Особливості метакогнітивних процесів у навчальній діяльності студентів (Peculiarities of metacognitive processes in students learning activity)

Ковальчук, І. В. (І. Kovalchuk) and Попчук, М. А. (M. Popchuk) and Ковальчук, Ю. В. (Yu. Kovalchuk) (2023) Особливості метакогнітивних процесів у навчальній діяльності студентів (Peculiarities of metacognitive processes in students learning activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 193-195.

[thumbnail of 42.pdf] PDF - Published Version
Download (488kB)

Abstract

Здійснено теоретичний аналіз різних аспектів метакогнітивізму, особлива увага звертається на проблему вивчення метакогнітивних
стратегій,
що
являють
собою
сукупність
певних
дій,
спрямованих
на
планування,
контроль
когнітивних
процесів,

а
також
співвідношення
їх
результатів
із
цілями
діяльності
та
їхньої
ролі
у
навчальній
діяльності
студентів.
Розглянуто
особливості
металінгвістичних
знань,
металінгвістичних
здібностей.
Проаналізовано
різні
навчальні
концепції,
для
успішного
засвоєння

матеріалу.
Особлива
увага
звертається
на
металінгвістичне
усвідомлення,
що
є
усвідомленням
мови,
її
структур
і
функцій,
яке

дозволяє
носіям
цієї
мови
думати
про
мову
та
використовувати
її
усвідомлено.
Металінгвістичне
усвідомлення
є
один
із
типів

метакогніції,
можна
визначити
як
здатність
індивіда
зосереджувати
увагу
на
мові
як
на
об’єкті
самому
по
собі,
розмірковувати

над
мовою
та
оцінювати
її.
Типами
металінгвістичних
здібностей
є:
фонологічне
усвідомлення,
усвідомлення
слів,
синтаксичне

усвідомлення
та
прагматичне
усвідомлення,
або,
іншими
словами,
аналіз
знань
і
контроль
когнітивних
операцій,
що
включають

мовну

обробку. У результаті викладачі повинні використовувати низку методів для підвищення металінгвістичної обізнаності,
таких
як
розпізнавання
слів,
синтаксичне
розуміння
та
вправи
на
розпізнавання
словникового
запасу.
Численні
дослідження

показали,

що успішні студенти самостійно регулюють свої навчальні процеси, використовуючи метакогнітивну інформацію,
метакогнітивні стратегії, володіючи металінгвістичним усвідомленням. (A theoretical analysis of various aspects of metacognitivism is carried out, special attention is paid to the problem of studying
metacognitive strategies, which are a set of certain actions aimed at planning, controlling cognitive processes, as well as the ratio of
their activity results and their role in the educational activities of students. The features of metalinguistic knowledge and metalinguistic
abilities are considered. Different educational concepts were analyzed for successful learning of the material. Special attention is paid
to metalinguistic awareness, which is the awareness of language, its structures and functions, which allows speakers of this language to
think about language and use it consciously. Metacognitive awareness is one of the types of metacognition, it can be defined as the ability
of an individual to focus on language as an object in itself, to reflect on language and evaluate it. The types of metalinguistic abilities are:
phonological awareness, word awareness, syntactic awareness, and pragmatic awareness, or, in other words, knowledge analysis and
control of cognitive operations involving language processing. As a result, teachers should use a range of methods to increase metalinguistic
awareness, such as word recognition, syntactic comprehension, and vocabulary recognition exercises. Numerous studies have shown that
successful students independently regulate their learning processes. using metacognition – information Metacognitive strategies, possessing
meta- narrative awareness.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: метакогнітивні стратегії, металінгвістичні знання, мета лінгвістичні здібності, металінгвістичне усвідомлення, метакогнітивні знання (metacognitive strategies, metalinguistic knowledge, metalinguistic abilities, metalinguistic awareness,metacognitive knowledge)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
by fields of science > Psychology
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: The College of Romance and Germanic Languages
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 07 Aug 2023 09:55
Last Modified: 07 Aug 2023 09:55
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8862

Actions (login required)

View Item View Item