Цифровий архів Острозької академії

Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде «Метелики на шпильках» (Parameters of the anthropologised space in storytelling of Iryna Vilde “Butterflies on the hairpins”)

Бабюк, Наталія (Nataliia Babiuk) (2018) Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде «Метелики на шпильках» (Parameters of the anthropologised space in storytelling of Iryna Vilde “Butterflies on the hairpins”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 66-76.

[img]
Перегляд
PDF - Опублікована Версія
Download (217kB) | Перегляд

Резюме

У статті представлено параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде “Метелики на шпильках”, окреслено модуси соціальної поведінки та становлення особистості головної геро­їні в дотичному просторі. Для виявлення й аналізу антропокультурних рефлексій персонажа обираємо два основні топоси її просторового іс­нування, пов ’язані з Буковиною - Веренчанку і Чернівці. (The article presents the parameters o f the anthropologised space in the storytelling trilogy oflryna Vilde “Butterflies on the hairpins ”, outlines the modes of social behavior and the formation of the personality of the main heroine in the tangent space. To identify and analyze anthropocultural reflections of the character, we choose two main topos of its spatial existence, associated with Bukovina - Verenchanka and Chemivtsi.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Чер­нівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Неконтрольовані ключові слова: Антропологізований простір, соціальні модуси пове­дінки, фланерство, локальний топос, культурна “самість ” (Anthropologised space, social modes o f behavior, saunter, local topos, cultural “self)
Теми: За напрямами > Загальний відділ > Культурологія
За напрямами > Загальний відділ
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Марія Беженар
Дата внесення: 06 Серп 2018 12:43
Останні зміни: 06 Серп 2018 12:43
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7131

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу