Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів

Балецька, Людмила Миколаївна (2014) Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів. PhD thesis, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

[thumbnail of BaletskaLM.pdf] PDF - Published Version
Download (6MB)

Abstract

Зростання наукового інтересу до проблеми атрибуції успіху особистості зумовлене не тільки потребою дослідження потенціалу людини загалом, а й можливістю з’ясування ціннісних орієнтирів суспільства через вивчення нормативних ідеалів окремої людини. Не дивлячись на те, що існує багато
досліджень, пов’язаних з аналізом атрибутивних стилів особистості, на сьогодні у психології, в її теоретичних і практичних галузях, проблема атрибуції успіху
вивчена недостатньо. Бракує, зокрема, праць, які б у повній мірі розкривали психологічні особливості механізму ґенези й динаміки успіху особистості загалом, у процесі професійного самовизначення зокрема. Теоретичний аналіз праць зарубіжних і вітчизняних психологів (Р. де Чармс, Б. Вайнер, Т,О. Гордєєва, А.Б. Орлов) виявив, що атрибуція успіху, в тій чи іншій мірі, розглядається авторами крізь призму особистісних властивостей у процесі становлення ідентичності (К. Муздибаєв, О.В. Лукьянов, З.С. Карпенко),
міжособистісних стосунків (К. Антакі, К. Бревін, Г.М. Андреєва, Т.Д. Щербан), ціннісних установок (Дж. М.Г. Вільямс, Д. Майерс), поведінкових конструктів
(А.О. Реан, М. Селігман, Р. Тотман, К. Андерсон), професійного самовизначення особистості (М.С. Пряжников, М.І. Томчук, І.О. Корнієнко, Р.С. Кулаков) та ін.
У психологічній літературі проблематика особливостей атрибуції успіху представлена, головним чином, загальнотеоретичними концептуальними підходами,
зокрема К. Левіна (теорія поля), У. Бронфенбреннера (психологічна екологія), Л.С. Виготського (розвиток людини в культурному контексті), К.О. АбульхановоїСлавської (типологія життєвих світів), С.Д. Максименка (динамічний розвиток особистості), М.В. Савчина (психологія відповідальної поведінки). Проте в жодному
із зазначених підходів питання засобів і методів формування процесу досягнення особистістю успіху в ході професійного самовизначення в умовах ВНЗ, як самостійний предмет дослідження, не порушувались. Проблема вивчення успіху розглядається в літературі за трьома основними
напрямами. Перший напрям передбачає історично-часове розуміння змісту понять «успіх», «успішна дія», «успішна діяльність»; спрямований на формування уявлень про ціннісну парадигму макрокультурного розуміння успіху загалом як феномену особистісного росту (як повсякденного, так і емпіричного зокрема) і, таким чином, розширює не тільки методологічний горизонт, а й застосування моделі ціннісного
смислотворення. Другий має своїм предметом проблему соціокультурної значущості феномену «успіх» у контексті взаємодії соціального та гносеологічного аналізу.
Третій напрям акцентує увагу на встановленні кореляційних зв’язків зазначеного конструкту з його буденними смислами. Психологічне обґрунтування цього напряму має безпосереднє відношення до проблеми самовизначення особистості, її
самооцінки та самоцінності. Отже, центральним у розумінні поняття «успіх» є уявлення про цілісну особистість, а не окремі її характеристики. У свою чергу, успіх у процесі
професійного самовизначення розглядається як цілісна і динамічна картина процесу атрибутування особистістю власних позитивних досягнень. Зазначене вказує на необхідність застосування комплексного дослідження, зорієнтованого на виявлення динаміки формування ціннісно-поведінкової атрибуції успіху студентів та визначення місця і ролі особистісних чинників у процесі успішного професійного
самовизначення майбутнього випускника ВНЗ.
Актуальність проблеми, її недостатня теоретична та експериментальна розробка визначили тему дисертаційного дослідження «Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів вищих навчальних
закладів».

Item Type: Thesis (PhD)
Additional Information: Науковий керівник: Щербан Тетяна Дмитрівна доктор психологічних наук, професор
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 16 May 2022 09:13
Last Modified: 16 May 2022 09:13
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8631

Actions (login required)

View Item View Item