Digital Repository of Ostroh Academy

СТРУКТУРНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ.

Бабак, К. (K. Babak) (2014) СТРУКТУРНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 12-17.

[img] PDF - Published Version
Download (1MB)

Abstract

При підготовці майбутніх вчителів початкових класів провідними і пріорітетними є завдання не лише розвитку здібностей до педагогічної діяльності (педагогічне мислення, педагогічна творчість, професійне спілкування), але й розвиток особистості в цілому, перехід її на суб’єктивні, конструктивні позиції. У статті розглядаються особливості структурно-інтегративного підходу до професійного розвитку особистості студента педагогічного коледжу на етапі первинної професіоналізації, визначаються теоретико-методологічні засади вивчення професійного розвитку особистості, виявляються особливості становлення суб′єктності на етапі первинної професіоналізації. Особистісний розвиток є невіддільним від професійного – в основі кожного з них лежить принцип саморозвитку, що детермінує здатність особистості перетворювати власну життєдіяльність на життєтворчість. Розв’язання завдань особистісного і професійного розвитку, які постають перед особистістю, супроводжується переживанням нормативних криз, що обумовлює необхідність психологічного супроводу процесу професійного становлення. Для етапу первинної професіоналізації провідними кризами професійного становлення, що супроводжують перехід від однієї стадії до іншої, виступають: криза навчально-професійної орієнтації (14-17); криза вибору професії (16-18); криза професійних експектацій (18-20). Концептуальними засадами дослідження стали положення структурно-інтегративного підходу, особливістю якого є: уявлення про одночасний характер розгортування особистісних, професійних та процесуальних компонентів онтогенетичного розвитку особистості та набуття статусу суб’єкта власної життєтворчої активності; розуміння професійного розвитку як частини життєвого проекту особистості, реалізація якого відбувається на підставі розгортування особистісних, професійних та процесуальних компонентів онтогенетичного розвитку. Розглядаються вікові та психологічні особливості особистості періоду первинної професіоналізації. Встановлюються можливі напрямки емпіричного дослідження проблеми. (In preparation of future elementary school teachers the main task is not only to develop the skills that are necessary for teaching activities (pedagogical thinking , teaching creativity , professional communication), but also to develop a personality and its transformations to subjective, constructive positions. Personal and professional developments are inseparable. There is a principle of self-development, which determines the ability of individuals to transform their own livelihoods into life-creativeness, that lies in the heart of them. The process of searching for the solution to the problems of personal and professional development that person faces is accompanied by the experience of normative crises. This explains a necessity of psychological support for the process of professional development. On the stage of primary professionalization, top crises of professional formation that accompany the transition from one stage to another are: the crisis of educational and professional orientation (14-17), the crisis of career choices (16-18), and the crisis of professional expectations (18-20). Conceptual basis of the research includes the principles of structurally integrative approach which are the following: an idea of simultaneous nature of deployment of personal, professional and procedural components of the ontogenetic development of personality and acquisition by a subject of one's own life-creative status; understanding of professional development as part of person's life-project the implementation of which is based on the deployment of personal, professional and procedural components of ontogenetic development).

Item Type: Article
Corporate Creators: Рівненський державний гуманітарний університет.
Uncontrolled Keywords: Професійний розвиток особистості, первинна професіоналізація, психологічний супровід. (Professional development of an individual, primary professionalisation, psychological support).
Subjects: by fields of science > Social science > Sociology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 02 Oct 2014 08:02
Last Modified: 02 Oct 2014 08:02
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3066

Actions (login required)

View Item View Item