The role of resilience in preventing procrastination of students in the conditions of mastering a foreign language: Ukrainian-Polish-Slovak experience (Роль резилієнсу у запобіганні прокрастинації студентів в умовах опанування іноземної мови: українсько-польсько-словацький досвід)

Гандзілевська, Галина (Halyna Handzilevska) and Костючик, Валентин (Valentyn Kostiuchyk) and Гундаренко, Олена (Olena Hundarenko) and Лелакова Ева, Eva Lelakova (2022) The role of resilience in preventing procrastination of students in the conditions of mastering a foreign language: Ukrainian-Polish-Slovak experience (Роль резилієнсу у запобіганні прокрастинації студентів в умовах опанування іноземної мови: українсько-польсько-словацький досвід). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№15). pp. 37-44. ISSN 2415–7384

[thumbnail of 7.pdf] PDF - Published Version
Download (551kB)

Abstract

The article focuses on the peculiarities of procrastination based on resilience of the Ukrainian students while studying
English, as well as of Ukrainians studying abroad (Slovakia, Poland) or of those forced to leave Ukraine due to russian
aggression and being obliged to learn a foreign language (Slovak and Polish). The relevance of the study of procrastination
inside both groups is evidenced by the results of an empirical study that demonstrates an advantage of high and medium
levels of overall procrastination. The constructive role of resilience in measuring procrastination of the respondents of the
first group has been statistically confirmed, and the dependence of resilience indicators of the respondents of the second
group on individual scales of procrastination has been revealed. The emphasis is placed on the importance of developing
resilience in order to prevent procrastination of the English-speaking students and on elaboration of a flexible response to
the changed situation, as well as communicative control of the respondents studying Slovak and Polish languages.
(У статті досліджено проблему прокрастинації студентів крізь призму вивчення іноземної мови. Зосереджено
увагу на ролі резилієнсу у запобіганні прокрастинації в українських студентів під час опанування англійської мови
(групи № 1), а також в українців, які навчаються за кордоном (Словаччина, Польща) або змушені були покинути
територію України через російську агресію та розпочати вивчення іноземної мови (словацької та польської) (група № 2). Застосування опитувальника «Ступінь вираженості прокрастинації» М. Кисельової (українська версія
Л. Карамушка, О. Бондарчук, Т. Грубі), методики діагностики оцінки самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера,
Resiliency Assessment Scale (SPP–25), by N. Ogińska-Bulik i Z. Juczyński (укр адаптація У.Нікітчук, В.Кондратюк),
дозволило емпірично засвідчити перевагу високого та середнього рівня загального показника рівня прокрастинації
у респондентів першої (відповідно 59% та 34%) та другої (64% та 36%) груп; перевагу середнього та низького
рівня мовного самоконтролю у респондентів першої (відповідно 63% та 22%) та другої (відповідно 39% та 32%)
групи респондентів; перевагу високого та низького рівня резилієнсу у респондентів групи №1 (відповідно 40% та
32%) та респондентів групи №2 (відповідно 36% та 36%). За допомогою коефіцієнта кореляції Спірмена виявлено
помірний оберненопропорційний двостронній кореляційний зв'язок між показниками прокрастинації «Мотиваційна недостатність» (r=-0,377, p=0,05) та загальним рівнем резилієнсу, шкалою резилієнсу «Відкритість на новий
досвід» (r=-0,413, p=0,01), а також шкалою резилієнсу «Толерація до невдач і ставлення до життя як до виклику»
(r= -0,325, p=0,05) респондентів першої групи. Виявлено помірну оберненопропорційну односторонню кореляцію
між показниками шкали прокрастинації «Тривожність» і шкалою резилієнсу «Толеранція до невдачі і ставлення
до життя, як до виклику» (-0,334, p=0,05), помірну прямопропорційну односторонню кореляцію між показниками
шкали прокрастинації «Перфекціонізм» та шкалою резилієнсу «Оптимістичне ставлення до життя і здатність
до мобілізації у важких ситуаціях» (0,355, p=0,05) у респондентів групи №2, а також помірну прямопропорційну
односторонню кореляцію між показниками шкали резилієнсу «Відкритість на новий досвід і почуття гумору» і
показниками комунікативного контролю (0, 348, p=0,05) у респондентів цієї ж групи. Результатами дослідження
статистично засвідчено вагомість розвитку резилієнсу задля запобігання прокрастинації студентів, які опановують англійську мову в Україні, зокрема профілактики їхньої мотиваційної недостатності та гнучкого реагування
на змінену ситуацію, комунікативного самоконтролю респондентів, які вивчають словацьку та польську мови за
її межами. Водночас наголошено на вагомості зменшення рівня тривожності та актуальність розвитку вольових
зусиль у респондентів другої групи задля розвитку їхнього резилієнсу.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: procrastination, resilience, communicative control, educational bilingualism, Ukrainian students (прокрастинація, резилієнс, комунікативний контроль, навчальний білінгвізм, українські студенти)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: The College of Humanities > The Department of Psychological and Pedagogical Sciences
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 01 Nov 2022 12:43
Last Modified: 01 Nov 2022 13:54
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8748

Actions (login required)

View Item View Item