaphors in social and political texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 328-330.

У

Ухач, В. (Uhach V.) (2016) Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) (Carpatho-Ukrainian state in the modern national historiography (selected aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 195-200.

Ф

Федунович-Швед, О. Т. (Fedunovych-Shved O.) (2016) Переклади Миколи Лукаша як джерело відтворення українсько-німецьких лексичних зв’язків (Mykola Lukash workʼs interpretation asa source of ukrainian-german lexical connections’ reproduction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 334-337.

Філоненко, Н. Г. (Filonenko) (2016) Конструкція присудок + додаток у сучасному французькому художньому прозовому тексті: лінгвосинергетичний та когнітивний аспекти (The construction verb + complement in modern French literary text: linguosynergetic and cognitive aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 337-339.

Х

Халецький, О. (O. Khaletskyi) and Голубовська, О. (O. Holubovska) (2016) Екуменізм на стежках теономної сакралізації (Ecumenism on the paths of theonomic sacralisation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 164-177.

Хансен, К. (K. Hanson) (2016) «Зникаючі «богобоязливі» або чому тексти такі важливі? (The Disappearing God-Fearers: Why Texts Matter?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 178-193.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2016) Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (Management accounting after the responsibility centers and its role in accounting and analytical support management of economic security of state and communal higher educational establishments in ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 186-192.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) and Танчин, А. (A. Tanchyn) (2016) Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (The prospects of small businesses’ development of Ukraine in the context of innovations in the simplified system of taxation, accounting and reporting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 140-145.

Хоркава, І. (I. Khorkava) (2016) Греко-католицька семінарія у Львові (1783–1929 рр.) як попередниця Греко-католицької богословської академії (Greek Catholic Seminary in Lviv (1783–1929) as a predecessor of Greek Catholic Theological Academy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 81-90.

Хохлов, В. Ю. (Khokhlov V. Yu.) (2016) Value-at-risk портфелю цінних паперів (Portfolio value-at-risk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 134-139.

Ц

Циквас, О. (Tsykvas O.) (2016) Попаді, поповичі, попівни як учасники судових процесів (за матеріалами книг духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.) (The priest’s wives, popoviches and popivnes as participants of litigations (based on the materials od spiritual Court of the Dioceseod Przemysl at the end of 17 – the first half of 18 century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 35-41.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2016) Гендерні виміри героїзму: від історії до філософського осягнення (The gender dimension of heroism: from history to philosophical comprehension). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 107-117.

Ч

Чайковська, О. Ю. (Chaikovska O.) (2016) Усне мовлення в телевізійних випусках новин (Spoken language in television news). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 340-342.

Чебанова, Н. (N. Сhebanova) and Єфіменко, Т. (T. Iefimenko) and Орлова, В. (V. Orlova) (2016) Методичні підходи до ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку за податковими різницями (Methodical going is near authentication of risks of record-keeping after tax differences). Наукові записки Національного університету «Острозька ака- демія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 193-198.

Чередніченко, О. М. (Cherednichenko O.) (2016) Мовні засоби вираження вибачення (Language means used to experss apology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 343-345.

Чобанюк, М. М. (Chobaniuk M.) (2016) Творчість Мілана Кундери у руслі теорії концептуального художнього синтезу (Milan Kundera’s arts in line with the theory of conceptual art synthesis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 371-373.

Чрділелі, Т. В. (Chrdileli T.) and Кожемяченко, Н. В. (Kozhemiachenko N.) (2016) Лінгвістичні особливості локалізації програмного забезпечення (Linguistic peculiarities of software localization. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 345-348.

Чугаєва, В. В. (Chuhaiev V.) (2016) Парадигма вербалізаторів символьних значень бібліоніма Ісус Христос (The paradigm of verbalizators of symbolic meanings of biblionym Jesus Christ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 348-351.

Чудінович, М. (N. Chudinovych) (2016) Оптимізація управління грошовими потоками підприємства (Optimisation of cash flows of the company). Наукові записки Національного університету «Острозька ака- демія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 70-73.

Чумак, Н. А. (Chumak N.) (2016) World englishes: словотворчі процеси у варіантах англійської мови (World Englishes: word formation processes in world englishes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 351-353.

Ш

Шаправський, С. (Shapravskyi S.) (2016) Часопис «Життя і церква» як джерело до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі (1956–1967) (A journal Life and Church as a source for studying activity of UAOC in Exile (1956–1967). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 175-182.

Шашкіна, Н. І. (Shashkina N.) and Дружиніна, Л. В. (Druzhynina L.) and Соколова, К. В. (Sokolova K.) (2016) Природа та характер семантичної деривації в термінології будівельного машинобудування (Nature and peculiarities of semantic derivation in machine building terminology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 353-356.

Швелідзе, Л. Д. (Shvelidze) (2016) Лінгводидактичний аспект навчання майбутніх юристів англійського фахового мовлення (на матеріалі текстів про кіберзлочини) (Linguodidactic aspect of teaching future lawyers the English professional language (based on cybercrime materials). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 356-358.

Шевченко, М. Ю. (Shevchenko M.) and Грицай, К. В. (Hrytsai K.) (2016) Формування комунікаційних навичок майбутніх спеціалістів немовних спеціальностей за допомогою навчально-методичних рекомендацій (The forming of the communicational skills of future specialists of non philological specializations with the help of educational and methodological recommendations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 358-360.

Шевчук, В. (V. Shevchuk) (2016) Історія церкви «Слово життя» на Сході України (History of Word of Life Church on the east of Ukraine. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 106-113.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2016) Українська духовна культура та ідеї філософії релігії. Рецензія на книгу: Тіменик З. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури 30–ті роки ХІХ ст. – 80–ті роки ХХ ст. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2014. – 312 с. (The Ukrainian spiritual culture and ideas of philosophy of religion. Book Review: Timenik Z. The ideas of philosophy of religion in the context of Ukrainian spiritual culture of the 30s of XIX century. – 80s of the ХХ century. – Lviv: Publishing House Lviv Polytechnic, 2014. – 312 p.). Гілея: науковий вісник (107). pp. 474-476.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2016) Чому потрібна революція у школі? (Why a revolution in school is needed?). Філософія освіти (2(19)). pp. 275-283.

Шеретюк, Р. М. (R. M. Sheretiuk) (2016) «Записки Иосифа, митрополита Литовского» (1883 р.) як унікальне джерело з історії скасування Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні («Iosifs notes, metropolitan Litovski» (1883) as unique source from history of abolition of Greko-Uniat Church on right-bank Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 114-124.

Штогрин, М. В. (Shtohryn M.) (2016) Місто як спогад у романі Сергія Жадан «Ворошиловград» (City as a memory in the novel by Serhii Zhadan «Voroshylovhrad»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 361-362.

Шумейко, О. А. (Shumeiko O.) (2016) Мовні засоби творення комічного: індивідуально-авторські видозміни фразеологізмів (Creation comic language means: individual author modification idiom). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 363-365.

Щ

Щепанський, В. (B. Shepanskyi) (2016) Тексти магічного змісту східних слов’ян у ранньомодерну добу (XV–XVII ст. (Magical texts in early modern Eastern Slavs (XV-XVII centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 194-205.

Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2016) Кістка шамана. Нарис з історії ранньомодерного слов'янського езотеризму (Shamanic bone: essay on the history of early modern Slavic esotericism). Other. О. Зень, Рівне.

Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2016) Походження «метереологічної магії» в слов’янському рукописі XVI ст. (The origin of «meteorological magic» in Slavic manuscripts XVI centery). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 208-213.

This list was generated on Fri Apr 28 07:34:54 2017 EEST.