Кольорові ідіоми в лінгвокультурному розумінні імпліцитного значення в англійській та українській мовах (The color idioms in the linguistic and cultural understanding of the implicit meaning in english and ukrainian languages)

Новоселецька, Світлана (Svitlana Novoseletska) and Івченко-Чехолка Юлія, Юлія (Yuliia Ivchenko-Chekholka) (2022) Кольорові ідіоми в лінгвокультурному розумінні імпліцитного значення в англійській та українській мовах (The color idioms in the linguistic and cultural understanding of the implicit meaning in english and ukrainian languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (15(83)). pp. 7-10. ISSN 2519-2558

[thumbnail of 4.pdf] PDF - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (515kB)

Abstract

У статті розглядається проблема вживання цілісних фразеологізмів з кольорами в англійській мові та українській мовах.
Стаття охоплює визначення ідіом і різних підходів до їх вивчення та вживання видатними лінгвістами. Автори представляють
класифікацію ідіом, зокрема семантичну і структурну. Крім того розглядається синтаксичне вивчення складових, що містять
колірні ідіоми. У дослідженні обговорюється імпліцитна природа кольорових ідіом в англійській та українській мові. Розглядається термін «імпліцитне значення» – значення, яке може бути неочевидним для носіїв іноземних мов.
Дослідницька робота в основному аналізує загальні кольорові ідіоми, які зустрічаються в англійській та українських мовах,
а також ті ідіоми, які не мають семантичних чи структурних еквівалентів у порівнюваних мовах.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що реалії сьогодення, глобальні взаємозв’язки націй та культурні різновиди нашої
планети 21 століття, зростаючі потреби у спілкуванні та роботі між країнами та людьми різних мов та культурних традицій
вимагають підготовки висококваліфікованих педагогів, які здатні брати участь у міжнародній комунікації і міжнародній співпраці та формуванні нового ставлення до України в Європі та усьому світі. Саме тому сьогодні дослідження та використання
лінгвістичного феномена, пов’язаного з колірними ідіомами, у свою чергу, вважається однією з проблем, яка перебуває в центрі уваги лінгвістів усього світу.
(The article examines the problem of using the complete idioms with colors in English and Ukrainian. The article covers the definition
of idioms and various approaches to their study and use by famous linguists. The authors present a classification of idioms, in particular
semantic and structural. In addition, the syntactic study of constituents consisting of color idioms is considered. The researching discusses
the implicit nature of color idioms in English and Ukrainian. The term "implicit meaning" is considered as the meaning that may not be
obvious to speakers of foreign languages.
The research work mainly analyzes common color idioms found in English and Ukrainian languages, as well as those idioms that have
no semantic or structural equivalents in the compared languages.
The relevance of this work lies in the fact that today's realities, the global interrelationships of nations and the cultural varieties of our
planet in the 21st century, the growing needs for communication and work between countries and people of different languages and cultural
traditions require the training of highly qualified teachers who are able to participate in international communication and international
cooperation and the formation of a new attitude towards Ukraine in Europe and around the world. That is why today the research and use
of the linguistic phenomenon associated with color idioms is considered as one of the problems that is in the center of attention of linguists
all over the world.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: кольорові ідіоми, імпліцитне значення, порівнювані мови, англійська, українська, запозичення, фразеологізм, метафора, синонім, антонім (color idioms, implicit meaning, compared languages, English, Ukrainian, borrowing, phraseology, metaphor, synonym, antonym)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: Educational and Scientific Institute of Linguistics
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 21 Jan 2023 13:39
Last Modified: 21 Jan 2023 13:39
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8802

Actions (login required)

View Item View Item