Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких тема: "За напрямами > Загальні питання лінгвістики та літератури > Художня література"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Б | К | Н | П | С | Ф
Число елементів на цьому рівні: 8.

Б

Блоха, Я. (Y. Blokha) (2014) Аналіз В. Г. Короленком головних ціннісних орієнтацій епох Відродження та Просвітництва (на основі поглядів М. Монтеня та Вольтера) (Analysis of the major value orientations of the renaissance and the enlightenment (based on the views of montaigne and voltaire by V. G. Korolenko). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. с. 68-72.

Бєлявцева, О. (Bieliavtseva О.) (2014) Міжетнічні взаємини у Львові періоду міжвоєнного двадцятиліття: художня література і культурна традиція (Inter-ethnic relations in the interwar period in Lviv of the interbellum: literature and cultural tradition). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). с. 139-150.

К

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Реліквія. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Криловець, Н. (Krylovets N) (2012) Філософська поезія Ліни Костенко (Philosophical poetry by Lina Kostenko). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Витоки:Літературний альманах. Поезія. Проза. Літературна критика. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

П

Покорна, Н. (N. Pokorna) (2017) Дискурсний аналіз оповідань А. К. Дойла "Пригоди Шерлока Холмса" мовою оригіналу (Discourse analysis of the stories The Adventures of Sherlock Holmes by A. C. Doyle in the original). Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). с. 126-130.

С

Саковець, С. (S. Sakovets) (2012) Міфопоетика поезії Василя Стуса (Mythopoetics of the poetry by Vasyl Stus). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Ф

Файзулліна, Г. (Fayzullina A.) (2014) Топос «Малої Вітчизни» у філософії етнокультури та сучасному українському філософському романі (The topos of «Little Homeland» in philosophy of ethnic culture and in modern ukrainian philosophical novel). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). с. 161-168.

Цей список був створений у Thu Feb 21 12:51:51 2019 EET.