Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких тема: "За напрямами > Загальні питання лінгвістики та літератури"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: B | C | D | H | I | K | M | R | S | V | W | Y | Ž | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Число елементів на цьому рівні: 802.

B

Bernar, G. (2015) Tom Stoppard and postmodernism (based on «rosencrantz and guildenstern are dead»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 3-5.

Bordyuk, L. (2015) Cultural implications in translation from English into Ukrainian. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 243-245.

C

Chugu, S. та Gladio, S. (2015) Content-based instruction in esp/efl: challenges and solutions in the multicultural world. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 280-283.

Chugu, S. та Gladio, S. (2015) Mодальність художнього тексту: особливості перекладу (Modality of the literary text: translation challenges). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 6-8.

Czajkowska, Agnieszka (2016) Różne oblicza edukacji europejskiej w relacjach dziewiętnastowiecznych podróżników polskich. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 163-166.

D

Drozd, Iryna (2016) (Не)Зрозуміння для біженців в контексті міжкультурної комунікації ((NIE)Zrozumienie dla uchodźców w kontekście komunikacji międzykulturowej) (Misunderstanding for refugees in the context of intercultural communikation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 207-210.

Druzhbyak, S. та Savitska, O. (2015) Zweigliedrige metaphorische wortverbindungen im wirtschaftsdeutschen. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 89-91.

H

Habelko, O. (2015) Intercultural communication: to the problem of stereotyping. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 5-7.

Honchar, K. (2015) Особливості лексико-семантичного поля "заздрість" в сучасній англійській мові (Lesya Ukrainka Eastern European National University). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 9-12.

I

Ivanenko, N. (2015) Citizenship education as the coordination and integration of educational establishment and community. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 286-288.

K

Khaïchevska, T. (2015) La fonction expressive des points de suspension dans le texte litteraire moderne. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 5-8.

Khirotchynska, O. (2015) Les particularites du fonctionnement de l’ellipse dans l’œuvre d’arthur rimbaud. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 140-142.

Khodorenko, A. (2015) Cognitive and linguistic aspect of narrative. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна». (Вип.51). с. 7-10.

Kuźmińska , K. (Кузьмінська К.) (2013) KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POPRZEZ JЕZYK W ASPEKCIE SPOŁECZNYM I LINGWISTYCZNYM (Формування національної ідентичності на основі мови в соціальному і лінгвістичному аспектах)(The influence of language over national identity cultivation – social and linguistic aspects). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. с. 57-62.

M

Medvediv, A. R. та Kovtun, O. V. (2015) Problems of the origin and functioning of the ukrainian scientific and technical disco. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 31-34.

Modlińska, A. (2016) Танці і розваги займали важливе місце в світі бароко: вони займають час, додають привабливості до повсякденного життя і допомагають встановити і розвивати соціальні контакти) (Poloneza czas zacząć... taneczne korowody w p0owieściach «saskich» Józefa Ignacego Kraszewskiego) (It is time to begin the polonaise... Dancing parades in the works of Jozef Ignacy Krasze). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 214-217.

Mykhaylenko, V. (2015) The ethnolinguitic aspect of the conceptual system. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна». (Вип.52). с. 10-12.

R

Regiewicz, Adam (2016) Аудіовізуальність літератури як стратегія міжкультурної комунікації (Audiovisual literature as strategy in intercultural communication) (Audiowizualność literatury jako strategia komunikacji międzykulturowej). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 220-224.

S

Shevchenko, M. та Sereda, V. (2015) The semantics of the lexeme «one». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 130-132.

Sklyarenko, I. (2015) Взаємозв’язок мови та культури як показник соціально-політичних процесів у країні (Relationship of culture and language as an indicator socio-political processes in the country). аукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 266-268.

V

Vasylenko, D. (2015) Political metaphoric allusion. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 132-134.

W

Wilk, M. (2016) Трансформація медiум-книги (The transformation of the book medium) (Transformacja medium książki). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 224-227.

Y

Yemelyanova, O. та Filonenko, A. (2015) Metaphor as a potent means in realization of tactic of insult (on the basis of English political discourse). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 9-11.

Yemelyanova, O. та Shcherbak, E. (2015) Morphological represntation of an implicative component in advertising (on English ad copy basis). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 11-13.

Yemelyanova, O. та Shulik, S. (2016) Прагматичний потенціал оказіональних інновацій у дискурсі засобів масової інформації (Pragmatic potential of occasional innovations in mass media discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 8-10.

Ž

Žeňuch, Peter (2015) Cyrilská rukopisná edukačná spisba v prostredí Mukačevskej eparchie v 18. storočí. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 22-30.

Є

Єремєєва, К.(K. Eremeeva) (2013) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКИМ РЕЦИПІЄНТОМ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). с. 212-214.

Єрмоленко, І. (I. Iermolenko) (2015) Лінгвопоетичні особливості епіграфів у детективних текстах Даніеля Пеннака (Linguopoetic features of epigraphs in the detective texts of Daniel Pennac). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 69-72.

Єрмоленко, С. Я. (S. Yermolenko) (2014) Ціннісний критерій кодифікації літературної норми. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 3-7.

Єсіпова, К. (K. Yesipova) (2017) Екранізація літературного твору: дискурсні трансформації (Film adaptation of a literary work: discursive transformation). Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). с. 48-51.

Єфименко, В. (V. Yefymenko) (2015) Цифрові адаптації традиційних казок. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 98-100.

Єфименко, Т. (T. Yefymenko) (2016) Готичний роман і зародження неоготичного напряму в культурі (Gothic novel and the emergence of Gothic direction in culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 246-249.

І

Іваницька, Н. (N. Ivanytska) (2015) Термінологічні номінації міжмовного зіставлення дієслівних систем. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 109-112.

Іванов, В. Ф. та Парфенюк, Н. В. (2016) Дискурсивні особливості відтворення комунікативної ситуації в текстах полемічної літератури. Global world : науковий альманах, 2 (ІI). с. 109-114.

Іванова, О. (O. Ivanova) та Тилько, А. (A. Tylko) та Соломчук, O. (O. Salamchuk) (2017) Загальна теоретична характеристика семантичної основи метафори (General theoretic characteristics of the semantic basis of metaphors). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 56-60.

Іванцова, О. (O. Ivantsova) (2015) Інтенсифікація процесу вивчення мови в умовах високого інформаційного та психофізіологічного навантаження. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 34-36.

Іванцова, О. (O. Ivantsova) (2015) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (MODERN TECHNOLOGIES FOREIGN COMMUNICATIVE COMPRTENCE FORMATION IN HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 76-78.

Івашкевич, Л. (L. Ivashkevych) (2015) Способи досягнення політичної коректності професійних найменувань у сучасній німецькій мові (Political correctness in occupation titles in the modern German). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 107-110.

Ігнатенко, Д. (D. Ihnatenko) (2015) Лексичне наповнення тематичної групи лексики «меблі» в українських говірках півночі Молдови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 113-115.

Ігіна, З. (Z. Ihina) (2016) Трасологія готичного наративу: структура «сліду» події (Trace Examination of Gothic Narrative: Structuring the Event). Нежинский государственный университет им. Николая Гоголя (Вип.61). с. 63-65.

Ізотова, Н. (N. Izotova) (2015) Прийом онейричного повістування в романі Дж. М. Кутзее «Waiting for the barbarians». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 116-118.

Іконнікова, М. (M. Ikonnikova) (2015) Поетика імені в романі Грема Свіфта «Земноводний край»: інтертекстуальний вимір. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 174-176.

Ільченко, О. (O. Ilchenko) (2015) Евфемізми сучасних україномовних ЗМІ: соціальний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 118-120.

Ільченко, О. (O. Ilchenko) (2015) Політичні евфемізми як складова сучасної мови ЗМІ (Political euphemism as a component of modern media languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 78-80.

Ілійчук, І. (Iliichuk) (2015) Концепція «табу» в міжкультурній комунікації (The concept of «taboo» in cross-cultural communication). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 110-112.

Іовхімчук, Н. (N. Iovkhimchuk) (2015) Концепт «чужина» в українській народній пісні (The concept «of foreign land» in Ukrainian folk song). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 81-83.

А

Адамець, С. (S. Adamets) (2017) Гендерні особливості невербального спілкування та його вербалізація. Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). с. 6-9.

Адах, Н. A. (N. Adah) (2014) Індивідуально-авторські прикметники в поезії Василя Барки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). с. 42-45.

Азарова, Л. (L. Azarova) (2015) Лінгво-інформаційний підхід як базисна форма дослідження складних номінацій на cтруктурному рівні. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 13-16.

Айзенбарт, Л. (L. Ayzenbart) (2015) Поетика: проблема тлумачення терміна. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 142-145.

Алексеева, Н. (N. Aleksieieva) та Смущенко, И. (I. Smuchchenko) (2015) К проблеме функционирования английских сложных глаголов в речи. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 137-140.

Алексєєва, О. (O. Aleksieieva) (2015) Зіставний аналіз антропонімічних систем України і США в генеалогічному, типологічному і лінгвокульторологічному аспектах (The contrastive analyses of American and Ukrainian antroponymical systems (ge nealogical, lingvocultural and typological aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 18-22.

Ананко, Т. (T. Ananko) (2015) Лінгво-стилістичні особливості перекладу політичного дискурсу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 245-247.

Андрущак, О. (O. Andrushchak) (2015) Стилістико-синтаксичні засоби відображення внутрішніх станів персонажів у постмодерному романі (на прикладі роману Дж. Барнса «Артур та Джордж») (Stylistic syntactic means employed to reflect inner states of personages in postmodern novel (based on the novel «Arthur and George» by J. Barnes)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 19-22.

Андрєєва, І. (I. Andrieeva) (2015) Польова модель генеративного концепту horror: понятійний субстрат. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 140-143.

Андрійченко, Ю. (Y. Andriichenko) (2017) Особливості гендерно маркованих лексичних одиниць у сучасній іспанській мові (Features of gender lexical units in modern Spanish). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). с. 39-40.

Андрійчук, М. (M. Andriychuk) (2017) Tеоретичний доробок вітчизняних мовознавців в галузі фразеології (Theoretical contribution of local linguists in the field of phraseology). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 10-14.

Андрієнко, Т. (T. Andriienko) (2015) Когнітивне моделювання перекладу художнього тексту (на прикладі новели О. Генрі «The last leaf»/«Останній листок»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 247-249.

Андріїв, О. (O. Andriiv) (2016) Таксисна функція плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах (The taxis function of the pluperfect in German and in Ukrainian lanqages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 10-12.

Антончук, О. (O. Antonchuk) (2015) Формування комунікативної компетенції в духовно-моральному розвитку особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 170-172.

Антонюк, О. (O. Antoniuk) (2015) Семантичні та словотвірні особливості сімейно-родових прізвиськ (на матеріалі антропонімії Донецької області). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 143-146.

Антонюк, С. (S. Antoniuk) (2015) Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної частини мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 16-19.

Анісімова, Н. (N. Anisimova) (2015) «Минулого не вистачає…»: художня трансформація історичних мотивів у циклі «Суха різьба» Василя Герасим’юка. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 145-148.

Артеменко, Л. (L. Artemenko) (2015) Сюжетно-ситуативний комплекс «поет – інший поет» у семантичній площині вияву української поетологічної лірики XX ст. (Plot and Situational complex «poet-another poet» in the semantic sphere of ukrainian poetic lyrics of the 20th century identification). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 20-24.

Артеменко, Т. (T. Artemenko) та Липко, І. (I. Lypko) (2015) Ефективне функціонування ініціальних констативів у діалогічному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна», (Вип.53). с. 19-22.

Артеменко, Т. (T. Artemenko) та Липко, І. (I. Lypko) (2016) Квеситивні та констативні репліки-відповіді у комунікативному процесі (Reply questions and constative reply statements in communication process). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 12-15.

Артюхова, О. (O. Artiukhova) (2016) Cпецифіка навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 168-171.

Асмукович, І. (I. Asmukovych) (2015) Вербальна об’єктивація концепту flight/авіапереліт (на матеріалі англомовних рекламних слоганів авіакомпаній. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 150-153.

Б

Бабій, І. (I. Babiy) (2015) Семантика та структура оказіонально-предметної номінації в авторській картині світу Володимира Винниченка. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 153-156.

Бабій, Л. (L. Babiy) (2015) Фреймовий підхід до мовної категоризації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 156-158.

Балагур, О. (O. Balahur) (2017) Kомплексний порівняльний контент-аналіз промов жінок-лідерів (2009– 2013) (Comprehensive content analysis of the speeches of female leaders (2009-2013). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 15-18.

Барно, О. (O. Barno) (2015) Теоретико-методологічні принципи формування компетентності майбутніх вчителів aнглійської мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 5-9.

Басалкевич, О. (O. Basalkevych) (2015) Діахронна модель творення прикметникових синонімічних рядів у давньошотландській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 91-97.

Батринчук, З. (Z. Batrynchuk) (2016) Поняття інтертекстуальності та підходи до його вивчення (The notion of intertextuality and approaches to its investigation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 15-17.

Батіна, І. (I. Batina) (2016) Cпецифіка навчання гендерному аналізу студентів юридичних факультетів (The Peculiarities of Teaching Law Faculty Students how to Perform Gender Analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 297-299.

Баюн, К. (K. Bayun) (2015) Експресивність як мовна та мовленнєва категорія. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 25-28.

Бебко, І. (I. Bebko) (2017) Лексико семантична роль сленгу у мовленні молоді (на основі творчості американської співачки нікі мінаж) (Lexico-semantic role of slang in the (-the) youth communication (based on the works of the American singer Nicki Minaj). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 19-22.

Безвін, Ю. (Yu. Bezvin) (2016) Формування соціокультурної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у контексті науково-педагогічних досліджень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 171-174.

Безпалова, Е. (E. Bezpalova) (2016) Семантико-синтаксична організація структурних частин англіканської проповіді (The semantic-syntactic organization of the Anglican Sermon structural components). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 17-20.

Бережна, О. (O. Berezhna) (2016) Особливості перекладу термінів англійської біржової лексики (The peculiarities of english stock market lexis translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 299-302.

Бережна, О. (O. Berezhna) (2015) Проблема політичної коректності та стигматизації в сучасній англомовній суспільнополітичній літературі (The problem of political correctness and stigmatization in modern English language socio-political literaturе). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 23-26.

Бернар, Г. (G. Bernar) (2015) Діалог у п'єсі Тома Стопарда «Розенкранц та Гільденстерн мертві» (Dialogue in Tom Stoppard’s «Rosencrantz and Guildenstern are Dead»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 3-5.

Бибик, С. (S. Bybyk) (2014) Регіональна варіантність стильової норми в дискурсі радіо «FM Галичина». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 46-48.

Бик, І. (I. Byk) та Кучик, Г. (H. Kuchyk) (2015) Комунікативні моделі текстів документів міжнародно-правового характеру (Communicative models of the text of international legal documents). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 27-29.

Бистров, Я. (Bystrov) (2014) ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ. (Linguistic peculiarities of the Britain and Ukrainian dialogic discourse in a chat. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). с. 33-36.

Бистров, Я. (Ya. Bystrov) (2015) Фрактальна рекурсія у біографічному оповідному тексті: лінгвосинергетичний аспект (Fractal recursion in biographical narrative: a linguosynergetic perspective). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 26-28.

Блашків, О. (О. Blashkiv) (2013) Листування Дмитра Чижевського з чеськими славістами (Correspondence between Dmytro Chyzhevskyi and czech slavists). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. с. 121-126.

Бобков, В. О. (Bobkov V.) (2016) Основні теоретичні засади контекстологічного, описового та варіаційного методів дослідження фразеології (Main theoretical means of contextual, descriptive and variational methods, which are used for the analysing of phraseological units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 368-371.

Божко, О. С. (O. Bozhko) (2017) Атмосфера «саспенс» як домінантна ознака літературного жанру «фентезі» (The «suspense» atmosphere as a dominant sign of the literary «fentesy» genre). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 51-54. ISSN 2519-2558

Бойко, Л. (L. Boiko) (2015) Інноваційно-комунікативні технології у викладанні іноземних мов. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 9-11.

Бойчук, М. (M. Boichuk) та Бойчук, В. (V. Boichuk) (2015) Трансформовані фраземи як детермінанти експресивності в заголовках періодичних Інтернет-видань. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 30-32.

Бойчук, М. (M. Boichuk) та Бойчук, В. (V. Boichuk) (2016) Композиція та юкстапозиція як засіб номінації в заголовках періодичних інтернет-видань (Сomposition and juxtaposition as a means of nomination in periodical online editions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 20-23.

Бондар, Т. (T. Bondar) (2015) Зіставний аналіз пареміологічних одиниць з опорними компонентами дорога, шлях, путь, road, way, weg, bahn. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 166-169.

Бондар, Т. (T. Bondar) та Шевчук, А. (A. Shevchuk) (2015) Переклад національно-специфічної лексики на позначення культурних реалій (на матеріалі перекладу Ф. Лайвсей повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся») (TRANSLATION OF THE NATION-SPECIFIC VOCABULARY REPRESENTING CULTURAL REALIA (BASED ON F. LIVESAY’S TRANSLATION OF THE NOVEL MARUSIA BY H. KVITKA-OSNOVIANENKO). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 29-31.

Бондарук, О. (O. Bondaruk) (2015) Образ «золотої дівчини» в поезії єлизаветинської епохи: лінгвокультурна інтерпретація («Golden girl» in Elizabethan poetry: lingual cultural interpretation). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 31-36.

Борзенко, О. П. (O. Borzenko) (2017) Комунікативна компетенція як засіб реалізації практичних навичок іншомовного спілкування (Communicative competence as a means of implementation of a foreign language practical skills). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 55-58. ISSN 2519-2558

Борисов, О. (O. Borysov) (2015) Листи до редакції у британському та українському електронному публіцистичному медіасередовищі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 32-34.

Борисов, О. (O. Borysov) (2016) Листи-зізнання у британському та українському електронному публіцистичному медіа-середовищі (The Letters of Confession in the British and Ukrainian Publicist Mass Media Spасе). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 23-25.

Борковська, І. (I. Borkovska) (2015) Кліше як стандартизована мовна одиниця текстів ділових документів (Cliche as standardized language unit of texts documents). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 31-33.

Боровська, О. (O. Borovska) (2015) Методологічні засади дослідження німецьких партиципів у рамках генеративної граматики (Methodology of research of german participles within generative grammar). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 33-36.

Бортнік, О. (O. Bortnik) (2017) Структуралізм як лінгвістична течія (Structuralism as a linguistic movement). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 25-28.

Брайченко, С. Л. (S. Braichenko) (2017) Маловживані жіночі особові імена мешканців Одещини (Ifrequent female names in the Odessa region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 59-61. ISSN 2519-2558

Братель, Е. (E. Bratel') (2015) Отражение явления иммиграции в аргентинской поэзии. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 150-152.

Бровкіна, О. (O. Brovkina) та Міщенко, А. (A. Mishchenko) (2016) Особливості вербалізації емоційно-забарвленої лексики в англомовному парентальному дискурсі (The Peculiarities of Verbalization of Emotionally Marked Lexemes in the English Parental discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.61). с. 25-27.

Брона, О. (O. Brona) та Комар, Р. (R. Komar) та Сологуб, Л. (L. Solohub) (2015) Навчання термінології в процесі вивчення англійської мови для спеціальних цілей. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 11-13.

Бронетко, І. (I. Bronetko) (2015) Змістовий аспект формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 14-16.

Бронських, С. (S. Bronskikh) (2014) Євангельський сюжетно-образний матеріал в літературі як відповідь на загальнолюдські одвічні питання (Evangelical plot-shaped material in the literature as an answer to the eternal human questions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 262-264.

Булкіна, А. (A. Bulkina) (2014) ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ). (Dialogic love discourse: Strategy realisation of the self-presentation in the speech genre “acquaintance” (based on the works of Thomas Gardi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). с. 43-45.

Бурцева, І. (I. Burtseva) (2015) Lexical and semantic means of ‘space’ concept expression in Th. Dreiser’s «The Financier». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 169-171.

Бурцева, І. (I. Burtseva) (2015) Spatial symbolism of proper names in «Jane Eyre» by Ch. Bronte. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 35-37.

Бєловецька, Л. (L. Belovetska) (2017) Англійська мова, як невід’ємна складова професійної підготовки студентів спеціальності «туризм» (English language as an integral part of the professional training of students in tourism programs). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 23-24.

Бєлявцева, О. (O. Bieliavtseva) (2015) Імагологічний образ іншого в українському дискурсі про Львів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 148-150.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2008) "Функціонування біблеїзмів у контекстах сакралізації і десакралізації (на матеріалі французької мови)". Наукові записки Серія «Філологічна» (Вип.9). с. 94-102.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2007) Біблеїзми як засіб відображення універсальних концептів релігійної картини світу французького народу (на матеріалі французької мови. Наукові записки Серія «Філологічна» (Вип. 8). с. 10-21.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2009) «Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу Connexions 1». Лінгвістичні дослідження Moving with the Times: Матеріали МІжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». с. 12-15.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2010) «Методологические основы учебно-методического комплекса по французскому языку "Connexions 3". Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовзнавства: Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів. с. 119-121.

Білозерська, Т. (T. Bilozerska) (2014) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ. (Use of authentic video materials to educate students- interpreters.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). с. 262-264.

Білоус, Н. (N. Bilous) (2015) Частки як граматичні засоби інтимізованого нараторського мовлення в українських казках про тварин. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 28-30.

Біліченко, А. (A. Bilichenko) (2015) Формування іншомовної мовленнєвої компетенції у сфері наукового спілкування як ключовий компонент професійної підготовки магістрів немовного ВНЗ України. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 159-160.

Бірюкова, Д. (D. Biriukova) (2015) Онтологічна і семіотична структура інтратекcтових описів інтер ’єру. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 161-163.

В

Вакулик, I. (I. Vakulyk) (2015) Фахова лексика у науковій парадигмі анатомічних найменувань (Professional vocabulary in scientific paradigm of anatomical naming units). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 36-39.

Валюкевич, T. (T. Valiukevych) (2015) Поняттєво-ціннісна складова в структурі концепту зовнішність людини (Notional-value component in the concept appearance structure). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 40-41.

Варданян, А. (A. Vardanian) (2016) Розвиток професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів медичних вузів у процесі міжкультурної інтеграції (The formation of foreign language professional communicative competence of medical students, in the process of intercultural integration). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 176-178.

Васильченко, О. (O. Vasylchenko) (2015) Зовнішньоекономічні договори в англомовному діловому дискурсі: поняття, типи та переклад. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 250-252.

Ващенко, Ю. (Yu. Vashchenko) (2015) «Комплекс Ионы» в художественной структуре романа Аннелиз Вербеке «Неспящие» («Slaap!»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 152-155.

Вдовенко, Т. А. (Вдовенко Т. O.) (T. Vdovenko) (2017) Влияние грехов и пороков повествоватей на их речь в англоязычной художественной прозе (Вплив грехів та пороків оповідaчів на їх мовлення у англомовній художній прозі) (The influence of the narrators’ sins and vices on their speech in english prose). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 62-64. ISSN 2519-2558

Великорода, В. (V. Velykoroda) та Футерко, Н. (N. Futerko) (2015) Лексико-семантичні особливості абревіатур-інтернаціоналізмів у газетному тексті (на матеріалах газети «The Guardian»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 172-174.

Великорода, Ю. (Yu. Velykoroda) (2016) Становлення прецедентних імен та еволюція їх значення в американському медіадискурсі (Formation of precedent-related names and evolution of their meaning in the American media discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 231-233.

Венгринюк, M. (M. Vengryniuk) та Мельник, O. (O. Melnyk) (2015) Комунікативно-прагматичний потенціал анотації як вторинного науково-технічного тексту (Communicative and pragmatic potential of the abstract as a secondary scitech text). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 42-44.

Венгринюк, М. (M. Venhryniyk) та Мельник, О. (O. Melnyk) (2016) Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті (The functional loads of expressive means in the scientific text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 29-32.

Вербицька, А. (A. Verbytska) (2015) Статусно-рольові характеристики учасників комунікації у медіадискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 37-40.

Весельська, Г. (H. Veselska) (2015) Інновації в транспозиційному вираженні приєднувальних семантико-синтаксичних відношень в українській художній прозі початку ХХІ століття. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 40-42.

Весельська, Г. (H. Veselska) (2014) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ СПОЛУЧНИКІВ ХОЧ (І), ХОЧА (Й) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Н. СНЯДАНКО «СИНДРОМ СТЕРИЛЬНОСТІ»). (Semantico- Syntactic functions of the conjunctions “ХОЧ (І), ХОЧА (Й)” in the modern Ukrainian prose(based on the novel «СИНДРОМ СТЕРИЛЬНОСТІ» written by N. Sniadanko). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). с. 46-48.

Вешелені, О. (О. Vesheleni ) (2013) Український емігрант "у пошуках щастя" крізь призму художньої прози Зосима Дончука (Ukrainian emigrant “In Pursuit of Happiness” in the light of fiction of Zosym Donchuk.). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. с. 85-89.

Винар, С. (S. Bynar) (2015) Комунікативна роль ремарки в «Драмі для читання». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 155-157.

Винар, С. (S. Vynar) (2016) Aнтичний хор у драмах еврипіда: комунікативна інтерпретація (Ancient сhoir in Euripides’ dramas: communicative interpretation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 233-235.

Вовчанська, С. (S. Vovchanska) (2015) Семантична параметризація термінів маркетингу у фахових текстах (Semantic parametrization of terms of marketing in professional texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 43-45.

Войналович, Л. (L. Voinalovych) (2015) Особливості функціонування інверсії в англійському художньому тексті. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 43-45.

Волкова, І. В. (I. Volkova) (2017) Сутність мовних компетентностей та їх проекція на методику навчання мови (The essence of language competences and their projection on the methods of language learning). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 73-76. ISSN 2519-2558

Волкова, І. В. (I. Volkova) та Шиліна, О. Є. (O. Shylina) (2017) Семантика кольору в поетичних текстах І. Є. Мірошниченка (The semantic of the color in I. Y. Miroshnichenko's poems). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 69-72. ISSN 2519-2558

Волощук, І. (I. Voloshchuk) (2015) Комунікативні інтенції сучасних політичних промов: лінгвістичний та когнітивний аспекти. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна». (Вип.51). с. 24-27.

Волощук, І. П. (I. Voloshchuk) та Дроботун, О. О. (O. Drobotun) (2017) Комунікативно-прагматичнi особливості промов нобелівських лауреатів (Communicative and pregmatic characteristics of Nobel laureates’ speeches). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 77-80. ISSN 2519-2558

Волченко, О. (O. Volchenko) та Нікішина, В. (V. Nikishyna) (2015) Граматичні трансформації в англо-українському художньому перекладі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 252-254.

Вольницька, Д. (D. Volnytska) (2015) Гіпотеза детермінантної фрази як функціональної проекції в генеративній парадигмі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 45-48.

Вольфовська, О. (O. Volfovska) (2016) Темп мовлення як один із засобів впливу на слухача політичної промови (Speech tempo as one of the means to influence the listeners of the political speesh). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 35-38.

Воскрес, А. (A. Voskres) (2015) Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови у функціонально–семантичному полі (Clausal adverbials of manner of Old English in the functional-semantic field). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 47-51.

Врублевська, Т. В. (T. Vrublevska) (2014) Номінативне поле концепту «Поділля» в художніх творах Михайла Стельмаха: цілісна номінація. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 49-51.

Вуколова, В. (V. Vukolova) (2015) Особенности передачи имплицитных смыслов в автопереводе (на материале рассказа В. Набокова «Весна в Фиальте»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 254-256.

Вісич, О. (O. Visych) (2014) Топос театру в драматургії Лесі Українки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.5). с. 121-124.

Вітрів, Х. (Kh. Vitriv) (2015) Витоки латинської юридичної термінології (The sources of Latin juridical terminology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 40-43.

Вітюк, В. В. (V. Vitiuk) (2017) Історичний аспект розвитку української писемності (The historical aspect in the development of Ukrainian writing). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 141-144. ISSN 2519-2558

Г

Габовда, А. (A. Habovda) та Кравченко, Т. (T. Kravchenko) (2015) Теоретичні засади використання дидактичної гри у навчанні іноземної мови молодших школярів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 16-19.

Гаврилащук, О. (O. Havrylashchyk) (2015) Географічні об’єкти у ролі адресатів гендерно маркованого зверненого мовлення українців. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 48-50.

Гавриленко, В. М. (V. Havrylenko) (2017) Використання скорочень в соціальних мережах: функціональний і семантичний аспекти (Abbreviations’ usage in the social networks: functional and semantic aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 81-84. ISSN 2519-2558

Гавриш, М. (M. Havrysh) (2015) «Шаблонна креативність» як визначальна ознака розвитку німецькомовного молодіжного сленгу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 50-52.

Гавриш, О. (O. Havrysh) (2014) СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ. (Specific interactions between German literary language and the Swiss dialect.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). с. 307-310.

Гайданка, Д. (D. Haidanka) (2015) Статус оказіональних утворень у системі англійської мови (The status of nonce-formations in the system of the English language). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 51-53.

Гайденко, Ю. (Y. Haidenko) (2015) Властивості та ознаки слова (Properties and features of the word). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 54-56.

Галамага, О. (O. Halamaha) (2015) Окремі аспекти генологічної класифікації сакральних латиномовних текстів (Certain aspects of genealogical classification of sacred Latin texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 45-48.

Галета, О. (О. Haleta) (2013) Апологія стилю: "Розстріляне Відродження" Юрія Лавріненка (Apologia of the style: “Executed Renaissance” of Yurii Lavrinenko). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. с. 61-70.

Галинська, О. (O. Halynska) (2015) Українська та англійська харчова традиція у дзеркалі фразеології: лінгвокультурологічний та етнокультурний аспекти (Ukrainian and English food tradition in phraseology: linguistic and cultural and ethnologic aspects). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 57-60.

Галицька, О. (O. Halytska) (2015) Комунікативно-прагматичні особливості німецькомовного лаудативного дискурсу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 157-159.

Галич, О. (O. Halych) (2015) Кореляція типів готичної пародії з трансформаційними прийомами перекладу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 257-259.

Гальчук, О. (O. Halchuk) (2015) (Ре)констуркція барокового міфу про античність у світі української лірики зрілого символізму. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 159-162.

Гамза, А. В. (A. Hamza) (2017) До проблеми текстотворення в процесі вивчення дієслова на уроках української мови (To the problem of forming the text in the process of study of verb on lessons of Ukrainian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 145-148. ISSN 2519-2558

Гарбар, Г. (H. Harbar) (2014) СПЕЦИФІКА У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ «НІКЧЕМНИЙ Я» ТА «НІКЧЕМНИЙ Я-2». (Specificity in the translation of animated film "Despicable Me" AND "Despicable Me 2".). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). с. 171-174.

Гаргаєва, О. (O. Harhaietva) (2015) Проблема класифікації безеквівалентної лексики у сучасному мовознавстві. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 52-54.

Гафу, Т. (T. Hafu) та Сапожник, І.(I. Sapozhnyk) (2015) Лексико-семантичне поле food в сучасній англійскій мові (Lexico-semantic field food in modern English). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 60-62.

Гаценко, І. (I. Hatsenko) (2015) Проблема дефініції фольклорної загадки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 178-180.

Гач, Н. (N. Hach) (2015) Парадигма еко-лінгвістичних досліджень у контексті сучасних підходів до дискурс-аналізу (Paradigm of eco-linguistic research in the context of modern approaches to discourse analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 49-52.

Гач, Н. (N. Hach) (2015) Теорія динамічного тлумачення значення як основа концептуального аналізу (Theory of the dynamic construal of meaning as a basis for the conceptual analysis). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 63-65.

Гвоздова, М. (M. Gvozdova) (2012) Причини існування неоднозначності під час пошуку відповідників при перекладі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 25-27.

Гейна, О. В. (O. Heina) (2017) Функцiонування суб’єктно-об’єктних детермiнантiв: комунiкативний аспект (Functioning of subject-objective determinants: communicative aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 85-88. ISSN 2519-2558

Герасимчук, А. (A. Herasymchuk) (2017) Проблеми перекладу англійської лексики на позначення програмного забезпечення (Problems of translating English terms for software). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 36-42.

Герцовська, Н. (N. Hertsovska) та Яблонська, К. (K. Yablonska) (2015) Аналіз сучасної англійської кулінарної термінології. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 180-182.

Глущук-Олея, Г. (H. Hlushchuk-Oleia) (2015) Розвиток категорії заперечення у романських мовах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 57-59.

Глущук-Олея, Г. (H. Hlushchuk-Oleia) (2016) Афективні експліцитні моделі заперечення в іспанській мові (Affective explicit models of negation in Spanish). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 38-41.

Глюдзик, Ю. (Yu. Hlyudzuk ) (2015) Структурно-етимологічні особливості реальної поетонімії фентезійного циклу «The Chronicles of Narnia» К. С. Льюїса. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 59-61.

Глінка, Н. (N. Hlinka) (2015) Художній текст/художній твір: питання інтерпретації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 55-57.

Глінка, Н. (N. Hlinka) та Гавриленко, В. (V. Havrylenko) (2015) Функція мови і «тиші» в прозових творах Кларісе Ліспектор (The function of language and «silence» in prose works of Clarice Lispector). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 52-54.

Гнатишак, М. (M. Hnatyshak) (2015) Шляхи компенсації еліптованих нефінітних форм дієслова у текстах трагедій Софокла «Антиґона» та «Цар Едип». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 61-64.

Гнатковська, О. (O. Hnatkovska) та Сапожник, І. (I. Sapozhnyk) та Суродейкіна, Т. (T. Surodeikina) (2016) Мовні засоби модерації Я-висловлень у дискурсі телевізійного інтерв’ю (Language means of I-utterances moderation in television interview discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 41-43.

Гнатюк, А. (A. Hnatyuk) (2015) Взаємозв’язок епістемічної дистанції як конституента архітектоніки ментального простору зі ступенем висловленого сумніву. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 64-66.

Гнілицька, Д. (D. Hlinytska) (2015) «Місто / село» як одна з форм міжкультурної комунікації у романі Є. Пашковського «Свято». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 162-164.

Головащенко, Ю. (Yu. Holovashchenko) (2014) СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ. (Perception and interpretation of the work of art: cognitive mechanism.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). с. 54-56.

Голуб, I. (I. Holub) (2015) Навчальні матеріали для формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземних мов. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 19-21.

Голікова, Н. (Holikova) (2015) «Мовні експерименти» в романі «Стовпо-творіння» П. Загребельного. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 66-69.

Голікова, Н. (N. Holikova) (2015) Інтертекстуальність у художньому дискурсі П. Загребельного (Intertextuality in the artistic discourse of P. Zahrebelnyi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 55-57.

Гончарук, О. (O. Honcharuk) (2015) Комунікативно-прагматичні функції вставлених конструкцій раціональнної оцінки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 69-72.

Гончарук, О. В. (O. Honcharuk) (2016) Види семантичних відношень між базовим реченням та вставленими компонентами (The types of semantic relations between basic sentences and inserted component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 43-45.

Гончарук, Р. (R. Honcharuk) (2015) Особливості перекладу концепту «щастя» на українську мову (на матеріалі поезій Г. Гейне в перекладі Л. Українки). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 164-166.

Гораль, Н. (N. Horal) (2014) ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА І «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВ’Я» СЕЙ СЬОНАГОН. (Literary Criticism and «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВ’Я» Sey Sionagon.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). с. 178-179.

Городецька, І. (I. Horodetska) (2015) Стилістичні фігури як засіб маніпулятивного впливу в рекламі косметичних засобів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 72-74.

Государська, О. (O. Hosudarska) (2015) Основні компоненти теоретичної бази перекладу і перекладознавчої методології. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 259-261.

Гоца, Н. (N. Hotsa) (2015) Специфіка перекладу запозичень в англомовному науковому медичному дискурсі на українську мову (Peculiarities of borrowings rendering into Ukrainian in academic medical discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 67-70.

Грибок, О. (O. Hrybok) (2016) Tематичний репертуар побутового дискурсу (на матеріалі німецької мови) (Themed repertoire of every-day discours (in German language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 45-48.

Грибіник, Ю. І. (Y. Hrybinyk) (2017) Запозичення в англійській геодезичній термінології (Borrowings in english geodetic terminology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 89-92. ISSN 2519-2558

Гримашевич, Г. (H. Hrymashevych) (2015) Діалектний текст говірки як відображення системних відношень прислівників. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 183-185.

Гринько, О. (O. Hrynko) (2015) Вербализация концептов-архетипов earth и air в современном английском языке (Verbalized archetypal concepts earth and air in the contemporary English language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 57-59.

Гринюк, С. (S. Grynyuk) (2015) В епоху англомовного ринку (In the era of global English market). Наукові записки Національного університету “Острозька академія” (Вип.55). с. 5-7.

Громко, Т. (T. Hromko) (2016) Формування культури читання художньої літератури у студентів-істориків (Forming of culture of reading of fiction of students-hіstorians). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 240-242.

Громова, Н. (N. Hromova) та Харченко, В. (V. Kharchenko) (2015) Безеквівалентні одиниці та позначення назв дій у романі П. Куліша «Чорна рада» та особливості їх відтворення в перекладі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 185-187.

Губарева, Г. (H. Hubarieva) та Чуєшкова, О. (O. Chuieshkova) (2015) Вербалізація гендерних стереотипів в Інтернет-комунікації (про ідеальних чоловіків і жінок). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 74-76.

Гудкова, H. (N. Hudkova) (2015) Сутність комунікативно-когнітивного підходу до викладання іноземної мови фахового спрямування у вищому навчальному закладі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 21-23.

Гудманян, А. (A. Hudmanian) та Линтвар, О. (O. Lytvar) (2015) Відтворення онімів у структурі роману В. Теккерея «Ярмарок суєти». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 76-79.

Гудманян, А. Г. (A. Hudmanian) та Полякова, О. В. (O. Poliakova) (2017) Критерії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів (The criteria of lip-synch-equivalent picking out in dubbing of American animation cartoons into Ukrainian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 93-95. ISSN 2519-2558

Гужва, О. (O. Huzhva) (2016) Комунікативні стратегії в дискурсі мовної особистості «Ідеальній чоловік» (Communicative strategies in the discourse of the liguistic identity «an ideal man»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 242-244.

Гуз, О. (O. Huz) (2015) Стратегія дискредитації і засоби її реалізації у політичному медіадискурсі (на матеріалі передвиборчих виступів кандидатів у президенти Ніколя Саркозі і Франсуа Олланда). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 79-89.

Гузинець, М. (M. Huzynets) та Козуб, Л. (L. Kozub) (2015) Специфіка перекладу термінів в підмові аграрної галузі (Specificity of terms translation in the sublanguage of agricultural field). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 73-74.

Гузій, Т. (T. Huzii ) (2015) Вербалізація концепту душа / дух/, Бог у релігійному світогляді древніх англосаксів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 27-29.

Гуменна, Н. (N. Gumenna) (2017) Дефініційний аналіз лексики TALENT на визначення ключових елементів значення (Definitional analysis of the lexical units to denote vocabulary aimed at identifying the key elements of meaning). Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). с. 43-47.

Гуменюк, Т. (T. Humeniuk) (2015) Стандартизація в термінології: екстралінгвістичний погляд (Standardisation in terminology: extralinguistic view). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 75-77.

Гумовська, І. М. (I. Humovska) (2017) Аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики (Aspects of interaction of legal and economic terminology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 96-99. ISSN 2519-2558

Гурбанська, С. (S. Hurbanska) (2015) Інтертекстуальність як маркер постмодерністського художнього дискурсу в контексті лінгвосеміотичних досліджень (Intertextuality as a marker of postmodern literary discourse in the context of linguo-semiotic studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 60-63.

Гурецька, M. (M. Huretska) (2014) РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ. (Role of the communicatively significant gestures in the actualization of the emotional irritation condition.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологія" (Вип.49). с. 34-36.

Гурко, О. (O. Hurko) (2015) Реалізація значення ствердження фразеологічними одиницями. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 190-192.

Гусак, П. (P. Husak) (2017) Філософська герменевтика як науковий підхід до дослідження біблійних текстів (Philosophical hermeneutics as scientific approach to the investigation of Biblical text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). с. 41-43.

Д

Давиденко, Т. (T. Davydenko) (2015) Особливості іншомовної лексики: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 82-83.

Давиденко, Т. (T. Davydenko) (2015) Кольоратив чорний як сукупність традиційного та сучасного в українській та англійській мовах: компаративний аспект (Color black as a totality of traditional and modern in Ukrainian and English: comparative aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». с. 77-79.

Дайнека, Н. (Daineka) (2015) Аспекти дослідження феномену кібербуллінгу (Aspects in the study of Cyberbullying). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 79-83.

Дайнека, Н. (N. Daineka) (2016) Інтердискурсивність кіберпростору як онтологічна передумова для актуалізації кібербуллінгу (Interdiscursivity of the cyberspace as the ontological condition for the actualization cyberbullying). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 109-112.

Дакі, О. (O. Daki) (2015) Тематичні групи в українській морській терміносистемі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 97-100.

Дацків, О. (O. Datskiv) (2015) Драматизація як засіб формування іншомовної комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 23-26.

Дворянчикова, С. (S. Dvorianchykova) (2016) З історії вивчення мовних засобів комічного в контексті літературної ономастики (From the History of the Study of the Language Means of the Comic in the Context of Literary onomastiks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 48-50.

Дегтярьова, Є. (E. Dehtyarova) (2015) Роль колористики у способах відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 84-86.

Дегтярьова, Є. О. (Y. Dehtiarova) та Школяр, Л. В. (L. Shkoliar) (2017) Опис як функціональний тип мовлення у французьких мінімалістичних романах (Description as a functional type of speech in french minimalist novels). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 100-102. ISSN 2519-2558

Дейна, Л. (L. Deina) (2016) Складне синтаксичне ціле як особливий репрезентант оцінки в щоденниковому дискурсі (Complex syntactic whole as a special representative of assessment in a diary discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 112-114.

Демберецька, М. (M. Demberetska) (2015) Напівсуфіксальні прикметники німецької мови: до проблеми поділу на лексико-семантичні розряди. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 192-195.

Демиденко, О. (O. Demydenko) (2015) Мовні репрезентанти анімалістичних символів україномовної та англомовної лінгвокультур (Language representants of the animal symbols of the Ukrainian and English-speaking linguistic cultures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 63-66.

Демська, О. (O. Demska) (2015) Слово і термін ’омонім’ в українському словникарстві. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 100-102.

Дерев’янко, Л. І. (L. Derevianko) (2017) Співвідносні прийменниково-іменникові конструкції зі значенням одночасності як реалізатори зовнішньої семантико-синтаксичної кореляції (Relative prepositional and noun structures with simultaneity meanings as the implementer of the external semantic and syntactic correlation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.67). с. 103-106. ISSN 2519-2558

Деренчук, Н. (N. Derevenchuk) (2016) Прагмалінгвістичні особливості мовної тактики «обіцянка» в українському політичному дискурсі (Pragmalinguistic features of speech tactic of promise in the Ukrainian political discourse). Наукові запиcки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 50-52.

Деркач, Г. (H. Derkach) (2015) Особливості сприйняття феномена Оскара Вайлда в українському культурному просторі на початку ХХ століття. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 166-169.

Джава, Н. (N. Dzhava) (2015) Deutsch lehren lernen: besonderheiten des handlungsorientierten fremdsprachenunterrichts. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 27-29.

Дзикович, О. (O. Dzykovych) (2015) Семантична компресія та способи її реалізації у текстах анонсів ток-шоу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 86-88.

Дзикович, О. (O. Dzykovych) (2016) Анотація-опис книги як вид рекламного тексту (Book summary as an advertising text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 52-55.

Дзюбишина, Н. (N. Dziubyshyna) (2015) Раннє навчання іноземних мов як одне з актуальних завдань мовної політики Німеччини. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 29-31.

Дмитренко, О. (O. Dmytrenko) (2015) Зооморфний код культури у фразеологічній картині світу німецької, англійської, української та російської мов (Zoomorphism code of culture in the phraseological world picture in German, English, Ukrainian and Russian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». с. 83-86.

Дмитришина, Н. (N. Dmytryshyna) (2015) Використання технічних засобів навчання у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей (The usage of technical training resources in the process of foreign language studying by the students of not linguistic specialties). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 67-69.

Дмитрук, О. (O. Dmytruk) (2015) Маніпулювання емоціями в ситуаціях сімейного спілкування. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 100-101.

Дмитрук, Я. (2013) МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНІЙ КУЛЬТУРІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). с. 188-193.

Дмитрієва, О. (O. Dmytrieva) (2015) Функціональна характеристика діалогу культур як засобу формування міжкультурної компетенції майбутніх учителів англійської мови (The functional description of the dialogue between the Ukrainian and American cultures as means of forming of intercultural competence of the future teachers of English language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 86-88.

Дмітренко,, Н. (N. Dmitpenko) (2015) Формування інформаційної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 32-33.

Довбня, І. (I. Dovbnia) (2015) Когнітивні аспекти методики зіставлення номінацій на позначення обʼєктів простору в неблизькоспоріднених мовах (на матеріалі англійської, французької та української мов). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 30-31.

Довбня, Л. (L. Dovbnia) (2015) Інноваційна суспільно-політична лексика України: семантико-словотвірна мотивація. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 91-95.

Довбуш, О. (O. Dovbush) (2015) Читач як носій і творець культурних кодів: семіотичний погляд. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 170-172.

Дочу, А. (A. Dochu) (2015) Українські орнітоніми тюркського походження. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 195-197.

Дроздова, І. П. (I. Drozdova) (2015) Розвиток особистості як передумова формування професійного менталітету фахівця нефілологічного профілю засобами української мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 140-144.

Дубик, В. (V. Dubyk) (2015) Метафора з реципієнтними зонами політика в сучасному франкомовному медіа дискурсі (на матеріалі електронних періодичних видань). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 31-34.

Дуда, О. (O. Duda) (2015) Термінологізація прикметника в англійській мові (на матеріалі літератури з фінансової справи. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 102-104.

Дудник, O. O. (O. Dudnyk) (2014) Термінорозмежування понять номен – онім. Науковий номен та загальновживаний художній. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). с. 52-55.

Дьомкіна, О. (O. D'omina) (2015) Гендерний чинник у інституційному судовому дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 95-97.

Дьомкіна, О. (O. D'omina) (2016) Регулятивний потенціал перериваючих мовленнєвих актів у судовому дискурсі (Regulatory functions of interruptions in cpurtroom discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 55-58.

Дячук, О. (O. Diachuk) (2016) Директиви на прикладах дискурсу соціальної реклами (Directives on the examples of the public service announcement discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 58-60.

Ділай, М. (M. Dilai) (2015) Прагматична інтерпретація метафоричних висловлень у різдвяних посланнях глав християнських церков. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 88-91.

Ділай, М. (M. Dilai) (2015) Прагматична інтерпретація метафоричних висловлень у різдвяних посланнях глав християнських церков. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 88-91.

Ж

Жарікова, Ю. (Yu. Zarikova) (2015) Типи відповідностей румейських, українських та новогрецьких фразеологічних одиниць. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 199-201.

Желязкова, В. (V. Zheliazniakova) (2015) Знаки-індекси в поетичних творах Д. Д. Кременя: синтаксичний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 100-102.

Жихарєва, О. (О. Zhykhareva) (2014) ОПИС ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ В АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКО-НАРАТИВНИЙ АСПЕКТ. (The description of the natural disasters in the English biblical discourse: semantic narrative aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). с. 57-59.

Жорнокуй, У. (U. Zhornokui) (2015) Актуальні проблеми викладання курсу лексикології англійської мови (Current problems of teaching English lexicology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 88-90.

Жук, В. (V. Zuk) (2015) До питання про гендерні стереотипи (To the question of gender stereotypes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 293-296.

Жуковська, В. (V. Zhukovska) та Шилюк, В. (V. Shyliuk) (2015) Статистична верифікація соціолінгвістичної ідентифікації мовця в усному американському академічному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 105-108.

Жупник, А. (A. Zhupnyk) (2015) Неологічні утворення у спортивному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 102-104.

Жупник,, А. (A. Zhupnyk) (2015) Аналіз англіцизмів як найчисленнішої групи неологізмів спорту (Analysis of anglicisms as the most numerous group of sports neologisms). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 90-92.

З

Забейда, O. (O. Zabeida) (2017) Eфективні прийоми закріплення англомовних лексичних одиниць в основній школі (Effective methods of consolidation of English lexical units in the secondary school). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 52-55.

Заблоцький, Ю.В. (Yu. Zablotskyi) (2009) Прагматична спрямованість текстів масової комунікації. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції, 15–16 жовтня 2009 р.. с. 84-87.

Заболотна, О. (O. Zabolotna) (2015) Мотив автобіографізму у творчості Сільвії Плат. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 172-174.

Заботнова, М. (M. Zabotnova) (2015) Specificity of religion biased phrases’ usage in political speeches and their translation. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 262-264.

Забужанська, І. (I. Zabuzanska) (2015) Функціональний аспект ритмічної організації поетичного мовлення (на матеріалі сучасної американської поезії). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 105-107.

Завертайло, К. (K. Zavertailo) (2015) Порівняльний аналіз сполучників «чи»/«или»/«或者»/«还是» та правила його використання в українській, російській та китайській мовах (Comparative analysis on the conjunctions чи»/«или»/«或者»/«还是» («or») and its usage in Ukrainian, Russian and Chinese languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 72-74.

Завертайло, К. (K. Zavertailo) (2015) Дослідження мотивації вивчення китайської мови українськими студентами та швидкість їх адаптації в новому мовному середовищі (Research on motivation for learning Chinese language by Ukrainian students and the process of adaptation to the new language environment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 93-95.

Загороднюк, А. (A. Zahorodniuk) (2015) Проблеми англо-українського юридичного перекладу латинізму «institution» (на матеріалі «звіту громадського моніторингу виконання порядку денного Асоціації Україна-ЄС» (Problems of english-ukrainian juridical translation of the latinism «institution» (based on the material of Report on civic monitoring of implementation of the EUUkraine Association Agenda)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 96-98.

Заграновська, О. (O. Zahranovska) (2015) Способи застосування директивних мовленнєвих актів у з’ясувальних висловленнях (на матеріалі українського та англійського мовлення). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 201-203.

Засанська, Н. (N. Zasanska) (2015) Особливості функціонування одиниць лексико-семантичних мікрополів екологічна криза / ecological crisis в сучасній українській та англійській мовах (на матеріалі інформаційних Інтернет-видань). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 108-110.

Звягіна, Г. (H. Zviahina) (2015) Вияв категорії порівняння у структурі художнього мовлення Григора Тютюнника. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 107-109.

Зейда, А. (2013) АНАЛІЗ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ С. МАЄР «СУТІНКИ». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). с. 226-229.

Зеліковська, О. (O. Zelikovska) та Степаненко, О. (O. Stepanenko) (2015) Інтерпретація комунікативної поведінки як засіб формування міжкультурної комунікативної компетенції (Communicative behavior interpretation as a means of developing intercultural communicative competence). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 74-76.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2016) Між філологією і філософією: рецепція книги Ф. Ніцше «Народження трагедії з духу музики» в українській та російській культурах (Between philology and philosophy: the brightest reviews of the book The Birth of Tragedy by F. Nietzsche in Russian and Ukrainian cultures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 249-252.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2015) Відображення «середнього класу» у малярстві та літературі Російської імперії др. пол. ХVIII – пер. пол. ХIX ст. (Reflection of the «middle class» in the paintings and literature of the Russian Empire of the second half of the 18th – the first half of the 19th centuries ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 98-102.

Зелінська, Л.В. (L. Zelinska) (2009) Антиколоніальний дискурс і постколоніальна критика в контексті між культурної комунікації. Наукові записки. Серія “Філологічна” (Вип.11). с. 613-622.

Зернецкая, A. A. (Zernetskaia) (2015) Фонологічний аспект фонетичних чергувань у російській мові (Phonological aspect of phonetic alternations in Russian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 102-105.

Златів, Л. М. (L. Zlativ) (2015) Дискурсивно-текстоцентричний підхід до навчання української мови за професійним спрямуванням студентів-математиків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 177-184.

Зубрик, А. (A. Zubryk) (2016) Функції оказіоналізмів в науково-фантастичній літературі та їх переклад на прикладі роману «Голодні ігри» Сюзанни Коллінз (The functions of occasionalisms in science fiction literature and their translation on the example of the novel «the hunger games» by S. Collins). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 305-307.

Зубрик, А. (A. Zubryk) (2015) The peculiarities of translation of English praseological units with somatic elements. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 264-266.

Зуєнко, Т. (T. Zuienko) (2015) Дослідження поняття «лакуна» у лінгвістиці (A study of the notion «Lacuna» in linguistic). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 105-107.

К

Кагановська, О. (O. Kahanovska) (2014) ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ АВТОРСЬКИХ КАЗОК. (Comic reproduction in literary translation of the authorship fairy-tales.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). с. 314-317.

Казакевич, О. (O. Kazakevych) (2017) Роль мови у формуванні національної ідентичності (Role of language in the national identity format). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). с. 77-79.

Каламаж, В. (V. Kalamazh) (2013) ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). с. 171-176.

Каленюк, С. (S. Kaleniuk) (2015) Взаємозв’язок мови та культури як показник соціально-політичних процесів у країні (Relationship of culture and language as an indicator socio-political processes in the country). аукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 264-266.

Калита, О. (O. Kalyta) та Поворознюк, С. (S. Povorozniuk) (2015) Формування лінгвокультурної компетенції студентів засобами художнього фільму під час вивчення української мови як іноземної (Formation of linguistic and cultural competence of students by using feature film during studying Ukrainian as a foreign language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 83-86.

Каліберда, О. (O. Kaliberda) (2015) Тенденції розвитку західноєвропейської енциклопедичної лексикографії нового часу та епохи просвітництва. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 111-114.

Калінін, В. (V. Kalinin) (2015) Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови на основі колаборативного навчання. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 36-38.

Калініченко, М. (M. Kalinichenko) (2015) Міжкультурні комунікації у дискурсі північноамериканського романтизму. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 177-179.

Калініченко, М. (М. Kalinichenko) (2014) У ПОШУКАХ СТИЛІСТИЧНИХ ОЗНАК ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. (Stylistic features of the north American romanticism.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). с. 189-192.

Камінська, М. (M. Kaminska) (2015) Імпліцитна оцінка у фокусі сучасних дискурсивних досліджень. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 204-207.

Кантур, К. (K. Kantur) (2015) Эволюция лингвистических методов в русском и украинском языкознании (ХІХ в. – первая половина ХХ в.). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 120-130.

Капранов, Я. (Ya. Kapranov) (2016) Витлумачення терміна «етимон» як знакового утворення прамовного стану (The interpretation of the term “etymon” as a sign of formation of Proto-languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 65-68.

Капуш, А. (A. Kapush) (2015) Евфемістичні трансномінації в сучасній німецькій мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 207-209.

Каракевич, Р. (R. Karakevych) (2015) Лінгвокультурологічні засади вивчення фактів мови й культури у зіставній фразеології. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 207-209.

Карасьова, К. (K. Karas'ova) (2015) Категорія числа іменника як мовленнєвий засіб впливу та переконання в політичному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 123-126.

Карачун, Ю. (Yu. Karacun) (2016) Mовні та позамовні чинники утворення термінів з електротехніки в українській та англійській мовах (Linguistic and extralinguistic factors of terms formation in electronic engineering in the English and Ukrainian language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 70-73.

Кардаш, Л. В. (L. Kardash) (2015) Специфіка монологічного мовлення: психологічний та лінгвістичний аспекти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 54-58.

Карпа, І. (I. Karpa) (2015) Чинник адресата в електронних текстах Yahoo!Answers (The factor of the addressee in electronic texts yahoo!answers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 113-115.

Касаткіна-Кубишкіна, О. (O. Kasatkina-Kubyshkina) та Курята, Ю. (Kuriata) (2015) Переклад паремій як декодування етнічної ментальності. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 266-269.

Катернюк, В. (V. Katerniuk) (2015) Ідеографічна класифікація неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 126-129.

Катернюк, В. (V. Katerniuk) (2016) Семантика ергонімів Лондона, Берліна та Копенгагена (на матеріалі назв ресторанів) (Semantics of Restaurant Names in London, Berlin, and Copenhagen). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 73-76.

Каушанська, Л. (L. Kaushanskyi) (2015) Граматичні особливості перекладу ділових листів з німецької мови українською. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 269-272.

Качмар, О. (O. Kachmar) (2015) Діяльнісна інтерпретація дискурсу: когнітивний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 39-42.

Качмар, О. (O. Kachmar) (2015) Діяльнісна інтерпретація дискурсу: когнітивний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 39-42.

Каширіна,, І. (I. Kashurina) (2015) Перекладацька концепція С. Караванського у світлі постколоніальних досліджень (The conceptual framework of the translation principles by S. Karavansky: postcolonial view). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 86-89.

Кирильчук, О. (O. Kyrulchuk) (2015) Використання ситуацій переконливої аргументації для формування риторичної культури іншомовного спілкування. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 212-214.

Кириченко, О. (O. Kyrychenko) та Король, А. (A. Korol) (2015) Вербалізація гумору в англомовних ситкомах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 214-217.

Киселюк, Н. (N. Kyseliuk) (2015) Вплив емоційної складової комунікації на екологію спілкування (на матеріалі художнього англомовного дискурсу) (Influence of emotive component of on ecology of communication (on the materialof English fiction discourse)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 115-117.

Князь, Т. (T. Kniaz) (2015) Назви грошей в лексичному наповненні фразеологізмів української мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 217-219.

Коваленко, К. (K. Kovalenko) та Мелащенко, М. (M. Melashchenko) (2015) Особливості вживання антонімів у субмові медицини сучасної англійської мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 219-221.

Ковальчук, Н. П. (N. Kovalchuk) (2015) Комунікативна культура як умова вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 185-187.

Ковальчук, О. (O. Kovalchuk) (2014) ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ. (Cognitive-communicative approach in the studying monologue speech in the upper forms in the secondary school.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологія". (Вип.49). с. 50-51.

Ковбаско, Ю. (Y. Kovbasko) (2015) Граматикалізація як передумова для функціонально-граматичної транспозиції (Grammaticalization as precondition for functional and grammatical transposition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 118-121.

Козак, Т. (T. Kozak) (2015) Особливості художнього перекладу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 221-223.

Козирацька, В. (V. Kozyratska) (2017) Сучасні методи викладання англійської мови у ВНЗ (Modern methods of teaching English at higher educational establishments). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 66-70.

Козлова, В. (V. Kozlova) (2016) Функціональність перлокутивних інтенсифікаторів морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі (Functional properties of perlocutionary intensifiers of volitional speech impact in the English parental discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 79-81.

Козловська, А. (A. Kozlovska) (2016) Прагматичні функції повторів в інформаційних газетних текстах (Pragmatic functions of repetitions in newspaper informational text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 81-84.

Козловська, Г. (H. Kozlovska) (2015) Роль інноваційних технологій у вивченні і викладанні іноземної мови професійного спрямування. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 38-40.

Козій, О. (O. Koziy) (2015) Деміургійний аспект як відображення внутрішньої еволюції персонажа у фантастичній епопеї Р. Желязни «Хроніки амбера». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 180-182.

Колган, О. (O. Kolgan) (2015) Тематична диференціація термінів гірничої справи, ужитих у романі А. Фурмана «Кров і вугілля». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 223-225.

Колмыкова, Е. (E. Kolmykova) (2015) Михаил Кузмин – переводчик. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 185-187.

Коловоротна, Н. (N. Kolovorotna) (2015) Пауза як корелят мовчання. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 129-131.

Колодько, Д. (D. Kolodko) (2015) К вопросу о классификации меронимов. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 223-226.

Коломойченко, А. (A. Kolomoichenko) та Атанова, М. (M. Atanova) (2015) Заимствование иноязычных имен собственных как процесс формирования ономастикона. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 42-45.

Коломієць, І. (I. Kolomiiets) (2015) Образ блазня: динаміка розвитку в творчості О. Копиленка 1920–30-х років (The image of fool: dynamics of the development in Alexander Kopylenko’s novel fiction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 121-123.

Колосова, Г. (H. Kolosova) (2016) Функціїї текстотворення політичних та військових онімів у мемуарах Вінстона Черчилля «my early life» (The text creation functions of separate groups of proper names in the Winston Churchill’s memoirs «My Early Life»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 84-87.

Колінько, О. (O. Kolinko) (2015) Дитяча література крізь призму мультикультуралізму. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 182-185.

Комінярська, І. (Kominyarska I. ) (2013) УКРАЇНОЦЕНТРИЧНІ ПОШУКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТРИЛОГІЇ УЛАСА САМЧУКА «OST» (The Ukrainian centered searching the national identity in the Ulas Samchuk’s trilogy «OST»). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. с. 182-188.

Комірна, Є. (E. Komirna) (2016) Фоностилістичні особливості реалізації складу у французькій мові (Phonostylistic particular features of the realisation of syllable in French). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 181-184.

Кондратьєва, Т. (T. Kondrat'ieva) (2015) Мистецтво у дискурсі транскультуралізму (на прикладі оповідання Харукі Муракамі «Друге пограбування булочної»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 187-190.

Копчак, М. (M. Kopchak) (2015) Інвективна лексика адресації та ситуативність мовленнєвої поведінки в англійськомовному тексті та дискурсі постмодерну. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 132-135.

Копчак, М. (M. Kopchak) (2016) Лінгвокомунікативний аспект мовленнєвого етикету привітання (Linguo-communicative aspect of greeting speech etiquette). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 87-90.

Кордіяка, М. (M. Kordiiaka) (2012) Лексичні особливості кінодискурсу. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 88-90.

Корзова, Л. (L. Korzova) (2015) Категорії часу та простору в драматургії А.Б. Вальєхо. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 229-233.

Корнєва, С. (S. Kornieva) (2015) Семантичний зміст лексем «mentality», «mentalite», «менталітет» і «ментальність» у трьох мовах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 45-48.

Косолапов, В. (V. Kosolapov) (2015) О конкуренции (lexical clashes) отрицательных префиксов in- и un- в современном английском языке (аналитический обзор) (The competition (lexical clashes) of the most wide-spread English prefixes in- and un of present-day English (analytical overview). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 94-96.

Костенко, В. (V. Kostenko) (2015) Базові концепти сучасної англійської термінологіі ортодонтії. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 120-122.

Костюк, І. (I. Kostiuk) (2017) Міфологічні змістові парадигми як засоби ідентифікації людини в сучасній культурі (The mythological content paradigms as way of identification of human in the modern culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). с. 110-113.

Костюк, М. (M. Kostiuk) (2015) Специфіка реалізації символів часу у французькій поезії. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 135-137.

Коць, Т. (Т. Kots) (2014) Літературна норма і сучасні глобалізаційні процеси. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 59-61.

Коць, Т. А. (T. Kots) (2015) Мовне сприймання як часова категорія суспільної свідомості (на матеріалі періодичних видань ХХ століття). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 68-71.

Коцюк, Л. (L. Kotsiuk) (2015) Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття «корпусна лінгвістика» (на матеріалі web-корпусу). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 122-125.

Коцюк, Л. М. (L. Kotsiuk) та Пелипенко, О. О. (O. Pelypenko) (2016) Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови (The Classical Approach to Error Analysis in Foreign Language Acquisition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (60). с. 37-40.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2014) Єрусалимський текст у творчості Лесі Українки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 116-120.

Кошіль, Н. (N. Koshil) (2015) Лінгвістичні особливості конспекту як специфічного мовленнєвого писемного жанру (Linguistic features of the synopsis as a specific genre of written speech). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 100-102.

Кравець, О. (O. Kravets') (2015) Шляхи реалізації інформаційної взаємодії викладач – студенти на заняттях з іноземної мови з використанням авторської технології проектування навчальної інформації (комунікативна фаза). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 41-43.

Кравченко, О. (O. Kravchenko) (2015) Аналіз комбінаторних властивостей англійського іменника economy (Analysis of combinatory properties exhibited by the English noun economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 102-104.

Кравченко, Э. А. (2015) Функциональная нагрузка повтора в поэтонимосфере. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 142-144.

Кравчук, М. (M. Kravchuk ) (2017) Особливості використання стилістичних засобів у промовах Рональда Рейгана та Мартіна Лютера Кінга (Peculiarities of stylistic tools in the speeches of Ronald Reagan and Martin Luther King). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 71-74.

Крайчинська, Г. (H. Kraichynska) та Кириєвська, Т. (T. Kyryievska) (2017) Гра слів як стилістичний прийом увиразнення висловлювання (на матеріалі американського анімаційного телевізійного серіалу «Таємниці Гравіті Фолс») (Puns as a stylistic tool for accentuation of speech (based on the material of the American TV series Secrets of Gravity Falls). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 61-65.

Крайчинська, Г.В. (G. Kraichynska) (2006) Етимологія польських та українських нумізматичних фразеологізмів. Слов’янський вісник. Серія Філологічні Науки.. с. 182-196.

Красикова, М. (M. Krasikova) (2015) Слово широкой семантики thing в различных стилях современного английского языка. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 233-236.

Крацило, С. (S. Kratsylo) (2015) Вербалізація концепту marriage в пуританській етикодидактичній літературі на матеріалі трактату «Christian economics : or, the family directory, containing directions for the true practice of all duties belonging to family relations, with the appurtenances». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 236-239.

Краєвська, Г. (H. Krayevska) (2014) Гіпонімія як вияв системності лексики традиційних народних ремесел. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.50). с. 62-64.

Крепель, В. (V. Krepel) (2015) Роль образно-мотиваційної основи та внутрішньої форми в процесі фразеологічної номінації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 239-242.

Крижанівська, Г. (H. Kryzhanivska) (2015) Механізм пропагування гендерної ідеології у сучасних англомовних жіночих журналах (на матеріалах журналу Cosmopolitan). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 137-140.

Крижко, О. (O. Kryzhko) (2015) Терміни-зооніми у внутрішньомовному аспекті. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 145-147.

Крилова, Т. (T. Krylova) (2016) Універсальне граматичне значення перфектності як об’єкт перекладацького аналізу (Universal categorial of Perfect meaning based on the principle of mutual translatability). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 310-312.

Крисанова, Т. (T. Krysanova) (2015) Слово широкой семантики thing в различных стилях современного английского языка. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 48-51.

Крисенко, О. (O. Krysenko) (2015) Смс-повідомлення у французькому та англійському молодіжному арго: структурний та семантичний аспекти (SMS-messages in the French and English youth argot: the structural and semantic aspects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 126-129.

Кротенко, Л. (L. Krotenko) (2016) Застосування трансформацій при перекладі художньої літератури (The use of transformations for the fiction literature translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 312-314.

Круглій, О. (O. Kruhlii) (2015) Внутрішньовалентні характеристики постпозиціонованих комбінувальних форм у сучасній англійській мові (Inner Valence of the Postpositional Combining forms in Modern English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 129-132.

Крутько, Т. (T. Krutko) (2016) Різнорівневі засоби компресії у приватних повідомленнях соціальних мереж (на матеріалі англійської мови). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 90-92.

Кріпак, Ю. (Yu. Kripak) (2015) Особливості реалізації регулятивного етапу сфабриковано-кооперативної агресивної макростратегії в англомовному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 140-144.

Куделько, З. (Z. Kudelko) (2015) Деякі аспекти синонімії в англійській терміносистемі дипломатії. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 125-127.

Кудрявцева, Н. (Kudriavtseva) (2015) Лінгвістична відносність базових доменів: час (Linguistic relativity of basic domains: time). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 132-135.

Кузенко, Г. (H. Kuzenko) (2015) Розвиток і структура мовної особистості перекладача (Development and structure of translator’s language personality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 104-107.

Кузнєцова, І. (I. Kuznietsova) (2015) Структурні особливості утворення англійських термінів ландшафтного дизайну (Structural features of the English landscape design terms formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 107-109.

Кузнєцова, О. (O. Kuznietsova) (2016) Ідіодискурс Дейва Баррі в антропоцентичній парадигмі сьогодення (Idiodiscourse of Dave Barry in modern anthropocentric paradigm). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 259-261.

Кузь, Г. (H. Kuz') (2015) Фразеологічні навчальні словники в методиці викладання української мови як іноземної. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 47-49.

Кузьменко, А. (A. Kuzmenko) (2015) Специфіка інфантичної мовної картини світу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 51-53.

Куйбіда, Х. (H. Kuibida) (2015) Категорія кількості та її лексичне вираження у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) (Category of quantity and lexical means of expressing quantitative meaning in ancient Greek (on the material of Homer’s epos)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 135-137.

Кулик О. Д, О. Д. (O. Kulyk) (2015) Співвідношення культури як символічно-знакової реальності та мовної картини світу як її коду. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 75-78.

Кульчицька, О. О. (O. Kulchytska) та Балог, Е. (E. Balog) (2015) Мовленнєвий код «Дев’яти оповідань» Дж. Д. Селінджера. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 245-247.

Кулікова, Т. (T. Kulikova) та Деркач, В. (V. Derkach) (2015) Деривація термінів мережі Інтернет в українській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 242-245.

Кунець, X. (Kh. Kunets) (2015) Безособові синтаксичні структури як евіденційна стратегія в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування (Impersonal Syntactic Structures as an Evidential Strategy in the English Scholarly Texts in the Humanities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 138-140.

Купіна, І. (I. Kupina) (2015) Фразеологічні одиниці як мовні засоби репрезентації категорій простору та часу в семантичному полі «граничність». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 245-247.

Курудз, О. (O. Kurudz) (2015) Лексико-семантичне поле «вічнозелені рослини» у латинській мові (етимологічний аналіз) (Lexico-semantic field «evergreen plants» on Latin language (etymological analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 109-112.

Курченко, Л. (L. Kurchenko) (2016) Kласифікація вступних вимог університетів німецькомовного ареалу Європи щодо рівня володіння німецькою мовою (Classification of Admission Requirements to German Language Proficiency in Universities of the German-Speaking Area in Europ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 184-186.

Кушнір, І. (I. Kushnir) (2015) Світ дитинства у романі Н. Амманіті «Я не боюсь». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 190-192.

Кшановський, О. (Kshanovskyi) (2015) Статус арабських фонетичних запозичень у сучасній перській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 144-147.

Кізіль, М. (M. Kizil') (2015) Етапи формування та дистинктивні ознаки терміносистеми комп’ютерних технологій англійської мови (The stages of forming and distinctive features of the computer science terminological system of the English language). Запорізький національний університет (Вип.54). с. 114-117.

Кірковська, І. (Kirkovska) (2015) Когнітивні моделі представлення часу в сучасних романських мовах (Cognitive models of time presentation in the modern romance languages. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 89-92.

Кірковська, І. (Kirkovska) (2016) Ситуація готовності до здійснення дії як компонент категорії проспективності та засоби її вираження у сучасних романських мовах (The situation of readiness for action as a prospectivity component and its modes of expression in the modern romance languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 76-78.

Кірілкова, Н. (N. Kіrіlkova ) (2014) Назви сосни та соснових насаджень у говірках Рівненського Полісся. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). с. 56-58.

Кіт, Л. (L. Kit) (2015) Інтимне спілкування в аспекті художнього дискурсу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 134-136.

Л

Л. М. Грижак, Л. (L. Hryzhak) (2015) Рекуретність домінантних ознак у портретних описах персонажів (Recurrence of dominant features in characters’ portrait descriptions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 70-72.

Лавриненко, О. (O. Lavrynenko) (2015) Молодіжні тенденції в європейському мовно-культурном просторі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 53-57.

Ладницька, О. (O. Ladnytska) (2015) Структура та функції оказіоналізмів у романах Іена Мак’юена ‘Saturday’, ‘On Chesil Beach’ і ‘Solar’ (Formal and functional peculiarities of occasionalisms in Ian Mcewan’s novels ''Saturda'', ''On Chesil beach'', ''Solar''). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 7-11.

Лазаревич, Н. (N. Lazarevuch) (2015) Специфіка персонажів у романах-метафорах «Процес» Ф. Кафки, «Галас і шаленство» В. Фолкнера та «Сто років самотності» Г. Г. Маркеса: порівняльний аналіз (Character specifics in metaphorical novels The trial by F. Kafka, The sound and the fury by W. Faulkner, and One hundred years of solitude by G.G. Marquez: comparative analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 113-115.

Лазебна, О. (O. Lazebna) (2016) Природа стилістичного функціонування (діє)прислівників оцінки у сполученні з дієсловом (sich) fühlen у сучасній німецькій мові німеччини та австрії (The nature of stylistic functioning of adverbs and participles of evaluation used with the verb (sich) fühlen in modern German Standard German and Austrian German). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 93-95.

Лапиніна, О. (O. Lapina) (2015) Характеристика гастронімів як окремих лексичних одиниць та компонентів фразеологізмів (на матеріалі німецької мови). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (51). с. 247-249.

Латушкіна, K. (K. Latushkina) (2015) Лінгвоконцептуальні параметри об’єктивації індивідуальної картини світу (на матеріалі телесеріалу «Elementary») (Pecularities of objectivization of the individual worldview (on materials of the television series «Elementary»)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 140-143.

Лебедєва, А. (A. Lebedieva) (2015) Тематична специфіка нестандартних лексичних одиниць сучасної англійської мови (Thematic peculiarity of modern English non-standard lexical units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 115-117.

Левицька, Л. (L. Levytska) та Микитка, І. (I. Mykytka) (2015) Zum problem der grundzuge des wirtschaftsdeutschen (To the problem of the basic concepts of business German). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 117-120.

Левченко, А. (A. Levchenko) (2015) Розуміння, що розпредмечує, як герменевтична техніка сприйняття художнього тексту (на матеріалі оповідань Григіра Тютюнника). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 192.

Левчина, А. (A. Levchyna) та Козуб, Л. (L. Kozub) (2016) Особливостi актуалiзацiї британської та американської вимовних норм у сучасному кiнематографi (Peculiarities of british and american pronunciation norms actualization in modern cinematography). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 95-97.

Лейба, Ю. (Y. Leiba) (2015) Еталон як образна основа порівняльних фразеологізмів німецької мови (The model as an image-bearing basis of comparative phraseological units of german language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 143-145.

Лелека, Т. (T. Leleka) (2015) Особливості функціонування неологізму лайк в українській та російській мовах початку ХХІ століття. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 57-59.

Лелека, Т. (T. Leleka) (2016) Граматична асиміляція новітніх англоамериканізмів в українській мові початку XXI століття (The grammatical assimilation of the newest angloamericanisms in the Ukrainian language of the beginning of the 21st century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 97-100.

Леміш, Н. (N. Lemish) (2015) Етимологічний аналіз номінацій на позначення каузальних домінант у нідерландській, українській та російській мовах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 251-255.

Леонова, Н. (N. Leonova) (2014) Оголошення та повідомлення в метро, їх синтаксичні характеристики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 65-67.

Липецький, А. (A. Lypetskyi) (2015) «Naturalis historiae» Плінія Старшого як джерело дослідження лексики мистецтва епохи Римської Імперії]{Pliny’s «Naturalis historiae» as a source for analysis of art lexis establishing in the period of Empire. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 120-122.

Липка, С. (S. Lypka) (2015) Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 255-257.

Лисенко, Г. (H. Lysenko) та Чепурна, З. (Z. Chepurna) (2015) Проблеми перекладу німецьких фразеологічних одиниць з анімальним компонентом українською мовою (Problems of translation of the German phraseologikal units with animal components into Ukrainian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 122-125.

Лисенко, Л. (L. Lysenko) (2015) Концепт «колір» в англомовній фразеологічній картині світу як прояв національної специфіки (The concept «colour» in the English phrazeological worldview as a manifestation of national specific). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 125-128.

Литвиненко, Н. (N. Lytvynenko) (2015) Проблеми дослідження діяльнісного аспекту мови та мовлення. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 147-149.

Лозинський, П. (P. Lozynskyi) (2015) Проблеми підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 160-162.

Лось, О. (O. Los') (2015) Компетенції тьютора в системі дистанційної освіти. Наукові записки Національного університету “Острозька академія” (Вип.54). с. 47-49.

Лосєва, І. (I. Losieva) (2015) Основні аргументативні прийоми політичної полеміки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 257-259.

Лосєва, І. В. (I. Losieva) (2016) Політична метафорика як чинник політичної культури (Political metaphor as a factor of political culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 201-203.

Лотоцька, О. (O. Lototska) та Собчук, Л. (L. Sobchuk) (2015) Концепт «еквівалентності» у наративній організації новел О. Генрі та Аркадія Любченка. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 194-197.

Лукаш, Г. (H. Lukash) (2015) Метафора як когнітивно-лінгвістична форма культури у дискурсі конотативних власних назв. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 259-269.

Луковенко, Т. (T. Lukovenko) (2015) До проблеми класифікації спеціальних лексичних одиниць (професіоналізмів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 262-264.

Луньова, O.(O. Lun'ova) (2015) Лінгводискурсивні особливості публічних виступів Рональда Рейгана (Linguistic-discursive features of Ronald Reagan’s public speeches). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 145-148.

Лучук, О. (О. Luchuk) (2013) Ігор Шевченко і Джордж Орвелл: історія одного перекладу (До 90-річчя від дня народження Ігоря Шевченка і 65-річчя публікації першого українського перекладу “Колгоспу тварин”)(Igor Shevchenko and George Orwell: the history of one translation). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. с. 127-131.

Лучук, Т. (Т.Luchuk) (2013) Непомічений перекладач Сапфо: Михайло Соневицький (Unnoticed translator Sappho: Mykhailo Sonevytskyi). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. с. 46-54.

Лютянська, Н. (N. Liutianska) (2015) Реалізація образ-схем культури у ситуації міжкультурної комунікації (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 60-62.

М

Мазур, Н. (N. Mazur) (2014) Мовно-структурні особливості мемуарного тексту Дмитра Дорошенка (на матеріалі «Моїх споминів про давнє минуле» (1901-1914 рр.)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.50). с. 68-70.

Майська, А. (A. Maiska) (2015) Функціональні особливості слоганів кіноіндустрії США. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 166-168.

Макарук, Л. (L. Makaruk) (2015) Мультимодальна грамотність у цифровому столітті. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 49-52.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2014) Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). с. 71-75.

Максимчук , В. (V. Maksymchuk ) (2012) Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм. (AESTHETICS AS A RESULT OF COPYRIGHT INFRINGEMENT NEOPLASMS LANGUAGE NORMS.). (Неопублікований)

Малевич, Л. (L. Malevych) (2015) Семантичні трансформації в термінотворенні: звуження значення (на матеріалі української термінології водного господарства). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 90-91.

Малиновська, І. (I. Malynovska) (2015) Функціонально-стилістичні особливості наукового філософського дискурсу Великобританії і США. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 169-171.

Мамич, М. (M. Mamych) (2014) Культуромовний контент журналу «Жінка» 50-х років ХХ століття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 76-79.

Мамчур, А. (A. Mamchur) (2017) Дискурс новин CNN як допоміжний ресурс у вивченні професійної англійської мови (The disсourse of CNN news as an additional source for the study of English). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 75-78.

Мармураш, Л. (L. Marmurash) (2015) Особливості концептуалізації thank. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 62-64.

Мартинова, О. (O. Martynova) (2015) Образ чоловіка: лінгвосеміотичний та лінгвокультурний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 150-152.

Мартинюк, О. (O. Martyniuk) (2016) Вербальні та невербальні засоби вираження неправди (на матеріалі сучасної французької мови) (Verbal and Non-verbal Means of Expression of Lie (based on Modern French Language)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 100-102.

Мартинюк, О. (O. Martyniuk) (2015) Вербальна та невербальна маніфестація емоцій у французькому художньому дискурсі (на матеріалі роману Ясміна Кадра «Чим день завдячує ночі» Yasmina Khadra «Ce que le jour doit a la nuit»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 152-154.

Марусинець, М. (M. Marusynets) (2014) Дискусійні питання семантики модальних часток (на матеріалі української, німецької, угорської мов). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 80-82.

Марушко, Я. (Ya. Marushko) (2017) Функції лексичних засобів у романі Джека Керуака “на дорозі” (The functions of lexical tools in the novel On the Road by Jack Kerouac). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 79-82.

Марховська, А. (A. Markhovska) (2015) Відтворення іспанської нецензурної лексики українською мовою. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 272-274.

Марценюк, М. (M. Martseniuk) та Фельцан, І. (I. Feltsan) (2015) Емотивна компетентність працівника сфери туризму, як запорука здійснення успішної професійної діяльності (Communicative competence of a tourism sphere worker as a basis for pursuit a successful professional activity. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 128-131.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2014) Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 83-86.

Матвєєва, К. (K. Matveieva) (2015) Особливості ділової англійської мови як основного засобу професійного спілкування фахівців економічного профілю (Peculiarities of business English as a main medium of professional communication of economists). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 148-151.

Матковська, Г. (H. Matkovska) (2015) Багатовимірність тексту як об’єкта лінгвістичних досліджень. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 154-156.

Матіяш, І. (I. Matiash) (2015) Динаміка семантичної структури лексеми father в контексті еволюції британської мовної картини світу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 264-267.

Мацевко-Бекерська, Л. (L. Matsevko-Bekerska) (2015) Рецептивний горизонт прозового наративу в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 197-200.

Мацько, Л. І. (L. Matsko) (2014) Мовна особистість Тараса Шевченка як чинник формування національної ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). с. 8-15.

Мегела, І. (I. Mehela) (2015) «Гра в бісер» Германа Гессе як філософська утопія. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 200-205.

Мегель, О. П. (Mehel O.) (2016) Типологія означень в епіграфічних текстах посвят Боспорського царства (The types of attributes in epigraphic texts-dedications of the Bosporan Kingdom). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 216-219.

Медвідь, М. (М. Medvid) (2015) Варіативність мовних явищ як ознака когнітивної організації мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 64-66.

Мединська, Н. (N. Medunska) (2014) Валентнісні властивості ознакових слів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 87-91.

Мединська, Н. М. (N. Medynska) (2015) Ознакова сутність дієслівної лексеми. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 106-110.

Мельник, А. Т. (А. Melnyk) (2016) Особливості формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності студентів немовних вишів на основі особистісно-діяльнісного підходу (Aspects for forming profession specific foreign language communication competence to students of non-linguistic tertiary educational institutions on the basis of learner-centered approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 186-189.

Мельник, Л. (L. Melnyk) (2015) До питання відтворення інтертекстуальних звязків під час перекладу художніх текстів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 274-277.

Мельник, М. (M. Melnyk) (2015) Функціонування художнього простору в романі (Functions of the literary space in the novel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 151-153.

Мельник, Н. (N. Melnyk) та Козуб, Л. (L. Kozub) (2015) Особливості перекладу англійських термінів ветеринарної медицини українською мовою. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 277-279.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2015) Сучасний літературний фейлетон: об’єкти художньої уваги та виражальні засоби (на матеріалі «Літературної України»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 156-159.

Мельничук, І. (I. Melnychuk) (2015) «Лямент дому княжат Острозьких» в контексті танатологічного дискурсу української барокової поезії. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 205-208.

Мельничук, І. (I. Melnychuk) (2015) «Плач, альбо Лямент по зестю з свђта сего вђчной памяти годного Григорія Желиборского» в системі танатологічних жанрів української барокової поезії («Cry or Lyament for Gregory Zheliborsky» in the system of thanatological genres in Ukrainian baroque poetry). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 131-134.

Мельничук, І. (I. Melnychuk) (2016) Цикл віршів на клейноди роду Желіборських у контексті геральдичної поезії українського бароко (The cycle of poems about the jewellery of the Zheliborski family in the context of heraldic poetry in the Ukrainian baroque). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 261-264.

Мельничук, Р. (R. Melnychuk) (2016) Дослідження фонетичної організації мови німецьких колискових пісень (The study of the language phonetic organization in German lullabiez). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 102-104.

Мизин, Т. (T. Myzyn) (2016) Слова-композити в термінології підмови географії (на матеріалі англійської мови) (Words composites in geographical terms). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 104-106.

Миколенко, Т. (Mykolenko T.) (2016) Когнітивна структура аудіальних порівнянь (Structure of comparisons with the sound component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 223-226.

Миронова, Т. (Myronova T.) (2016) Дієслівність у вибудовуванні авторського смислу одного із британських текстів (в оповіданні Дж.Оруелла «Як я стріляв у слона / Shooting an elephant») (The verbal forms and the author’s semantics in a British text (in George Orwell’s «Shooting an Elephant»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 226-230.

Мирончук, І. (I. Myronchuk) (2017) Лексико-стилістичний аналіз втілення образу зла в кінотрилогії «володар кілець» (Lexico-semantic analysis of incarnation of evil in the film trilogy The Lord of the Rings). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 83-87.

Мисик, О. (O. Mysyk) (2016) Тваринний етнокультурний код українців у тропах осі псевдототожності (в поетичних творах і. калинця) (Ukrainian animal ethnocultural code in the tropes of pseudoidentity (in poetry by I. Kalynets)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 106-108.

Михайленко, В. (V. Mykhaylenko) (2015) Актуалізація прагматичного компонента слова у політичному дискурсі (Political discourse actualising a word pragmatic component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 12-15.

Михайленко, В. (V. Mykhaylenko) (2016) Функціональна семантика прикладки в авторському дискурсі: контрастивний аспект (Functional semantics of apposition in the author’s discourse: contrastive aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.61). с. 5-8.

Михайлець, В. (V. Mykhailets) (2015) Статистичний метод виявлення засобів інтиміізації у тексті ЗМІ (Statistical approaches for assessing the language code of intimization in printed media). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 153-156.

Михайлова, Є. (E. Myhaylova) (2015) Транспозиція – функціональне явище у граматичній системі сучасної турецької мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 127-129.

Михайлова, Є. (Ye. Mykhailova) (2015) Лексико-граматичні розряди прикметників турецької мови (Lexical grammatical categories of Turkish adjectives). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 134-136.

Михальчук, Н. (N. Mykhalchuk) та Івашкевич, Е. (E. Ivashkevych) (2015) Особливості відтворення розмовної та побутової лексики в перекладах роману джерома Девіда Селінджера «Над прірвою у житі» (The peculiarities of playback of colloquial and conversational language in translations of Jerome David Salinger’s novel «The catcher in the rye»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 156-160.

Мовчун, Л. (L. Movchun) (2015) Лексикографування римових гнізд: традиції та інновації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 129-132.

Могельницька, Л. (L. Mogelnytska) (2015) Англомовні тексти кінематографічної тематики як засіб формування іншомовної соціокультурної компетенції. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 52-54.

Мойсеєнко, С. (S. Moiseienko) (2015) Речення з розщепленням як прагматичні оператори системності англомовного дискурсу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 188-190.

Мороз, А. (A. Moroz) (2015) Етнолінгвістичні аспекти фахової мови торгівлі німецької та української мов. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 132-134.

Мороз, Т. (T. Moroz) (2015) Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції. Наукові записки Національного університету “Острозька академія” (Вип.52). с. 190-193.

Морозова, І. (I. Morozova) (2016) Жінка у стереотипному вікторіанському дискурсі (A woman in the victorian female discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 218-220.

Мочарська, У. (U. Mocharska) (2015) Вплив суспільно-політичних умов та розвитку преси на формування національної культури та мови (THE INFLUENCE OF PUBLIC LIFE AND DEVELOPMENT OF PERIODICALS PRINTING ON THE FORMATION OF NATIONAL CULTURE AND LANGUAGE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 166-169.

Моісєєва, H. (N. Moisyeyeva) (2015) Семантичні та функціональні особливості німецьких контамінованих лексем (Semantic and functional features of German contaminated lexemes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 163-165.

Моісєєва, Н. (N. Moisieieva) (2015) Особливості перекладу контамінованих лексем в німецьких політичних новинах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 279-282.

Мудра, С. (S. Mudra) (2015) Мовленнєва компетентність як структурний компонент процесу підвищення якості підготовки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 267-270.

Муляр, Т. (T. Muliar ) (2017) Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської (Common problems of translation in teaching professional English). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 88-93.

Мунтян, Л. В. (Muntian L. V.) та Твердохліб, Д. Ю. (Tverdokhlib D. Yu.) (2016) Вербальне вираження концепту globalisation в мас-медійному дискурсі (Verbal expression of concept globalisation in mass media discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 243-245.

Мушировська, Н. В.(N. Mushyrovska) (2015) Ситуативність як засіб формування соціолінгвістичного та соціокультурного складника комунікативної компетентності фахівця. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 199-206.

Мігірін, П. (P. Mihirin) (2015) Деякі аспекти іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 304-307.

Мігірін, П. (P. Mihirin) (2015) Особливості формування професійної іншомовної комунікативної компетенції (Particularities of forming professional foreign language communicative competence). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 136-139.

Мігірін, П. (P. Mihirin) (2014) РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. (Role of formation of new technologies in foreign language communicative competence.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). с. 285-288.

Мізіна, О. (O. Mizina) (2014) СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВНІ ДЕРИВАТИ З ПЕРШИМ ЧИСЛІВНИКОВИМ ТА ДРУГИМ ІМЕННИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ З СЕМОЮ «ЗВУК». (Complex suffix adjective derivates with first numeral and second substantive components with the seme “sound”.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). с. 77-80.

Мінкова, О. (O. Minkova) та Надольська, Ю. (Yu. Nadolska) (2015) Соціальні конотації онімів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 140-141.

Мініч, Л. (L. Minich) (2016) Мовна картина світу в поезії представників української діаспори (The Language Picture of the World in the Poetry of the Ukrainian Diaspora). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. с. 249-251.

Мініч, Л. С. (L. Minich) (2014) Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.50). с. 92-95.

Мірошниченко, І. (I. Miroshnychenko) (2015) Фразеологічні одиниці як засоби компресії стислого масмедійного українського тексту (Idioms as means of Ukrainian compressed mass media texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 141-143.

Мірошниченко, І. (I. Miroshnychenko) (2015) Синтаксичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа) (Syntactic methods of linguistic text compression (on the basis of ukrainian massmediatexts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 161-163.

Мірченко, М. В. (M. Mirchenko) (2014) Основи екології української літературної мови: проблеми, можливості, перспективи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». с. 16-19.

Н

Надточій, Ю. (Yu. Nadtochiy) (2016) Aнглоамериканізми в політичних текстах та їх прагматика переладу (Anglo-american loan words in political researches and the problems of their translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 317-319.

Найдюк, О. (O. Naidiuk) (2015) Гендерна особливість вживання прецедентних феноменів (на матеріалі твору А. Фукс «Заборонена німецько-німецька любов»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 159-161.

Найдюк, О. (O. Naidiuk) (2016) Прецедентні феномени як засіб вираження іронії (на матеріалі твору Х. Конзаліка «Гірко-солодкий сьомий рік») (Precedent phenomena as a means of expressing irony (based on work of H. Konzalik «Bitter-sweet seventh year»)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 109-111.

Нараєвська, І. (I. Naraievska) (2017) Теорії походження мови: семіотичний аспект (Theories of language origin: semiotic aspect). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 94-97.

Насакина, С. (S. Nasakina) (2015) Специфика использования хрононимов в рекламных текстах фармацевтических препаратов (SPECIFIC NATURE OF USING CHRONONYMS IN PHARMACEUTICAL ADVERTISING TEXTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 169-171.

Насікан, З. (Z. Nasikan) (2015) Концептуальні засади становлення фоносемантики як науки про взаємозв’язок звуку та смислу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 162-165.

Науменко, Н. (N. Naumenko) (2015) Концептосфера природи та мистецтва у малій прозі Ольги Кобилянської. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 270-273.

Наумович, Т. (T. Naumovych) (2015) Міри величини до переходу на метричну систему у німецькому суспільстві. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 197-199.

Наумович, Т. (T. Naumovych) (2015) Міри величини до переходу на метричну систему у німецькому суспільстві. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 197-199.

Недайнова, І. (I. Nedainova) (2015) Комунікативно-прагматичний потенціал антиглобалізаційного дискурсу (на матеріалі англійської мови (COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC POTENTIAL OF THE ANTI-LOBALIZATION DISCOURSE (a casestudy of the English language)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 171-173.

Нестелєєв, М. (M. Nestelieiev) (2015) Архетип тіні в «Повісті без назви» В. Підмогильного. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 208-211.

Новосадська, O. (O. Novosadska) (2015) Лінгвокультурні основи інтертекстуальності і прецедентності (LINGUOCULTURAL BASES OF INTERTEXTUALITY AND PRECEDENCE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 176-179.

Новікова, Т. (T. Novikova) (2015) Переклад фразеологізмів крізь призму теоретичних досліджень. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 203-207.

Нузбан, О. (O. Nuzban) (2015) Структурна організація лінгвокультурного концепту. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 273-275.

Ніколова, О. (O. Nikolova) (2016) Комічні псевдоморфні персонажі української та російської прози к. ХVIII – I п. XIX ст. (Comic pseudomorphic characters of Ukrainian and Russian prose in the end of the 18th – first half of the 19th centures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 266-269.

Нікітюк, Л. (L. Nikityuk) (2015) Соціо- та етнолінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом у британському та американському варіантах англійської мови (Social and Ethic Linguo-Cultural Peculiarities of Phraseological Units with Toponimic Component in British and American Variants of the English Language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 173-176.

О

О. В. Константінова, О. (O. Konstantinova) (2015) Гіперо-гіпонімічні відношення термінів оподаткування в англійській мові (Hyper-hyponymic relations of taxation terms in the English language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 124-126.

Образцова, О. (O. Obraztsova) (2015) Типологія структурно-синтаксичних моделей простого речення (в англійській, російській та українській мовах). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 165-170.

Овсієнко, Л. (L. Ovsiienko) (2015) Пейоративний аспект семантики фразеологічних одиниць сучасної німецької мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 275-277.

Овсієнко, Л. М. (L. Odciienko) (2015) Дидактичні засади формування культури фахового спілкування майбутніх менеджерів із туризму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 213-216.

Огей, М. (M. Ogei) (2012) Психолінгвістичні особливості формування гендерної нерівності засобами масової інформації. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 130-131.

Огнівчук , Н. (N. Ognivchuk) (2012) Аналіз стилістичних засобів у політичних слоганах президентів США. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 132-135.

Огородник, Н. (N. Ohorodnuk) (2016) Про статус професійної підмови морських фахівців (Status of maritime English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 197-199.

Огороднік, К. (K. Ogorodnik) (2012) Особливості невербальних інтеракцій у різностатевих і одностатевих взаєминах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 136-138.

Огринчук, О. (Ohrynchuk) (2015) Функціонально-семантичне навантаження категорії теперішнього часу у поетичних текстах М. Бажана та І. Драча. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 171-173.

Одинецька, Л. В. (Odynetska L. V.) (2016) Метафора з концептосферою «вибори» в мові українського публіцистичного дискурсу (Conceptual metaphors of «election» in the language of Ukrainian publicistic discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 257-260.

Олексієнко, A. (A. Oleksiienko) (2014) ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ З ДЕТЕРМІНАТИВНИМ ПІДРЯДНИМ СЕРЕД ІНШИХ ТИПІВ ГІПОТАКСИСУ. (Identification of the complex sentence with the determinative subordinate among others types of hypotaxis.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). с. 88-90.

Ольховська, Н. (N. Olhovska) (2015) Збереження інформаційності драматургічних текстів Томаса Бернгарда в перекладах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 177-180.

Олійник, Л. (L. Oliinyk) (2015) Способи відтворення лексики комп’ютерного сленгу молоді німеччини українською мовою. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 277-279.

Оліщук, Р. (R. Olishchyk) та Макар, І. (I. Makar) (2015) Лексико-граматичні класи слів у словнику мови Лонга. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 173-177.

Омельчук, В. (V. Omelchuk) (2015) Способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 211-212.

Омельчук, В. (V. Omelchuk) (2015) Наукові підходи до тлумачення юридичних термінів (на прикладі судових рішень Верховного Суду Великобританії) (Semantic Features of British English Legal Terms (on the Example of the UK Supreme Court Judgments)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 179-181.

Омельчук, С. (S. Omelchuk) (2015) Нормативне вживання мовознавчих термінів в умовах тестових завдань з української мови у форматі ЗНО. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.57). с. 149-153.

Онищак, Г. (O. Onyshchak) (2015) Особливості семного складу лексичних одиниць на позначення добра в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 280-283.

Онушканич, І. (I. Onushkanych) та Штогрин, М. (M. Shtohryn) та Пристай, С. (S. Prystai) (2015) Перекладацькі трансформації як засіб відтворення англійських евфемізмів українською мовою. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 282-284.

Оршинська, T. (T. Orshynska) (2015) Соціальні та прагматичні параметри англійських вигуків (SOCIAL AND PRAGMATIC PARAMETRES OF ENLISH INTERJECTIONS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 181-185.

Орєхова, О. (O. Oriekhova) (2016) Перекладознавчий підхід до аналізу мотиву як жанроформувальної одиниці кінотексту (на матеріалі українських перекладів англомовних психологічних кінотрилерів (Motif as a forming unit of a film’s genre: translational perspective (based on ukrainian translations of english psychological thriller films’ scripts)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 319-321.

Отрішкo, К. (K. Otrishko) (2015) Особливості наказового способу в англійській та українській мовах (PECULIARITIES OF IMPERATIVE MOOD IN ENGLISH AND UKRAINIAN). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 185-188.

Очеретович, О. (O. Ocheretovuch) (2017) Construction and peculiarities of use of biathlon text corpus with antconc concordance tool. «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 98-101.

Очковська, А. (A. Ochkovska) (2015) Процес суб’єктивації рейзингових конструкцій з підметом в історії англійської мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 180-183.

П

Павлусяк, І. (I. Pavlusiak) (2017) Використання художніх засобів для опису персонажів у романах К. С. Льюїса "Остання битва" і Дж.Р.Р Толкіна "Володар перстнів" (The usage of fiction tools for description of characters in the novels of K.S. Lewis The Last Battle and J.R.R. Tolkien The Lord of the Rings). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 4). с. 102-105.

Павлюк, Т. (T. Pavliuk) (2015) Предикатне оточення концепту ‘Крим’ у заголовках ЗМІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 96-100.

Падалка, Р. (R. Padalka) та Ворона, Н. (N. Vorona) (2016) Oсобливості метафоризації у прозі A.Федя. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 160-162.

Паламарчук, К. (K. Palamarchuk) (2015) Громадянські мотиви у творчості Ф. Г. Клопштока. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 211-213.

Палєй, Т. A. (Palei T. A.) (2016) Стилістичні засоби реалізації категорії оцінки в англійських прислів’ях (на матеріалі репліки-реакції в діалогічному дискурсі) (Stylistic means of expressing the category of evalution in English proverbs (in reactions in dialogue discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 263-266.

Палій, В. (V. Palii) та Яницька, О. (O. Yanytska) (2015) Аналіз функціональних властивостей прислівника beaucoup (на матеріалі корпусу французької мови) (Сorpus linguistics, adverb of degree, multifunctional nature, intensifier, index word, linguistic didactics, innovative technology, text corpus). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 188-191.

Пампурак, А. М. (A. Pampurak) (2012) Застосування учнівських корпусів текстів при навчанні лексики іноземної мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 144-146.

Папіш, В. (V. Papish) (2015) Мовні ресурси психологічного змісту в повісті О. Кобилянської «Земля». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 183-185.

Парфенюк, Н. (N. Parfeniuk) та Іванов, В. (V. Ivanov) (2015) Дефініція поняття «полемічна література»: аналіз українських та російських наукових досліджень («Definition of the notion «polemical literature»: analysis of Ukrainian and Russian researches»). Global world: scientific almanac, V.1(1). с. 20-24.

Паславська, І. (I. Paslavska) (2015) Прагматичні чинники сучасної перекладацької діяльності (Pragmatic factors in contemporary translation activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 147-149.

Пасічник, О. (Pasichnyk O.) (2013) ТОПОС КРЕМЕНЦЯ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО (Topos of Kremenets in Juliush Slovatskiy’s epistolary heritage). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. с. 207-210.

Пахаренко, А. (A. Pakharenko) (2016) Лінгвістичні особливості прояву дитячої авторитарності та примхи: спільне та відмінне (Pakharenko A.V. linguistic peculiarities of child authoritarianness and caprice: common and disctinctive features). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 111-114.

Пац, Л. (L. Pats) (2015) Традиційні й нові параметри мовленнєвої реалізації концептів «чоловік» і «жінка» (Traditional and ney characteristics of concept «man» and «women» verbal realization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 149-151.

Пелепейченко, Л. M. (Pelepeichenko L. M.) та Ревуцька, С. М. (Revutska S. M.) (2016) Когнітивний досвід читача як орієнтир у перекладі синестетичної метафори (The cognitive experience of a reader as a reference point in the translation of a synesthetic metaphor). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 266-270.

Передерій, І. (I. Perederii) (2015) Класифікація фразеологічних одиниць з зоонімним компонентом у німецькій мові (CLASSIFICATION OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONYM COMPONENT IN THE GERMANL). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 191-194.

Перова, С. В. (Perova S. V.) (2016) Перекладацька компетенція викладача іноземної мови (Translation competency of the lecturer of English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 270-273.

Перішко, В. (V, Perishko) та Перішко, І. (I. Perishko) (2015) Характерні особливості фразеологічних одиниць та проблема їх диференціації (на матеріалі мови гінді) (CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND THE PROBLEM OF THEIR DIFFERENTIATION (with examples in Hindi)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 194-196.

Петриченко, И. (I. Petrychenko) (2015) О роли внеаудиторной работы в формировании коммуникативной компетенции иностранных студентов. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 55-57.

Петришин, М. (M. Petryshyn) (2015) Зооморфна метафора в латинських прислів’ях і приказках. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 285-287.

Петрочук, О. (O. Petrochuk) (2015) Diachronische besonderheiten der meliorativen phraseologismen. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 222-224.

Петрів, С. (S. Petriv) (2013) АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНТЕРФЕЙСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). с. 215-220.

Петько, Л. (L. Pet’ko) та Гончарова, Т. (T. Goncharova) та Бабій, С. (S. Babii) (2015) Metaphor in Shakespeare’s texts (Метафора в текстах В. Шекспіра). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 11-16.

Печко, Н. (N. Pechko) (2015) Концептуальні домінанти як основа менталітету етносу (Conceptual dominants as a mentality basis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 196-198.

Пивоварчук, Т. (T. Pyvovarchuk) (2015) Moderne methoden des fruhen fremdsprachenunterrichts. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 57-59.

Пикалюк, Р. (R. Pykaliuk) (2015) Реалізація значень аксіологічної модальності єв рекламному слогані та специфіка їх перекладу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 74-76.

Пилипчук , М. І. (M. Pylypchuk) (2012) Психолінгвістичні особливості сприймання тексту в процесі міжмовної комунікації. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 150-153.

Пилипюк, Л. (L. Pylypyuk) (2015) Реально-топографічний простір у творчості Оноре де Бальзака (REALLY TOPOGRAPHIC SPACE IN THE WORKS OF HONORÉ DE BALZAC). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 199-202.

Плахтий, A. (A. Plahtyi) (2015) Концепт англия: фразеологический аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 287-290.

Плетенецька, Ю. (Yu. Pletenetska) (2015) Синтаксичне уподібнення словосполучень англомовного відеоряду та його дубльованих перекладів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 284-287.

Плетенецька, Ю. (Yu. Pletenetska) (2016) Переклад жаргонізмів, сленгу, вульгаризмів та різновидів соціального діалекту в творі Дж. Селінджера «Над прірвою в житі» (Translation of jargons, slangs, vulgarisms and variations of sociolect in the novel of J.D. Salinger «The Catcher in the Rye»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 321-324.

Плотникова, А. (A. Plotnikova) та Климчук, Л. (L. Klymchuk) (2015) Міфологема лисиці у творчості Пу Сунліна та Віктора Пелевіна (Fox myths in the works of Pu Songling and Victor Pelevin). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 156-158.

Плотнікова, Н. (N. Plotnikova) (2015) Концепт-архетип Христос: підґрунтя мікроконцептосфери Святки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 79-82.

Поваляєва, Г. (H. Povaliaieva) (2015) Карнавальна складова іспанських Інтернет чатів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 59-61.

Поворознюк, В. M. (Povopozniuk V.) (2016) Огляд теоретичних підходів до трактування поняття «ідіостиль» (Summary of theoretical approaches to the interpretation of the term «idiostyle»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 275-278.

Подолянчук, О. (O. Podolianchyk) (2015) Фонетичні риси ідіостилю Г. Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 290-292.

Поздняков, О. (O. Pozdniakov) (2015) Німецька лексика школярів: структурно-семантична характеристика. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 229-231.

Поздняков, О. (O. Pozdniakov) (2015) Німецька молодіжна лексика з пейоративними компонентами: структурно-квантитативний аналіз (German youth vocabulary with pejorative components: structural-quantitative analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 158-161.

Полигач, І. (I. Polyhach) (2015) Негативна утопія в рецепції німецького літературознавства (NEGATIVE UTOPIA IN RECEPTION OF THE GERMAN LITERARY CRITICISM). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 204-207.

Половинкіна, М. (M. Polovynkina) (2015) Семантичні особливості номінантів зеленого кольору в мові польської поезії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 295-297.

Полонская, И. (I. Polonska) (2015) Замещение высказывания и организация дискурса. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 187-190.

Полякова, Т. (T. Poliakova) (2015) Комунікативні функції у жанрі твіттінг в англомовній політичній Інтернет-комунікації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 190-192.

Поліщук, О. (O. Polishchuk) (2015) Оцінна структура ономасіологічної парадигми «людина за ознакою її інтелектуальних характеристик» (EVALUATIVE STRUCTURE OF THE ONOMASIOLOGICAL PARADIGM «HUMAN BEING ON THE BASIS OF ITS INTELLECT»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 207-211.

Поліщук, С. (S. Polishchuk) (2015) Номінація зернових культур та їх частин у східноподільській групі говірок південно-західного наріччя української мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 292-295.

Помирча, С. (S. Pomyrcha) та Дзюба, М. (M. Dziuba) (2015) Корпус кордоцентричних фразеологізмів української мови як платформа формування гуманістичного розвитку студентів (на матеріалі роману О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 297-300.

Попова, О. (O. Popova) та Стовпак, О. (O. Stovpak) (2016) Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості (Biblical expressions vs vulgarisms – barometer of social accomplishment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 114-117.

Попова, О. (O. Popova) та Ткаченко, К. (K. Tkachenko) (2015) Політичний дискус США як поле реалізації біблеїзмів «god», «bless». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 193-195.

Попович, Ю. (Yu. Popovych) (2015) Відтворення алюзії як маркера соціального статусу персонажу в українських перекладах британських художніх творів ХІХ століття (Play allusion as a marker of social status characters in Ukrainian translations British nineteenth century work of art). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 161-165.

Поповський, А. М. (Popovskyi) (2014) Від холуя до холуйства: етнолінгвістичний і когнітивний погляди на лексико-семантичне поле «прислужництво. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). с. 20-30.

Потапенко, Л. (L. Potapenko) (2015) Постколоніальний критичний дискурс у праці Е. Саїда «Світ, текст і критик» (POSTCOLONIAL CRITICAL DISCOURSE IN «THE WORLD, THE TEXT, AND THE CRITIC» BY E. SAID). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 211-214.

Потапенко, Л. (Potapenko L.) (2013) СТЕРЕОТИП ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ «ІНШОГО»: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ (Stereotype as the Way of the «Other» Repre­ sentation: Comparative Aspect). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. с. 337-340.

Потенко, Л. (L. Potenko) (2015) Скорочення компонентного складу німецьких фразеологічних одиниць. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 195-198.

Потіпак, Ю. (Yu. Potipak) (2015) «Вільшаний король» Й. Ґете в перекладі новогрецькою мовою. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 287-290.

Пошук, К.С. (K. Poshuk) (2012) Гендерні маркери, притаманні чоловічому та жіночому писемному мовленню. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 160-162.

Правдівцева, Ю. (Y. Pravdivtseva) (2015) Функціональні особливості антропонімів англійської мови (на матеріалі англійської художньої літератури) (The functional pecuilarities of anthroponyms of the English language (on the material of English fiction literature)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 16-18.

Приймак, А. (A. Pruimak) та Барановська, З. (Z. Baranovska) (2016) Перифрази та евфемізми, як засіб експресивної, оцінної й коректної комунікації у публіцистичному тексті (Paraphrase and euphemisms as expressive means, correct evaluation and communication of journalistic text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 117-119.

Прокойченко, А. (А. Prokoichenko) (2015) Дослідження категорії емотивності у контексті антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 198-200.

Пустовойт, Н. (Pustovoit) (2015) Проблемы перевода французской прессы (Problems of French press translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 165-167.

Путівцева, Н. (N. Putivtseva) (2015) Образні домінанти роману Едуара Ґліссана «Ріка Лезарда» (Figurative dominants of the novel by Edouard Glissant «La Lezarde»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 168-171.

Пухонська, О. Я. (Pukhonska O. Ya.) (2016) Травматична пам’ять культури та її літературна репрезентація (The cultural traumatic memory and it’s literature representation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 289-292.

Пєшкова, О. (O. Peishkova) (2015) Мовна гра в науково-популярних текстах (Language game in popular scientific texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 154-156.

Пєшкова, О. (O. Peishkova) (2015) Сучасні підходи до трактування поняття інтремедіальність та суміжних термінів (Modern approaches to definition of the concept «intermediality» and related terms). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 151-154.

Пільгуй, Н. (N. Pilhui) (2015) Мовленнєві стратегії в англомовному науковому агротехнічному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 185-187.

Піндосова, Т. (T. Pindosova) (2015) Цитата як форма «чужого слова» (Citation as a form of «alien word»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 202-204.

Піскун, В. (V. Piskun) (2013) Діяльність письменника Юрія Смолича в "Комітеті за повернення на батьківщину" (за матеріалами особистого фонду в ЦДАМЛМ України)(The work of the writer Yurii Smolych in “the committee on return to homeland” (according to materials of the personal collection in csamula)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. с. 204-211.

П’ятничка, Т. (T. Piatnychka) (2015) Неособові форми дієслова та часові кореляції (Non-finite forms of the verb and time correlatinons). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 144-146.

Р

Рахуба, В. (V. Rakhuba) (2015) Семантика денотативного пространства цветонаименования ''brown'' (Semantics of the colour term ‘brown’ denotational space). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 214-216.

Рекун, Н. (N. Rekun) (2015) Лінгво-методичні аспекти професійної іншомовної підготовки фахівців туристичної сфери. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 312-314.

Решетняк, О. (O. Reshetniak) (2015) Щодо питання статусу біблійної картини світу в сучасному узусі (On the issue of the status of Biblical worldview in modern usage). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 171-173.

Решетняк, О. (O. Reshetniak) та Швидка, Н. (N. Shvydka) (2015) До питання семантичної трансформації й концептуалізації біблійних антропонімів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 300-302.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2015) Маніпулятивна природа економічного дискурсу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 302-304.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2016) Граматичні інструменти дискурсивного впливу (Grammatical discourse of impact tools). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 119-121.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2015) Маніпулятивні засоби у педагогічному дискурсі (Manipulative means in the educative discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 174-176.

Рибіна, Н. (N. Rybina) (2015) Білінгвізм та інтерференція як тенденції мовного розвитку сучасного суспільства: проблеми та способи їх вирішення (Bilingualism and interference as language trends of modern society: problems and their solutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 176-178.

Риверчук, О. (О. Ryverchuk) (2013) Творчість Галини Журби: відродження прозової спадщини письменниці на батьківщині (Works of Galyna Zhurba: revival of the writer’s prose heritage on her motherland). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. с. 78-84.

Ригус, В. (V. Ryhus) (2015) Політичний дискурс як особливий вид дискурсу (POLITICAL DISCOURSE AS A SPECIAL TYPE OF DISCOURSE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 216-218.

Ричагівська, Ю. (Y. Rychahivska) (2014) Функціювання сурядних сполучників у діалектному мовленні (на матеріалі говірки с. Бармаки Рівненського району Рівненської області). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип. 5). с. 101-103.

Рокун, І. (I. Rokun) (2016) Основні характеристики та функціональні особливості стереотипів (Key features and functional features of stereotypes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 121-123.

Романишин, Н. (N. Romanyshyn) (2015) Проблема актуалізації національної ідентичності в художньому дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 213-215.

Романова, О. (O. Romanova) (2016) Культура українського мовлення як один із компонентів професійної культури економіста (Ukrainian speech culture as one of the components of the professional economist culture ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 269-272.

Романюк, С. (S. Romaniuk) (2015) Застосування статистичних методів у лінгвістичних дослідженнях. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 134-137.

Росстальна, О. (O. Rosstal'na) (2015) Проблема морального вибору в оповіданні Т. Гарді «Герцогиня Гемптонширська». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 215-217.

Рубан, В. (V. Ruban) (2015) Основні чинники лексичних запозичень (MAIN FACTORS OF LEXICAL BORROWINGS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 219-221.

Рубель, Н. (N. Rubel) та Винник, О. (O. Vynnyk) (2016) Застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі (The usage of the interactive methods in the process of future ecologists’ training for foreign language professional communikation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 200-202.

Рубчак, О. (O. Rubchak) (2015) Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 200-203.

Рудківський, О. (O. Rudkivskyi) (2016) Фонетична транскрипція та відбір дикторів при зіставному аналізі германських та слов’янських мов (Phonetische transkription und sprecherauswahl bei der vergleichenden analyse von germanischen und slawischen sprachen). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 124-128.

Ружин, К. (K. Ruzhyn) (2015) Компенсаторна компетенція і стратегії її реалізації в процесі вивчення іноземної мови як другої на мовних факультетах (Compensatory competence and strategies of its implementation in the process of the studying of foreign language as a second at the philological faculties). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 221-224.

Русавская, О. (O. Rusavska) (2015) Деякі особливості варіативності голосних у канадській англійській (Some peculiarities of Variabilities in Canadian English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 224-227.

Рядська, Р. (R. Riadska) (2015) Семантико-функціональні особливості асертивних дієслів в англійській мові (Semantic and functional peculiarities of assertive verbs in English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 228-230.

Рязанцева, Д. В. (Riazantseva D.) (2016) Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів (Functioning of the evaluative forms of the adjectives with the prefix pre-: display of the axiological meanings). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 292-294.

Рязанцева, Д. В. (Riazantseva D.) (2016) Функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-: відображення аксіологічних смислів (Functioning of the evaluative forms of the adjectives with the prefix pre-: display of the axiological meanings). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 292-294.

С

Сабадаш, Ю. (Yu. Sabadash) (2015) Еволюція лінгвокультурного концепту love в англомовних версіях Біблії (Evolution of the linguocultural concept love in the English Bible texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 178-181.

Савула, А. (A. Savula) (2015) Граничний елатив. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 305-308.

Савченко, О. (O. Savchenko) (2015) Колективні уявлення про ліс в українських та англійських пареміях. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 82-85.

Савчук, Р. (R. Savchuk) (2015) Наративна ідентичність письменника в контексті модерністського текстотворення: феномен авторської свідомості. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 206-209.

Салата, І. (I. Salata) (2015) Кількісна та якісна репрезентація фразеологізмів на позначення зовнішності людини в англійській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 308-310.

Самаріна, В. (V. Samarina) та Самарін, В. (V. Samarin) (2015) Вербалізація комунікативної стратегії самопрезентації відомих особистостей у Твіттері (Verbalization of communicative self-presentation strategy of well-known personalities in Twitter). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 228-230.

Сарміна, Г. (H. Sarmina) (2015) Риторичне питання як форма вираження імпліцитної погрози. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 209-211.

Сафіюк, О. (Safiyuk O.) (2013) НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ДЖ. ДЖОЙСА ТА В. ПІДМОГИЛЬНОГО (National identity in the works by James Joyce and Valerian Pidmohylnyi). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. с. 189-195.

Сборик, С. (S. Sborik) (2015) Вербалізація візуально-топологічного сприйняття англомовного автора. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 85-87.

Свириденко, І. (I. Svyrydenko) та Кухарьонок, С.(S. Kukharenko) (2015) Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних cпеціальностей. Житомирський державний університет імені Івана Франка (Вип.54). с. 62-64.

Свистун, Н. (N) (2015) Одиничні чоловічі імена м. Тернополя другої половини ХХ століття: репертуар, специфіка уживання і функціонування. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 211-213.

Свистун, Н. (N) (2016) Особові імена як знаки ідентифікації та індивідуалізації особи: теорія досліджень (Personal name as a mark of person identification and individualization: theory research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 128-130.

Свищ, Л. (L. Svyshch) (2015) Проблеми перекладу драми – твору на межі літератури та театру. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 290-293.

Свінціцька, О. (Svintsitska H.) (2013) “ЕSPRESSIONE” ТА “ESPRESSIVA” В ЛІНГВІСТИЧНО-ЕСТЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Б. КРОЧЕ: МЕТАМОРФОЗИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (“Еspressióne” and “espressiva” in В. Croce’s linguistic and aesthetic concepts: metamorphosis of the translation and the interpretation ). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. с. 146-152.

Северіна, Т. (T. Severina) (2016) Формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх філологів у лінгвоосвітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу (Future philologists’ information-communicative competence formation in the linguistic educational process of higher pedagogical educational establishment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 202-204.

Семашко, Т. (T. Semashko) (2015) Об’єктивація інформаційного коду колоративів у мовній свідомості українців. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 311-313.

Семененко, Г. (H. Semenenko) (2015) Режим реального часу в історичних соціолінгвістичних студіях. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 217-219.

Семененко, Л. (L. Semenenko) (2015) Політична картина світу: критерії виокремлення. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 87-89.

Семененко, Л. (L. Semenenko) (2015) Теоретичні засади вивчення способів категоризації політичної дійсності в мовних картинах світу (Theoretical foundations of studying categorization ways of political reality in language world views). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 184-187.

Семенюк, Л. (L. Semeniyk) (2015) Міжмовна інтерференція та шляхи її подолання при вивченні другої іноземної мови (Cross Language Interference and ways of their OIvercoming while Studing the Second language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 233-235.

Семенюк, Т. (T. Semeniuk) (2015) Види інтертекстуальної маркованості в німецькомовних рекламних текстах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 219-222.

Сердюк, Н. (N. Serdiuk) (2015) Рефлексія під час педагогічної практики як один із чинників формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 64-67.

Сердюк, О. (O. Serdiuk) (2015) Лексикографічний аналіз концептів кішка та собака в англійській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 313-315.

Сердійчук, Л. (L. Serhichuk) (2015) МОВЛЕННЄВІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОБІОГРФІЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ АВТОБІОГРАФІЙ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 222-225.

Серняк, О. (O. Serniak) (2015) Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов. Бар’єри та шляхи подолання перешкод. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 67-70.

Сидорчук, І. О. (I. Sydorchuk) (2015) Cуфіксальний спосіб творення українських термінів управління персоналом. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 114-115.

Ситник, О. (O. Sytnyk) (2015) Новаторські засоби вираження внутрішнього світу людини в літературі 1920-1930-х років (на матеріалі новелістики В. Фолкнера і М. Хвильового). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 217-219.

Ситник, О. (O. Sytnyk) (2016) Засоби передачі українських лексичних одиниць із значенням пестливості та згрубілості англійською мовою (English expressing devices of ukrainian diminutive and derogatory lexical units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 324-326.

Скробот, А. І. (Skrobot A.) (2016) Концепт любов в іспаномовній Біблії: лінгвокультурологічний аспект (The concept love in the Spanish Bible: linguocultural aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 300-303.

Скрябіна, В. (V. Skriabina) (2016) Характеристики комунікативної поведінки перекладача (Features of Translator’s Communicative Behaviour). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 326-328.

Слобода, Н. (N. Sloboda) (2015) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСКРИБОВАНИХ АНГЛІЦИЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЕРГОНІМІВ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 225-227.

Смольницька, О. (O.Smolnytska) (2017) Відтворення фемінітивів у шотландській поезії (Роберт Бернс і народні балади) (Reproduction of feminitives in Scottish poetry (Robert Berns and folk ballads). Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). с. 131-135.

Смірнова, Т. (T. Smirnova) (2015) Термінологічні проблеми перекладу на прикладі фахової мови транспорту. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 293-295.

Сніговська, О. (O. Snihovska) (2016) Особливості перекладу англійських і новогрецьких економічних багатокомпонентних термінів (Peculiarities of the English and Modern Greek multicomponent economic terms translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 329-323.

Соболєва, О. (O. Sobolieva) (2015) Актуалізація гендерно-культурної диференціації глянцевих видань (Glossy magazines: actualization of gender and cultural differentiation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 193-196.

Соколовський, Д. (D. Sokolovskyi) (2015) Политический ребрендинг от противника как частный случай борьбы за лексику. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 315-317.

Соловей, Г. (H. Solovei) (2015) Відтворення політичних символів у перекладі: крос-культурний і жанровий аспекти. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 295-297.

Соловей-Змієвська, О. М. (Solovei-Zmiievska O.) (2016) Мотивація та її вербалізація у сучасному німецькомовному туристичному рекламному дискурсі (Motivation and ways of its verbalisation in the modern German tourism advertising discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 303-306.

Сорокіна, Л. (L. Sorokina) (2015) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ РІВЕНЬ МОВЛЕННЄВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: СОЦІАЛЬНА СИТУАЦІЯ «СУДОВИЙ ДОПИТ» (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 231-233.

Сошко, О. (O. Soshko) (2015) Семантичні особливості образних порівнянь із зооморфним компонентом на позначення емоційних характеристик людини (на матеріалі української , німецької та англійської мов). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 321-323.

Спивачук, В. (V. Spyvachuk) (2015) Своеобразие заглавий в рассказах 1920-х годов (на примере произведений Пантелеймона Романова). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 220-222.

Сподарик, О. (O. Spodaryk) (2016) Хронотоп у британському полікодовому художньому тексті (Chronotope in British multisemiotic fictional text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 130-133.

Стаднік, І. (Stadnik I.) (2016) Поняттєвий компонент концепту war/війна як об’єкт перекладу (The notional component of the concept war/viyna as a subject-matter for translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 313-316.

Старко, В. (V. Starko) (2015) Ідеалізовані когнітивні моделі як теорія категоризації (Idealized cognitive models as a theory of categorization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 198-201.

Старостіна, В.В. (V. Starostina) (2012) Ім'я (нікнейм) як самопрезентація у віртуальних конференціях. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 182-184.

Стежко, Ю. (Yu. Stezhko) (2015) Художній переклад у постмодерністському дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 297-300.

Степанова, К. С. (K. Stepanova) (2012) Періодизація формування англомовної лексикографії. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 187-189.

Степанова, К. С. (K. Stepanova) (2012) Періодизація формування англомовної лексикографії. Студентські наукові записки. "Серія філологічна" (Вип. 5). с. 187-189.

Степанова, О. (O. Stepanova) (2014) До проблеми термінологічної норми. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 104-107.

Стернічук, В. (V. Sternichuk) (2015) Інтертекстуальність як аспект структурної самоорганізації німецькомовних творів (на прикладі творчості Ф. Дюрренматта) (INTERTEXTUALITY AS AN ASPECT OF THE STRUCTURAL SELF-ORGANISATION OF F. DURRENMATT’S WORKS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 238-241.

Стингач, О. (O. Stenhach) (2015) Лексико-стилістичні та просодичні особливості монологічного мовлення британських парламентарів (LEXICO-STYLISTIC AND PROSODIC PECULIARITIES OF MONOLOGUE SPEECH OF THE BRITISH PARLIAMENTARIANS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 241-244.

Стирнік, Н. (N. Styrnik) (2015) Д. Г. Лоуренс – комунікативний провокатор початку XX століття (D.H. LAWRENCE – COMMUNICATIVE PROVOCATEUR AT THE START OF THE XXth CENTURY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 245-248.

Стисло, І. (I. Styslo) (2015) Опозиція молодий – старий у свідомості носіїв української мови (на матеріалі даних асоціативного експерименту). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 324-327.

Сторчак, О. (O. Storchak) (2015) Характеристика соматичного компоненту концептів heavy і light в англомовному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 91-94.

Стрельченко, Н. (N. Strelchenko) (2015) Категорія предикативності в питаннях-перепитах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). с. 236-239.

Струганець, Ю. Б. (Yu. Struhanets) (2015) Процес іншомовних запозичень у футбольній лексиці сучасної української мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 116-120.

Суворова, Т. (T. Suvorova) (2015) Архетип як смислотвірна складова словесних образів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 94-98.

Суима, И. (I. Suima) (2015) Экстралингвистическая обусловленность респонсивных предложений в диалогической речи (на материале английского языка) Extralinguistic argumentation of the responsive sentence within the dialogic speech (on the material of the English language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 248-250.

Суима, И. (I. Suima) (2015) Респонсивные предложения в современной английской литературе (Responsive sentences in the modern English literature). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 207-209.

Супрун, Л. В. (L. Suprun) (2014) Німецька мовна ментальність у континуумі «Літературно-Наукового Вістника» львівського періоду (1898–1906 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 31-36.

Суходоля, М. (M. Suhodolia) (2017) Застосуваня корпусної лінгвістики з метою аналізу англомовних термінів на позначення кави. Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). с. 136-139.

Суходоля, М. (M. Suhodolia) (2017) Застосування корпусної лінгвістики з метою аналізу англомовних термінів на позначення кави (The usage of corpus linguistics in the analysis of English terms for coffee). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.4). с. 136-139.

Сухомудь, Г. (H. Sukhomud) (2015) Туристичний дискурс та підходи до його аналізу (TOURISM DISCOURSE AND APPROACHES TO ITS ANALYSIS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». с. 250-252.

Сьомак, О. (O. Syomak) (2017) Використання епітетів в серіалі "One three hill"(2010) (The usage of epithets in the One Tree Hill series (2010). Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). с. 140-143.

Сікорська, В. (V. Sikorska) (2015) Континуальна та просторова візія хронотопу дому-дерева у романі «Фріда» Марини Гримич (CONTINUUM AND SPATIAL IMAGE OF THE CHRONOTOPE OF THE HOUSE-TREE IN THE NOVEL «FRIDA» MARINA GRIMICH). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 235-238.

Т

Талашко, Ю. (Y.Talashko) (2012) Особливості канадського варіанта англійської мови у канадських друкованих ЗМІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 194-196.

Тарарай, О. (O. Tararai) (2012) Особливості мікро-та макроструктури двомовного словника. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 198-200.

Татуревич, Н. (N. Taturevych) (2015) Особливості дослідження імперативного речення в сучасних лінгвістичних студіях. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 331-332.

Тимейчук, І. (I. Tymeichuk) (2015) Генологічні аспекти романів М. Етвуд «Історія служниці», «Орикс і Крейк» та «Рік потопу» («Genological Aspects of Margaret Atwood’s Novels The Handmaid’s Tale, Oryx and Crake and The Year of the Flood»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 252-255.

Тимейчук, І. (I. Tymeichuk) (2016) Категорія іншого в ракурсі постколоніальної критики (Сategory of the other in the perspective of postcolonial criticism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 278-280.

Тирон, І. (I. Tyron) (2015) Комунікативно-паргматичні особливості засобів параграфеміки у мікроблогах сучасного медійного дискурсу (COMMUNICATIVE AND PRAGAMTIC PACULIARITES OF PARAGRAPHEMIC MEANS IN MICROBLOGS OF CONTEMPORARY MEDIA DISCOURSE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 255-258.

Тиха, У. І. (Tykha U.) (2016) Мультимодальна еклектика постмодерністського художнього тексту (Multimodal eclecticism of postmodernist fiction texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 325-328.

Тищенко, О. (O. Tyshchenko) та Лапенкова, А. (A. Lapenkova) (2015) Міська тематика в контексті поетичної спадщини Б.- І. Антонича (City theme in the context of poetic heritage by B. I. Antonych). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 209-211.

Ткаченко, Т. (T. Tkachenko) (2015) Образ наратора у малій прозі Осипа Турянського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 222-225.

Ткачик, Ф. (F. Tkachyk) та Великодська, О. (O. Velykodska) (2015) Особливості способів утворення та перекладу неологізмів (Neologisms in the focus of formation and translation analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 211-213.

Ткачук, І. (І. Tkachuk) (2016) Актуальні проблеми сучасного перекладознавства (Topical issues of modern translation studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 334-336.

Ткачук, І. (І. Tkachuk) (2015) Перевод как средство межкультурной коммуникации (Translation as a means of cross-cultural communication). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 214-216.

Ткачук-Мірошниченко, О. (O. Tkachuk-Miroshnychenko) (2015) Мотиваційний компонент англомовних командонімів (на прикладі назв команд НХЛ, НФЛ, НБА, НБЛ та АБЛ). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 333-335.

Ткачук-Мірошниченко, О. (O. Tkachuk-Miroshnychenko) (2015) Роль іконічного компоненту в англомовному рекламному дискурсі (The role of the iconic component in the English-speaking advertising discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 216-218.

Ткачівська, М. (M. Tkachivska) (2015) Поетичні вкраплення та їх переклад (на прикладі української та німецької мов). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 300-303.

Товарков, О.О. (О. Tovarkov) (2012) Еволюція тексту як мовної категорії. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 206-208.

Тодер, Д. (D. Toder) та Тодер, С. (S. Toder) (2016) Лексика угорського походження в говірці села Cімер Перечинського району Закарпатської області (The vocabulary of Hungarian origin in the subdialect of the village of Simer in Perechyn district, Transcarpathian region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 133-135.

Тодорова, Н. (N. Todorova) (2015) Концепт «простір» як еталон універсального концепту. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 101-104.

Тригуб, А. (A. Tryhub) (2015) Володимир Митрофанов: до критики художнього перекладу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 303-306.

Тригуб, А. (A. Tryhub) (2015) Самоцензура митрофанова-перекладача (на прикладі роману Гаррієт Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома») (Self-censorship of mytrofanov-the translator (based on the novel «Uncle Tom’s cabin» by Harriet Beecher Stowe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 218-221.

Трош, С. (S. Trosh) (2015) Лирика Эндрю Марвелла (1621-1678): религиозно-философский и гендерный аспекты. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 225-227.

Трош, С. (S. Trosh) (2016) Гендерна картина світу в англійській поезії періоду реставрації (на матеріалі творчості С. Батлера) (Gender worldview of poetry of the English Restoration period (based on works of S. Butler). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 280-283.

Труба, Г. (H. Truba) (2016) Категорії аспектуальності й становості. взаємодія на рівні категорій родів дієслівої дії та становості (Category of aspect and state. Contraction on the level of the category of the state and the gender of verb action). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 136-139.

Тупахіна, О. (O. Tupakhina) (2016) Діалог культур у постколоніальному інтер’єрі неовікторіанського роману Ллойда Джонса «Mister Pip» (Intercultural Dialogue in Post-Colonial Interior of Lloyd Jones’s Ne-Victorian Novel «Mister Pip»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 283-287.

Тупахіна, О. (O. Tupakhina) (2015) Компонентний аналіз слова в теорії вторинної номінації (на матеріалі неологізмів німецької мови кінця ХХ – початку XXI століття) (COMPONENT ANALYSIS OF WORDS IN THE SECONDARY NOMINATION THEORY (BASED ON THE GERMAN SINCE THE END OF XX – TO THE BEGINNING OF XXI CENTURY)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 259-262.

Тучкова, О. (O. Tuchkova) (2016) Невербальні засоби формування образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі (Nonverbal means in forming author image in French female autobiographical novel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 142-144.

Тютюнник, В. (V. Tiutiunnyk) та Давиденко, Ю. (Yu. Davydenko) та Кондрашева, О. (O. Kondrasheva) (2015) Новітні технології у викладанні дисципліни «Іноземна мова в професійній діяльності». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 75-77.

Тікан, Я. Г. (Tikan Ya.) та Волик, І. С. (Volyk I.) (2016) Функціонування та переклад англомовних метафор-неологізмів у суспільно-політичних текстах (Functioning and translation of English new metaphors in social and political texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 328-330.

У

Удилова, Т. (T. Udilova) (2015) Характеристика порівняльних фразеологізмів з компонентом зоонімом у французькій мові (DESCRIPTION OF COMPARATIVE PHRASEOLOGISMS WITH A ZOONYM COMPONENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 262-264.

Усик, Л. (L. Usyk) (2015) Лінгвокультурологічний підхід до вивчення номінацій, що містять оцінний компонент. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 335-338.

Ф

Файчук, Т. (T. Faichuk) (2014) СТРУКТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТОК НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖАНРУ XVIII СТ. (Structural and stylistic peculiarities of the memorial of scientific-practical Genre XVIII century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). с. 230-231.

Фарина, Н. (N. Faryna) (2014) ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ «ЗАХАР БЕРКУТ» І. Я. ФРАНКА. (The pronoun-attributive sentences in the syntactic structure I. Franko's «Zahar Berkut» story.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). с. 123-125.

Федецька, Ю. (Yu. Fedetska) (2015) Фразовий фрейм номінативного поля концепту «батьківство» в сучасній англійській мові (Phrasal frame of the nominative field of the сoncept «fatherhood» in modern English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 221-224.

Федонюк, В. (V. Fedoniuk) (2015) Іспанські запозичення в чеській мові в аспекті діахронії та синхронії. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 338-342.

Фесенко, І. (I. Fesenko) (2015) Особливості перекладу політичних промов та текстів (SOME FEATURES OF TRANSLATION POLITICAL SPEECHES AND TEXTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 264-266.

Фока, М. (M. Foka) (2015) Cистема К. Станіславського та «підводна течія»: до проблеми вивчення художньої функціональності підтекстових смислів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 261-263.

Фурс, Т. (T. Furs) (2016) Психологічні механізми реферативного перекладу як виду мовленнєвої діяльності (Psychological mechanisms of abstract translation as a kind of language activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 336-339.

Філюк, Л. (L. Filiuk) (2015) Професійно-орієнтоване навчання економічного перекладу студентів лінгвістичних факультетів: на прикладі англійської мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 258-260.

Фінчук, Г. (H. Finchuk) та Палій, В. (V. Paliy) (2015) Проблема семантичної та граматичної взаємодії іменників та прикметників у французькій мові (The problem of semantic and grammatical interaction between French nouns and adjectives). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 224-226.

Фітьо, Т. (T. Fit'o) (2015) Вербалізація опозиції «ми» – «вони» у дискурсі російської інформаційної агенції Russia Today (VERBALIZATION OF THE OPPOSITION «WE» – «THEY» IN THE DISCOURSE OF RUSSIAN INFORMATION AGENCY RUSSIA TOD). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 266-268.

Х

Хайдер, Є. (E. Khaider) (2015) Невласне-пряма мова як ідіостильова текстотворча стратегія Г. Гессе в світлі транслатології (QUASI-DIRECT SPEECH AS IDIOSTYLISTICAL TEXT-CONSTITUTING STRATEGY OF H.HESSE IN RELATION OF TRANSLATOLOG). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 269-272.

Халус, О. (O. Halus) (2017) Тематичне членування лексики ЄС (Thematic division of lexical units related to the EU). Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). с. 144-148.

Халюк , Л. (Khaliuk L. ) (2013) КОНЦЕПТ «МАЛОЇ ВІТЧИЗНИ» В УСНІЙ ПРОЗІ УКРАЇНЦІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ПОЛЬЩІ (Concept of the «small homeland» in oral prose of the Ukrainian resettlers in Poland ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. с. 319-329.

Ханас, О. (O. Khanas) (2012) Білінгвізм як джерело виникнення явища перемикання мовного коду. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 222-224.

Хмара, В. (V. Khmara) (2015) Фразеологізми з соматичним компонентом вухо східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 342-345.

Хмельковська, C. (S. Khmelkovska) (2014) ТЕМА ЗНИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ У РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР «ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ». (Identity destruction theme in the novel Herta Müller «гойдалка дихання».). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). с. 232-234.

Ходоренко, А. (A. Khodorenko) (2015) К вопросу лингвистического описания нарратива. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 345-347.

Хожаіж, І. (Khozhaizh) (2015) Загальнопитальні висловлення у гіпотетичному кондиціоналі (на матеріалі сучасної французької мови) (Total questions in hypothetical conditional mood (on the materiаl of the modern French language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 227-229.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2014) РОЛЬ СЛОВНИКІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГА. Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць (Вип.12). с. 136-140.

Хоменко, О.К. (O. Khomenko) (2012) Застосування мережі інтернет у вивченні граматики. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 229-232.

Хоцкіна, С. М. (S. Khotskina) (2015) Аспекти формування культури мовлення в контексті сучасної вищої професійної освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 221-224.

Худолій, А. (A. Khudoliy) (2016) Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах (Lexico-stylistic markers of language changes in American journalistic texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 144-148.

Ц

Цапро, Г. (H. Tsapro) (2015) Гендерний аспект стратегії контролювання комунікативної інтеракції (кооперативна та конфронтативна тактики). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 109-113.

Цьомик, М. (M. Tsomyk) (2013) ВНУТРІШНЯ ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ МИТНОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ В ОПЕРАЦІЯХ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). с. 153-156.

Цюцьмаць, І. (I. Tsiuts'man) та Онушканич, І. (I. Onushkanych) та Штогрин, М. (M. Shtohryn) (2015) Особливості та способи перекладу жаргонізмів науково-технічних текстів сфери комп’ютерних технологій (Peculiar FEATURES AND WAYS of translation of jargonisms IN computer sci-tech texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 273-275.

Ч

Чайка, О. (O. Chaika) (2015) Термінографія та лексикографія: спільності та відмінності (Terminography vs lexicography). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна». (Вип.55). с. 3-4.

Чепурна, З. (Z. Chepurna) та Лисенко, Г. (H. Lysenko) (2015) Особливості функціонування німецьких військових термінів та їх переклад українською мовою. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 306-308.

Чепурна, О. (O. Chepurna) та Шломенко, О. (O. Shlomenko) (2015) Шляхи формування внутрішньої навчальної мотивації у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентів немовних спеціальностей. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 277-278.

Чепіль, О. (O. Chepil) (2015) Особливості реалізації комунікативних стратегій у політичному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 274-276.

Чередник, Л. (L. Cherednyk) (2015) Світ жіночої душі у поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна», (Вип.54). с. 227-230.

Чередник, Л. (L. Cherednyk) (2016) Міфопоетична парадигма поезії Ірини Жиленко (Mythopoetic paradigm o f Iryna Zhylenko’s poetry). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 288-290.

Чередніченко, О. (O. Cherednichenko) (2015) Висловлювання вибачення як прямий і непрямий мовленнєвий акт (THE UTTERANCE OF APOLOGY AS DIRECT AND INDIRECT SPEECH ACT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 275-277.

Чередніченко, О. М. (Cherednichenko O.) (2016) Мовні засоби вираження вибачення (Language means used to experss apology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 343-345.

Черемська, O. (O. Cheremska) (2014) Засади лексичного нормування у працях мовознавців Харківської філологічної школи (перша третина ХХ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 108-111.

Черненко, В. (V. Chernenko) (2015) Особливості вживання професійного сленгу та жаргону в англомовному медичному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 347-350.

Черниш, Л. (L. Chernysh) (2015) Idiomen der deutschen sprache mit somatischen lexikalischen elementen. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 350-352.

Чернишова, І. (I. Chernyshova) (2015) Синтаксичний аспект функціонування локальних маркерів оцінності «чужого» простору в англійському тексті Біблії. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 352-354.

Чернова, А. (A. Chernova) (2015) Типологія сучасної французької соціальної реклами (Typology of modern French public advertising). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 277-280.

Чернікова, О. (O. Chernikova) (2015) Вербальний мем: лінгвістичний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 354-356.

Чистяк, Д. (D. Chystiak) (2015) Концепт символ у теоріях бельгійських символістів (Concept symbol in the theories of Belgian symbolists). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.59). с. 237-239.

Човганюк, М. (M. Chovhaniuk) (2015) Інтерв’ю в сучасному медіа-просторі: жанрова парадигма і дискурсивні ознаки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 116-119.

Чугаєва, В. В. (Chuhaiev V.) (2016) Парадигма вербалізаторів символьних значень бібліоніма Ісус Христос (The paradigm of verbalizators of symbolic meanings of biblionym Jesus Christ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 348-351.

Ш

Шавловська, Т. (T. Shavlovska) (2015) Тематико-ідеографічна характеристика молодіжного лексикону німецької мови (THEMATIC-IDEOGRAFIC CHARACTERISTICS OF THE GERMAN YOUTH LEXICON). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 280-283.

Шадріна, Т. (T. Shadrina) (2015) Українська канадська література: синдром розщепленої ідентичності. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 230-233.

Шайковський, О. (O. Shaikovskuy) (2015) Етнокультурні особливості фразеологізмів англійської та української лінгвокультур. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 357-360.

Шарова, Т. (T. Sharova) та Саєнко, Ю. (Yu. Saienko) (2015) Особливості поетичної майстерні В’ячеслава Романовського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 233-235.

Шарова, Т. (T. Sharova) та Супрун, С. (S. Suprun) (2015) Реалістичне відтворення життєвої правди у творах І. Маслова (Realistic reproduction truth of life in the works of Ivan Maslov). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 239-241.

Шашкіна, Н. (N. Shashkina) та Лазуренко, Л. (L. Lazurenko) та Дружиніна, Л. (L. Druzhunina) та Потураєва, Л. (L. Poturaeva) (2015) Формування і становлення галузевої термінології в когнітивному аспекті. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 119-122.

Шашкіна, Н. І. (Shashkina N.) та Дружиніна, Л. В. (Druzhynina L.) та Соколова, К. В. (Sokolova K.) (2016) Природа та характер семантичної деривації в термінології будівельного машинобудування (Nature and peculiarities of semantic derivation in machine building terminology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 353-356.

Шевців, Г. (H. Shevtsiv) та Шевців, Р. (R. Shevtsiv) (2015) Граматична партитура як важливий елемент автобіографічного дискурсу Й.-В. Ґете. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 235-237.

Шевченко, М. (M. Shevchenko) (2015) Позиціонування авторської інстанції в медійному дискурсі інформувального спрямування (The positioning of an author’s subject in the information kind of media discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 284-286.

Шевченко, М. Ю. (Shevchenko M.) та Грицай, К. В. (Hrytsai K.) (2016) Формування комунікаційних навичок майбутніх спеціалістів немовних спеціальностей за допомогою навчально-методичних рекомендацій (The forming of the communicational skills of future specialists of non philological specializations with the help of educational and methodological recommendations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 358-360.

Шевченко, О. (Shevchenko O.) (2015) Розвиток комунікативної компетентності майбутніх викладачів французької іноземної мови та мовознавства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 80-83.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2007) Чатування на плаґіят: польський досвід. Критика (3(113)). с. 19-20.

Шепельська, І. (I. Shepelska) (2015) Порівняльна характеристика використання евфемізмів в офіційно-діловому стилі української та японської мов. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна». с. 122-124.

Шеянова, О. (O. Sheianova) (2013) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). с. 206-210.

Шийка, С. (S. Shyika) (2015) Власні назви об’єктів підсічного землекористування Рівненщини. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 360-362.

Шикер , Т. (T. Shyker) (2012) Лінгвокраїнознавство як сучасний напрям мовознавчої науки. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 242-244.

Шиян, Н. (N. Shyian) (2015) Отчуждение как причина разрушения внутреннего мира героев У. Фолкнера (Dispossession as the Reason of Destruction the Inner Word of heroes in U. Folkner). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 286-288.

Шкамарда, О. (O. Shkamarda) (2015) Стратегії суб’єктного позиціонування в англомовному блог-дискурсі (Strategies of subjective positioning in the English blog) discourse. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 243-247.

Шостюк, З. (Z. Shostiuk) (2015) Поняття «концепт» в історієтворчому ключі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). с. 132-134.

Шрамко, Д. (D. Shramko) (2015) Композиційні особливості німецьких казок про тварин (COMPOSITE FEATURES OF GERMAN FAIRY TALES ABOUT ANIMALS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 286-288.

Штайнгауер, Ренді (Randy Steinhauer) (2012) Застосування мови у політичному дискурсі (The Use of Language in Political Discourse). In: Семінар, Семінар на Міжнародній науково-практичній конференції "Міжкультурна комунікація:мова — культура - особистість". (Неопублікований)

Шталтовна, Ю.(Yu. Shtalnova) (2015) Парадигма структурно-семантичних полів концепту «democratization» в сучасній англійській мові (THE PARADIGM OF SEMANTIC FIELDS OF «DEMOCRATIZATION» CONCEPT IN MODERN ENGLISH). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.55). с. 291-293.

Штейнбук, Ф. (F. Shteynbuk) (2015) Конвергенція топосу спокусливості у творах сучасної світової літератури. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 237-240.

Штогрин, Г. (H. Shtogryn) (2012) Комунікативні стратегії як складова політичної промови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 248-250.

Шуляк, І. (I. Shuliak) (2016) Теорія релевантності як метод інтерпретації непрямих мовленнєвих актів в англомовному художньому дискурсі (Theory of Relevance as Method of Interpretation of Indirect Speech Act in English Literary Discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 151-154.

Шум, О. (O. Shum) (2015) Співвіднесення ідіостилю автора і стилю перекладача (на матеріалі перекладу роману Ю. Андруховича «Рекреації» німецькою мовою). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 308-310.

Шумейко, О. (O. Shumeiko) (2015) Власні назви як засіб творення комічного в українській поезії кінця ХХ ст. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 362-365.

Шумейко, О. А. (Shumeiko O.) (2016) Мовні засоби творення комічного: індивідуально-авторські видозміни фразеологізмів (Creation comic language means: individual author modification idiom). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). с. 363-365.

Шутак, Л. (L. Shutak) (2015) Проблема непрямого найменування в теоріях мовної номінації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 125-127.

Шірінян, Е. (E. Shirinian ) (2016) Традиційні німецькі цінності як лінгвокультурні домінанти у політичному дискурсі Конрада Адена Уера (Traditional german values as linguistic-cultural dominants in political discourse of Konrad Adenawer). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 148-151.

Щ

Щеглова, Т. (T. Shchehlova) (2015) Особенности словообразовательной семантики подобия сложных прилагательных (на материале строительной терминологии). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 365-367.

Щербачук, Н. (N. Shcherbachuk) (2014) Семантична структура простого речення в діалогічному мовленні, її компонентний склад. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). с. 112-115.

Ю

Юнацкая, А. (A. Yunatskaia) (2015) «Деконструкция» идентичности через переоценку гендерных ролей: лингвокультурологический аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 127-129.

Юрковська, М. (M. Yurkovska) (2016) Pозвиток вербального гумору в анімаційному дискурсі (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів XX-XXI ст.) (Evolution of verbal humor in animation discourse (based on the material of Englishspeaking animated films of XX-XXI c.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 293-296.

Юровських, К. (K. Yurovskykh) (2015) Непорозуміння як комунікативне явище: термінологічні межі поняття. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). с. 298-300.

Юрса, Л. (L. Yursa) (2015) Кодифікація бачвансько-сримської говірки у працях мовознавців. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 368-370.

Юрчишин, Т. (T. Yurchyshyn) (2015) Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту (The invariant character of semantic structure of generalized content sentences). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). с. 247-249.

Юрчук, О. (O. Yurchuk) (2015) Література як соціокультурне явище. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.54). с. 241-242.

Я

Якименко, О. (O. Yakymenko) (2015) Романтично-сентиментальні засади повісті «Чебрець-зілля» Наталі Романович-Ткаченко. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). с. 370-372.

Яремко, М. (M. Yaremko) (2016) Мова, що мовчить: принцип «поетичної балаканини» в романі P. Вальзера «Зодина Таннер» (The language that keeps silence: a principle of «poetic chatting» in r. walser’s novel «the tanners»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). с. 154-156.

Ярмолюк, А. (A. Yarmoliuk) (2012) Психолінгвістичні аспекти дії рекламних текстів. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). с. 254-256.

Цей список був створений у Sun Dec 16 01:31:47 2018 EET.