Verbal Representation of the Concept Democratic Values in Political Discourse of B. Obama (Вербальна репрезентація концепту демократичні цінності в політичному дискурсі Б. Обами)

Худолій, А. О. (Anatoliy Khudoliy) (2022) Verbal Representation of the Concept Democratic Values in Political Discourse of B. Obama (Вербальна репрезентація концепту демократичні цінності в політичному дискурсі Б. Обами). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (13(81)). pp. 112-119. ISSN 2519-2558

[thumbnail of 27.pdf] PDF - Published Version
Download (543kB)

Abstract

Objective. The paper focuses on the concept Democratic values identified in speeches of ex-American president B. Obama. The concept serves as a mental foundation of American policy.
Materials and Methods. The research represented in this paper is based on the analysis of the speeches delivered by Barack Obama during 2009-2011. Cognitive analysis helped to reconstruct American politician’s ideas about his perception of the world, political issues and the system of values. Context-situational method was useful for context interpretation of the speeches of the politician. Content analysis helped to identify notions related to the concept Democratic values.
Results. Analyses of the selected speeches proved that the concept Democratic Values is an important part of American political culture.
It is represented by lexemes. We described it in terms of lexico-semantic field that consists of the core and the periphery. The core covers the prototypical layers with most frequent units while less frequent units with more abstract features gravitate to the periphery of the concept.
The notion of the concept Democratic values is regularly reproduced by American leader. The concept is quite stable and easily recognized.
Conclusions. The concept Democratic values is logically structured. The concept is a combination of cultural and political marking, responsible for storage and transfer of data. The concept Democratic values has nation-specific features, it is a reflection of American
political culture. The concept is codified in the consciousness of Americans, that’s why lexemes of the concept are widely used by American politicians. As an integral part of American mentality, the concept Democratic values affects not only the perception of American people,
but also foreign policy of the USA.
(Мета. В статті розглянуто концепт Демократичні цінності, виявлений у промовах екс-президента США Б. Обами. Згаданий
концепт виступає ментальною основою американської політики.
Матеріал та методи. Дане дослідження ґрунтується на аналізі промов, виголошених Бараком Обамою упродовж 2009-2011
рр. Когнітивний аналіз сприяв розумінню уявлень американського політика про його сприйняття світу, політичні питання та систему цінностей. Метод контекстного аналізу виявився корисним для інтерпретації промов згаданого вище політика. Контент-аналіз допоміг виявити поняття, що стосувались концепту Демократичні цінності.
Результати. Аналіз обраних промов довів, що концепт Демократичні цінності витупає важливою частиною американської політичної культури. Він репрезентований лексемами. Його описано в термінах лексико-семантичного поля, яке складається з центру та периферії. В центрі поля розташовані прототипові поняття з найбільшим частотним показником, в той час, як лексичні одиниці з більш абстрактними рисами тяжіють до периферії концепту. Лексичні одиниці концепту Демократичні цінності звучать у промовах американського лідера на постійній основі. Даний концепт є стійким і легко впізнаваним.
Висновки. Концепт Демократичні цінності – логічно побудований. Даний концепт має культурне та політичне маркування.
Він також відповідає за збереження та передачу інформації. Концепту Демократичні цінності притаманні національно-специфічні особливості, він віддзеркалює американську політичні культуру. Згаданий концепт – глибокого укорінений у свідомості американців, тому лексеми даного концепту широко використовуються американськими політиками. Як компонент американської ментальності, концепт впливає не лише на сприйняття американців, але й зовнішню політику США.
Ключові слова: політичний дискурс, політичні промови, концепт, лексико-семантичне поле, США, демократичні цінності.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: political discourse, political speeches, concept, lexico-semantic field, the USA, democratic values (політичний дискурс, політичні промови, концепт, лексико-семантичне поле, США, демократичні цінності)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: Educational and Scientific Institute of Linguistics
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 19 Sep 2022 08:00
Last Modified: 19 Sep 2022 08:00
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8718

Actions (login required)

View Item View Item