Педагогічні здібності: виклики сучасності (Educational Abilities: Present-day Challenges)

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych) (2016) Педагогічні здібності: виклики сучасності (Educational Abilities: Present-day Challenges). Психологічні перспективи (28). pp. 340-351. ISSN 2227-1376

[thumbnail of Matlasevych.pdf] PDF - Published Version
Download (628kB)

Abstract

У зв’язку із вичерпаністю класичної педагогічної парадигми, що проявляється в безпорадності і неефективності вітчизняної системи освіти в сучасній ситуації глобальних виробничих, технічних і соціокультурних перетворень, перед педагогом постають нові задачі та функції. Ці функції сьогодні є досить розмиті – від репетиторства до загального розвитку дитини – і не завжди адекватно усвідомлюються як педагогом, так і суспільством. Визначення індикаторів, характеристик, які фіксують професійно значущі особливості педагога і забезпечують успішне виконання ним його професійних функцій, є одним із ключових завдань сучасної психології. З метою виявити запити «споживачів освітніх послуг» щодо професійних якостей і навичок педагогів, автором проведено опитування (анкетування) батьків та учнів. Анкетуванням було охоплено 300 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 300 батьків, які навчаються і проживають у різних областях України. Найбільш значимими якостями педагогів учні визначили (подаємо в порядку спадання): почуття гумору, високу моральність, доброту, знання предмету, емоційну врівноваженість, вміння доступно будувати навчально-виховний процес, вміння відчувати психічний стан, внутрішній світ учня, організаційні здібності, вміння працювати з сучасними медіа та володіти комп’ютерними технологіями, комунікативні здібності. Цікаво, що найменшу кількість виборів серед учнів отримала вимогливість. Батьки серед найбільш важливих якостей педагогів відзначили: вміння відчувати психічний стан, внутрішній світ учня, високу моральність, доброту, вміння доступно будувати навчально-виховний процес, вимогливість, знання предмету, емоційну врівноваженість. Проведене опитування засвідчило першочерговість і значимість у діяльності педагога, передусім його емоційних та духовно-моральних якостей. Одержані результати дадуть можливість зорієнтуватися і вибудувати траєкторію розвитку педагогічних здібностей в умовах сучасного культурно-історичного та освітнього простору.
(The article justifies that due to the exhaustibility of the classical educational paradigm, which is reflected in nonefficiency and helplessness of the national system of education in the present situation of global manufacturing, technical and socio-cultural changes, the educators have new goals and functions. These functions are rather vague – ranging from tutoring to general child’s development – and are not always adequately perceived by both an educator and the society. One of the key goals of the modern psychology is identifying the indicators and characteristics which determine professionally important qualities of an educator and provide his/her successful fulfillment of his/her functions. The author has conducted a survey among parents and pupils with the purpose of identifying demands of the “education service consumers” concerning personal and professional educators’ qualities. The survey was conducted among 300 pupils of the secondary educational establishments and 300 parents, who study and reside in different regions of Ukraine. The most essential qualities that were singled out are sense of humor, high morality, kindness, knowledge of the subject, emotional stability, the skill to comprehensively select educational material, the ability to perceive mental state and inner world of a pupil,
organizational skills, knowledge of operating modern media systems and computer technologies and communicative skills
(from the most to the least important). Quite interestingly, being strict was considered to be the least important quality among pupils. Parents considered the ability to perceive mental state and inner world of a pupil, high morality, kindness, 2 the skill to comprehensively select educational material, being strict, knowledge of the subject and emotional stability to be really vital. The conducted survey proved that emotional and spiritual-moral qualities of a pedagogue are of the utmost importance. The received results will give a possibility to see perspectives and build the curve of the development of educational abilities in conditions of modern cultural-historical and educational domain.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Особистість, педагогічні здібності, професійно важливі якості педагога, анкетування (Personality, educational abilities, professionally important qualities of an educator, survey)
Subjects: by fields of science > Psychology
Навчальні матеріали та презентації
Наукові збірники НаУОА
Divisions: The College of Humanities > The Department of Psychological and Pedagogical Sciences
Depositing User: Оксана Матласевич
Date Deposited: 21 Nov 2016 09:56
Last Modified: 21 Nov 2016 10:00
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/4982

Actions (login required)

View Item View Item