Digital Repository of Ostroh Academy

Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) (2018) Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання, ІІІ. pp. 7-20.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (377kB) | Preview

Abstract

У статті досліджується проблема реалізації життєвих сценаріїв українських мігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації. У зв’язку з цим життєвий сценарій охарактеризовано як акмеологічний потенціал мігранта, який в умовах пристосування до нового соціокультурного середовища зазнає трансформації. За допомогою кореляційного аналізу підтверджено зв’язок між типом соціокультурної адаптації українських емігрантів, сенсожиттєвими орієнтирами внутрішньо переміщених осіб та їхніми ірраціональними сценарними установками, що дає підстави вважати останні амеологічними барєрами. У зв’язку з цим запропоновано акмеологічні технології відновлення та розвитку акмеологічного потенціалу життєвого сценарію у формі Щоденника самодопомоги мігранту, спрямованого на дослідження акмеологічних ресурсів життєвого сценарію засобами наративізації, та акмеологічного тренінгу, мета якого розвинути навички досягнення акмеологічної цілі. Результати дослідження розширюють межі розуміння причин дезадаптації до інокультурного середовища та пропонують шляхи корекції психологічних барєрів реалізації життєвих сценаріїв мігрантів у акмеперіоді. (The article deals with the problem of realization of life scenarios of Ukrainian migrants in their acme period through the prism of socio-cultural adaptation. In this regard, the living scenario is described as the acmeological potential of the migrant who undergoes transformation in adaptation to the new socio-cultural environment. The correlation analysis illustrates the connection between the type of socio-cultural adaptation of Ukrainian emigrants, sensory-life orientations of internally displaced persons and their irrational scenario settings, which allows to consider the letter as acmeological barriers. In this light, acmeological technologies for the restoration and development of the acmeological potential of the life scenario is required in the form of the Migrant Self-help Diary, aimed at studying the acmeological resources of the life scenario by the means of narration, and the acmeological training aimed at developing the skills of achieving the acmeological goal. The results of the study extend the boundaries of understanding the causes of maladaptation to the new inoculum environment and suggest ways to deal with the psychological barriers to implement migratory life scenarios in the acmeperiod.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy)
Uncontrolled Keywords: Соціокультурна адаптація, міграція, життєвий сценарій, акмеологічний потенціал, акмеологічні барєри, акмеологічні технології (Sociocultural adaptation, migration, life scenario, acmeological potential, acmeological barriers, acmeological technologies)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: The College of Humanities > The Department of Psychological and Pedagogical Sciences
Depositing User: Доцент Галина Гандзілевська
Date Deposited: 12 Nov 2018 12:21
Last Modified: 12 Nov 2018 12:21
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7264

Actions (login required)

View Item View Item