Цифровий архів Острозької академії

Методична база та методики викладання української мови і літератури в діаспорній школі (аналіз підручників) (Methodological Basis and Methods of Teaching the Ukrainian Language and Literature in Diaspora Schools (Textbook Analysis))

Рибак, Т. (Т. Rybak) (2016) Методична база та методики викладання української мови і літератури в діаспорній школі (аналіз підручників) (Methodological Basis and Methods of Teaching the Ukrainian Language and Literature in Diaspora Schools (Textbook Analysis)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. с. 187-189.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (53kB)

Резюме

Автором досліджено питання методичного забезпечення викладання української мови та літератури в діаспорній школі. Розглянуто загальні проблеми української освіти в діаспорі. У тезах визначено коло осіб, які спричинилися до написання підручників з української мови та літератури. Окремо звернено увагу на спеціалізовані періодичні видання, такі як «Рідна школа», «Життя і школа» та ін., у яких містяться статті методичного характеру. (The author examines the issues of methodological support for teaching the Ukrainian language and literature at diaspora schools. The general problems of the Ukrainian education in the diaspora are considered. The author identifies the range of people who have contributed to the writing of textbooks on the Ukrainian language and literature. Special attention is paid to specialized periodicals such as Native School, Life and School, etc., which contain articles on methodology.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy)
Неконтрольовані ключові слова: Діаспора, шкільна освіта, українська мова, «Рідна школа», «Життя і школа» (Diaspora, school education, Ukrainian language, Native School, Life and School)
Теми: За напрямами > Історія
За напрямами > Історія > Істрія України
Наукові збірники НаУОА
Підрозділи: Інститут дослідження української діаспори
Користувач, що депонує: бібліограф О.В. Бокайло
Дата внесення: 02 Серп 2017 08:03
Останні зміни: 13 Жов 2017 09:38
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5893

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу