Items where Subject is "Labor, labor economics, labor organization"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | Z | І | Б | Д | З | К | С | Т
Number of items at this level: 15.

G

Grynko, Т. (Т. Гринько) and Klymenko, А. (А. Клименко) (2019) Ensuring the economic security of economic entities: a personnel component (Забезпечення економічної безпеки економічних суб’єктів: кадровий компонент). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (15(43)). pp. 4-8. ISSN 2311-5149

Z

Zubenko, Ihor and Novoseletskyy, Oleksandr and Horoshko, Nataliia (2022) Psychological analysis of the electronic commerce management (Analiza psychologiczna zarządzania handlem elektronicznym). Skuteczność w biznesie. Wyzwania i dylematy. pp. 131-140.

І

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2009) Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 30-38.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2010) Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств України (The influence of labor contributions on the taxation rate of Ukrainian enterprises). Фінансова система України. Збірник наукових праць. (Вип.14). pp. 153-160.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2011) Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження (Social taxes in the Ukrainian taxation system and tax burden distribution). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.17). pp. 80-89.

Б

Березяк, І. (I. Berezyak) (2014) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. (FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES FORMATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 31-36.

Д

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2009) Формування соціально-трудових відносин та соціального капіталу в умовах економічної кризи (Formation of social employment relationships and social capital under the financial crisis). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування , Вип.4. pp. 105-111.

Довбенюк, Д. А. (D. Dovbeniuk) (2019) Аналіз роботи посередників з працевлаштування закордон у розрізі регіональних ринків праці України (Analysis of abroad employment agencies activity on regional labor market context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 68-74. ISSN 2311-5149

З

Залєток, Н. (N. Zalietok) (2014) ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ БРИТАНСЬКИХ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) (EVOLUTION OF ROLE OF BRITISH WOMEN IN THE LABOUR MARKET (THE SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 276-289.

К

Карлін , М. І. (M. Karlin) and Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2012) Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні (Ways of payroll taxation improving in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20.

С

Сидоренко, Р. (R. Sydorenko) (2013) ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. (FINANCIAL REPORTING REQuiREMENTs IN THE CONTEMPORARY ECONOMY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.23). pp. 128-131.

Солодовников, С. Ю. (S. Y. Solodovnikov) and Кузьмицкая, Т. В. (T. V. Kuzmitska) and Кривицкая, О. Р. (O. R. Kryvytska) (2013) ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В УКРАИНЕ (ЗАГАЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ У РОЗВИТКУ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ І В УКРАЇНІ )(General and special in the development of employmentin the republic of belarus and Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», Вип.24. pp. 64-70.

Т

Топішко, І.І. (I.Topishko) and Топішко, Н.П. (N. Topishko) and Галецька, Т.І. (T.Galetska) (2016) Cоціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення (Corporate social responsibility in Ukraine: current issues and solutions on how to resolve them). Причорноморські економічні студії, 12. pp. 95-99. ISSN 2524-0897

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

This list was generated on Thu May 30 03:24:15 2024 EEST.