Digital Repository of Ostroh Academy

ПОСТАТЬ ВЧИТЕЛЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (The Personality of a Teacher in the Educational Process of the Second Half of XIX - Early XX century)

Колесник, І. ( I. Kolesnik) (2014) ПОСТАТЬ ВЧИТЕЛЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (The Personality of a Teacher in the Educational Process of the Second Half of XIX - Early XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка») (Вип.30). pp. 72-75.

[img] PDF - Published Version
Download (1MB)

Abstract

Проблема вчителя, його професіоналізму, світоглядної культури, духовно-морального вигляду – одна з найактуальніших у педагогіці та філософії освіти. У статті обґрунтовано теоретичні положення формування та розвитку особистості вчителя відповідно до суспільних ідеалів. Узагальнено психолого-педагогічну модель українського вчителя, визначено його характеристику та вимоги щодо виконання професійних обов’язків. Зроблено аналіз історико-педагогічної літератури та творчої спадщини педагогів-класиків. Встановлено, що психолого-педагогічна модель українського вчителя вимагає високого рівня національної самосвідомості, ґрунтовного знання історії України та української психолого-педагогічної думки. Спогади колишніх гімназистів-письменників XIХ – початку ХХ ст. зберігають образи педагогів, яким властиві захопленість своєю справою, живий рух душі, яскравість і своєрідність характерів, чуйність до людей, здатність зрозуміти особливості дитинства і юності, розділити їхні сумніви, тривоги і помисли. Головне, що відзначає художня і мемуарна література в роботі «улюблених вчителів» – спонукання учнів до саморегуляції поведінки, до самовдосконалення, збудження інтересу до науки, виховання довірливого і відповідального ставлення до наукового знання. (In the article the theoretical principles of formation and development of the personality of a teacher in accordance with the social ideals are introduced. Review of psycho-pedagogical model of Ukrainian teachers allowed to determine their characteristics and requirements for the effective realization of professional duties. The analysis of the historical and pedagogical literature and creative heritage of classical teachers is presented. It has been found that the psycho-pedagogical model of Ukrainian teacher requires a high level of national consciousness, a thorough knowledge of the history of Ukraine and the Ukrainian psycho-pedagogical philosophy. Memories of former highschool-writers of XIX - early XX centuries retain the images of teachers that show enthusiasm about their work, the live soul movement, brightness and originality of character, sensitivity to people's ability to understand the features of childhood and youth share their doubts, anxieties and thoughts. The main thing that is mentioned about the «favorite teacher» in art and memoir literature is their ability to encourage students to self-regulation of behavior, selfimprovement, the excitation of interest in science, education trust and responsible attitude to scientific knowledge.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Харківський національний університет цивільного захисту України (National University of Civil Defense of Ukraine, Department of Social and Human Sciences)
Uncontrolled Keywords: Учитель, наукове знання, письменники, вчені, учні, культура, освіта, суспільні ідеали, педагогічна діяльність (Teacher, scientific knowledge, writers, scientists, students, culture, education, social ideals, teaching activities)
Subjects: by fields of science > Education
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 18 Mar 2015 14:29
Last Modified: 18 Mar 2015 14:29
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3588

Actions (login required)

View Item View Item