Цифровий архів Острозької академії

Славістична медієвістика української діаспори: баланс власної традиції й зовнішніх впливів (Slavic Medievalism of the Ukrainian Diaspora: Balance between its Own Tradition and External Influence)

Виноградов, Г. (H. Vynohradov) (2016) Славістична медієвістика української діаспори: баланс власної традиції й зовнішніх впливів (Slavic Medievalism of the Ukrainian Diaspora: Balance between its Own Tradition and External Influence). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. с. 180-182.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (59kB)

Резюме

Автором розглянуто питання стану славістичної медієвістики у дослідженнях українських діаспорних істориків. Зазначено, що останні тяжіли до традиційної схеми історії східних слов’ян М. Грушевського, та звертали недостатньо уваги на тенденції світової медієвістики, представленої працями М. Блока, Л. Февра, Ж. Ле Гофа, А. Гуревича. Як винятки розглянуто праці відомих дослідників О. Пріцака та С. Плохія, які у своїх ґрунтовних роботах з вітчизняної медієвістики активно поєднували український історичний матеріал з теоретичними напрацюваннями світових вчених. (The author examines the question of the Slavic Medievalism in the studies of Ukrainian foreign historians. It is noted that they preferred the traditional system of the history of Eastern Europe by Mykhailo Hrushevskyi and paid insufficient attention to the tendencies of the world Medievalism, presented by the works of M. Blok, L. Fevr, J. Le Gof, A. Hurevych. The paper also considers the works of well-known scholars like Omelian Pritsak and S. Plokhii, who actively combined Ukrainian historical material with theoretical achievements of world scholars in their thorough works on Slavic Medievalism.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy)
Неконтрольовані ключові слова: Cлавістика, медієвістика, історіографія, діаспора (Slavic studies, Slavic Medievalism, historiography, diaspora)
Теми: За напрямами > Історія
За напрямами > Історія > Істрія України
Наукові збірники НаУОА
Підрозділи: Інститут дослідження української діаспори
Користувач, що депонує: бібліограф О.В. Бокайло
Дата внесення: 02 Серп 2017 07:41
Останні зміни: 13 Жов 2017 09:28
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5891

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу