Digital Repository of Ostroh Academy

Local government investment expenditure in Poland’s voivodships: 2007–2013 financial perspective

Bury, A. and Nowak, M. (2017) Local government investment expenditure in Poland’s voivodships: 2007–2013 financial perspective. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№6(34)). pp. 27-34.

[img] PDF - Published Version
Download (400kB)

Abstract

Jednym z wskaźników świadczących o rozwoju gospodarczym są wydatki na inwestycje. Im więcej wydatków jednostka gospodarująca przeznacza na inwestycje, tym bardziej można mówić o jej rozwoju. Środki na fi nansowanie tych inwestycji mogą pochodzić z oszczędności, kredytów lub dotacji. Od 2004 r. dodatkowym źródłem pozyskiwania środków fi nansowych na cele inwestycyjne stały się fundusze Unii Europejskiej. Co prawda niektóre podmioty już w ciągu kilku wcześniejszych lat korzystały z tzw. funduszy przedakcesyjnych, ale na dużą skalę pieniądze unijne zaczęły być wykorzystywane od 2004 r. Celem artykułu jest wykazanie, jak przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej i związana z tym możliwość pozyskiwania dotacji zagranicznych wpłynęły na zakres podejmowanych inwestycji przez samorządy województw. Artykuł omawia wydatki inwestycyjne samorządów województw w okresie 2002-2014. W wyniku analizy danych stwierdzono m.in., że we wszystkich województwach w 2009 r. nastąpił wyjątkowo wysoki wzrost wydatków ogółem oraz wydatków inwestycyjnych, co można wiązać z rozpoczęciem projektów dofi nansowanych z UE w ramach perspektywy 2007-2013. Przez cały badany okres utrzymywał się dość wysoki udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków województw, średnio od około 30% do prawie 50%, a w poszczególnych jednostkach bywał jeszcze wyższy. Największe kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca przeznaczyły na inwestycje województwa z grupy najmniejszych (lubuskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, opolskie). Największym odsetkiem wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych może się wykazać województwo śląskie – średniorocznie ponad 43%.

Item Type: Article
Corporate Creators: School of Economics Jan Kochanowski University in Kielce, School of Economics Jan Kochanowski University in Kielce
Uncontrolled Keywords: Wydatki, samorząd, województwo, inwestycje
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 18 Jan 2018 17:58
Last Modified: 18 Jan 2018 17:58
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6684

Actions (login required)

View Item View Item