Цифровий архів Острозької академії

Внесок Олександра Оглоблина в розвиток української історіографії (Contribution Made by Oleksandr Ohloblyn to the Development of Ukrainian Historiography)

Грузова, Т. (T. Hruzova) (2016) Внесок Олександра Оглоблина в розвиток української історіографії (Contribution Made by Oleksandr Ohloblyn to the Development of Ukrainian Historiography). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. с. 361-363.

[img] PDF - Опублікована Версія
Download (60kB)

Резюме

У тезах автором розглянуто вклад видатного українського історика Олександра Оглоблина у розвиток вітчизняної історіографії. Проаналізовано історичні праці вченого, які базуючись на багатому джерельному матеріалі українських та російських архівів, є важливим внеском у вивчення історії України XVII-XVIII ст. Діапазон наукових пошуків дослідника представлений різними аспектами політичної, соціальної історії, та особливо – історії економічного розвитку українських земель періоду Гетьманщини. Окреме місце займають дослідження історіографічного характеру, написані переважно у період еміграції і які містять ґрунтовну характеристику українського історіографічного процесу першої половини ХХ ст. (The author considers the contribution of prominent Ukrainian historian Oleksandr Ohloblyn to the development of national historiography. The researcher analyses the historical works based on materials of Ukrainian and Russian archives and regards them as an important contribution to the study of the history of Ukraine of XVII-XVIII centuries. The range of academic research presented by various aspects of political and social history, and especially of the history of economic development of Ukrainian lands during the Hetman period. A special place is occupiedby the research of historiographical character, mostly written in exile and containa thorough description of Ukrainian historiography of the first half of the XX century.)

Тип елементу: Стаття
Корпоративні автори: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Неконтрольовані ключові слова: Олександр Оглоблин, історіографія, соціально-економічна історія, еміграція (Oleksandr Ohloblyn, historiography, social and economic history, emigration)
Теми: За напрямами > Історія > Істрія України
Підрозділи: НЕ ВИЗНАЧЕНО
Користувач, що депонує: бібліограф О.В. Бокайло
Дата внесення: 27 Жов 2017 10:56
Останні зміни: 27 Жов 2017 10:56
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6156

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу