Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants (Психолінгвістичні ресурси реалізації акмепотенціалу життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів)

Handzilevska, H. (Г. Гандзілевська) and Nikitchuk, U. (У. Нікітчук) and Balashov, E. (Е. Балашов) (2019) Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants (Психолінгвістичні ресурси реалізації акмепотенціалу життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів). Psycholinguistics (26(1)). pp. 83-104.

[thumbnail of document.pdf] PDF - Published Version
Download (520kB)

Abstract

Introduction. This article has been devoted to the research of the issue of realization
of psycholinguistic resources of acme potential of the Ukrainian writers and
scientists whose activities are connected with generation of texts, in another cultural
environment. So as to study the peculiarities of this process, which is the aim of the
article, the main focus has been put on the empirical research of the correlation
between the socio-cultural adaptation of Ukrainian emigrants and the indicators
of acmeological and psycholinguistic resources and on revealing differences in the
indicators of resources and adaptation of Ukrainian emigrants who deal with writing
and scientific activities in comparison with emigrants who do not.
Materials & Methods. The life sense orientation, psychological position, and the
sociocultural adaptation have been identified as the main indicators of acme
realization of emigrants. Accordingly, the diagnostic instruments of the study included
the Life Sense Orientation Test by D. Leontev, which is an adapted version of Purpose-
In-Life Test by J. Crumbaugh & L. Maholick, the «Fullness of Life» methodology by
J. Powell and the Questionnaire of a Personality Adaptation to New Socio-Cultural
Environment by L. Yankovskiy.
Results. It has been confirmed that the desire to self-realization of the emigrants
depends on interest and emotional fullness of life, self-imagination and acceptance
of others. The statistically confirmed results of the research have confirmed the
differences between the indicators of resources and adaptation of the Ukrainian
emigrants conducting writing and scientific activities, compared to the emigrants
not conducting such activities. It has been stressed out that the Ukrainian emigrants
generating texts have more harmonious type of adaptation, and more often perceive
the process of life as full of sense compared to those emigrants whose activities
do not include narrativization. The received results testify the importance of
development of acme technologies for the Ukrainian emigrants through a prism of
psycholinguistics methodology. (Стаття присвячена дослідженню проблеми реалізації психолінгвістичних
ресурсів акмеологічного потенціалу життєвих сценаріїв українських
письменників та науковців (письменників) в інокультурному середовищі. Для
вивчення особливостей цього процесу, що є метою статті, увагу зосереджено
на емпіричному вивченні кореляційного зв’язку соціокультурної адаптації
українських мігрантів з показниками акмеологічних й психолінгвістичних
ресурсів та дослідженні відмінностей у показниках ресурсів та адаптації
українських емігрантів, які займаються письменницькою та науковою
діяльністю у порівнянні з емігрантами, які нею не займаються.
Матеріали й методики дослідження. Основними показниками акме-реалізації
емігрантів виділено смисложиттєві орієнтації, психологічну позицію,
соціокультурну адаптацію. Діагностичний інструментарій відповідно включив
тест смисложиттєвих орієнтацій (Д. Леонтьєва), що є адаптованою версією
тесту «Ціль в житті» (Purpose-in-LifeTest, PIL) Джеймса Крамбо і Леонарда
Махоліка, методику Дж. Пауелла «Повнота життя», опитувальник адаптації
особистості до нового соціокультурного середовища (за Л. Янковським).
Результати. Кореляційний аналіз показав значимі помірні кореляції між:
(1) адаптивністю як типом адаптації та орієнтацією на процес життя й
внутрішнім локусом контролю; (2) депресивністю, ностальгією, відчуженістю
як типами адаптації та шкалою «Які інші» методики «Повнота життя»;
(3) конформністю, інтерактивністю як типами адаптації та шкалою «Який
я» методики «Повнота життя». Таким чином з’ясновано, що прагнення до
самореалізації емігрантів є залежним від інтересу та емоційної насиченості
життя, уявлення про себе та сприйняття інших.
Статистично підтверджені результати дослідження свідчать й про
відмінності у показниках ресурсів та адаптації українських емігрантів,
які займаються письменницькою та науковою діяльністю у порівнянні з
емігрантами, які нею не займаються.
Виявлено значимі відмінності для шкали «Адаптивність» та «Депресивність»
опитувальника адаптації; прослідковано значимі відмінності для шкали «Процес
життя» опитувальника смисложиттєвих орієнтацій; досліджено значимі
відмінності й для шкали «Які інші» методики «Повнота життя». Наголошено,
що українські мігранти, які генерують тексти, мають більш гармонійний тип
адаптації, частіше сприймають процес життя як сповнений смислу, порівняно
із тими емігрантами, чия діяльність не включає наративізації. Отримані
результати свідчать про вагомість розробки акме технологій для українських
емігрантів крізь призму методології психолінгвістики.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: psycholinguistic resources, life script, acme potential, narrativization, writers-emigrants (психолінгвістичні ресурси, життєвий сценарій, акме-потенціал, наративізація, письменники-емігранти)
Subjects: by fields of science > Psychology
by fields of science > Social science
Divisions: The College of Humanities > The Department of Psychological and Pedagogical Sciences
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 31 Jan 2020 20:42
Last Modified: 31 Jan 2020 20:42
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8144

Actions (login required)

View Item View Item