Items where Subject is "Rhetoric"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | Д | З | Н
Number of items at this level: 4.

Г

Гроголь, І. (I. Hrohol) (2010) Значення риторики у формуванні комунікативної складової мовленнєвого портрету іміджу українських політиків. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 135-141.

Д

Демидчик, Г. (H. Demydchyk) and Собко, В. (V. Sobko) (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЯК ШЛЯХ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ МОВЛЕННЯ (THE ORGANIZATION OF LINGUISTIC OBSERVATIONS AS A WAY OF THE GRAMMAR ORDER OF THE SPEECH IMPROVEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 34-36.

З

Заблоцький, Ю. В. (Yu. Zablotskyi) (2023) Екстралінгвальні особливості американського політичного дискурсу (The extralingual peculiarities of American political discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 54-58.

Н

Нищета, В. (V. Nyshcheta) (2014) Потенціал емоційно-вольової сфери особистості в контексті шкільної ритори (The Potential of emotial-will sphere of personality in the context of school rhetoric). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 59-63.

This list was generated on Sun Apr 14 13:11:31 2024 EEST.