Digital Repository of Ostroh Academy

Застосування методики усної історії під час дослідження трагедії українсько-польського протистояння на терені Острозького і Здолбунівського районів у 1938-1944 рр. (Application of the methods of oral history when rescarching the tragedy of Ukrainian-Polish confrontation during 1938-1944 in Volyn on the lands of Ostrozkyi and Zdolbunowskyi districts)

Пущук, I. (Pushchuk I.) (2016) Застосування методики усної історії під час дослідження трагедії українсько-польського протистояння на терені Острозького і Здолбунівського районів у 1938-1944 рр. (Application of the methods of oral history when rescarching the tragedy of Ukrainian-Polish confrontation during 1938-1944 in Volyn on the lands of Ostrozkyi and Zdolbunowskyi districts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 92-99.

[img] PDF - Published Version
Download (279kB)

Abstract

Аналіз стосується локальної теми своєрідності українсько-польського міжнаціонального протистояння на Волині в 1938-1944 рр. на терені двох сусідніх районів, Здолбунівського та Острозького, які в міжвоєнній Польщі становили Здолбунівський повіт. Вона є часткою усноісторичного дослідження подій на всьому терені колишнього Волинського воєводства (Рівненська і Волинська області) в обсязі українського етнічного Північного Заходу. Суцільне територіальне охоплення із застосуванням методики усної історії, здійснене вперше, дало змогу не лише виявити типові для всього краю прояви наростання і перебігу подій, але й охарактеризувати їх особливості. Зібрані свідчення, збагативши джерельну базу, призвели до ґрунтовнішого аналізу ситуації, критичного переосмислення суб’єктивних трактувань. Зокрема, констатовано однозначність переконання респондентів у тому, що протистояння привнесене ззовні – передовсім гітлерівськими окупантами, яким зайвою була солідарність обох народів у боротьбі проти них. Безпосереднім приводом свідки назвали провокаційну поведінку набраних гітлерівською адміністрацією поляків-шуцманів, які сумліннодемонстрували переконання польського націоналістичного підпілля в тому, що терен Волині має належати до післявоєнної Польщі. З цим українські повстанці погодитися не могли. Про гостроту збройних дій з обох боків самі за себе свідчать підсумкові дані про тогочасні жертви. Острозький район: українців поляками з пляцувок убито 8, поляками-шуцманами – не менше 257, поляків упівцями і оунівцями – 24. Здолбунівський район: українців поляками з пляцувок – 4, поляками-шуцманами – 187, поляків упівцями і оунівцями – 139. Отже, політичних убивств українців поляками в Острозькому районі було до 265, поляків – 24, у Здолбунівському українців убито 191, поляків – 139. Тієї пори безвладдя, як твердять корінні українські мешканці, у їхніх селах невідомими, а також кримінальними злочинцями вбито в Острозькому районі 20 українців, 70 поляків, у Здолбунівському – 23 українців і 83 поляків. Якщо допустити, що всі українці вбиті поляками, а всі поляки – українцями, загальна кількість українців, загиблих у пору тогочасного протистояння, становить в Острозькому районі 285 осіб, загальна кількість поляків – 94 особи. У Здолбунівському районі відповідно: 214 українців і 222 поляків. Відтак, коли у Здолбунівському районі є підстави твердити про «паритет» жертв, в Острозькому – про винищення саме українців. Зокрема, це був масовий розстріл поляками-шуц- манами не менше 235 українців у 13 селах під час розправи за несплату податку-контигенту. (The analysis concerns the local theme of the peculiarities of the Ukrainian-Polish international confrontation in Volyn during 1938-1944 on the territories of the two neighboring Zdolbunivskyi and Ostrozkyi district in the pre-war Poland. It is a part of a oral historical investigation of the problem on the territories of the former Volyn province (Rivnenskyi and Volynskyi regions) within the limits of the Ukrainian ethnic North-West. The all-round territorial scope with the usage of the methods of oral history carried out for the first time, gives the possibility to discover not only typical manifestation of the growing painful events throughout these lands but also to characterise their local peculiarities. Having enriched the original base the collected witnesses lead to the more profound analysis of the events and the critical over understanding of the number of subjective interpretations. In particular, the unambiguousness of respondents’ beliefs is stated. It is also stated that confrontation was introduced from outside first and foremost by the Hitlerite invaders who did not want the solidarity between these two nations in the struggle against them to exist. Provocative conduct of the newly recruited by the Hitlerites Polish shutsmen who diligently demonstrated the desire of the Polish nationalistic secret work to attach Volyn to future Poland is also explained by the same pretext. The opposition of the Ukrainian revolted people was just caused by that fact. The summarised data about the victims in both regions of that time witness the scope of military crimes from both sides. In Ostrozkyi district about 270 Ukrainians and 24 Poles were killed on political grounds. In Zdolbunivskyi district 191 Ukrainians and 139 Poles were killed. Consequently, when in Zdolbunivskyi district there are grounds to assert about the «egual» of victims, in Ostrozkyi district – about extermination (rzeżџ) of Ukrainians. It was the mass shooting of about 240 Ukrainians by the Polish shutsmen in 12 villages because of a boycott not to pay a provision tax to invaders.)

Item Type: Article
Corporate Creators: UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: National policy, international relation, Ukrainian-Polish confrontation, Volyn-43, міжнаціональні стосунки, українсько-польське протистояння, Волинь-43, Острозький район, Здолбунівський район, гітлерівська поліція, застосування методики усної історії. (Ostrogskyi district, Zdolbunivskyi district, Hitlerite police, application of the methods of oral history)
Subjects: by fields of science > History
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 19 Dec 2016 15:07
Last Modified: 19 Dec 2016 15:07
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5177

Actions (login required)

View Item View Item