Items where Subject is "Rhetoric"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | Г | Д | З | Н | Х
Number of items at this level: 9.

C

Costa, Bruno Ferreira and Khudoliy, Anatoliy Oleksiyov (2019) The relevance of public speech in the presidency of Donald Trump – the US elections in analysis. Estudos em Comunicação. (29). pp. 103-126.

Г

Гроголь, І. (I. Hrohol) (2010) Значення риторики у формуванні комунікативної складової мовленнєвого портрету іміджу українських політиків. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 135-141.

Д

Демидчик, Г. (H. Demydchyk) and Собко, В. (V. Sobko) (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЯК ШЛЯХ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ МОВЛЕННЯ (THE ORGANIZATION OF LINGUISTIC OBSERVATIONS AS A WAY OF THE GRAMMAR ORDER OF THE SPEECH IMPROVEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 34-36.

З

Заблоцький, Ю. В. (Yu. Zablotskyi) (2023) Екстралінгвальні особливості американського політичного дискурсу (The extralingual peculiarities of American political discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 54-58.

Н

Нищета, В. (V. Nyshcheta) (2014) Потенціал емоційно-вольової сфери особистості в контексті шкільної ритори (The Potential of emotial-will sphere of personality in the context of school rhetoric). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 59-63.

Х

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2014) Картина світу американських політиків (на матеріалі промов президентів США) Kartyna svitu amerykanskykh politykiv (na materiali promov prezydentiv SShA)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (46). pp. 208-211.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2007) Мовне втілення ідеологічних та соціальних стереотипів у політичному дискурсі (Movne vtilennia ideolohichnykh ta sotsialnykh stereotypiv u politychnomu dyskursi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». pp. 96-108.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2014) "Перезавантаження" риторики Б. Обами ("Reloading" of B. Obama Rhetoric). Гілея : науковий вісник, 82 (3). pp. 447-452.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2016) Semantic-cognitive Analysis of the Concept Ukraine in Speeches of B. Obama (2014). Cognitive Studies / Etudes Cognitives., 16. pp. 153-163.

This list was generated on Wed May 29 18:25:13 2024 EEST.