Цифровий архів Острозької академії

Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (The application of the cluster analysis of assessments for the international trade among the countries of the European Union)

Дзюбановська, Н. (N. Dziubanovska) (2016) Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (The application of the cluster analysis of assessments for the international trade among the countries of the European Union). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). с. 204-208.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (564kB)

Резюме

Проведено кластерний аналіз методом k-means засобами пакету програми STATISTICA 10. Змінними групування було обрано обсяги експортних операцій протягом 2002-2015 рр., а мірою відстані об’єктів у кластерах – Евклідова відстань. На основі методів кластеризації за показниками обсягів експорту країн ЄС протягом досліджуваного періоду було виділено країни ЄС, що є найпотужнішими експортерами у ЄС, країни з середнім рівнем експорту та країни з найнижчим рівнем експорту. (The cluster analysis is made by means of k-means software package STATISTICA 10. The variable group was selected by the volume of exports during 2002-2015 and the measure distance of objects in clusters was the Euclidean distance. Based on the clustering methods in exports of the EU during the period, there were allocated the EU countries, which were the most powerful exporters with an average level of exports and the countries with the lowest level of exports.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Тернопільський національний економічний університет
Неконтрольовані ключові слова: Евклідова відстань, експорт, групування, кластерний аналіз, поверхня значень (Export, grouping, the Euclidean distance, the cluster analysis, the surface of values)
Теми: За напрямами > Економіка > Міжнародні економічні відносини
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: Галина Цеп'юк
Дата внесення: 18 Квіт 2017 09:27
Останні зміни: 18 Квіт 2017 09:29
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5624

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу