Особливості подолання професійного вигорання у середовищі військовослужбовців (Peculiarities of Overcoming Professional Burnout Among Military Personnel)

Пасічник, Ігор (Іhor Pasichnyk) and Демидюк, Володимир (Volodymyr Demydiuk) (2023) Особливості подолання професійного вигорання у середовищі військовослужбовців (Peculiarities of Overcoming Professional Burnout Among Military Personnel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№16). pp. 4-12. ISSN 2415–7384

[thumbnail of 3.pdf] PDF - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (555kB)

Abstract

У статті представлено питання професійного вигорання з-поміж військовослужбовців, які перебувають
у районі ведення бойових дій. Описано особливості психологічного консультування військово-професійної діяльності військовослужбовців. Психологічний супровід військовослужбовців передбачає: психологічне консультування, психотерапевтичну допомогу, особистісні чинники професійного вигорання (інтроверсія, чутливість, низький рівень
самооцінки та самоповаги, прагнення до домінування); статусно-рольові (рольовий конфлікт, негативні стереотипи, незадоволеність професійним підвищенням, зниженням соціального статусу, ізольованість від референтної
групи); професійно-організаційні (організаційні конфлікти, відсутність автономії, надмірний контроль); екзистенційні (незадоволеність досягнутими результатами, почуття фрустрації, незадоволеність результатами діяльності, втрата сенсу, переживання самотності).
Професійне вигорання призводить до порушеного функціювання підрозділу, спричиняє негативний психологічний клімат, сприяє зниженню ефективності діяльності. У разі виникнення симптомів професійного вигорання у військовослужбовця його психологічний стан набуває тенденції до негативної динаміки та розгортається за рамки індивідуального самопочуття особистості.
Ефективне виконання бойових завдань представлене не лише фаховою підготовкою та фізичними можливостями особистості, а й вмінням її виражати відповідальність, самостійність, самоконтроль, гнучкість, здатністю приймати самостійні рішення та конструктивно взаємодіяти з іншими учасниками військового колективу в умовах впливу стресових факторів та виконання професійних завдань.
(The article deals with the issue of professional burnout among servicemen who are in the area of combat operations. The peculiarities of psychological counseling of military professional activity of servicemen are described. Psychological support of military personnel includes: psychological counseling, psychotherapeutic assistance, personal factors of professional burnout (introversion, sensitivity, low level of self-esteem and self-respect, desire for dominance); status-role (role conflict,
negative stereotypes, dissatisfaction with professional promotion, lower social status, isolation from the reference group); professional-organizational (organizational conflicts, lack of autonomy, excessive control); existential (dissatisfaction with the results achieved, feelings of frustration, dissatisfaction with the results of activities, loss of meaning, loneliness).
Professional burnout leads to impaired functioning of the unit, causes a negative psychological climate, and contributes to a decrease in performance. If a serviceman develops symptoms of professional burnout, his psychological state tends to become negative and extends beyond the individual's well-being.
The effective performance of combat missions is represented not only by the professional training and physical capabilities of the individual, but also by his or her ability to express responsibility, independence, self control, flexibility, ability to make independent decisions and constructively interact with other members of the military team under the influence of stress
factors and the performance of professional tasks.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: військовослужбовці, мотивація, професійне вигорання, копінг-стратегії, стресові чинники, системна психотерапія, психологічне консультування. (military personnel, motivation, professional burnout, coping strategies, stress factors, systemic psychotherapy, psychological counseling)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: The College of Humanities > The Department of Psychological and Pedagogical Sciences
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 06 Sep 2023 14:03
Last Modified: 06 Sep 2023 14:03
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8854

Actions (login required)

View Item View Item