Items where Subject is "Languages"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | Є | Б | К | О | П | Р | С | Ч
Number of items at this level: 16.

K

Kraichynska , G. V. (2005) Czasownik. [Teaching Resource]

Kraichynska , G. V. (2011) Methodical recommendations «Introduction to linguistic studies» for І year students of the College of Romance and Germanic Languages. [Teaching Resource]

Kraichynska , G. V. (2005) UCZĘ SIĘ ORTOGRAFII JĘZYKA POLSKIEGO. [Teaching Resource]

P

Polishchuk, V. and Kratiuk, Y. and Zakharchuk, O. (2023) Jezyk polski na tle wojny na Ukrainie {The Polish language in the context of the war in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 170-174.

Є

Єлагіна, Н. (N. Yelahina) (2014) РОЛЬОВА ГРА ЯК АСПЕКТ МОТИВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 66-69.

Б

Білецька, С.М. (2009) Роль та місце читання у французькому навчально-методичному комплексі "Connexions 2". Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 455-459.

К

Капуш, А. (A. Kapush) (2016) Інтеграція іншомовних запозичень у лексичну систему німецької мови (Integration of the foreign borrowings into the lexical system of the German language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 68-70.

Костюк , О.Ю. (2009) Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 486-492.

Кравець, О.П. (2009) Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 492-497.

Кратюк, Ю.К. (2010) Uwagi na Temat Fleksji Polskiej Gwary Grуdka Podolskiego. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. pp. 343-349.

О

Олексійчук, Ю.В. (2009) Семантичні особливості похідних форм лексем "blog" та "log" в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 309-316.

П

Пелипенко, О.А. (2010) Концепт малої відстані в іспаномовній прозі. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 78-84.

Полковський, В.П. and Семенчук, Ю.О. (2009) Проблеми викладання іноземних мов у Північній Америці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 513-516.

Р

Ружин, К. (K. Ruzhyn) and Каніболоцька, O. (O. Kanibolotska) (2014) СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (Peculiarity of the studying second foreign language in high school). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 312-314.

С

Совтис, Н.М. (2009) Запозичення з української мови в польській анімальній лексиці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 363-370.

Ч

Чепіль, О. Я. (Chepil O.) (2023) Критерії написання та аналіз лінгвістичних особливостей conference abstracts у розвитку навичок академічного письма (на матеріалі англомовних тез доповідей для наукових конференцій)(Writing criteria and linguistic analysis of conference abstracts features in the development of academic writing skills (on the material of English conference abstracts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 102-106.

This list was generated on Sat Feb 24 04:59:07 2024 EET.