Критерії написання та аналіз лінгвістичних особливостей conference abstracts у розвитку навичок академічного письма (на матеріалі англомовних тез доповідей для наукових конференцій)(Writing criteria and linguistic analysis of conference abstracts features in the development of academic writing skills (on the material of English conference abstracts)

Чепіль, О. Я. (Chepil O.) (2023) Критерії написання та аналіз лінгвістичних особливостей conference abstracts у розвитку навичок академічного письма (на матеріалі англомовних тез доповідей для наукових конференцій)(Writing criteria and linguistic analysis of conference abstracts features in the development of academic writing skills (on the material of English conference abstracts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 102-106.

[thumbnail of 22.pdf] PDF - Published Version
Download (512kB)

Abstract

У статті розглядається питання визначення критеріїв успішного написання, а також вміння здійснювати лінгвістичний аналіз англомовних тез для доповіді на науковій конференції, що сприяє розвитку навичок англомовного академічного письма. Окреслено значення ключових понять, abstracts та conference abstracts, як вторинного жанру наукового дискурсу. Розкрито текстові характеристики та риторичні стратегії написання тез для доповіді на науковій конференції (надалі conference abstracts). Здійснено контент аналіз, систематизація та встановлення лінгвістичних особливостей, проаналізованих матеріалів
conference abstracts. Наголошено про те, що не лише студенти ІІ вищого ступеня навчання, а також багато молодих науковців, аспірантів, стикаються на практиці із проблемою ефективного викладу тез для участі в англомовних наукових заходах, в кінцевому результаті отримують відмову від організаторів запланованого наукового заходу. Серед найпоширеніших зауважень, на думку рецензентів/експертів, це
стосується насамперед тих, для кого англійська мова є EFL, тобто як іноземна, є недостатнє володіння
навичками англомовного академічного письма, неврахування лексико-стилістичних особливостей, використання кальки з оригінального тексту. З’ясовано, що розвиток навичок академічного письма є найбільш ефективним не лише з позиції ознайомлення студентів із новітніми теоретичними надбаннями науки, а шляхом виконання та контент-аналізу завдань сучасних автентичних наукових текстів. Встановлено, що вміння стисло та аргументовано презентувати власні наукові доробки у формі
анотації/тез для доповіді на науково-практичній конференції, є послідовним та багатоаспектним завданням. Зроблено висновок про важливість дотримання усталеного формату написання conference abstracts, важливість використання конкретних риторичних стратегій з метою розвитку навичок англомовного академічного письма. Серед проаналізованих матеріалів англомовних conference
abstracts, були встановлені найбільш типові лінгвістичні характеристики цього виду жанру академічного
письма: використання конструкцій активного стану, переважно дієслів теперішнього неозначеного часу,
безособових конструкцій, особових, присвійних та вказівних займенників у множині, які виступають
у ролі підмета, майже не використовуються заперечні речення, переважно відсутні скорочення. (The article examines not only the issue of determining the list of criteria for successful writing of conference abstracts, but also views the ability to carry out a linguistic analysis of conference abstracts to ensure the development of academic writing skills. It outlines the meaning of key concepts, abstracts, and conference abstracts, known as secondary genres of scientific discourse. The article describes textual characteristics and application of rhetorical strategies in writing effective conference abstracts. The methods of content analysis and systematization have been used to determine linguistic features of the analyzed conference abstracts. Moreover, it claims on the importance of considering the established conventions of their meaningful writing not only for post-graduate students but for young scholars as well, since it is a common problem for all groups. Failing to meet the requirements, conference abstracts are to be denied by the committee board
hosting the future scientific conference. Addressing this problem, experts of blind viewing suggest that it may be attributed to poor command of English, lack of knowledge of academic writing skills and of lexical and stylistic features. The results suggest that familiarizing students with the recent scientific data and methodology is crucial but not sufficient to develop their academic writing skills. Implementing the method of content analysis, the study places emphasis on examining various authentic scientific texts. Thus, the conclusion has been made about the significance of following the accepted format of writing conference abstracts and maintaining appropriate rhetoric strategies in
the development of academic writing skills. Among the analyzed materials of the English-language conference abstracts, the most typical linguistic characteristics of this type of genre of academic writing were established: the use of Active Voice constructions, mainly verbs of the present indefinite tense, impersonal constructions, personal, possessive, and indicative pronouns in plural form which act as the subject, abbreviations and negative sentences are rarely used.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: англомовні тези доповіді, лінгвістичні особливості, жанр, аналіз, академічне письмо ( conference abstracts, analysis, linguistic peculiarities, genre, academic writing)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature > Languages
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: The College of Romance and Germanic Languages
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 07 Aug 2023 09:08
Last Modified: 07 Aug 2023 09:08
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8859

Actions (login required)

View Item View Item