Цифровий архів Острозької академії

НАСТУП РОСІЙСЬКОГО ЦАРАТУ НА РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (The attack of the Russian tsarism on the Roman Catholic schooling in the Right-Bank Ukraine in the first half of the nineteenth century)

Ткачук, А. А. (А. Tkachuk) (2013) НАСТУП РОСІЙСЬКОГО ЦАРАТУ НА РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (The attack of the Russian tsarism on the Roman Catholic schooling in the Right-Bank Ukraine in the first half of the nineteenth century). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. с. 168-182.

[img] PDF
Download (10MB)

Резюме

У статті порушено проблему боротьби російського уряду проти мережі шкіл на Правобережжі, які утримувало римо-католицьке духовенство. Розглянуто специфіку імперської політики щодо заміни польських католицьких навчальних закладів російськими (The article deals with the problem of the struggle the Russian government’s against network of schools on the Right-Bank Ukraine, which kept the Roman Catholic clergy. The specifications of the imperial policy of replacing the polish Catholic educational institutions in Russian ones are considered in the article)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University )
Неконтрольовані ключові слова: парафіяльні школи, імператорський указ, навчальний округ, Листопадове повстання, секуляризація, русифікація (parochial schools, the imperial decree, educational district, November uprising, secularization, russification)
Теми: За напрямами > Історія
За напрямами > Релігія
Навчальні матеріали та презентації
Підрозділи: Факультет міжнародних відносин > Кафедра історії
Користувач, що депонує: Пров. б-р Наталя Денисенко
Дата внесення: 13 Серп 2013 13:54
Останні зміни: 13 Серп 2013 13:54
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/2171

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу