Digital Repository of Ostroh Academy

Інституціональні умови та пастки розвитку регулювання витратами підприємництва (Institutional and conditions of adjustment expenses trap enterprise)

Колісник, Г. (Kolesnik G.) (2016) Інституціональні умови та пастки розвитку регулювання витратами підприємництва (Institutional and conditions of adjustment expenses trap enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2 (30)). pp. 19-26.

[img] PDF - Published Version
Download (284kB)

Abstract

У статті з’ясовано поняття інституту та інституції. Досліджено, що розгляд інституціонального середовища передбачає виокремлення інституціональних умов макроекономічного характеру, що впливають на розвиток регулювання витратами підприємництва. Дослідження інституціональних умов розвитку регулювання витратами підприємництва свідчить про їх важливість та активну роль інститутів та інституціонального середовища в економічному розвитку країни. Виділення та систематизація інституціональних умов розвитку регулювання витратами підприємництва на макроекономічному рівні дає можливість виділити проблемні напрями інституціональних перетворень. У процесі нашого дослідження розкрито повноту формальних та неформальних взаємовідносини між суб’єктами підприємництва і державою в результаті яких утворився цілий ряд так званих «інсти- туційних пасток», що нівелює підтримку пріоритетних видів економічної діяльності, інформаційну прозорість та забезпечення правового захисту підприємництва. Досліджено, що в Україні сформувався певний взаємозв’язок між наявністю інституціональних пасток та джерелами отриманням вигоди від них. Вважаємо, що вигодонабувачами від факту існування інституціональної пастки є працівники органів державної влади. Адже, вони як окремі працівники максимізують власну корисність, а з другого – є державними службовцями – представниками народу, вихідною функцією котрих є максимізація добробуту всього суспільства. Виділені інституціональні умови та пастки розвитку регулювання витратами підприємництва на рівні державного управління доводять необхідність розробки стратегії мінімізації витрат підприємницького сектору з метою підтримки пріоритетних видів економічної діяльності, інформаційної прозорості, забезпечення правового захисту. (The article revealed the concept of institution and institutions. Investigated that consideration of the institutional environment involves isolating nature of macroeconomic institutional conditions that influence the development of business regulation costs. Research institutional conditions of business regulation costs indicates their importance and active role of institutions and institutional environment in economic development. Isolation and systematization of institutional conditions of business regulation costs at the macroeconomic level makes it possible to identify the problematic areas of institutional transformation. In the course of our study revealed the fullness of formal and informal relationships between business entities and the state in which was formed a number of so-called «institutional traps» that undermines support priority economic activities, information transparency and legal protection business. Studied that in Ukraine formed a relationship between the presence of traps and institutional sources to benefit from them. We believe that the beneficiaries of the existence of institutional traps are employees of public authorities. After all, they are individual employees maximize its utility, and the other – civil servants – representatives of the people, the original function of which is to maximize the welfare of society. Dedicated institutional conditions and pitfalls of business regulation costs at the level of government proves the need to develop strategies to minimize the cost of the business sector to support priority economic activities, information transparency, legal protection.)

Item Type: Article
Corporate Creators: «Ужгородський національний університет» («Uzhhorod National University»)
Uncontrolled Keywords: Інститут, інституції, пастки розвитку, державне управління, регулювання витрат, підприємницький сектор, державне управління (Institute, institution of traps, governance, regulation costs, business sector, public administration)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 21 Jan 2017 11:48
Last Modified: 21 Jan 2017 11:48
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5267

Actions (login required)

View Item View Item