Цифровий архів Острозької академії

Навчальна книжка в українській діаспорі: історико-джерелознавчий аспект (Educational Book in the Ukrainian Diaspora: Historical and Source Study Aspect)

Антонюк, Т. (Т. Antoniuk) (2016) Навчальна книжка в українській діаспорі: історико-джерелознавчий аспект (Educational Book in the Ukrainian Diaspora: Historical and Source Study Aspect). Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy). с. 178-179.

[img] PDF
Download (45kB)

Резюме

У тезах розглянуто значення навчальної книжки в середовищі громад української діаспори. У чужому соціокультурному середовищі подібні видання несли у собі не лише навчальну функцію, але й надруковані українською мовою, вони виступали як важливий фактор національної ідентичності. На основі колекційних зібрань у фондах зарубіжної україніки Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського автором здійснено аналіз підручників, читанок, навчальних посібників для державних і приватних початкових, середніх і вищих навчальних закладів, суботніх і недільних шкіл, що діяли при українських церквах та культурних осередках. Встановлено, що навчальна література, створена в діаспорі, відповідала запитам українських громад у країнах проживання, давала змогу адаптуватися дітям і молоді в умовах еміграції. (The paper considers the importance of the study book in Ukrainian diaspora communities. In a foreign sociocultural environment, such publications carried not only a learning function, but also being printed in Ukrainian, they served as an important factor of the national identity. Using collections in the depository of foreign Ukrainian works, which are, gathered in Vernadskyi National Library of Ukraine, the author of the research analyses textbooks and handbooks for public and private primary, secondary and higher educational institutions, for Saturday and Sunday schools, which operate in Ukrainian churches and cultural centres. It is established that the educational literature created by the diaspora corresponds to the needs of Ukrainian communities in the countries of residence, and this literature makes it possible for children and young people to adapt to conditions of emigration.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy)
Неконтрольовані ключові слова: діаспора, підручник, школа. (diaspora, textbooks, handbooks, school.)
Теми: За напрямами > Історія
За напрямами > Історія > Істрія України
Наукові збірники НаУОА
Підрозділи: Інститут дослідження української діаспори
Користувач, що депонує: бібліограф О.В. Бокайло
Дата внесення: 02 Серп 2017 07:39
Останні зміни: 13 Жов 2017 09:19
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5890

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу