Jezyk polski na tle wojny na Ukrainie {The Polish language in the context of the war in Ukraine)

Polishchuk, V. and Kratiuk, Y. and Zakharchuk, O. (2023) Jezyk polski na tle wojny na Ukrainie {The Polish language in the context of the war in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 170-174.

[thumbnail of 37.pdf] PDF - Published Version
Download (536kB)

Abstract

Od 24 lutego 2022 roku Ukraina funkcjonuje w innej rzeczywistości, o której dotychczas czytano w podręcznikach z historii. Inwazja Rosji na Ukrainę zaskoczyła nie tak cały świat, jak Ukraińców. Ofiary bezpośredniego kontaktu z zaborcami, którzy „świadczą” od roku na Ukrainie „usługi wyzwalania” cywilów z cywilizowanego życia, nabytej posiadłości, spokojnego toku egzystencji zmuszone szukać po
całym świecie schronienia, bezpiecznych miejsc i możliwości przetrwania. Godząc się ze statusem uchodźcy, uciekając przed wojną nadal pozostają świadkami działań wojennych, pragną informować o wydarzeniach, mających miejsce na Ukrainie, w ich rodzinach. Pojawiające się w tekście pojęcie „język wojny” rozumiane jest pod względem tworzywa, posługującym się przez media w czasie konfliktu, tzn. sposobach wyrażania się dziennikarzy o sytuacji na Ukrainie, w trakcie przedstawiania relacji wojennych, oraz pod względem narracji społecznych i propagandowych. Język wojny ponadto określa dodatkowe płaszczyzny problemowe, np. formy wyrażania emocji czy tworzenie rozmaitych konstrukcji językowych, a także zakres funkcjonowania w płaszczyźnie wizualnej. Artykuł przedstawia wykaz niezbędnych struktur, jednostek leksykalnych, które mogą służyć do formułowania przekazu na temat wojny na Ukrainie, dokonanych zbrodni przez rosyjskiego okupanta, pomóc w wyświetlaniu relacji z linii frontu na bieżąco. Materiał artykułu można stosować na lekcjach języka polskiego jako obcego, grupach pomocy i jednostach kumulacji świadecw, wywiadów z ofiarami, które doświadczyły działań wojennych. (Since 24 February 2022, Ukraine has been operating in a different reality, which until now has been read about in history textbooks. Russia's invasion of Ukraine took not so much the whole world by surprise as the Ukrainians. Victims of direct contact with the invaders, who have been 'providing' civilian 'liberation services' in Ukraine for a year now, from a civilised life, an acquired property and a peaceful existence, are forced to look all over the world for refuge, safe places and opportunities for survival. Accepting their refugee status, and fleeing the war, they continue to witness the hostilities and wish to report on the events taking place in Ukraine to their families. The term language of war, which appears in the text, is understood in terms of the material used by the media during the conflict, i.e. how journalists express themselves about the situation in Ukraine when presenting war reports, and in terms of social and propaganda narratives. The
language of war furthermore defines additional problem planes, e.g. forms of expressing emotions or the creation of various linguistic constructions, as well as the extent to which it functions on the visual plane. The article presents a list of necessary structures, and lexical units, which can be used to formulate a message about the war in Ukraine, and the crimes committed by the Russian occupier, and help in displaying reports from the front line in real-time. The material of the article can be used in lessons of Polish as a foreign language, aid groups and witness accumulation units, and interviews with victims who experienced warfare.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: agresja, atak na Ukrainę, broń, humor wojenny, inwazja, język wojny, konstrukcje językowe, uchodźca, zbrodnie wojenne, zasób leksykalny, zniszczenie (aggression, attack on Ukraine, weapons, war humour, invasion, the language of war, linguistic constructions, refugee, war crimes, lexical resource, destruction)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature > Languages
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: The College of Romance and Germanic Languages
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 07 Aug 2023 09:22
Last Modified: 07 Aug 2023 09:22
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8860

Actions (login required)

View Item View Item