Digital Repository of Ostroh Academy

Przemiany języka polskiego z pespektywy integracji europejskiej (Transformation of the polish language from the perspective of european integration) (Трансформація польської мови з точки зору європейської інтеграції) (Трансформация польського языка с точки зрения европейськой интеграции)

Drozd, I. (І. Ю. Дрозд) (И. Ю. Дрозд) (І. Drozd) (2017) Przemiany języka polskiego z pespektywy integracji europejskiej (Transformation of the polish language from the perspective of european integration) (Трансформація польської мови з точки зору європейської інтеграції) (Трансформация польського языка с точки зрения европейськой интеграции). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). pp. 7-9. ISSN 2519-2558

[img] PDF - Published Version
Download (397kB)

Abstract

Language is the most perfect system of signs that develops together with the nation. It is inseparable part of people’s lives and it reflects the economic, cultural and political changes. This study concerns the transformation of the Polish language. It can be said that the contemporary cultural currents profoundly change Polish language. The changes are such as: consumerism, media, IT revolution, postmodern tendencies or the Americanization of lives of modern societies. Some of these changes are unavoidable and occur in most of the languages. However, Polish people should aim to cultivate cultural and linguistic diversity, so that the changing Polish language remains smooth and clear communication tool that allows people communicate and create more elaborated messages (in terms on content ad form) than e-mail, sms or advertising slogans. (Мова – це найдосконаліша система символів, яка розвивається разом із нацією. Мова нерозривно пов’язана з життям суспільства, котре нею послуговується. Вплив на мову мають також зміни у сфері економіки, політики, культури та традицій народу. Ця доповідь – приклад аналізу трансформації польської мови. Можна ствердити, що сучасні культурні течії, такі як консумпція, медіяльність, інформаційна революція, американізація сучасного життя, постмодерністські тенденцій докорінно змінюють польську мову. Деякі з цих змін є неминучими і це явище спостерігається у більшості національних мов. Полякам повинно залежати на тому, щоб в об’єднаній Європі – відповідно до декларацій ЄС – не занехати власної мови, одночасно культивуючи культурно-лінгвістичну різноманітність різних культур. Польська мова повинна залишитися ефективним і корисним інструментом зв’язку, котра дозволить створювати нові багатші твори за змістом і формою, а не лише електронна пошта (е-майл), текстове повідомлення (смс) чи рекламний слоган.) (Язык – это самая совершенная система символов, которая развивается вместе с нацией. Язык неразрывно связан с жизнью общества, которое его использует и отражает разнообразие экономических, культурных, политических изменений и традиции народу. Этот доклад касаєтся трансформации польского языка. Можно сказать, что современные культурные течения, такие как консумпция, медиальность (СМИ), революция в области информационных технологий, постмодернистские тенденции и американизация жизни современного общества глубоко меняют польский язык. Некоторые из этих изменений неизбежны и происходят в большинстве национальных языков. Однако поляки должны стараться, чтобы в объединенной Европе, соотвественно с декларациями ЕС, не забыть свой язык и одновременно культивировать культурные и лингвистические разнообразные разных культур. Польский язык должен остаться жизнеспособным и полезным средством коммуникации, позволяющим создавать произведения, богатые контентом и формой, а не только электронная почта (е-майл), текстовая информация (смс) или рекламный слоган.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Uniwersytet Rzeszowski (Uniwersytet Rzeszowski) (Жешувський Університет) (Жешовский университет)
Uncontrolled Keywords: Language, system of symbols, European integration (Мова, система символів, європейська інтеграція) (Язык, система символов, европейская интеграция)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Ірина Погончук
Date Deposited: 17 Dec 2018 15:30
Last Modified: 17 Dec 2018 15:30
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7398

Actions (login required)

View Item View Item