Psychological analysis of the electronic commerce management (Analiza psychologiczna zarządzania handlem elektronicznym)

Zubenko, Ihor and Novoseletskyy, Oleksandr and Horoshko, Nataliia (2022) Psychological analysis of the electronic commerce management (Analiza psychologiczna zarządzania handlem elektronicznym). Skuteczność w biznesie. Wyzwania i dylematy. pp. 131-140.

[thumbnail of Psychological analysis of the electronic commerce management.pdf] PDF - Published Version
Download (2MB)

Abstract

The article is devoted to the theoretical analysis of psychological features of the e-commerce management and the determination of the structural and substantial characteristics of the e-commerce manager’s professional qualities. E-commerce plays an important role in the development of modern society. Certainly, the development of e-commerce depends on its successful management. Despite a rather wide range of researched subjects, very few studies have focused on psychological aspects of the e-commerce. This study examined the psychological characteristics of e-commerce and manager professionalism. The theoretical analysis of e-commerce and managers` activity allowed suggesting a conceptual model based on the socio-psychological and subject-activity approach. The results of the interview formed the basis of a comprehensive analysis of the e-commerce manager professional activity. Psychological interpretation of the data allows identifying the main structural and substantive components of the professional qualities, knowing of which is essential for the successful management activity. The definition of professional e-commerce manager’s qualities was considered at two levels: exteriorisational and interiorisational. These structural components are closely intertwined and work effectively only in integrity.
(Artykuł poświęcony jest teoretycznej analizie psychologicznej zarządzania e-commerce oraz określeniu cech strukturalnych, merytorycznych cech zawodowych managera e-commerce. Handel elektroniczny odgrywa ważną rolę w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Z pewnością rozwój e-commerce zależy od skutecznego zarządzania nim. Pomimo dość szerokiego zakresu badanych tematów, bardzo niewiele badań koncentrowało się na psychologicznych aspektach e-commerce. W badaniu tym omówiono psychologiczne cechy e-commerce i profesjonalizm menedżerów. Analiza teoretyczna działalności e-commerce i menedżerów pozwoliła na zaproponowanie modelu konceptualnego opartego na podejściu społeczno-psychologicznym i podmiotowo-aktywnościowym. Wyniki wywiadu stały się podstawą kompleksowej analizy aktywności zawodowej e-commerce managera. Interpretacja psychologiczna danych pozwala na zidentyfikowanie głównych strukturalnych i merytorycznych składowych cech zawodowych, których znajomość jest niezbędna dla skutecznej działalności zarządczej. Definicja cech profesjonalnego managera e-commerce została rozpatrzona na dwóch poziomach: eksternalizacyjnym i internalizacyjnym. Te elementy konstrukcyjne są ze sobą ściśle powiązane i działają skutecznie tylko w integralności.)

Item Type: Article
Additional Information: ISBN: 978-83-67705-07-3
Uncontrolled Keywords: e-commerce, e-commerce manager, professionalism, professional qualities, success, personality, motivation (e-commerce, e-commerce manager, profesjonalizm, cechy zawodowe, sukces, osobowość, motywacja)
Subjects: by fields of science > Economics > Bussiness
by fields of science > Psychology > Organizational Psychology. Economic Psychology.
by fields of science > Economics
by fields of science > Economics > Labor, labor economics, labor organization
Divisions: The College of Economics Management > Department of Economic-Mathematical Modeling and Information Technologies
Depositing User: Адміністратор Ігор Зубенко
Date Deposited: 17 Mar 2024 20:13
Last Modified: 17 Mar 2024 20:13
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8879

Actions (login required)

View Item View Item