Цифровий архів Острозької академії

Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половини XVI – першої половини XVII ст. (Studying social and economic development Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries)

Дубляниця, Т. (Dublianytsia T.) (2016) Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половини XVI – першої половини XVII ст. (Studying social and economic development Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). с. 143-147.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (263kB)

Резюме

У статті розглянуто стан вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства в другій половині XVI – першій половині XVII ст. Проаналізовано дослідження М. Іванішева, М. Теодоровича, І. Бойка, З. Гульдона, П. Саса та ін. Проведений аналіз засвідчив неповноту розкриття проблеми в науковій літературі та необхідність проведення окремого дослідження з теми із залученням ширшого кола джерел та використання сучасних методологічних підходів. (Studying social and economic history of Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries are analyzed in the article. Sources are traced using in historical research. Kovel region was owned by Queen Bona, Prince A. Kurbsky, which affected the supply of source material. The source base to explore the social and economic history of the Kovel region is not just representative, but also diverse categories. Many unpublished sources for study social and economic history of Kovel region and introducing them to the scientific are shown. Research M. Ivanishev, M. Teodorovich, I. Boyko, Z. Huldon, P. Sas and other are viewed in the article. None of these works are not dedicated to socio-economic development Kovel region, but only contains a tangent or indirect information. Relevance of the study of socio-economic development Kovel region second half of the 16th – early 17th century is shown in the article.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний університет «Острозька академія» (The National University of Ostroh Akademy)
Неконтрольовані ключові слова: Ковельське староство, соціально-економічний розвиток, історіографія, описово-статистичні джерела, міське самоврядування, фільваркове господарство (Kovel region, social and economic development, historiography, descriptive and statistical sources, city government, folwark economy)
Теми: За напрямами > Історія > Істрія України
Підрозділи: Факультет міжнародних відносин > Кафедра історії
Користувач, що депонує: Галина Цеп'юк
Дата внесення: 20 Груд 2016 14:30
Останні зміни: 20 Груд 2016 14:30
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5200

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу