Digital Repository of Ostroh Academy

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО. (IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE COMPETITIVE IN AGRICULTURE).

Транченко, Л. (L. Tranchenko) and Транченко, О. (O. Tranchenko) (2014) ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО. (IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE COMPETITIVE IN AGRICULTURE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 60-65.

[img] PDF - Published Version
Download (1MB)

Abstract

У статті розкрито, що у процесі ресурсокористування та ресурсозбереження у сільськогосподарських підприємствах важливу роль відіграє впровадження новітніх конкурентоспроможних технологій та досягнень науковотехнічного прогресу. Доведено, що інновації є засобом підвищення ефективності виробництва продукції, а також засобом адаптації підприємства до змін соціального, економічного, екологічного середовища. Обґрунтовано, що інноваційний процес у сільськогосподарському виробництві - це постійний, безперервний процес перетворення окремих технічних, технологічних, агрохімічних, біологічних та організаційно-економічних ідей і наукових варіантів вирішення певного практичного завдання з метою переходу аграрних галузей та підприємств на якісно новий рівень виробничого процесу. Запропоновано основні шляхи ефективності, стабілізації та подальшого розвитку ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, що залежить від здатності управлінських структур, наукових установ і агроформувань впроваджувати інновації, зберігати свій кадровий потенціал, застосовувати ефективні важелі мотивації, стимулювання й ефективності реалізації ресурсного потенціалу в цілому. (The article revealed that in the process of resource use and resource-saving in the agricultural enterprises plays an important role in introduction of the newest technologies and achievements of scientific and technical progress. It is proved that innovation is a means of increasing the efficiency ofproduction, as well as means of adaptation of the enterprise to the changes in the social, economic, ecological environment. It is substantiated that the innovation process in the agricultural production is a permanent process of transformation of some of the technical, technological, agro-chemical, biological and organizational-economic ideas and scientific variants of the decision of the certain practical tasks with the purpose of conversion of agricultural industries and enterprises to a qualitatively new level of production process. The basic ways of efficiency, stabilization and further development of the resource potential of agricultural enterprises which depends on the ability of management structures, research institutions and agricultural enterprises innovate, to preserve their personnel potential, take effective levers to motivation and efficiency of the implementation of the resource potential in General).

Item Type: Article
Corporate Creators: Уманський національний університет садівництва (Uman National University of Horticulture)
Uncontrolled Keywords: Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційні технології, сільське господарство, конкуренція, державне регулювання, економічний розвиток. (Innovations, innovative activity, innovative technologies, agriculture, competition, government regulation, economic development.)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 06 Sep 2014 08:24
Last Modified: 06 Sep 2014 08:24
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3005

Actions (login required)

View Item View Item