Мовні особливості американського та українського студентського сленгу (Linguistic Features of American and Ukrainian Student Slang)

Новоселецька, Світлана (Svitlana Novoseletska) and Яковчук, Тетяна (Tetiana Yakovchuk) (2022) Мовні особливості американського та українського студентського сленгу (Linguistic Features of American and Ukrainian Student Slang). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (13(81)). pp. 248-251. ISSN 2519-2558

[thumbnail of 56.pdf] PDF - Published Version
Download (336kB)

Abstract

У статті проаналізовано особливості вживання та функціонування молодіжного сленгу американського та українського.
Висвітлено походження поняття «сленг», проаналізовано його види, семантичні та функціональні характеристики сленгових
лексичних одиниць, виявлення семантичних відмінностей між сленгом та іншими шарами вузьковживаної лексики, названо особливості їх категорій та вивченно сленгові терміни в різних сферах спілкування. Сленг – це розмовне слово, яке вважається нижче
загальноприйнятого стандарту; це слова стандартної мови не вживають або вони мають своєрідний зміст. У роботі зазначено,
що сленгізми вирізняються: експресивністю, грубуватістю, гумористичністю, часто нерозрізнений, але описовий, словниковий
запас, який можна застосувати до всіх рівнів низького стилістичного тону. Сленгові слова та вирази емоційно насичені і часто
використовуються як метафори. Сленг – це слово, лексика якого змінюється занадто швидко. Якщо слово чи вираз втрачають
свою новизну, його замінюють новим сленгом. Це особлива лексика. Для сленгу притаманно те що він завжди оновлюється.Молодіжний сленг вирізняється жвавістю, гнучкістю й несподіваною дотепністю. Сленг – це постійне новоутворення слів, який користується принципом мовної гри. Досліджено, що сленг популярний серед молоді.Молодь вживає сленг у повсякденому житті,тому
що прагнуть бути сучасними та стильними. Багато інших людей використовують сленг,який свідчить про засіб спілкування.
(The article analyzes specific features of the use and functioning of youth slang in the United States and Ukraine. The origin of the
concept of “slang” is covered, its types, semantic and functional characteristics of slang units, identification of semantic differences between
slang and other layers of narrow vocabulary, features of their categories are named and slang terms in different areas are studied. Slang –
which is below the standard; these words do not use the standard language or they have their own meaning. Slang words and expressions
are emotional and often used as metaphors. Slang is a word, a vocabulary that changes very quickly. If a word is found to lose its novelty,
it is replaced by new slang. This is a person’s vocabulary. Slang is characterized by the fact that it is always updated. Youth slang is
characterized by liveliness, flexibility and unexpected wit. Slang is a constant formation of words that uses the principle of language play. It
has been studied that slang is popular among young people. Young people live slang in everyday life because they strive to be modern and
stylish. Many people use slang, any other means of communication.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Cленг, сленгізм, американська англійська мова, українські сленгізми жаргонізми, неологізми (Slang, slangism, American English, jargon, neologisms)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: Educational and Scientific Institute of Linguistics
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 26 Sep 2022 07:43
Last Modified: 26 Sep 2022 07:43
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8724

Actions (login required)

View Item View Item