Digital Repository of Ostroh Academy

Операційний аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: комплексний підхід (Analysis of the operational efficiency of the enterprise resource potential: comprehensive approach)

Парасій-Вергуненко, І. (I. Parasiy-Vergunenko) (2017) Операційний аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: комплексний підхід (Analysis of the operational efficiency of the enterprise resource potential: comprehensive approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 207-212.

[img] PDF - Published Version
Download (355kB)

Abstract

У статті уточнено економічну сутність поняття «ресурсний потенціал» та систематизовано класифікацію видів виробничих ресурсів. На відміну від традиційних методичних підходів до аналізу ефективності використання окремих видів виробничих ресурсів (матеріальних, трудових, основних засобів) розроблено методику комплексного аналізу ефективності використання сукупності виробничих ресурсів з урахуванням екстенсивного та інтенсивного напряму дослідження. Виокремлено основні аналітичні етапи дослідження, розроблено алгоритми розрахунку одиничних показників за трьома групами ресурсів та запропоновано механізм їх узагальнення в інтегральний показник. (The article clarifies the economic substance of the term «resource potential» and systematizes the production resources classification. Unlike the traditional methodological approaches to the efficiency analysis of the certain types of production resources (material, labor, plant and equipment) usage, method of the complex efficiency analysis of the production resources set in the view of the extensive and intensive research direction has been developed. The basic analytical stages of the research have been determined and the algorithms of the individual indices calculation for the three groups of resources and the mechanism of their synthesis in the integral index have been suggested.)

Item Type: Article
Corporate Creators: «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Uncontrolled Keywords: Ресурси, ресурсний потенціал, аналіз, ресурсовикористання, стратегічний потенціал, матеріаловіддача, фондовіддача, продуктивність праці, оборотність капіталу (Resources, resource potential, analysis, resources usage, strategic potential, resources efficiency, capital efficiency, labor productivity, capital turnover)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 11 Aug 2017 11:59
Last Modified: 11 Aug 2017 11:59
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5916

Actions (login required)

View Item View Item