Цифровий архів Острозької академії

Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards)

Топішко (I. Topishko), І. І. та Топішко (N. Topishko), Н. П. та Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). с. 72-76. ISSN 2518-1971

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (225kB)

Резюме

У статті розкрито сутність поняття «соціальна відповідальність підприємства». Акцентовано увагу на тренді сучасного його розуміння в контексті концепції «сталого розвитку». Така ситуація актуалізує проблему створення механізмів підтримки соціального компромісу в суспільстві. Проаналізовано зарубіжний досвід корпоративної соціальної відповідальності. Охарактеризовано основні міжнародні стандарти ведення соціально відповідального бізнесу їх вплив на діяльність суб’єктів економіки. Обґрунтовано необхідність дотримання їх у господарській діяльності підприємств в Україні. (The essence of the concept of "social responsibility of enterprises" was uncovered in the article. Modern understanding of this idea in context of the "sustainable development" was in the centre of attention. This situation actualizes the problem of creating social compromise mechanisms of support in society. Foreign experience of corporate social responsibility was analyzed. Basic international standards of social responsible business and its impact on economic actors activity were described. The necessity of international standards compliance in activity of business enterprises in Ukraine were grounded.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний університет "Острозька академія"
Неконтрольовані ключові слова: Соціальна відповідальність підприємства, міжнародні стандарти, соціальна звітність, Глобальний договір ООН, моделі корпоративної соціальної відповідальності. (Social responsibility of enterprise, international standards, social statements, UN Global Compact, models of corporate social responsibility)
Теми: За напрямами > Економіка > Бізнес
За напрямами > Економіка > Праця, економіка праці, організація праці
Підрозділи: Економічний факультет > Кафедра економічної теорії
Користувач, що депонує: Тетяна (Tetiana) Галецька (Galetska)
Дата внесення: 11 Груд 2017 12:43
Останні зміни: 11 Груд 2017 12:43
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6575

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу