Аргументованість висловлень обурення (Argumentativeness of utterances of indignation)

Мусійчук, Тетяна (Tetiana Musiichuk) and Коляда, Еліна (Elina Koliada) (2022) Аргументованість висловлень обурення (Argumentativeness of utterances of indignation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (15(83)). pp. 21-24. ISSN 2519-2558

[thumbnail of 7.pdf] PDF - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (502kB)

Abstract

Стаття присвячена дослідженню емоційних аргументів, якими послуговуються обурені мовці. Обурення трактуємо як негативний психічний стан, який виникає у результаті сильного невдоволення особи, її гніву й огиди до тих подій та вчинків інших людей, які відбулися чи відбуваються в її оточенні. Людина переживає обурення, коли оцінює події як несправедливі. Обурення разом
з такими емоціями, як гнів, фрустрація, образа та розчарування пов’язане із засудженням – висловленням невдоволення чиїмись
вчинками, діями тощо. У повсякденному житті на позначення засудження використовуються такі терміни, як «критикувати»,
«ганити», «чіплятися», «звинувачувати», «ставити під питання чиєсь судження чи рішення», «вимагати пояснення», «вступати
в суперечність». Мовці обирають для засудження такі чотири способи: 1) прямо засуджують іншу людину; 2) вимагають пояснення; 3) натякають на нижчу моральність чи інтелект іншої людини; 4) виражають здивування чи огиду.
Однією зі стратегій, які використовуються у спілкуванні, є аргументація, яка наявна тоді, коли вказуються підстави для
якогось твердження. До аргументації можна віднести ті міркування, контекст яких передбачає розбіжність думок, і при цьому
дані міркування також мають певну структуру, а саме, наявність тези, на підтримку якої пропонуються певні аргументи.
Намагаючись бути переконливим, адресант апелює до почуттів адресата. Під час емоційної аргументації теза репрезентує
точку зору адресанта, у правильності якої він/вона прагне переконати адресата. Під час емоційної аргументації мовець послуговується риторичними питаннями та іншими засобами увиразнення мовлення.
(The article deals with the study of emotional arguments used by indignant speakers. Indignation is viewed as a negative mental state
that arises as a result of a person’s strong discontent, his/her anger, and disgust towards those events and actions of other people that have
happened or are happening in his/her environment. A person experiences indignation when he/she evaluates events as unfair. Indignation
along with other emotions, such as anger, frustration, resentment, and disappointment, is associated with censure – utterances of disapproval
of one’s deeds, actions, etc. In everyday life, such terms as “criticizing”, “rebuking”, “finding fault”, “blaming”, “questioning one’s
judgment or decision”, “demanding explanations”, and “disagreement” are used to denote censure. Speakers choose the following four
ways of expressing censure: 1) direct rebuke; 2) demanding explanations; 3) implying moral or intellectual inferiority of someone; 4)
expressing surprise or disgust.
One of the strategies used in communication is argumentation, which takes place when the grounds of a statement are provided.
Argumentation can include reasonings, the context of which involves a difference of opinion, and at the same time, these reasonings have a
certain structure, namely, a thesis and supporting arguments.
Trying to be persuasive, the addressant appeals to the feelings of the addressee. During emotional argumentation, the thesis represents
the point of view of the addressant, who tries to convince the addressee of its soundness. During emotional argumentation, the speaker uses
rhetorical questions and other expressive means.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: висловлення обурення, емоційний аргумент, риторичне питання, адресант, адресат (utterance of indignation, emotional argument, rhetorical question, addressant, addressee)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: Educational and Scientific Institute of Linguistics
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 22 Jan 2023 15:50
Last Modified: 22 Jan 2023 15:50
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8803

Actions (login required)

View Item View Item