Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Subject is "by fields of science > Psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | D | K | L | S | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |
Number of items at this level: 359.

Мазур, Л. (Mazur L.) (2013) ЗНАЧЕННЯ РОМАНУ ЯК “ПРАКТИКИ СЕБЕ” У ФОРМУВАННІ МОДЕРНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (A value of novel as “practices of itself” is in forming of modern self-identity of personality). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. pp. 131-135.

D

Dolan, L. (Л. Долан) (2016) Нryhorii Skovoroda’s contribution to the role of spirituality in human life. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 233-250. ISSN 2415–7384

K

Kancik , Е. (Канцік Е.) (2013) Іdentity creation on the Іnternet, that is, the virtual identity of a modern man (Ідентичність створена в Інтернеті, тобто віртуальна ідентичність сучасної людини). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 177-182.

L

Lubina, E. (2014) Kształcenie przez całeżycie jako szansa na redukcję problemów społecznych. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 159-169.

S

Shuldyk, A. (А. Шулдик) (2016) Social and psychological factors of professionalism of headmasters of comprehensive educational institutions. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 206-218. ISSN 966-7631-15-Х

І

Іванюк, Н. (N. Ivanyuk) (2013) Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності на основі соціальної категоризації студентів. (Psychological characteristics of communicative competence from students’ social categorization perspective.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 47-51.

Івашкевич, І. В. (I. Ivashkevych) (2016) Особливості професійної діяльності юриста та структура його професійної компетентності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія (Вип.3). pp. 79-93. ISSN 2415-7384

Івашкевич, Е. (E. Ivashkevych) (2014) СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 60-65.

Івашкевич, Е. З. (E. Ivashkevych) (2016) Структура соціального інтелекту особистості та можливості використання вербальних вимірювальних процедур. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 65-78. ISSN 2415-7384

Ігумнова, О. (О. Igumnowa) (2014) НАПРЯМИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ (Directions Of Correction Of Negative Mental Conditions Of Students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка».) (Вип.30). pp. 64-68.

А

Августюк, М. (М. Avgustiuk) (2014) МЕТАКОГНІТИВНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА МЕТАПІЗНАННЯ (Metacognitive Monitoring As Metacognition Component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 3-7.

Августюк, М. М. (M. Avhustyuk) (2016) Характеристика структури та змісту тренінгової програми з оптимізації процесу метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 3-17. ISSN 966-7631-15-Х

Авер’янова, Н. (Averyanov N.) (2011) Мас-медіа і виховання: гендерний аспект (Mass-media and upbringing: a gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 3-9.

Авраменко, Л. (Avramenko L.) (2013) Особливості вибору стратегії запам’ятовування залежно від результативності моніторингу метапам’яті (Peculiarities of memory strategy selection depending on metamemory performance). In: Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», Національний університет "Острозька академія".

Агаєв, Н. А. (N. Ahaev) (2016) Характерні ознаки основних негативних психічних станів військовослужбовців під час ведення бойових дій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 45-53. ISSN 2415–7384

Андрущенко, Інна (Inna Andrushchenko) (2018) Психологічні особливості впливу копінг-стратегій на саморозвиток особистості юнацького віку (Psychological features of the influence of coping strategies on the self-development of the personality of adolescence). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 4-8. ISSN 2415-7384

Архіпов, В. (V. Arhipov) and Гільман, А. (A. Hilman) (2014) Cаногенне мислення в структурі художньої творчості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 7-10.

Б

Бадражан, А. (A. Badrazhan) (2013) ДУХОВНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. (Spirituality as a condition for the formation of a mature personality in youth.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 9-18.

Балашов, E. (Е. Balashov) (2017) Психологічні особливості та механізми саморегуляції в навчальній діяльності студентів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 5-13. ISSN 2415–7384

Балашов, E. (Е. Balashov) (2018) Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine. Variability of Perceptions of Sustainable Development – Selected Items.. pp. 142-159. ISSN 978-83-64557-27-9

Балашов, E. (Е. Balashov) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЕМПАТІЇ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ (PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF STUDENT’S SOCIAL EMPATHY AS THE MEANS OF SELF-REALIZATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 28-39.

Балашов, E. (Е. Balashov) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСТАНОВ СТУДЕНТІВ У МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВІЙ СФЕРІ (Peculiarities of Social and Psychological Determinants of the Student’s Need-Motivational Sphere). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 8-11.

Балашов, E. (Е. Balashov) and Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) and Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2018) Theoretical approach to research of the international volunteering movement. In: Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. Nova Science Publishers, New York, pp. 21-40.

Балашов, E. (Е. Balashov) and Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2016) Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes. LJETOPIS SOCIJALNOG RADA (Annuals of Social Work), 23 (1). pp. 123-139. ISSN 1846-5412

Балашов, Eдуард. (Еduard Balashov) (2018) Метакогнітивний моніторинг і метакогнітивні стратегії у навчальній діяльності студентів (Metacognitive monitoring and metacognitive strategies for educational activities of students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 44-48. ISSN 2415–7384

Балецька, Л. М. (L. Baletska) (2016) Особливості дослідження феномену прив’язаності батьків та дітей. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 18-26. ISSN 966-7631-15-Х

Барило, О. (O. Barylo) (2014) СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (Current Peculiarities of Pupils’ and Students’ Moral and Spiritual Edication in Multicultural Space of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 6-10.

Белявська, O. (O. Beliavska) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (Psychological Factors of the Efficient Organization of Alternative Foreign Language Learning by the Students of Higher Educational Establishments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 16-20.

Белявська, О.О. (O. Beliavska) (2009) Теоретичні основи використання музики в навчанні іноземних мов (всихологічні властивості обумовлення процесу вивчення). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 40-50.

Бойко, О. (O. Boiko) (2013) Использование когнитивного направления при оказании психологической помощи. (The usage of cognitive assistance in fronts of psychological help.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 22-24.

Бойко, С. (S. Boiko ) (2016) Психологічний аналіз професійного шляху Євгена Гливи (Psychological Analysis of Professional Activity of Yevhen Hlyva). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 260-261.

Бондар, В. (2010) Еволюція мотивації як функції управління. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації», Вип.2. pp. 175-185.

Бондар, В. (2009) Мотивація як чинник підвищення ефектиності управління: поняття та основні принципи. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» , Вип.1. pp. 255-261.

Бояківська, І. (I. Boyakivska) (2014) ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ВІДНОСИН У ЇХ СІМ’ЯХ (The Peculiarities of Gifted Teenagers’ Self-Attitude Level on Relationships in Their Families). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 21-27.

Бояківська , І. (I. Boiakivska) (2013) Обдарованість як вибір: труднощі підліткового віку. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 3-7.

Бужинська, С. (S. Buzhinskaya) (2014) АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ НА УСПІШНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ (The Analysis of the Impact of Modal and Specific Memory on the Success of Mastering the Curriculum by Primary School Pupils). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 28-34.

Бучко, В.Б. (2009) Когнітивний чинник у розв'язуванні судових спорів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 73-82.

Бучко, В.Б. (V. Buchko) (2009) Роль емоцій у розв'язуванні господарських спорів. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 51-61.

Біда, С. (S. Bida) (2013) Вступ до теорії мімічних масок: значення афективно-когнітивних взаємозв’язків. (Introduction to the theory of facial masks: the importance of affective-cognitive interactions.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 17-21.

Білозерська, С. І. (S. Bilozerska) (2015) Професійна я-концепція як передумова професійного розвитку особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 10-18. ISSN 966-7631-15-Х

Білюк, С. (S. Biliuk) (2014) ЗАНЯТТЯ ТЕНІСОМ ЯК СПОСІБ СПРЯМУВАННЯ ДИТЯЧОЇ АГРЕСІЇ В ПОЗИТИВНУ ФОРМУ ВИРАЖЕННЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 18-20.

В

Вакуленко, О. (O. Vakulenko) (2017) До питання педагогічних стратегій ідентичності в сучасній Україні (To the question of pedagogical strategies of identity in modern Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 13-15.

Василькевич, Я. (J. Vasilkevich) (2013) Креативність як інтегральна творча здібність: теоретичні основи вивчення. (Creativity as an integral creative ability: theoretical bases of study.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 25-29.

Вербець, В. В. (V. Verbets) (2013) Проблеми трансформації та регуляції конфліктного потенціалу молоді. (Unpublished)

Вовк, В. О. (V. Vovk) (2015) Суб’єктності майбутнього фахівця в середовищі вищої освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 19-27. ISSN 966-7631-15-Х

Волошина, В. (V. Voloshyna) (2014) ФЕНОМЕН ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСАХ ПАМ’ЯТІ: ЇЇ ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 26-31.

Волошина, В. (V. Voloshyna) (2014) До проблеми розвитку метапа м’яттєвих здібностей (TO THE PROBLEM OF METAMEMORY SKILLS’ DEVELOPMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 150-159.

Волошина, В. (V. Voloshyna) (2013) "Ілюзія про знання" як рeзультат впливу інтерференції на метапам'ять (перспективи майбутнього експериментального вивчення проблематики). Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 11-16.

Волошина, В. (V. Voloshyna) and Довгалюк, T. (T. Dovhaliuk) (2013) Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні. (Feeling of Knowing judgments (FOKs): analytic and nonanalytic metamemory judgments in haptic recognition.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.24). pp. 34-41.

Волошина, В. О. (V. Voloshyna) and Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) and Джонсон, U. F. (U. Dzonson) (2012) Метапам'яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі (Metamemory judgements and cognitive processes to their underlying cognitive processes). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 78-84.

Волошина , В. О. (V. Voloshyna) (2011) Особливості мета когнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки” (Вип. 3). pp. 241-255.

Волошина , В. О. (V. Voloshyna) (2013) Моніторинг пам'яті: види метапам'яттєвих суджень та їх особливості (Memory monitoring: types of metamemory judgments and its peculiarities). In: Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», Національний університет "Острозька академія".

Вітрук, Вікторія (Viktoria Vitruk) and Шугай, Марія (М. Shugay ) (2018) Розвиток психологічного благополуччя дітей з особливими потребами засобами арт-терапії (Development of psychological welfare in children with special needs by art-therapy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 91-96. ISSN 2415–7384

Г

Гандзілевська, Г. (G. Gandzilevska) (2017) Репрезентація ресурсного потенціалу життєвих сценаріїв у метафоричних наративах сучасних письменників-емігрантів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 14-28. ISSN ISSN 2415–7384

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) (2018) Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання, ІІІ. pp. 7-20.

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) and Нікітчук, У. (U. Nikitchuk) (2018) Адаптація опитувальника батьківських заборон C. Mаксимової. ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 р.). pp. 30-33.

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) and Ширяєва, Т. (T. Shyriaieva) (2013) Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами. (The development of the conceptual system of bilinguals by means of psychodrama.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 30-33.

Гандзілевська, Г. Б. (2018) Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українськихемігрантів. Other thesis, Національний університет "Острозька академія".

Гандзілевська, Г. Б. (2018) Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації (The realisation of the life scenarios of Ukrainian emigrants in their acme period by means of social adaptation). Наукові записки. Національного університету «Острозька академія».Серія "Психологія" (Вип.6). pp. 65-70. ISSN 2415-7384

Гандзілевська, Г. Б. (2018) Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації (The realisation of the life scenarios of Ukrainian emigrants in their acme period by means of social adaptation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Психологія" (6). pp. 65-70. ISSN 2415-7384

Гандзілевська, Г. Б. (G. Gandzilevska) (2016) Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 27-38. ISSN 966-7631-15-Х

Гандзілевська, Г. Б.(G. Gandzilevska) (2018) Акмеограма життєвого сценарію Ю. Липи. Дев’яті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 травня 2018 р.). pp. 269-277.

Гандзілевська, Г. Б.(G. Gandzilevska) and Шермер, Я. Л. (Yu. Shermer) (2016) Роль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 72-81. ISSN 966-7631-15-Х

Гандзілевська, Г.Б. (2008) Застосування психодраматичних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сфері театрального мистецтва. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 35-44.

Гандзілевська, Г.Б.(G. Gandzilevska) (2009) Гра як спосіб соціалізації молодшого школяра. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 86-96.

Гандзілевська, Г.Б.(G. Gandzilevska) (2010) Самопізнання особистості студента за засобами мистецтва театру. (Self-identity of students’ personality by means of arts theatre.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 97-107.

Гандзілевська, Г.Б.(G. Gandzilevska) (2010) Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості.(The role of cognitive techniques in the process of self-identity). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.12). pp. 83-92.

Гильман, А. (2015) Несформированность саногенного мышления студенческой молодежи как фактор ее деструктивного поведения. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (III(3). pp. 79-83.

Годунок, Н. (N. Hodunok) (2014) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛІГІЙНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ (The Structural and Functional Characteristics of Religiosity of Christian Ethics Teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 18-21.

Головащенко, І. (І. Holovashchenko) (2016) Ґендерна філософія в постмодерній перспективі (Gender philosophy in postmodern perspective). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 3-14.

Голуб, І. (I. Holub) and Дужа-Задорожна, М. (M. Duzha-Zadorozhna) (2016) Роль психологічних особливостей сприймання у формуванні соціокультурної компетенції майбутніх перекладачів (The Role of The Psychological Peculiarities of Perception in Forming Sociocultural Competence of Prospective Translators). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 178-181.

Голуб, Н. (N. Holub) (2014) ДІАЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (THE DIALOGIZATION OF THE UKRAINIAN LANGUAGE STUDYING PROCESS FOR THE PUPILS OF THE SECONDARY SCHOOL). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 3-8.

Гордійчук , О. (O. Hordiichuk) (2013) Роль суджень ретроспективної впевненості (RCJS) в навчальній успішності. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 17-21.

Гордійчук , О. (O. Hordiichuk) (2013) Закономірності впливу інтeрфeрeнції на Суджeння рeтроспeктивної впeвнeності (Interference influence on retrospective confidence judgments). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки", Національний університет "Острозька академія".

Горяна, Л. (L. Goryana) (2013) ДУХОВНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ. (Spiritual and value aspects of addictive behavior prevention as a health saving technology.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 29-36.

Готовкіна, Л.Д. (2008) Національний характер: проблема дефініції поняття. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 45-55.

Гріньова, Oльга (Olga Grinova) (2018) Психологічні особливості становлення ціннісних орієнтацій особистості в пізньому юнацькому віці (Psychological features of personality’s value orientation development in elder youth age). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 9-13. ISSN 2415–7384

Гуменюк, У. (2008) Особливості ірріціональних вірувань людини в залежності від її психологічного типу (за типологією К. Юнга). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 56-71.

Гуменюк, У. (U. Gumenyuk ) (2010) Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення. (Irrational beliefs of personality as cognitive formation). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 120-131.

Гупаловська, В. А. (V. Hupalovska) (2016) Теорії та моделі сексуальності: чи є місце для духовності? Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 54-64. ISSN 966-7631-15-Х

Гусар, Г. (G. Husar) (2013) ХРИСТИЯНСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ «МЕДИЧНА СЕСТРА» В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА США. (Christian and psychological analysis of the formation of profession of nurse in Europe and the USA.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 37-45.

Гусар, Г. (Н. Hussar) (2014) МОРАЛЬНОЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА З ПОГЛЯДУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ (Moral and Ethical Foundations of Medical Personnel from the Point of View of Christian Psychology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 26-29.

Гушук, I. (I. Hushuk) and Нижник, А. (A. Nyzhnyk) and Шугай, М. (М. Shugay ) (2014) Вплив екологічних чинників на психічне здоров’я особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 48-51.

Гущук, І. (I. Guschuk) and Шугай, М. (М. Shugay) (2013) Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій. Матеріали науково-практичної конференції “ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ`Я”. pp. 59-60.

Гільман, А. (A. Hilman) (2015) Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці. Вісник Харківського національного університету. Серія "Психологія" (Вип.57). pp. 64-68.

Гільман, А. (A. Hilman) (2016) Тренінгова програма як засіб формування саногенного мислення студентської молоді. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Психологія" (Вип. 3). pp. 39-53.

Гільман, А. (A. Hilman) (2015) Практичні рекомендації щодо формування саногенного мислення у студентів ВНЗ. Теоретичні і прикладні проблеми психології, Т.2 (№2(37)). pp. 81-88.

Гільман, А. (A. Hilman) (2017) Емоційно-вольова саморегуляція у формуванні саногенного мислення студентської молоді (Emotional and volitional self-regulation in formation of the students’ sanohenic thinking). Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. pp. 51-55.

Гільман, А. (A. Hilman) (2016) Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді (Empirical study of students’ sanogenic thinking). "Наука і освіта" (№2-3). pp. 5-9.

Гільман, А. (A. Hilman) (2014) Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості студента (Role of sanohenny thinking in the process of students’ personality development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 40-47.

Гільман, А. (A. Hilman) (2014) Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента (Sanohenic Thinking as a Factor that Helps Students Combat Emotional Stress in Educational Activities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 43-49.

Гільман, А. (A. Hilman) and Шугай, М. (М. Shugay ) (2015) Саногенне і патогенне мислення: теорія і важливі напрями психологічної практики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.2). pp. 28-38.

Гільман, А. Ю. (A. Hilman) (2016) Дослідження саногенного мислення студентської молоді в експериментальних умовах (Study of Students Sanogenic Thinking in Experimental Conditions). Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологія. Електронне наукове фахове видання (Вип.1).

Д

Данилюк, О. (O. Danyliuk) (2014) КОНСЕРВАТИВНИЙ ТА ПРОГРЕСИВНИЙ ПОГЛЯДИ НА МЕДІАТИЗАЦІЮ ПРОТЕСТАНТИЗМУ (Conservative and Progressive Views on the Mediatization of Protestantism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 30-35.

Дацко, М. (M. Datsko) (2016) Психологічний аналіз сімейних цінностей Л. Богуславець у контексті соціально-демографічних страхів (Psychological Analysis of Family Values of Lesia Bohuslavets in the Context of Socio-Demographic Fears). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 279-281.

Демянюк, О. (O. Demianiuk) (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗУ СВІТУ ТА ЙОГО ВАРІАТИВНОСТІ (THEORETICAL ANALYSIS OF THE WORLD IMAGE PROBLEM AND ITS VARIABILITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 48-61.

Дерейко, О. (Dereyko O.) (2013) Рівень естетичного задоволення студентів залежно від когнітивно-стильових особливостей особистості (полезалежність, поленезалежність)(The level of aesthetic satisfaction of students depending on cognitive style personality traits (fielddependence, fieldindependence). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Джонсон, Ф. (Fredrik U. Jönsson) (2010) Ефект емоційної насиченості аромату відносно впевненості щодо його правильної ідентифікації (Odor emotionally effects the confidence in odor naming). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології", Вип.14. pp. 27-42.

Джонсон, Ф. (Fredrik U. Jönsson) (2010) Використання методу багатофакторного шкалювання у дослідженні основного принципу суджень про легкість вивчення. (Using a multidimensional scaling approach to investigate the underlying basis of ease of learning judgments.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.12). pp. 22-37.

Дзікомська, А. (A. Dzikomska) (2013) Нова форма педагогічної діагностики для домашнього навчання з використанням інформаційних технологій. (А Novel form of pedagogical diagnosis for the home schooling using information technology - a case study.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 140-148.

Доброжанська, О. (О. Dobrozhanska) (2013) Вплив уяви на формування неправдивих спогадів. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 34-37.

Доброжанська, О. (О. Dobrozhanska) (2013) Психологічні механізми формування неправдивих спогадів (Psychological mechanisms of false memories). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Довгалюк, T. (T. Dovhaliuk) (2013) Експліцитні та імпліцитні процеси що лежать у основі судженнь про відчуття знання (FOKs)(Explicit and implicit processes as underlying basis of Feeling of knowing judgments (FOKs)). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Довгалюк, T. (T. Dovhaliuk) (2013) METAMEMORY JUDGMENTS AS PREDICTORS OF MAKING DECISIONS ABOUT PERFORMANCE OF THE PROCESS OF HAPTIC PATTERNS IDENTIFICATION AND NAMING. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 38-43.

Довгалюк, Т. (T. Dovgaliuk) (2014) ДО ПРОБЛЕМ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАПАМ’ЯТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 53-59.

Довгань, Н. О. (N. Dovhan) (2016) Технологія діалогізації міжпоколінних відносин. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 93-103. ISSN 966-7631-15-Х

Донченко, О. С. (O. Donchenko) (2017) Арт-терапія як засіб розвитку професійної креативності майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу у процесі фахової підготовки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 29-39. ISSN 2415–7384

Доній, Н. (Doniy N.) (2014) Соціальна девіталізація особистості як віддзеркалення втоми від перманентної кризи ідентичності (Social devitalization of personality as a reflection of fatigue caused by the permanent identity crisis). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 120-125.

Доцевич, Т. (T. Dotsevych) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА МЕТАКОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИШУ (The Features of Pedagogical Self-regulation and Metacognitive Competence of a High-school Teacher). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 59-63.

Дунай, О. (O. Dynai ) and Довгалюк , Т. (T. Dovgaliuk) (2010) Швидкість читання та продуктивність відтворення тексту з паперових та електронних носіїв студентами. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки” (Вип. 2). pp. 328-336.

Дунай, О. В. (O. Dynai ) (2011) Роль мета когнітивних суджень у процесі відтворення інформації. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки” (Вип. 3). pp. 307-318.

Дяків, І. (I. Diakiv) (2014) Залежність поведінки неповнолітнього правопорушника від сформованого «образу Я» та самооцінки (JUVENILE OFFENDERS’ BEHAVIOR DEPENDENCE ON THE DEVELOPED SELF-IMAGE AND SELF-ESTEEM). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 61-70.

Дідук-Ступ’як, Г. (H. Diduk-Stupiak) (2014) Психологічний вимір інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови як рідної і як державної (THE PSYCHOLOGICAL DIMENSION OF THE POLYTYPICAL APPROACHES INTERACTION WHEN STUDYING THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A MOTHER TONGUE AND AS A STATE LANGUAGE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 37-40.

Дідух, З. (Z. Didukh) (2013) Поняття, техніки і роль NLP в управлінні. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 28-33.

Ж

Жданюк, Людмила (Lyudmila Zhdanyuk) (2018) Особливості емоційного ставлення до навчання у студентів з різними типами емоційних профілів, рівнями навчальної мотивації та гендерними ознаками (Features of the emotional attitude towards students of different types of emotional profiles, levels of educational motivation and gender observations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 14-20. ISSN 2415–7384

Жигайло, Н. (N. Zhyhailo) and Шибрук, О. (O. Shybruk) (2014) ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНУ ТА СТРУКТУРИ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.26). pp. 70-74.

Жмутка-Бронічка, М. (M. Żmudzka-Brodnicka) (2013) Війна в спортивній журналістиці з точки зору когнітивної теорії метафори. (The war in the transmission of sports journalism in terms of cognitive metaphor theory.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 164-167.

Жуковський, В. (V. Zhukovsky) and Олішкевич, С. (S. Olishkevych) (2013) ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ» В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ. (Using the Program "Character Educations" in modern American schools.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 55-63.

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Балашов, E. (Е. Balashov) and Сімак, К. (K. Simak) (2015) Діяльність канадсько-українських волонтерських обмінних молодіжних програм у рамках міжнародної співпраці Національного університету «Острозька Академія» та канадської організації «Канада-сСвіт-Молодь» (The performance of CanadianUkrainian volunteer youth exchange programs in the framework of international cooperation between the National University of "Ostroh Academy" and NGO "Canada World Youth"). Вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Серія "Психологія", 742. pp. 50-58.

Журавльова, Л. П. (L. Zhuravlva) and Сенкевич, В. Г. (V. Senkevych) (2015) Eмпіричне дослідження емпатійності у структурі реагування молоді на небезпеку щодо ураження ВІЛ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 39-54. ISSN 966-7631-15-Х

З

Заболотна, Н. (N. Zabolotnaya) (2013) Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження когнітивних стилів. (Theoretical and empirical research problems of cognitive styles.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 42-46.

Завойська, Т. (T. Zawojska) (2013) Войцех Джедушицький – львівський піонер сучасних досліджень когнітивної психології. (Wojciech Dzieduszycki – lviv pioneer of contemporary research on cognition.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 159-163.

Заграй, Л. Д. (L. Zahrai) (2015) Гендерні моделі в уявленнях молоді. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 55-64. ISSN 966-7631-15-Х

Засєкіна, Л.В. (2009) Психологія значення: відбиття діяльнісного підходу у когнітивній парадигмі. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 62-72.

Засєкіна, Л.В. (L. Zasiekina) (2010) Профілі значення слова як функція когніції і культури. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (Вип.14). pp. 66-75.

Захаревич, Наталія (Natalia Zaharevich) (2018) Психологічні механізми метакогнітивного моніторингу в процесі формування ключових компетентностей у старшокласників (Psychological mechanisms of metacognitive monitoring in the process of forming key competencies in older managers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип. 6). pp. 49-53. ISSN 2415–7384

Захарчук, Тетяна (Tеtуana Zakharchuk) (2018) Погляд зарубіжних та вітчизняних науковців на проблему метакогнітивних здібностей (The view of foreign and domestic scientists on the problem of methodological characteristics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 54-58. ISSN 2415–7384

Зеленюк, Ю. (Y. Zelenjuk) (2013) РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ. (Religious tourism as a communication education's means of the human personality.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 88-95.

Злотникова, Л. М. (2016) Социализация женщин в контексте гендерных отношений. Global world : науковий альманах, 2 (II). pp. 8-14.

Зубенко, І. Р. (I. Zubenko) (2011) Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції. Наукові записки. Серія "Психологія", 1 (17). pp. 125-132. ISSN 2415-7384

Зубенко, І. Р. (I. Zubenko) (2011) Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції. Наукові записки. Серія "Психологія", 1 (18). pp. 71-78. ISSN 2415-7384

Зубенко, І.Р. (I.Zubenko) (2013) Визначення психологічних особливостей менеджменту електронної комерції (Definition of e-commerce management’ psychological features). In: Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», Національний університет "Острозька академія".

Зубенко, І.Р. (I.Zubenko) (2014) Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції (Identification of the professional qualities of an e-commerce manager). SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, 2 (11) (22). pp. 22-25. ISSN 2308-1996

К

Казанжи, М. Й. (M. Kazanzhy) (2018) Психологічна готовність до діяльності у складних умовах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 65-73. ISSN 966-7631-15-Х

Каламаж, В. О. (V. Kalamazh) (2015) Теоретичний аналіз групової динаміки в контексті навчання іноземної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 74-89. ISSN 966-7631-15-Х

Каламаж, В. О. (V. Kalamazh) (2017) Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 40-53. ISSN 2415-7384

Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) and Августюк, М. M. (M. Avgustiuk) (2016) Iлюзія знання як помилка метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 19-29. ISSN 2415–7384

Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) and Волошина, В. О. (V. Voloshyna) (2016) Вплив ретроактивної та проактивної інтерференції на метапам’яттєві судження студентів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 30-45. ISSN 2415–7384

Каламаж, Р.В. (2008) Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 72-77.

Каламаж, Р.В. (2009) Я-концепція в контексті когнітивних стилів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 100-115.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2009) Інтерпретаційна функція Я-концепції майбутніх юристів з позиції когнітивного підходу. Проблеми загальної та педагогічної психології.Збірник наукових праць , Т. 9 (Ч. 7). pp. 209-2019.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2009) Кар'єрні орієнтації майбутніх юристів як прояв професійної Я-концепції. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 127-133.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2012) КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВИЙ ВИМІР У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (Cognitive and style dimension in psychological studies). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 32-40.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2009) Проблемні аспекти формування індивідуального стилю діяльності майбутніх юристів. (Problematic aspects of individual style of future lawyers.). Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць, 9 (Ч. 4). pp. 157-166.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2010) Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції.(Self-Attitude as a Part of the Emotional and Estimation Component of the I-Concept.). Психологічні перспективи (Вип.15). pp. 72-81.

Калмикова, Л. B. (L. Kalmykova) (2016) Eмоційно-психічні стани особистості з особливостями звуковимови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 117-125. ISSN 966-7631-15-Х

Карчевський, І. Р. (I. Karchevskyi) (2015) Психологічні проблеми зубожіння в Україні ХХI століття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 90-100. ISSN 966-7631-15-Х

Карчевський, І.Р. (I. Karchevskyi) (2009) Роль штучно-ускладнених умов діяльності у формуванні нових моторних компонентів особистості спеціалістів. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 144-150.

Католик, Г. В. (H. Katolyk) (2016) Інноваційний онтогенетичний підхід до розуміння розвитку я-концепції практичного психолога. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 94-107. ISSN 2415-7384

Квашук, О.В. (O. Kvashuk) (2009) Вплив телебачення на моральний розвиток учнів середньої школи. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 162-172.

Квашук, О.В. (O. Kvashuk) (2010) Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту. (Children perception of television information with aggressive and violent content). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 158-166.

Кирийчук, A. (A. Kyryichuk) (2014) ІДЕЇ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ КНЯЖИХ ЧАСІВ. (Ideas of charity cultivating in literary works of princely times). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 106-113.

Кобера, А.В. (2008) Судово-психологічна експертиза як форма вмкористання психологічних знань в юриспруденції. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 93-99.

Кобера, А.В. (A. Kobera) (2009) Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 173-179.

Коваленко-Кобилянська, І. Г. (I. Kovalenko-Kobylianska) (2017) Pозвиток децентрації в період геронтогенезу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 54-62. ISSN 2415-7384

Ковальчук, І. (I. Kovalchuk) (2010) Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній психології. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". (Вип.14). pp. 167-176.

Ковальчук, І. (I. Kovalchuk) and Попчук, М. (M. Popchuk) (2014) МЕТАКОГНІТИВНИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ В ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТАМИ ВНЗ (The Metacognitive And The Competency-Based Approaches In The Process Of Mastering Vocabulary). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 69-71.

Ковальчук, І.В. (I. Kovalchuk) (2012) Спілкування як один з основних факторів становлення іншомовної комунікативної культури особистості (Communication as one of the main factors of foreign communicative culture of identity formation). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Ковальчук, З. (Z. Kovalchuk) (2013) КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. (The Criteria of studies optimization at a higher educational institution.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.24). pp. 112-121.

Ковтун, Н. (N. Kovtun) (2014) Концептуальні підходи до осмислення співвідношення раціонального і вольового компонентів соціальної активності (Conceptual approaches towards correlation between rational and will compound parts of the social activity comprehension). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 8-13.

Компанович, Маріанна (Marianna Kompanovych) (2018) Специфіка проведення психодіагностики в клініці (на прикладі дослідження емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями) (Specificity of carrying out of psychodiagnostics in a clinic (on an example of research of emotional experiences in teenagers with psychosomatic cardiovascular diseases). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 84-89. ISSN 2415–7384

Кононенко,, А.О. (A. Kononenko) and Кононенко, О. І. (O. Kononenko) (2017) Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведіки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 63-71. ISSN 2415-7384

Коробко, О.М. (2009) Роль психологічного механізму випереджального відображення у процесі формування навичок говоріння іноземною мовою (на прикладі англійської мови). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 116-121.

Коробко, О.М. (O. Korobko) (2010) Стан емоційної напруги у навчальному процесі та когнітивно-поведінкові засоби його подолання. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". (Вип.14). pp. 177-185.

Король, Л.Д. (2011) Використання інноваційних методів навчання у формуванні національного характеру студентів. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 463-472.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Український національний характер та фактори його формування. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 234-242.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2010) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СТУДЕНТІВ (Psycholinguistic peculiarities of the students’ national character formation). PhD thesis, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Volhynia national university named after Lesya Ukrainka).

Корчакова, Н. (N. Korchakova) (2014) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА СКЛАДОВА МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ (PROSOCIAL ASPECT AS PERSONAL COMPONENT OF PSYCHOLOGY STUDENTS’ FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 84-94.

Костевич, Н. (N. Kostevych) (2014) ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ (Peculiarities of the English, Ukrainian and Japanese phraseology units of humans’ feelings denotation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 280-283.

Костюченко, О. (2009) Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців масових комунікацій. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 278-283.

Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ ФАХІВЦІВ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АКМЕ-ПЕРІОДУ (PECULIARITIES OF SOCIAL PERCEPTION APPEARANCE OF MASS COMMUNICATION EXPERTS IN ACME-PERIOD). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 95-104.

Костюченко, О.М. (O.Kostyuchenko) (2012) Використання гіпнозу та НЛП у рекламі (Usage of Hypnosis and NLP in Advertising). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Коць, Є. М. (E. Kots) (2017) Особистісні схеми як схильність до розвитку соціальної тривожності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 72-83. ISSN 2415-7384

Коцюк, Ю. ( Yu. Kotsyuk) (2013) Психологічне підгрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України (Psychological Background of the Notion of "Plagiarism" in the Scientific Research Activities in Ukraine). Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». pp. 39-46. (Submitted)

Коцюк, Ю. (Kotsyuk Yu.) (2012) Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (Human factor in the protection of informational systems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.20. pp. 128-138.

Коцюк, Ю. (Y. Kotsyuk) (2013) Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату. (Cognitive dissonance as an instrument for plagiarism reducing.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 56-61.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЯ ЯК ІМПЛІЦИТНА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ МЕНЕДЖЕРІВ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.9). pp. 259-269.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2008) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У МЕНЕДЖЕРІВ ШЛЯХОМ ДЕННОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЇ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА (Вип.10). pp. 152-156.

Коцюк, Ю. (Yu.Kotsyuk) (2007) ВПЛИВ КРИПТОГРАФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРІВ. Нова педагогічна думка (№3). pp. 29-31.

Коцюк, Юрій (2009) Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів. 19.00.10 – Організаційна психологія. Економічна психологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Кочубей, О. (O. Kochubej) (2013) Загальні психологічні засади усної перекладацької діяльності у процесі підготовки студентів-філологів. (Common psychological foundations of oral translation work in preparing students-philologist.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 62-66.

Кравчук, Д. (D. Kravchuk) (2013) Сновидіння як несвідома спонука до вибору. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 48-51.

Кравчук, Д. (D. Kravchuk) (2013) Роль суджень ретроспективної впевненості в прийнятті групових рішень студентами (The role of retrospective confidence judgments in students’ group decisions). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Крайчинська, Г.В. (2011) Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом - загальною назвою грошей. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 266-271.

Красильников, І. О. (Krasylnikov) (2016) Зв’язок емоційно-тензіонних станів з ціннісною конфліктністю особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 126-136. ISSN 966-7631-15-Х

Кречко, Н. (N. Krechko) (2010) Вплив телебачення на духовність молоді. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 226-233.

Кулаков, Р. (R. Kulakov) (2014) САМООЦІНКА ТА РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ЯК ОСОБИСТІСНІ КОНСТРУКТИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 78-83.

Кулаков, Р. (R. Kulakov) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМООЦІНКИ, РІВНЯ ДОМАГАНЬ ТА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ (PECULIARITIES OF THE RELATION BETWEEN SELF-ESTEEM, ASPIRATION LEVEL, AND PROFESSIONAL SELF-READINESS IN EARLY ADOLESCENCE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 105-117.

Кулеша, Н. (N. Kulesha) (2014) ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ ЯК ЕТАП ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ (Psychological Adaptation Of Students From Distant Families To Studying At Universities: How To Stage Personal And Professional Development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 81-85.

Кулеша, Н. П. (N. Kulesha) (2016) Психологічні особливості адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ за тривалістю відсутності батьків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 108-118. ISSN 2415-7384

Кулеша , Н.П. (N. Kulesha) (2013) Внутрішні та зовнішні детермінанти адаптації до навчання студентів-сиріт. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 55-58.

Курдибаха, О. (O. Kurdybakha) (2013) Процес гендерної соціалізації підлітків у контексті психологічних досліджень. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 138-146.

Кухар , М. (Kyhar M.) (2013) МЕТАПАМ’ЯТТЄВІ ЗДІБНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИВЧЕННЯ (Metamemory capabilities and peculiarities of its study). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Кушнірова, Т. В. (T. Kushnirova) and Панасюк, О. А. (O. Panasyuk) (2016) Особливості індивідуальної безпорадності співробітників кримінально-виконавчої системи, що мають порушення службової дисципліни. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 137-147. ISSN 966-7631-15-Х

Л

Лапіна, М. Д. (M. Lapina) (2017) Аналіз ефективності психологічного тренінгу формування професійних якостей особистості майбутніх соціальних праці. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 84-93. ISSN 2415-7384

Лисенкова, Ірина (Iryna Lysenkova) (2018) Індивідуальний підхід у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з когнітивними порушеннями (An individual approach to work with children of junior school age with cognitive impairments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 21-25. ISSN 2415–7384

Лозинська, Т. (T. Lozinska) (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЗАЛЕЖНЕНИХ ЛЮДЕЙ. (Psychological aspects of the Christian rehabilitation of the addicted people.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 133-140.

Лохвицька, Любов (Liubov Lokhvytska) (2018) Феномен морального виховання у вимірах морального розвитку особистості: історична канва засадничих основ (Phenomenon of moral upbringing in a survey of moral development of personality: historical reasoning of fundamental basics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.5). pp. 32-38. ISSN 2415–7384

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2010) Гендерні особливості когнітивного стилю у дослідженнях британських вчених. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". (Вип.14). pp. 193-198.

Лящ, О. П. (O. Liashch) (2016) Особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та міжособистісної взаємодії юнаків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 148-161. ISSN 966-7631-15-Х

Літвінова, О. (Litvinova O.) (2012) Проблема поєднання професійних та сімейних ролей у кар’єрно успішних жінок (The unification problem of professional and family roles at carrer-successful women). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 71-75.

М

Магдисюк, Л. (L. Mahdysiuk) (2014) КОГНІТИВНІ ПРОЯВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСІБ ПІЗНЬОЇ ЗРІЛОСТІ ДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ (COGNITIVE ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE LATE MATURE INDIVIDUALS FOR RETIREMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 118-126.

Майструк, В. М. (V. Maystruk) (2017) Теоретична модель самоприйняття як чинника психологічного благополуччя сучасної жінки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 94-103. ISSN 2415-7384

Максименко, С. (S. Maksymenko) (2008) Специфіка підготовки майбутніх спеціалістів у контексті економічної психології. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.10). pp. 6-10.

Максименко, С. (S. Maksymenko) and Пасічник, І. (I. Pasichnyk) (2013) До питання методології когнітивної психології. (To the question of the methodology of cognitive psychology.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 3-6.

Максименко, С. Д. (S. Maksymenko) and Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) (2015) До питання методології групової навчальної діяльності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 3-9. ISSN 966-7631-15-Х

Максименко, С.Д. and Пасічник, І.Д. (2009) Стан та перспективи когнітивної психології в Україні. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 3-7.

Малецька, Т. (T. Maletska) (2013) Когнітивний розвиток як чинник формування хронологічних знань підлітків в процесі вивчення історії. (Cognitive development as a factor of chronological knowledge of adolescents in course of study history.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 67-71.

Малкович, М. (M. Malkovych) (2013) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. (Identification as a mechanism of gender concepts formation in preschool age.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 141-148.

Маринич, Ж. (Zh. Marynych) (2013) Вибір батьками техніки дисциплінування у вирішенні дитячо-батьківських конфліктів. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 65-71.

Марцих, Н. (Marcikh N.) (2012) Гендерні відмінності творчих здібностей дорослих (Gender differences of adults creative capabilities). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 163-165.

Матласевич, О. (О. Matlasevych) (2013) Дослідження когнітивних процесів у контексті культурно-історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К.Саковича). (Investigation of cognitive processes in the context of cultural-historical approach (for example, the creative heritage K.Sakovycha). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 72-77.

Матласевич, О. (О. Matlasevych) (2013) КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТІСНОЇ СВОБОДИ В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ. (The concept ofpersonal freedom in the context of Christian Psychology.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 157-170.

Матласевич, О. В. (Matlasevych O.) (2016) Метакогнітивно-діалогова позиція як умова розвитку педагогічних здібностей. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект». Збірник тез. 3- 5 червня 2016 року.. pp. 139-144.

Матласевич, О. В. (Matlasevych O.) (2012) ПСИХОЛОГО-ІСТОРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ ІНОКЕНТІЯ ГІЗЕЛЯ (The historic-psychological research of responsibility in christian psychology of Innokenty Gyzel ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 110-130.

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych ) (2016) Компонентний склад та структура педагогічних здібностей (Compositional Constitution and Structure of Educational Abilities). Наукові записки. Серія "Психологія" (3). pp. 119-133. ISSN 2415-7384

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych) (2016) Педагогічні здібності: виклики сучасності (Educational Abilities: Present-day Challenges). Психологічні перспективи (28). pp. 340-351. ISSN 2227-1376

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2009) Сексуальні дисфункції в переживаннях і стосунках подружньої пари. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 295-304.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2012) ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ У БОГОСЛОВСЬКІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУРАЗЬКОГО (Historic and psychological reconstruction of the mental model of the world in the theological heritage of Vasyl Surazkyi). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 174-191.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2010) Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі. (The problem of research morality in cognitive paradigm.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 199-206.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2012) Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значимих проблем (The role of historical and psychological researches in solving urgent social significant problems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) and Волошина, В. (V. Voloshyna) (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ «ПСИХОЛОГІЯ» (Recommendations for writing course papers in "Psychology"). [Teaching Resource]

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) and Волошина, В. (V. Voloshyna) (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ «ПСИХОЛОГІЯ» (Recommendations for writing thesis in "Psychology"). [Teaching Resource]

Мацигін, С. С. (S. Matsyhin) (2016) Особливості гендерної ідентичності юнаків із неповних сімей. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 134-143. ISSN 2415-7384

Мелих, І. (I. Melykh) and Романюк, В. (V. Romaniuk) (2014) Особливості функціональної асиметрії мозку та успішності студентів Рівненщини (The Peculiarities of Functional Brain Asymmetry and Studying Success in Students of Rivne Region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка») (Вип.30). pp. 90-95.

Мельник, Н. (Melnyk N. ) (2013) Гендерні особливості становлення емоційонго інтелекту (Gender-specific development of emotional intelligence). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Миронова, Т. (T. Mironova) (2013) Когнітивні засади дослідження комунікативної перспективи англомовних авторських текстів. (Cognitive principles of the exploration of communicative perspective English authors texts.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 78-81.

Мицько, В. (V.Mytsko) (2014) ЦІННІСНО-СМИСЛОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (Value-sense Sphere of Personality of Students: Theoretical Aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 84-87.

Момоток, О. (O. Momotok) (2010) Стан інформаційного поля особистості після Президентських виборів 2010 року. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 203-209.

Моран, І. (I. Moran) (2014) ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.26). pp. 89-92.

Моран, І. (I. Moran) (2014) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДІ (The Need for Youth Tolerance Development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 88-90.

Мороз, Р. (Moroz R.) (2012) Особливості формування й розвитку гендерної ідентичності дітей старшого дошкільного віку (Features of forming and development of gendernoy identity of children of senior preschool age). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 166-168.

Мотрук, Р. (R. Motruk) (2013) Система детермінації професійного самовизначення студентської молоді в контексті її само сприйняття. (The system of professional self-determination of students in the context of self-perception.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 82-86.

Моісеєва, О. (О. Moiseieva) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 84-88.

Мул, С. (S. Mul) (2014) МОТИВАЦІЯ, ЯК ПЕРЕД УМОВА ПСИХОЛОГІЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ ПРИКОРД ОННИКА (MOTIVATION AS A PREREQUISITE OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR BORDER GUARDS PROFESSIONAL ACTIVITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 127-149.

Мул, С. (S. Mul) (2014) МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПСИХОЛОГІЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИКА (Motivation as the Prerequisite of Psychological Readiness of Border Guards for Professional Activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 96-101.

Н

Набочук, О. (O. Nabochuk) (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС У ПРОБЛЕМУ СТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 93-97.

Насєдніка, О. (O. Nasedkina) (2010) Психологічні особливості інформаційного впливу на політичний вибір студентів. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 112-118.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Психологія та педагогіка (Вип.11). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-15-Х

Никоненко, І. О. (I. Nykonenko) (2015) Психолого-організаційні умови професійної діяльності лікарів-хірургів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 101-109. ISSN 966-7631-15-Х

Никончук, Н. (N. Nykonchuk) (2013) Як попередити формування негативних особистісних якостей у молодшому шкільному віці. (How to prevent the formation of negative personality traits in the early school age.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 87-94.

Німченко, Н. (N. Nimchenko) (2014) КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК СИСТЕМА ЗАСОБІВ МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 98-102.

О

Огірко, О. (O. Ogirko ) (2013) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ. (Actual problems of Christian Psychology.). Львівський національний університет ветеринарної медицини та біо-технологій імені С.З.Гжицького, м.Львів, Україна. pp. 171-182.

Оксентюк, Н. В. (N. Oksentiuk) (2016) Метакогнітивний компонент рефлексії в навчальній діяльності студентів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 144-151.

Оксентюк, Н. В. (N. Oksentyuk) (2017) Психологічне дослідження совісті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 104-119. ISSN 2415-7384

Оксентюк, Н.В. (2009) Когнітивний аналіз концепту інтелігенція. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 132-142.

Оксентюк, Н.В. (N. Oksentiuk) (2010) Здібність до рефлексії як фактор когнітивної інтеграції суб'єкта. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". -. pp. 207-213.

Олійник, В. (V. Oliinyk) (2014) ВПЛИВ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ НА ПІЗНАВАЛЬ НИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯР А: У ПРАКТИЦІ 1-Ї КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА В ПЕР ІОД УНДР (1917–1920 РР .). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 97-100.

П

Павелків, Р. (R. Pavelkiv) (2014) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ЯК ДЕТЕРМ IНАНТА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ (SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STATUS OF YOUTH SUBCULTURES AS THE DETERMINANT OF THE DEVELOPMENT OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка».) (Вип.28). pp. 139-149.

Павлюк-Шкрипек, А. (A. Pawluk-Skrzypek) (2013) Елементи когнітивної психології в освітніх терапії. (Elements of cognitive psychology in educational therapy.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 154-158.

Паненкова, Ю. (Y. Panenkova) (2013) Закономірності адаптації обдарованих дітей в освітньому середовищі. (Patterns of adaptation of gifted children in an educational environment.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 95-99.

Паненкова, Ю. (Y. Panenkova) (2013) ЦІННІСНА СВІДОМІСТЬ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ -УМОВА ЇЇ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ. (Value consciousness of a gifted child - the conditions of personal adaptation.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 198-205.

Пасько, І. В. (І. Pasko) and Третьякова, Ю. В. (Yu. Tretiakova) (2016) Дослідження I. O. Cікорського з психофізіології дитини в контексті поступу західноєвропейської психологічної науки на межі ХІХ–ХХ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 152-168. ISSN 2415-7384

Пасічник, І. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р. (R. Kalamazh) and Августюк, М. (M. Avgustiuk) (2014) Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання (METACOGNITIVE MONITORING AS REGULATORY ASPECT OF METACOGNITION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 3-17.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Довгалюк, T. A. (T. Dovhaliuk) (2016) Зворотний зв’язок як чинник оптимізації метапам’яті в умовах проактивної інтерференції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 5-18. ISSN 2415–7384

Пасічник, І.Д. (2008) Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 3-10.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2009) Психологічні характеристики індивідуального мислення. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 3-13.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (1991) Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками. Вопросы психологии (6(91)). pp. 133-139.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2003) Психологія політичної культури. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 4). pp. 7-12.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2004) Інформатизація та психічний розвиток. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 5). pp. 8-16.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2005) Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 6). pp. 7-12.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2007) Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичні аспекти). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 9). pp. 9-13.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2007) Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.8). pp. 279-285.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2008) Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.11). pp. 3-10.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2010) Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» (Вип.14). pp. 3-10.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2011) Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти. Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). pp. 120-133.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2011) Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.17). pp. 3-8.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Балашов, E. М. (Е. Balashov) (2015) Psychological peculiarities of tolerance of Ukrainian and polish students: a comparative analysis. PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN THE 21st CENTURY, 10 (1). pp. 50-58. ISSN 2029-8587

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) and Балашов, E. (Е. Balashov) (2014) Psychological components of selfrealizations of students in international volunteer programs. Journal of Psychological and Educational Research, 22 (2). pp. 28-44. ISSN 2247-1537

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Максименко, С. (S. Maksymenko) (2012) КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ (Cognitive psychology as a part of studying human memory). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 3-16.

Петрушкевич, М. (2008) Міфологічний горизонт класичного психоаналізу. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.3. pp. 93-101.

Плиска, Ю. (Yu. Plyska) (2010) Теоретичні рефлексії Я-образу вчителя в польській науковій літературі. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". (Вип.14). pp. 231-247.

Плиска, Ю. (Yu. Plyska) (2009) Пізнавальне виокремлення самосвідомості особистості в культурі індивіда. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 390-403.

Плиска, Ю.С. (2009) Інтегральна характеристика особистості вчителя в контексті індивідуальних стилів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 143-151.

Плиска, Ю.С. (Yu. Plyska) (2012) Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі (Psycho-pedagogical culture factors of teachers in Ukraine and Poland). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Плиска Ю.С., Pliska Y.S. (2013) Диференціація когнітивної сфери у культурній парадигмі вчителя. (Differentiation in cognitive cultural paradigm of teacher.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.24). pp. 100-103.

Помазава, О. (O. Pomazova) (2013) САМОТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. (Loneliness as a psychological phenomenon.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 206-214.

Попова, М.І. (M. Popova) (2012) ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ В СТРУКТУРІ ОПЕРАЦІОНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВИСОКОКОМПЕТЕНТНИХ ТЕЛЕФОННИХ КОНСУЛЬТАНТІВ (The peculiarities of cognitive styles in the structure of operational abilities of highly qualified phone consultants). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 219-227.

Попчук, М. А. (M. Popchuk) (2013) ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОГНІТИВНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 80-82.

Попчук, М. А. (M. Popchuk) (2016) Особливості метакогнітивного контролю студентів у процесі засвоєння лексичного матеріалу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 169-177. ISSN 2415-7384

Попчук, М. А. (M. Popchuk) (2013) Когнітивно-стильовий підхід у дослідженні метапам’яті (Cognitive-style approach in the study of metamemory). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Похиленко, І. В. (I. Pokhylenko) (2016) Cоціально-психологічні аспекти надання ритуальних послуг. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 178-188. ISSN 2415-7384

Примостка, А. О. (A. Prymostka) (2017) Аналіз теорій емоцій та їх використання для побудови математичних моделей діагностики емоційного стану людини. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 129-146. ISSN 2415-7384

Р

Рикун, А. (A. Rykun) (2013) Індивідуальний стиль спілкування як основа фахового становлення майбутнього психолога. (Individual communication style as a basis for future professional development of psychologist.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 104-108.

Романова, Ю. (Y. Romanova) (2014) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 115-118.

Романюк, В. (V. Romaniuk) and Луцик, В. (V. Lutsyk) and Горбачевська, Т. (T. Horbachevska) (2013) Біохімічні складові когнітивної діяльності особистості студента. (Biochemical components of students’ cognitive activity.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 109-113.

Романюк, Людмила (Lyudmila Romanyuk) (2018) Концепція становлення цінностей особистості раннього дорослого віку в соціокультурному просторі (Concept of provision of personality of early age age in socio-cultural space). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 71-76.

Романюк , В. Л. (V. Romaniuk) (2010) Сигнальні системи та проблеми мислення особистості норми і патології (Signal system and problems of thinking of personality in health and disease). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 248-259.

С

Савченко, О. В. (O. Savchenko) (2015) Внутрішня структура оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної компетентності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 110-123. ISSN 966-7631-15-Х

Савчук, В. А. (V. Savchuk) (2017) Національна самосвідомість: огляд психологічних концепцій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 147-157. ISSN 2415-7384

Садова, М. (M. Sadova ) (2014) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ (Scientific Approach To Professional Liability In Soviet Psychology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 102-160.

Саєнко, О. (O. Saienko) (2013) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДОРОСЛИМИ ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 88-93.

Саєнко, О. (O. Saienko) (2013) Малюнок як засіб вираження емоційного стану дітьми дошкільного віку (The drawing as a means of expressing the emotional state of preschool children). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Свиридовська , Н. (Sviridovska N.) (2013) Роль евристики доступності у вирішенні проблемних задач (The role of the availability heuristic in solving problem tasks). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Скрицька, Н. (Skrycka N.) (2013) КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ САМОВИЗНАЧЕННЯ (Cultural Identity in Terms of Self Identity ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 348-352.

Співак, Д. В. (D. Spivak) (2016) Динаміка розвитку професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 177-186. ISSN 966-7631-15-Х

Сребродольський, М. (M. Srebrodolsky) (2012) С. Балей і проблема релігійних хвилювань у праці «Психологія виховного контакту» (S. Baley and the problem of religious unrest in the book "Psychology of educational contact"). (Unpublished)

Сребродольський , М. (M. Srebrodolskyi) (2013) РЕЛІГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ С. БАЛЕЯ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 92-102.

Станібула, Степан (Stepan Stanibula) (2018) Копінг-стратегії студентів з різним типом прихильності (Coping strategies of students with various type of attachment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 39-42. ISSN 2415–7384

Стасюк, М. М. (M. Stasyuk) (2017) Теоретичний аналіз впливу емоційного інтелекту на процес соціальної адаптації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 158-169. ISSN 2415-7384

Столярчук, О. А. (O. Stoliarchuk) (2015) Динаміка професійних пріоритетів майбутніх учителів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 124-132. ISSN 966-7631-15-Х

Сігінішена, А.С. (A. Sihinishena) (2012) МЕТАКОГНІТИВНІ СУДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ПАМ’ЯТІ (Metacognitive judgements as a means of memory monitoring). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 254-263.

Сігінішена, А.С. (A. Sihinishena) (2013) Метакогнітивні судження: критерії класифікації (Metacognitive judgments: the classification criterions). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Сігінішина, А. (A. Siginishyna) (2013) EXISTING SCIENTIFIC APPROACHES TO STUDYING METACOGNITION AND RELATED PROCESSES. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 94-97.

Сікора, Л. (L. Sikora) and Ткачук, Р. (R. Tkachuk) and Ткачук, Г. (G. Tkachuk) (2013) Когнітивні компоненти прийняття рішень інтелектуальним агентом в умовах пов’язаних з ризиком. (Cognitive components of an intelligent agent decision making in situations related to risk.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 114-117.

Сімак, К.В. (K. Simak) (2011) Діагностика динаміки міжособистісного спілкування студентських груп України та Канади. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 177-178.

Т

Тарасюк, Л. (L. Tarasiuk) (2014) СТИЛІ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ у ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 125-127.

Тимощук, О. (O. Tymoshchuk) (2011) Роль самоствердження в особистісному розвитку дітей-сиріт підліткового віку. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (Вип.17). pp. 350-358.

Тимощук, О. В. (O. Tymoshchuk) (2013) САМОСТВЕРДЖЕННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ: ПРАВО БУТИ СОБОЮ ЧИ БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 103-108.

Тимощук, О. В. (O. Tymoshchuk) (2012) Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків (Psychological characteristics of self-affirmation of modern teenagers). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Ткачук, О. (О. Tkachuk) (2013) Інтернальна та екстернальна пам'ять: вплив Інтернет-ресурсів на розподіл мнемонічних процесів (на студентській вибірці 1 та 4 років навчання) (Internal and external memory: an influence of Internet-sources on mnemonic processes (distinguishing between first year and fourth year students) ). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Ткачук, Ольга (Olha Tkachuk) (2018) Психолого-педагогічні чинники ілюзії знання в навчальній діяльності студентів (Psycholo-pedagogical factors of the illusion of knowledge in the educational activities of students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 59-63. ISSN 2415–7384

Третьякова, Юлія (Yuliia Tretiakova) (2018) Порівняльний аналіз детермінант психологічного благополуччя користувачів соціальних мереж з низькою та високою активністю (Comparison of well-being determinants of active and not active social media users.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць. Острог (Вип.6). pp. 77-82. ISSN 2415–7384

Турчак, О. (O. Turchak) (2014) ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНОСТІ У МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК (Intensity of Anxiety Manifestations in Students' Speech Depending on Personal Characteristics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 112-116.

Тюска, В. (V. Tyuska) (2013) Технологія організації клубної діяльності як важливої складової професійної підготовки майбутнього вчителя. (Technology of club activities as an important part of preparing future teachers.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 118-126.

У

Уварова, С. Г. (S. Uvarova) (2015) Актуальні проблеми надання екстреної психологічної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 133-144. ISSN 966-7631-15-Х

Українець, С. (S. Ukrainets) and Романюк, В. (V. Romaniuk) (2014) Особливості адаптаційного потенціалу студентів Рівненщини (Peculiarities of Adaptation Potential of Students of Rivne Region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 117-122.

Ф

Фальчик , М.(M. Falchyk) (2013) ЗАЛЕЖНІСТЬ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОБДАРОВАНОГО ПІДЛІТКА ВІД ЙОГО РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 109-116.

Федас, О. (Fedas O.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Smiles as elements of virtual communication (Смайли як елементи віртуального спілкування). Social media: origins, development and prospects. pp. 89-100.

Фокшей, Д. (Fokshey D.) (2014) Психоаналітичні погляди Герберта Маркузе та постмодерністське уявлення Жана Бодрійяра про суспільство споживання (Psychoanalytic and postmodern view on the idea of consumer society (based on the herbert marcuse and Jean Baudrillard conceptions)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 126-132.

Фокшей , Д. (Fokshey D. ) (2013) ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ( Philosophical and psychological interpretation of aggression in modern world). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 108-118.

Фурда, Т. (Furda T.) (2013) Психологічні умови формування гендерної культури учнівської молоді (Psychological terms of formation of gender culture in today’s youth). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 102-108.

Фурманець, Д. І. (Furmanec D. I.) (2012) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА (The Psychological aspect of Problem of Preschool Child’s Personality Spiritual Development ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 306-313.

Х

Халанський, В. (V. Halansky) (2013) ХРИСТИЯНСЬКА ПСИХОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ ІНТЕГРАЦІЇ БОГОСЛОВ'Я І ПСИХОЛОГІЇ. (Christian psychology as a way to integrate theology and psychology.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 278-282.

Халанський, В. (V. Halanskyi) (2014) ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ ЯК ДУХОВНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ОСОБИСТОСТІ (Problems of «Dialogization» Communication as Spiritual and Psychological Dimension of Personality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 145-149.

Харченко, В. (V. Kharchenko) (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ» У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Theoretical Analysis of the Approaches Used in Psychological Literature to Define the Concept of Personality’s Self-actualization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 123-127.

Хворост, Х. Ю. (Kh. Khvorost) (2017) Феномен саногенного мислення як запорука збереження здоров’я особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 170-176. ISSN 2415-7384

Хованець, О. Ю. (O. Khovanets) (2017) Tеоретичні засади вивчення проблеми життєстійкості в зарубіжних психологічних дослідженнях. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 177-185. ISSN 2415-7384

Хоменко, К. В. (K. Khomenko) (2017) Eмпіричне дослідження структурних компонентів самоставлення в осіб юнацького віку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.5). pp. 186-201. ISSN 2415-7384

Хілл, Т. О. (T. Khill) (2016) Дослідження залежності показників прояву ситуативної психологічної готовності від рівня емоційного інтелекту майбутніх фахівців управління повітряним рухом. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 189-202. ISSN 2415-7384

Ц

Целюк , Т. (Тselіuk T.) (2013) “TESTING EFFECT” В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПАМ’ЯТІ (Testing effect in the memory research). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

Цивінська, М. (M. Cywińska) (2013) Літературний портрет вчителя польської прози 1918-1989 років, як натхнення для сучасного вчителя. (Literary portrait of a teacher in Polish prose 1918-1989 inspiration for the modern teachers.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 134-139.

Цип'ящук, М. (M. Tsypiashchuk) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 136-140.

Цип'ящук, М. (M. Tsypiashchuk) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (STUDY OF PRACTICAL THINKING DEVELOPMENT OF FUTURE LAWYERS TAKING INTO ACCOUNT THEIR INVOLVEMENT IN PRACTICE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 160-168.

Цип'ящук , М. (M. Tsypiashchuk) (2012) Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю поле залежність/поленезалежність (Professional lawyer thinking in terms of cognitive style field dependence / field independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Психологічні науки, Вип.19. (In Press)

Цип'ящук , М. (M. Tsypiashchuk) (2011) Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження. (Professional thinking of lawyers: theoretical bases of research.). Професійне мислення юристіЧасопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - ([Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.

Цип’ящук, М. (M. Tsypyaschuk) (2013) До питання психологічного змісту та структури професійного досвіду юриста. (To the question of psychological content and structure of lawyers professional experience.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 127-133.

Цип’ящук, М. Б. (M. Tsypyaschuk) (2016) Психологічні аспекти підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в сучасних умовах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 203-212. ISSN 2415-7384

Ч

Чечотка , А. (Chechotka A. ) (2013) ПОРУБІЖНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН (Border identity as a socio­cultural phenomenon ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 270-275.

Чистовська, Ю. Ю. (Yu. Chystovska) (2016) Зв’язок пошукової активності із психосоматичними розладами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 213-223. ISSN 2415-7384

Ш

Шапран, Н.В. (N. Shapran) (2007) Соціально-психологічні характеристики концепту заздрість. Наукові записки. Серія «Філологічна». (Вип. 8). pp. 94-106.

Шатинська, Олена (Olena Shatynska) (2018) Діадний батьківсько-дитячий копінг в умовах сімейного стресу (Parental dyadic coping in family stressful situation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.6). pp. 26-30. ISSN 2415–7384

Шибрук, О. (О.Shybruk) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ (Psychological Characteristics of Social Adaptation of the First-year Cadets). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 162-165.

Ширяєва, Т.М. (2009) Психолінгвістичні особливості розвитку когнітивної сфери студентів засобами іноземної мови. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 189-196.

Шнайдер, О. (O. Shnaider) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 144-148.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія”. (Active methods of studies the course ща Sociology). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (9). pp. 523-530.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2009) Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми. (The using of gender analysis in the psychological researches: entering is into consideration of problem). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (13). pp. 488-498.

Шпак, М. М. (M. Spak) (2016) Cтановлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 196-205. ISSN 966-7631-15-Х

Шугай, М.А. (2009) Етнічна ідентичність і конструювання ментальних репрезентацій. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 197-211.

Шугай, М.А. (М. Shugay ) (2010) Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів важливих для професійного становлення майбутніх психологів (An application of gestalt approach for studying cognitive processes in professional formation which are important for future psychologist). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 320-326.

Шулдик, А. (A. Shuldyk) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 149-153.

Шулдик, Г. О. (H. Shuldyk) and Ткачук, Л. В. (Tkachuk) (2016) Психолого-педагогічні особливості адаптації викладача-початківця до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.3). pp. 224-232.

Щ

Щербакова, О. (O. Shcherbakova) (2014) ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ ДІТЕЙ В УМОВАХ МЕРИТОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ (Psychological Adaptation of Academically Capable Children under Conditions of Meritocratic Education). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 133-137.

Ю

Юревич, М. (M. Jurewicz) (2013) Реалізація когнітивної психології у вихованні маленької дитини. (Implementation of cognitive psychology in the education a young child.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 149-153.

Юрчик, О. М. (O. Yurchyk) (2015) Дослідження поширеності насильства серед молодших школярів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.2). pp. 145-155. ISSN 966-7631-15-Х

Я

Якушенко, С. (S. Yakushenko) (2013) ХРИСТИЯНСЬКА ПСИХОЛОГІЯ - ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ АНТИНОМІЙ ПІД ЧАС РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ ІЗ АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ. (Christian Psychology - peculiarities of the solving issue of the antinomies during the rehabilitation f people with addictive behavior). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 298-304.

Янко, І. (I. Yanko) (2010) Соціальні мережі як засіб впливу та контролю життя українського суспільства. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 273-274.

Яценко, А. (2009) Соціально-психологічні особливості гендерних характеристик політичних лідерів. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 232-240.

კოპალიანი, კახი (K. Kopaliani) (2015) ჩვენების ფსიქოლოგიის მოტივაციური თავისებურებები (Motivational Features of The Psychology of Testimony). Global world: scientific almanac, V.1(1). pp. 25-27.

This list was generated on Sun Oct 20 20:13:33 2019 EEST.